Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998 - перейти до змісту підручника

24.4. Господарське забезпечення школи

Навчально-виховний процес значною мірою залежить від належного рівня господарського забезпечення школи, санітарного стану, своєчасного ремонту, профілактичної перевірки обладнання, чіткості роботи технічного персоналу.

Нелегко вирішувати господарські питання. Ймовірно, давно назріло питання про передачу котелень, водоканалізації-онного господарства, електромережі та інших технічних служб у відання спеціалізованих районних організацій.

У багатьох місцях це питання вирішено, але часто ще директору школи доводиться самому займатися багатьма складними господарськими проблемами. У деяких школах існує домовленість з фахівцями з обладнання про постійне співробітництво. Вони вивчають особливості школи, знають стан котлів, електромережі, водопроводу і швидко усувають всі несправності, а головне - періодично здійснюють профілактичний огляд.
Підраховують дійсну потребу в електролампочки, склі, фарбі та інших матеріалах. Така визначеність зводить до мінімуму витрати часу на ліквідацію тих чи інших неполадок. Ведеться систематичний облік всіх аварій, пошкоджень, встановлюються справжні причини і винні, що попереджає можливість повторних порушень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24.4. Господарське забезпечення школи "
 1. Федяінова Н.В.. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ, держ. ун-т, 2004. - 71 с., 2004
  Навчально-методичний посібник містить матеріал, що розкриває основні напрями використання інформаційних технологій у сфері освіти в цілому і в навчальному процесі початкової школи зокрема. У роботі наведені приклади використання програмного пакета MS Office для розробки ме-методичних та дидактичних матеріалів, представлені етапи створення навчальних програм з елементами самоконтролю
 2. П Ракова, Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009

 3. 22.5. Організація особистої праці керівника школи
  Вивчення роботи шкіл в ряді районів країни показує, що керівники шкіл вкрай перевантажені. Директор повинен ясно зрозуміти, що в стані надмірного втоми керівник приймає не кращі рішення, мало працює над собою, погано знає стан справ у школі. Директор школи значно полегшить свою працю, якщо продумає свою навантаження на тиждень Ось приблизний розпорядок роботи, який
 4. У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння:
  1. управлінські відносини Вони зустрічаються у сфері організації та функціонування орга-нів, що здійснюють господарське, соціально-культурне, адміністра-активне і політичне будівництво. 2. відносини, що виникають у зв'язку із забезпеченням правової захисту пра-ти прав і свобод громадян Мова йде про так званої адміністративної юстиції. Вона перед-ставлять собою систему судових та інших органів,
 5. УЧИТЕЛЬ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
  УЧИТЕЛЬ СУЧАСНОЇ
 6. Глава VIII. Засоби колегій адвокатів
  Стаття 29. Засоби колегії адвокатів та порядок їх витрачання Засоби колегій адвокатів утворюються з сум, які відраховуються юридичними консультаціями від оплати за надання юридичної допомоги. Розмір відрахувань до фонду колегії встановлюється загальними зборами (конференцією) членів колегії адвокатів, але не може перевищувати тридцяти відсотків сум, що надійшли в юридичну консультацію.
 7. Стаття 27. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
  27.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається річним загальними зборами акціонерів у складі не менше трьох членів строком на ___ років. Члени ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами ради директорів, а також займати інші посади в органах управління товариства. 27.2. Члени ревізійної
 8. 2.2. СУЧАСНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТЕОРІЇ І ШКОЛИ ЗАХОДУ
  2.2. СУЧАСНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТЕОРІЇ І ШКОЛИ
 9. 5.4. Вища школа і педагогіка вищої школи
  5.4. Вища школа і педагогіка вищої
 10. 22. Класифікація суб'єктів ЗЕД
  При визначенні суб'єктів ЗЕД в Україні слід керуватися ст.З Закону про ЗЕД. До них відносяться: фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України; юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні, які мають постійне
 11. Глава 24 ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  Глава 24 ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ
 12. 89. Здійснення права державної власності. Поняття оперативного управління та повного господарського відання майном.
  ПОСТАНОВА Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що перебуває у загальнодержавній власності 6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства і
 13. 2. Участь публічно-правових утворень в корпоративних відносинах
  Державні та муніципальні освіти можуть створювати нових власників - господарські товариства і товариства - за рахунок свого майна або спільно з іншими суб'єктами цивільного права. Однак засновниками таких товариств від їх імені можуть виступати лише відповідні комітети або фонди майна. Інші державні або муніципальні органи не вправі ні самі, ні від імені
 14. ЛЕКЦІЯ 27. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ НАПРИКІНЦІ XX-ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
  ЛЕКЦІЯ 27. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ НАПРИКІНЦІ XX-ПОЧАТКУ XXI
 15. 21. Види ЗЕД (загальна характеристика)
  У власному розумінні, зовнішньоекономічна діяльність є такою тільки з точки зору суб'єктів господарської діяльності України, тому в законодавстві види ЗЕД визначаються стосовно до них (ст. 4 Закону про ЗЕД) як активним учасникам або одержувачам (замовникам) продукції, товарів, послуг, робіт. Слід врахувати, що цей перелік носить приблизний характер, оскільки допускає
 16. 24.2. Бюджет школи
  Бюджет школи - матеріальна база для організації педагогічного процесу. Кошториси на утримання школи складаються директором школи і затверджуються вищестоящими органами народної освіти. Підставою для складання річного кошторису є рішення районних органів влади за такими розділами: а) виробничий план - число учнів і класів; б) штат вчителів і співробітників; в) затверджені
 17. КОНТРОЯЬНИЕ ПИТАННЯ
  1. Коли і з яких теоретичних робіт почався класичний період розвитку геополітики? 2. Чому саме період 1880-1950-х рр.. називають класичним періодом геополітики? 3. Де і в яких умовах геополітичні ідеї користувалися найбільшим попитом і особливо швидко поширювалися? 4. Що служило каталізатором цього розповсюдження? 5. Які зміни знаменували собою кінець
© 2014-2021  ibib.ltd.ua