Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Смоленський М.Б.. Конституційне право Росії. 100 екзаменаційних відповідей: Експрес-довідник для студентів вузів. - Вид. 3-е, испр. і доп. -Москва: ІКЦ «Март»; Ростов н / Д: Видавничий центр «Март». - 288 с. , 2003 - перейти до змісту підручника

41. Конституційно-правові основи статусу іноземних громадян та осіб без громадянства в РФ

Основной принцип, що визначає правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації, закріплений у ст. 62 Конституції Російської Федерації. Відповідно до неї зазначені особи користуються правами і несуть обов'язки нарівні з громадянами Російської Федерації, крім випадків, встановлених федеральним законом або міжнародним договором Російської Федерації.

Іноземними громадянами визнаються особи, які не є громадянами Російської Федерації і мають докази своєї належності до громадянства

іноземної держави.

Виділяються три категорії іноземних громадян: постійно проживають, тимчасово проживають і тимчасово перебувають в Російській Федерації. У їх статус є певні відмінності.

Іноземні громадяни в Російській Федерації рівні перед законом незалежно від яких би то не було умов. Використання ними прав і свобод не повинно завдавати шкоди інтересам Російської Федерації, законним інтересам громадян Російської Федерації та інших осіб. Іноземні громадяни зобов'язані дотримуватися Конституції Російської Федерації і її законодавство.

Іноземні громадяни, які постійно проживають в Російській Федерації, можуть працювати в якості робітників і службовців або займатися іншою трудовою діяльністю на загальних підставах з громадянами Російської Федерації. Вони мають право на відпочинок, охорону здоров'я, допомоги, пенсії та інші форми соціального забезпечення, на користування житловим приміщенням, власність житлового будинку та іншого майна, на освіту, користування досягненнями культури. Нарівні з громадянами Російської Федерації іноземним громадянам гарантується свобода совісті, недоторканність особи і житла.

Вони можуть укладати і розривати шлюби з громадянами Російської Федерації та іншими особами. Іноземні громадяни в Російській Федерації не можуть обирати і бути обраними до виборних державних органів, займати державні посади, а також брати участь у всенародному голосуванні. Вони не несуть обов'язки військової служби в лавах Збройних Сил Російської Федерації.

Допускається пересування іноземних громадян територією Російської Федерації і вибір місця проживання в порядку, встановленому законодавством, а також відповідними міжнародними договорами Російської Федерації. Однак в інтересах забезпечення державної безпеки, охорони громадського порядку можуть встановлюватися обмеження в пересуванні та виборі ними місця проживання. При дотриманні встановлених законом правил, іноземні громадяни можуть в'їжджати до Російської Федерації і виїжджати з неї.

Іноземні громадяни, які вчинили злочини, адміністративні або інші правопорушення на території Російської Федерації, підлягають відповідальності на загальних підставах з громадянами Російської Федерації. Тим з них, які порушують законодавство про правове становище іноземних громадян, може бути скорочено термін перебування в Російській Федерації.

Викладені вище положення поширюються і на осіб без громадянства в Російській Федерації, якщо інше не випливає із законодавства. Однак вони не зачіпають привілеїв та імунітетів глав і співробітників іноземних дипломатичних і консульських представництв, а також інших осіб, встановлених законодавством Російської Федерації і міжнародними договорами Російської Федерації.

У ст. 63 Конституції Російської Федерації закріплено, що Російська Федерація надає політичний притулок іноземним громадянам та особам без громадянства відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права. У даному випадку Конституція Російської Федерації виходить з норм міжнародного права про те, що кожна держава використовує право надання політичного притулку, і ніхто не може розглядати це як недружній акт. Указом Президента від 26 липня 1995 затверджено «Положення про порядок надання політичного притулку в Російській Федерації». У ньому визначені основні умови, пов'язані з реалізацією цього інституту, і статус осіб, яким надано притулок. Питання про надання права політичного притулку вирішується Президентом Російської Федерації.

У Російській Федерації не допускається видача іншим державам осіб, переслідуваних за політичні переконання, а також за дії, які не визнані в Російській Федерації злочином.

Видача осіб, обвинувачених у скоєнні злочину, а також передача засуджених для відбування покарання в інших державах здійснюються на основі федерального закону або міжнародного договору Російської Федерації. Конституційні положення в даний час розвинені у Федеральному законі від 25 липня 2002 р. «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 41. Конституційно-правові основи статусу іноземних громадян та осіб без громадянства в РФ "
 1. Список літератури
  конституційно-правові основи. М., 1996. Авер'янов В.Г. Апарат державного управління / Заг. ред. В.В. Цвєткова. Київ, 1990. Агєєва Е.А. Юридична відповідальність у державному управлінні (соціально-правовий аспект). Л., 1990. Альохін А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю.М. Адміністративне право РФ. М., 1996. Альохін А.П., Козлов Ю.М. Адміністративне право РФ. Ч. 1. Сутність і основні
 2. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів людини і громадянина, забезпечення оборони країни і безпеки і держави. Виникають і нові питання про ставлення до релігії. Зокрема, і такий - якою мірою ідеї про загробне життя можуть перешкоджати терористичного використання зброї, якщо воно потрапляє-в руки терористів-«камікадзе», в тому числі ядерного.
 3. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  конституційного) права. Теорія права розглядає виникаючі при цьому питання в самому загальному плані, виділяючи мета правотворчості, його принципи, законодавчу ініціативу, а також притаманні усім суспільствам характерні риси законодавчого процесу. Теоретично мету право вдається сформулювати досить просто. Це - обгрунтування і вдосконалення законодавства, його оновлення,
 4. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  конституційні від-носіння в суспільстві формуються, як зазначив І.Г. Фарбер, навколо народовладдя, суверенітету, свободи особи. По суті характеристика свободи особистості визначає і суть держави, в якому реалізується ця свобода: тоталітарна це держава, теократичну або демократична, правова чи, соціальне чи і т.д. Свобода особистості як її ключова соціально-правова
 5. 1. Президент Російської Федерації
  конституційної законності в країні. Так, він має право скасовувати постанови і розпорядження Уряду (ч. 3 ст. 115 Конституції), припиняти дію актів органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації у випадку якщо цих актів Конституції Російської Федерації і федеральним законам. Президент представляє для призначення кандидатури на посади суддів
 6. § 2. Громадянство Російської Федерації
  конституційні права, свободи та обов'язки. Громадянство являє собою правовий інститут конституційного права - сукупність взаємопов'язаних юридичних норм, що регулюють придбання, відновлення і втрату російського громадянства. Таким чином, громадянство являє собою правову належність особи до даної держави, тобто визнання державою цієї особи як
 7. 37. Громадянство Російської Федерації. Його принципи
  правового статусу особистості. Володіння громадянством є передумовою повного поширення на дану особу всіх прав і свобод, визнаних законом, захисту особи державою не лише всередині країни, а й за її межами. В даний час всі відносини, пов'язані з громадянством, регулюються Конституцією Російської Федерації і Федеральним законом «Про громадянство Російської Федерації» від
 8. 3. ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. Конституційно-правові норми, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ І ВИДИ. СИСТЕМА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ІНСТИТУТИ І підгалузі КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  конституційного права є соціальні фактори, що ініціюють його поява, - реальні суспільні відносини і суспільну свідомість. Формами об'єктивації конституційно-правових норм (джерелами конституційного права РФ у формально-правовому сенсі) є правовий звичай, прецедент, нормативний акт. Основним джерелом конституційного права РФ є нормативний правовий акт.
 9. 26. ІНСТИТУТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  конституційно-правовий статус особи в Росії, виражений через його права, свободи, а також обов'язки. Загальний правовий статус - всі права та обов'язки - єдиний для всіх людей, що перебувають у сфері дії російського законодавства. Індивідуальний правовий статус - права та обов'язки даного конкретної фізичної особи в їх динаміці. Спеціальний правовий статус - права та обов'язки
 10. 28. ОСОБИСТІ ПРАВА ПО КОНСТИТУЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  конституційного статусу особистості. Серед особистих прав за суб'єктами виділяються права людини і права громадянина; по джерелу - конституційні права, права, які з міжнародних актів і договорів; за рівнем - основні і похідні 53 (похідні права випливають з основних, наприклад право на свободу інформації випливає з права на свободу слова); по суб'єкту реалізації -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua