Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

22. Класифікація суб'єктів ЗЕД


При визначенні суб'єктів ЗЕД в Україні слід керуватися ст.З Закону про ЗЕД. До них відносяться:
фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;
юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні, які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні товариства та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи , кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та / або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності;
об'єднання фізичних, юридичних, фізичних та юридичних осіб, які не є юридичними особами відповідно до законів України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами відповідно до законів України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;
спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;
інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України;
Україна в особі її органів, місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, що діють як юридичні особи згідно з 'законами України.
Таким чином, серед суб'єктів ЗЕД можна виділити:
а) дррідйческіе особи, в тому числі спеціалізуються виключно на зовнішньоекономічних операціях (наприклад, зовнішньоекономічні асоціації та торгові будинки);
б) фізичні особи;
в) суб'єкти, які не є ні юридичними, ні фізичними особами;
г) держави, виступаючі як юридичних осіб;
д) територіальні громади та органи регіонального управління.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22. Класифікація суб'єктів ЗЕД "
 1. Зміст
  суб'єктів малого підприємництва 11. Легітимація суб'єктів підприємництва 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва 14. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності 15. Анулювання ліцензії 16. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування 17. Патентування
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  класифікації особистих інтересів стосовно кожної революційної епохи, встановлення їх ієрархії », реального змісту і варіантів протиборства. Враховується й те, що число людей, які заздалегідь знають, що їм потрібно у революції, відносно невелике. Що ж приводить в рух суспільство в цілому? Гостра незадоволеність своїм становищем, обстановка очікування змін, обстановка надій і
 3. 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  класифікації в науці називалися різні ознаки. Передусім це - характер нормативного джерела, в якому закріплений конкретний принцип. -Керуючись даним критерієм, можна виділити конституційні принципи арбітражного процесуального права і принципи, закріплені в галузевому законодавстві. Залежно від того, в одній або кількох галузях права діють відповідні
 4. ЗМІСТ
  класифікація принципів арбітражного процесуального права 34 судоустройственних принципи арбітражного процесуального права 35 судочинного принципи арбітражного процесуального права 41 Глава 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 1. Значення і порядок доарбітражного врегулювання спорів 50 Поняття підвідомчості, її види 51 Підвідомчість справ
 5. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  класифікації, наприклад: (1) на судоустройственние і судочинного, тобто за функціональною ознакою, (2) за сферою дії, (3) за правовим джерела, в якому закріплено зміст принципу. На сучасному рівні розвитку системи цивільної юрисдикції можна говорити про значну спільності принципів організації та діяльності органів цивільної юрисдикції, які збігаються за
 6. 1. Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу
  суб'єктів арбітражного процесу відбувається в рамках арбітражного процесуального відносини, що виникає по кожній справі, підвідомчому ар-арбітражного суду. Суб'єкти арбітражного процесуального права поділяються на чотири групи: 1) арбітражні суди як органи, що вирішують спори; 2) особи, що у справі, що захищають свої або чужі права і законні інтереси і мають юридичну
 7. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  класифікації позовів за процесуально-правовою ознакою і за характером захищаються інтересів. Види позовів. Позови класифікуються за різними підставами: 1) за метою, предмету позову проводиться процесуально-правова класифікація позовів; 2) по об'єкту захисту - матеріально-правова; 3) за характером захищається інтересу в арбітражному процесі. За процесуально-правовим критерієм позови класифікуються
 8. 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
  суб'єктам та ін Є дві головні концепції щодо поняття судового доказування. В основі першої з них лежить судження про судовому доведенні як способі пізнання фактичних обставин справи. Так, на думку К.С. Юдельсона, під судовим доказуванням слід розуміти «діяльність суб'єктів процесу з встановленню за допомогою вказаних законом процесуальних засобів і способів об'єктивної
 9. Письмові докази.
  Класифікація офіційних письмових доказів. Перша група - це власне акти, що мають владно-вольовий характер, в яких реалізується воля або одного суб'єкта, наділеного відповідними повноваженнями, в межах своєї компетенції, або декількох суб'єктів. Це акти розпорядчого характеру, та їх прийняття тягне за собою юридично значимі наслідки. До їх числа можна віднести
 10. 39. Класси-сифікацію парламентів
  суб'єктів федераціі.Многіе верхні палати не знають встановленого терміну повноважень і оновлюються по частинах (сенат США, Рада штатів Тривалий час переважна більшість парламентів зарубіжних країн були двопалатними. Однопалатні парламенти становили виняток (Данія , Люксембург, Фінляндія, Гватемала, Парагвай, Нова Зеландія). Проте в даний час більшість парламентів однопалат-ні.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua