Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998 - перейти до змісту підручника

18.1, Поняття методу виховання

Метод виховання немає придумується, але створюється довільно, він навіть не є продуктом творчості суб'єкта . У виборі методу суб'єкт повністю залежить від того, яким він передбачає результат.

Передбачення виховного результату у свідомості педагога створює передумови для уявного конструювання шляху (шляхів) досягнення передбачуваного результату. Категорія методу виховання відображає подвійне передбачення: "знаю чого хочу отримати, знаю і як цього досягти". Метод виховання - це модель організації взаємно обумовленої діяльності педагога і дитини, конструируемая з метою формування у нього ціннісного ставлення до світу і самому собі.

Отже, метод виводиться в процесі усвідомлення природи поставленої мети, він жорстко диктується ходом виробленого розумового аналізу.

За кількістю методів не може бути ні багато, ні мало - рівно стільки, скільки необхідно для програмованого результату, виходячи з природи даного результату.

У життєвої практиці кожен крок до мети - це попередня (часто миттєва і тому не зафіксована) розумова операція, яка виводить людину до методу як логічного підсумку виробленого аналізу. Спочатку швець усвідомлює мету: яка саме взуття вийдемо з його умілих рук? Потім в повній залежності від усвідомленого вибудовує спосіб відповідної діяльності. Бальні туфельки не стане тачать на товстій підошві, а до солдатських чоботи не пришиє рожевий бант.

Нвша аналогія дозволяє відзначити, що для складного продукту діяльності необхідна сума методів, і лише для елементарного (один елемент!) Продукту достатній виключно один метод. Додамо: для забивання цвяха швець обходиться однією операцією - для створення красивих черевиків йому необхідно володіти системою методів.

Методика педагога як система методів педагога цілком визначаться мірою усвідомленості результату: чого хоче педагог зараз, коли організовує вплив на дітей? Що планує педагог отримати в якості підсумкового результату? Припустимо, педагог бажає відтворити в 462 вихованця своє друге "Я". Методика ясна: показ-наказ-контроль-оцінка. Припустимо, педагог вважає, що головне в дітях - слухняність. Тоді методика вибудовується інакше: знання-вимогу-контроль-оцінка. Примітивна завдання забезпечується примітивними методами. Але й вони існують в наборі: ні більше, ні менше. І вони складають систему: послідовність, залежність, взаємозумовленість.

Система методів виховання складна, тому що мета виховання багатопланова, многомерен людина, суперечливі взаємини його з миром.

Вся ця складність додається традиційно зміцнилися змішанням понять "методи виховання" і "методи впливу". Говорячи про перший, багато педагогів розуміють друге, зводять передбачуваний результат виховання до конкретної сьогочасної реакції дитини. Наприклад, кажуть: "Застосував метод вправи, коли організував правильну поведінку дитини", або "Я скористався переконанням, роз'яснюючи дітям значення нормативного поведінки". Не заперечуючи правомірності сказаного, відзначимо, що сказане відносилося до методів виховного впливу - аж ніяк не до методів виховання.

Методи виховання - це педагогічна проекція об'єктивних факторів соціальної дійсності, що володіють формуючим впливом на особистість. Якщо нам відомі фактори виховання (а вони нам відомі) 1, то, отже, залишається призвести проекцію цих факторів на реальність виховного процесу і позначити факторні (об'єктивно обумовлені) впливу як способи виховання особистості. Зрозуміло, ці факторні впливу потребують педагогічної інструментуванні. Звичайно ж, педагог не пасивно спостерігає, який вплив справляють чинники формування особистості, він задає їм певний напрям (соціально-ціннісний вектор), супроводжуючи відбувається педагогічним коментарем, ініціюючи соціально-ціннісну реакцію дітей. Але знаючи чинники формування, педагог вже знає способи виховання. Як садівник: знаючи те, що необхідно для високої врожайності яблуні, забезпечує це необхідна, і його об'єктивно зумовлені

1

1 Див гл.14, § 3.

463

дії кваліфікуються як методи плекання плодових дерев.

Фактор соціального середовища в особистісному формуванні трансформується у виховній практиці в м е-тод організації виховує з р е-д и, а точніше, в метод оганізованного взаємодії дітей із середовищем.

Фактор власної активності людини, рішучим чином впливає на розвиток людини, проходить педагогічну трансформацію і отримує назву м е-т о д а організації виховує діяльності.

Фактор зворотно-оцінного впливу дорослих на дитину проектується на виховну дійсність, трансформуючись у організоване про с-подумки дитиною розгортається життя.

Подивимося, як відбувається облік трьох чинників виховання в шкільній практиці.

Облаштовували будинок, в якому протікає виховний процес. Його архітектура, дизайн, внутрішнє розташування функціонуючих приміщень продумується. Директор школи, як правило, бере участь в обговоренні будівельних проблем, і його голос не останній у прийнятті рішень.

Продумується пристрій шкільного двору, саду, майданчиків. Планування диктується виховними завданнями. Чистота, порядок, краса - основні характеристики предметного середовища виховного закладу. Але цю середу відтворюють надалі діти, зусиллями своїми підтримуючи порядок, чистоту, відтворюючи красу.

У цьому будинку скоро складаються традиції, народжується психологічний клімат, відбуваються події. Кожен з дітей якимось чином реагує на дану поточну перед ним життя, беручи участь у ній, або усуваючи себе від неї. Педагоги, вибудовуючи зміст шкільного життя, піклуються про те, щоб у ній був значимий кожна дитина і щоб кожна дитина була суб'єктом життя шкільного будинку.

Самая різноманітна діяльність організується в школі-саме така різноманітність залучає дітей до різнобічні ставлення до життя. Пізнавальна - взаємодія дітей з істиною. Трудова - взаємодія з матеріальними цінностями суспільства. Художня - через художній образ взаємодію з красою. Вільне спілкування і предметне спілкування - взаємодія з "Я" іншої людини. Спортивна - вплив на самого себе, на своє тіло, свій психофізичний апарат. Якщо в

464

час організованої педагогами діяльності формуються соціально-культурні і психологічно значимі ціннісні відносини, то такого порядку діяльність сприяє особистісному розвитку.

Педагоги школи постійно апелюють до свідомості дітей, допомагаючи осмислити найважливіше у житті людини, розкриваючи соціальну сутність того чи іншого явища, учасниками або спостерігачами якого стають діти, так щоб постійно розвивалася здатність дитини усвідомлювати своє "Я" в системі соціальних відносин і процесі взаємодії з дійсністю.

Таким чином, треба визнати існування трьох методів виховання стратегічного плану: 1) метод організації виховує середовища, 2) метод організації виховує діяльності, тобто, взаємодії дітей з середовищем; 3) метод організації осмислення дитиною розгортається перед ним життя. Перераховані методи носять факторний характер: мають силу об'єктивного, невідворотного впливу на підростаючу особистість. Іноді всі ці методи називають методами організації життя дитини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.1, Поняття методу виховання "
 1. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  поняттям «соціалізація». Детально охарактеризовані принципи виховання. Аналізуються чотири групи методів виховання: методів формування соціального досвіду дітей; мотивації діяльності і поведінки; самовизначення особистості дитини; стимулювання та корекції дій і відносин дітей у виховному процесі. Окремі глави присвячені ролі дитячого колективу у вихованні та системі
 2. § 2. Вибір методів виховання
  методу виховання - це пошук оптимального шляху виховання. Оптимальним є найбільш вигідний шлях, що дозволяє швидко і з розумними витратами енергії, засобів досягти наміченої мети. При виборі методів виховання повинні бути враховані: - цілі і завдання виховання; - зміст виховання; - вікові особливості вихованців; - рівень
 3. § 2. Цілісність педагогічного процесу
  понять, законів, принципів, теорій, що роблять вплив на вихованість і розвиненість особистості. У змісті виховання домінує формування поглядів, переконань, почуттів, ціннісних орієнтацій, ідеалів, мотивів, але в той же час формуються знання, вміння, навички, що в свою чергу, також сприяє розвитку і формуванню особистості. Специфіка процесів, що входять в цілісний
 4. § 1. Форми виховання
  виховання - це зовнішнє вираження процесу виховання. Філософські категорії змісту і форми відображають єдність внутрішнього і зовнішнього в явищах виховання. Зміна змісту тягне за собою зміну форми і навпаки. Провідна роль належить змісту. Основний критерій аналізу форм виховання - кількісний. Згідно даним критерієм розрізняються форми:
 5. § 3. Вибір методів навчання
  методів навчання залежить: - від загальних цілей освіти, виховання та розвитку учнів і провідних установок сучасної дидактики; - від особливостей змісту і методів даної науки і досліджуваного предмета, теми; - від особливостей методики викладання конкретної навчальної дисципліни і обумовлених її специфікою вимог до відбору общедидактических методів;
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  методика? 9. Дайте педагогічну характеристику діяльності наставника. 10. Розкрийте специфіку та значення формування державно-професійного розуміння співробітником своєї діяльності. 11. У чому полягають завдання і методика патріотичного виховання співробітників правоохоронних органів? 12. Яке значення морального виховання і як в ньому повинні
 7. 37. Методи управління: поняття, призначення, співвідношення sssn форм і методів управлінської діяльності.
  Методів управління, закон необхідної розмежування і розумного
 8. § 1. Сутність та особливості процесу виховання
  поняття виховання вживається в широкому і вузькому соціальному сенсі, а також у широкому і вузькому педагогічному значенні Як зазначалося раніше виховання в широкому соціальному сенсі-це передача накопиченого досвіду від старших поколінь до молодших . Оскільки в сучасному суспільстві діє цілий комплекс інститутів, що направляють свої зусилля на виховання особистості (сім'я,
 9. Керівник
  методами. Ефективність діяльності будь-якої організація залежить насамперед від персоналу, його професіоналізму, освіченості, вихованості і розвиненості. Керівник зобов'язаний уміти пов'язувати рішення чисто професійних завдань з вихованням і навчанням співробітників, формуванням і розвитком у них професіоналізму, ділових якостей, виробленням відповідних норм поведінки. Величезне значення в
 10. Цілісність педагогічного процесу
  понять, законів, принципів, теорій, що надають згодом великий вплив і на розвиток, і на вихованість особистості. У змісті виховання переважає формування переконань, норм, правил, ідеалів, ціннісних орієнтації, устано- мотивів і т. д., але в той же час формуються й уявлення, і знання, і вміння. Таким чином, обидва процеси ведуть до головної мети - формування особистості, але
 11. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  методики стимулювання учнів в сім'ї до роботи над своїм особистісним розвитком і формуванням. 3. Проблеми обліку вікових та індивідуальних особливостей учнів у процесі сімейного виховання. Докладно розглядаються форми допомоги школи сім'ї: організаційно-педагогічна робота з батьками; здійснення їх педагогічної освіти та проведення систематичної індивідуальної роботи з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua