Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
АРИСТОТЕЛЬ. ТВОРИ В 4-х томах. ТОМ 4. ИЗД-ВО ДУМКА, МОСКВА., 1983 - перейти до змісту підручника

XI 1.

Це можна влаштувати саме таким чином. Будинки ж, предпазпачеппие для культу, та будівлі для 25 сисситий найголовніших должпостпих осіб зручно об'єднати в одпом і тому ж пристосованому для цього місці, якщо тільки це пе ті святині, для яких або закон, або яке-пібудь припис оракула вимагає відокремленого положення. Саме місце повинно мати вигляд, відповідний його високому призначенню, і бути більш укріпленим порівняно з сусідніми зо частинами міста. 2. Нижче цього місця надолужити влаштувати такого роду площа, яка в Фессалії іменується «вільною площею». Ця площа повинна бути чиста від усякого роду товарів, і ні ремесленпікі, пі землероби, ні будь-хто інший з подібного роду людей пе має права ступати па неї, якщо його не викликають-35 вають посадові особи. Зазначене місце виграло б у красі, якби виявилося можливим розташувати в ньому і гімпасіі для старших, адже слід і ці будівлі, що додають красу місту, розподіляти згідно з віками, причому при гимнасиях молодих повинні знаходитися якісь посадові особи, а старші повинні бути поблизу від посадових осіб. Перебування на очах у посадових осіб 40 особливо вселяє істинний сором і страх, властивий свободпим ЛЮДЯМ. 1331b

Торгова площа должпа бути відокремлена від цієї площі і розташована окремо; для неї нужпо вибрати місце, до якого був би зручний підвіз для всякого роду товарів, що доставляються морським і сухо-ПУГП шляхом. 3.

Так як стоять на чолі держави поділяються 5 иа жерців і посадових осіб, то і приміщення для

сіссптій жерців повинні бути розташовані поблизу священних будівель. Присутні місця для тих посадових осіб, які відають укладанням договорів, збудженням судових справ, викликом обвинувачених та іншими подібного роду справами, також агора-10 номіей і так званої астіноміей, повинні влаштовуватися поблизу площі, в якому-небудь жвавому місці, а таке місце - на площі для повсякденних дел31: адже та, верхня, площа призначається, за нашим проектом, для дозвілля, а ця - для ділових потреб. 4.

Зазначені правила слід застосовувати і по відношенню до державної території: і там в це-

15 лях необхідного нагляду для посадових осіб, які називаються у одних Гілорія, у інших агрономами, повинні бути влаштовані вартові приміщення і сисситии. За державною території повинні бути розподілені також і святині, одні - присвячені богам, інші - героям. Однак було б утомливо довго зупинятися на цьому і гово-20 рпть про все докладно. Все це неважко придумати, але важче виконати па справі: слова - результат благих побажань, їх здійснення - справа удачі. Тому ми і відмовляємося тепер від подальшого обговорення таких питань. ,

XII 1. Тепер нам належить говорити про сам дер-25 дарчому ладі: з яких і якої якості складових частин має складатися то держава, яка хоче стати державою щасливим і мати прекрасне пристрій.

Благо за всіх обставин залежить від дотримання двох умов: одне пз них - правильне встановлення завдання і кінцевої мети всякого роду діяльності, другий - відшукання всякого роду засобів, що ведуть до кінцевої мети. Може злучити-зо ся, що обидва цих вимоги будуть суперечити один ДРУгУе і може статися, що вони будуть збігатися, адже іноді мета визначена прекраспо, але відбуваються помилки в засобах, ведуть до її досягнення; в іншій раз є всі засоби, що ведуть до досягнення мети, але сама мета поставлена погано. Іноді, як це трапляється, наприклад, в медицині, буває оши-милково і те ц інше; справді, лікарі інший раз не 35 уявляють собі досить ясно, в чому має виражатися здоровий стан людського тіла, і не знаходять дійсних засобів для досягнення стоїть перед ними мети. А в павуках і мистецтвах слід прагнути володіти і тим і іншим, тобто вміти визначити і мета, і сприяють досягненню мети дії. 2. Ясно, що всі прагнуть до благополуччя і щастя, а проте одні опиняються в стані 40 досягти його, інші ж - ні з якої-небудь випадковості чи в силу самої природи. Адже для прекрасної життя потреба тє чи інші блаГОПрІЯТСТ-1332 вующие обставини - в меншій мірі для людей, що знаходяться в кращих умовах, більшою - для знаходяться в гірших. Нарешті, деякі, хоча їм дана можливість досягти щастя, шукають його з самого початку неправильно. Так як пашів завданням є визначення найкращого державного ладу, а він полягає в тому, щоб держава при ньому 5 управлялося найкращим чином, останнім же досягається в тому випадку, коли держава має можливість користуватися найбільшим щастям, то, ясно, не повинно випускати з уваги, що таке щастя. 3. Ми стверджуємо (і в «Етиці» встановили, якщо цей твір може на щось придатися), що щастя є діяльність у дусі чесноти і досконале застосування цієї останньої, причому пе в ус-ю ловпом, але в повному розумінні; під умовною я розумію необходімое32, під повним - прекрасне саме по собі. Візьмемо приклад з області права: справедливо накладені покарання і кари є актами чесноти, по, викликані необхідністю, вони містять в собі прекрасне в силу цієї необхідності (адже було б переважніше, якби ні людині, ІІІ ГО-15 сударству не було потреби вдаватися до таким заходам). Навпаки, дії, спрямовані до доставлених пошани п добробуту, є прекраспейшімі в повному сенсі. Справа в тому, що дії першого роду направлепи лише до усунення будь-якого зла, тоді як дії другого роду, навпаки, являють собою підготовку і створення благ.

4. Доброчесна людина переносить і бідність, і болезпь, та інші негаразди, посилаються долею, прекрасно, але блаженство полягає в тому, що проти-20

вополояшо їм (справді, в «Етиці» встановлено також і те, що доброчесним людиною є той, для якого в силу його чесноти благом служить благо в повному смисле33; звідси ясно, що і в застосуванні цих благ така людина, зрозуміло, буде діяти добродійно і прекрасно в повному 25 сенсі).

Це і призвело до того, що склалася думка, ніби дійсні причини щастя полягають у зовнішніх благах; по це все одно неначебто причину блискучою і прекрасної гри на кіфарі стали вбачати скоріше в самому інструменті, а не в мистецтві грає.

З усього вищесказаного випливає, що одні данние34 повинні бути вже в наявності, інші повинні бути зо підготовлені законодавцем. 5. Тому ми й відносимо до області побажань, щоб все те, над чим панує доля (ми вважаємо, що опа владна в цьому відношенні), держава отримала при своєму виникненні; по зробити держава гідним залежить вже не від долі, а від знання ц свободпой волі . Доброчесність держави позначається в тому, що громадяни, беру участь-35 щие в державному управлінні, доброчесні; в нашій же державі всі громадяни беруть участь у державному управлінні. Отже, необхідно розглянути, яким чином людина стаповітся доброчесним. Адже хоча виявляється возможпим, щоб громадяни в сукупності були доброчесні, але ие кожен окремо, все ж це останнє переважніше, так як чеснота кожного окремо вабила б за собою і чеснота усіх, разом узятих.

6. Троякого роду фактори роблять людей хорошими 40 і доброчесними. Ці фактори такі: природа, звичка і розум. Перш за все потрібно народитися людиною, як таким, а пе яким-небудь іншим живою істотою і мати властиві людині тілесні і духовні властивості. Но »за відомих умов ізз2ь пет ще влкакой вигоди в природних даних: звички призводять до зміни, і деякі з прірож-Депп якостей людини здатні розвиватися в ту і іншу сторону під вліяпіем звички - і в гірший і в кращу сторону. 7. Тим часом як інші живі істоти ведуть по перевазі образ жізпп, підказаний їм природою, і тільки деякі, пемпогпе з них, керуються також і звичка-ми, людина кориться також і голосу розуму, так 5 як тільки він один обдарований ім. Таким чином, у людини всі зазначені фактори повинні перебувати у взаємній гармонії. І люди багато в чому надходять всупереч створилося у них навичкам і вимогам природи саме завдяки розуму, якщо вони переконані, що вчинити інакше буде краще. Ми вже раніше визначили, якими мають бути люди за своєю природою, для того щоб вони могли представляти собою відповідний матеріал для законодавця. Решта - справа виховання, за допомогою якого люди одне УСВА-ю нвают шляхом навику, інше - за допомогою навчання,

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "XI 1."
© 2014-2021  ibib.ltd.ua