Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Морандьер Л.Ж.. Цивільне право Франції / Пер. з фр. та вступна стаття Е. А. Флейшиц. Том 1. - М.: Изд-во іноземної чи.,. - 742 с., 1958 - перейти до змісту підручника

922. Десятирічний термін давності позовів, пов'язаних з опікою.

Усі позови подопечного1 до опікуна, що випливають з опіки, погашаються давністю строком на десять років з, дня досягнення підопічним повноліття (ст. 475).

Таким чином, закон скорочує в інтересах опікуна термін погасительной давності, який за загальними правил лам.ісчісляется в тридцять років (ст. 2262). Опікун, що виконував безоплатну повинність, не повинен надто довго залишатися під загрозою пред'явлення до нього претензій його колишнім підопічним або спадкоємцями підопічного.

Десятирічна давність відноситься тільки до вимог, пов'язаних з опікою, наприклад до вимог про дачі звіту, про відшкодування збитків, винне заподіяних опікуном, до оспорювання корисності якогось виробленого опікуном витрати.

Що стосується повернення опікуном майна підопічного чи погашення виведеного на користь підопічного сальдо рахунку опіки, то відповідні позови можуть пред'являтися колишнім підопічним протягом тридцяти років.

Моментом, з якого починає текти давностний термін, є досягнення колишнім підопічним повноліття. Судова практика обчислює таким же чином строк на пред'явлення позову про визнання недійсності договорів, пов'язаних із звітністю по опіці.

923. Фактичне продовження опіки. Часто буває, що опікун, особливо коли опікуном є батько чи мати підопічного, продовжує управляти майном сина чи дочки після досягнення ними повноліття.

Опікунська управління майном фактично триває, хоча опіки у власному розумінні більше немає. Тому і задають питання: чи потрібно в такому випадку застосовувати правила про опіку? Наприклад, чи зберігається за колишнім підопічним законна іпотека? Чи зобов'язаний колишній опікун сплачувати відсотки на грошові суми, що не звернені відповідно до статей 455 і 456 і ланцюгові папери? Це питання великої практичної важливості.

Судова практика дає па них позитивну відповідь. Дійсного, справедливо зберегти на користь колишнього підопічного гарантії, які встановив для нього закон. Наші дореволюційні юристи давали саме таке рішення цього питання, і можна думати, що, не давши іншого рішення, автори кодексу бажали залишитися вірними традиції.

Виникає й інше запитання: зобов'язують чи колишнього підопічного угоди, зроблені колишнім опікуном? Ми вважаємо, що ствердна відповідь має бути дан для випадків, коли угода укладена з добросовісним контрагентом, тобто з таким, який не знав про поточених уповноваження опікуна.

Батьківська влада і опіка над позашлюбними дітьми 647

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "922. Десятирічний термін давності позовів, пов'язаних з опікою."
 1. 57. Наслідки закінчення строку позовної давності.
  Стаття 80. Наслідки закінчення строку позовної давності Закінчення строку позовної давності до пред'явлення позову є підставою для відмови в позові. Якщо суд, арбітраж або третейський суд визнає поважною причину пропуску строку позовної давності, порушене право підлягає
 2. 1. Поняття і види строків позовної давності
  позовною давністю визнається строк для примусової захисту te порушеного права шляхом пред'явлення позову до суду (ст. 195 ЦК). Призначення позовної давності - надати потерпілому строго певний, але цілком достатній термін для захисту його права. Після закінчення позовної давності потерпілий позбавляється можливості примусової (судової) захисту свого права, але само порушене право зберігається.
 3. 55. Вимоги, на які не поширюється дія позовної давності.
  Стаття 74. Розгляд позову незалежно від закінчення строку позовної давності Вимога про захист порушеного права приймається до розгляду судом, арбітражем або третейським судом незалежно від закінчення строку позовної давності. Стаття 83. Вимоги, на які позовна давність не поширюється Позовна давність не поширюється: на вимоги, що випливають з порушення особистих
 4. 51. Поняття і значення позовної давності.
  Позовна давність - це строк, протягом якого особа, право якої порушено, може вимагати примусового здійснення або захисту свого права шляхом подання позовної заяви до суду. Для обчислення строку позовної давності, як і будь-якого іншого, важливе значення має початковий момент. У законодавстві закріплено, що перебіг строку позовної давності починається з моменту виникнення права на
 5. 54. Початок і кінець перебігу строків позовної давності.
  Для обчислення строку позовної давності, як і будь-якого іншого, важливе значення має початковий момент. У законодавстві закріплено, що перебіг строку позовної давності починається з моменту виникнення права на позов, тобто з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. Таким чином, можна говорити про те, що початковий момент позовної давності носить
 6. Позовна давність
  Позовна давність - це терміни, надані правомочному особі для звернення до компетентних державних установ з вимогою про примусове здійсненні та захисті свого права. Отже, згідно з цивільним законодавством України позовна давність визначається як строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено. Назва цього терміну
 7. 4. Наслідки спливу позовної давності
  Закінчення позовної давності, про який заявлено стороною спору, саме по собі становить підставу для прийняття судового рішення про відмову в позові (абз. 2 п 2 ст. 199 ЦК). В силу ст. 207 ЦК одночасно із закінченням давності за основній вимозі автоматично вважається вичерпаним давностний термін за додатковими вимогами, що забезпечував головне (застава, порука і т. д.). Боржник, у
 8. 26. Строки позовної давності по російському цивільному зак-ву.
  Позовна давність - термін захисту права за позовом особи, права якої були порушені. Позовна давність це не термін, протягом якого особа може звертатися до суду. Позовна давність є строком, при дотриманні якого суд загальної юрисдикції, арбітражний суд або третейський суд зобов'язані надати захист особі, право якої порушено. Пропуск ж терміну, якщо про це заявила зацікавлена сторона,
 9. 53. Види строків позовної давності.
  Строки позовної давності носять загальний характер, так як поширюються на всі цивільні правовідносини, за винятком особливо обумовлених у законі. Позовна захист порушених прав здійснюється шляхом звернення до суду, арбітражного або третейського суду. Причому вищевказані суди зобов'язані за своєю ініціативою, незалежно від заяви сторін, застосовувати позовну давність (ст. 75 ЦК України). Строки позовної
 10. § 2. Позовна давність
  § 2. Позовна
 11. Глава 13. Позовна давність
  Глава 13. Позовна
 12. § 1. Поняття і значення позовної давності
  Визначення позовної давності. Позовна давність - це встановлений законом строк для судового захисту порушеного права. Захист цивільних прав в адміністративному порядку здійснюється лише у випадках, передбачених законом. Важливо відзначити, що рішення, прийняте в адміністративному порядку, може бути оскаржене до суду. Інститут позовної давності у цивільному праві має мета дисциплінувати
 13. § 2. Види строків позовної давності. Початок перебігу позовної давності
  Види строків позовної давності. Загальний строк позовної давності встановлено в три роки (ст. 196 ЦК). Спеціальні терміни можуть бути скороченими чи більш тривалими в порівнянні з загальним і застосовуються для окремих, визначених законом вимог (ст. 197). Скорочені строки встановлені, наприклад, для позовів про недоліки проданої речі (ст. 477 ЦК), недоліки робіт у договорі підряду (ст. 721 ЦК), для
 14. 52. Право на позов у матеріальному і процесуальному сенсі.
  У науці цивільного права виділяють два права на позов: право на позов у процесуальному сенсі і право на позов у матеріальному сенсі. Право на пред'явлення позову, яке часто іменується правом на позов у процесуальному сенсі - це право вимагати від суду розгляду і вирішення спору в певному процесуальному порядку. Таке право у особи є завжди, незалежно від закінчення строку позовної давності.
 15. 56. Призупинення, перерву і відновлення строків позовної давності.
  Для захисту деяких окремих суб'єктивних прав момент початку позовної давності має свою специфіку, що прямо закріплено у чинному законодавстві. За загальним правилом позовна давність, розпочавшись, тече безперервно. Однак закон враховує, що в реальному житті можуть виникнути обставини, які перешкоджають уповноваженій особі пред'явити позов до суду в межах строку давності. Ці
 16. 3. Залишення позовної заяви без РУХУ. Повернення позовної заяви
  АПК РФ 2002 вводить новий інститут - залишення позовної заяви без руху (ст. 128). Даний інститут можна розглядати як додаткових-ву гарантію захисту прав позивача в арбітражному суді і реалізації принципів змагальності та диспозитивності в арбітражному судочинстві, оскільки повернення позовної заяви при незначних помилках, допущених при його підготовці, може призвести до
 17. 2. Застосування позовної давності
  Пред'явлення позову до суду можливо і після закінчення строку давності (п. 1 ст. 199 ЦК). Суд не вправі відмовити у розгляді такої вимоги, зокрема тому, що лише в результаті розгляду можна встановити, витекла звідти Чи насправді позовна давність і не малося чи обставин, що тягнуть її перерву, призупинення або відновлення. У зв'язку з цим: право вимагати судового
 18. 2. Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви
  Арбітражний суд, встановивши при розгляді питання про прийняття позовної заяви до провадження, що воно подано з порушенням вимог, встановлених АПК РФ, виносить ухвалу про залишення заяви без руху. У визначенні арбітражного суду зазначає підстави для залишення позовної заяви без руху і строк, протягом якого позивач повинен усунути обставини, що послужили
 19. § 4. Наслідки спливу позовної давності
  Закінчення строку позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою до відмови в позові (п. 2 ст. 199 ЦК). З урахуванням зазначеного правила необхідно звернути увагу на два питання: а) припиняється чи суб'єктивне право кредитора; б) яка юридична доля Задавнена майна. З першого питання з урахуванням норм про застосування позовної давності (ст. 199 ЦК), про
© 2014-2021  ibib.ltd.ua