Головна
ГоловнаПолітологіяПолітика → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Мельвіль. Категорії політичної науки. - М.: Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС РФ, «Російська політична енциклопедія» (РОССПЕН). - 656 с. , 2002 - перейти до змісту підручника

Людські дії - безпосередня реальність політики

У даному розділі нашої книги розглядається питання про людський, або особистісному, вимірі політики, т.е . як виражає себе в ній людська природа, насамперед психологічні якості людей. Такий кут зору важливий ще й тому, що дозволяє краще зрозуміти, в чому сенс інтересу до політики, занять нею, що саме політична активність може дати особистості. Осторонь залишені нормативні світоглядні трактування природи людини, наприклад, релігійні і, ширше, ідеологічні, а також етологічні концепції (вивчають поведінку в природних умовах) і биополитика, які фокусують увагу на ролі біологічних, генетично обумовлених якостей в цій сфері діяльності.

Інтерпро етація

Творці теорій людської природи з античності прагнуть виявити і пояснити фундаментальні якості, властиві мислячим істотам. В «Енциклопедії управління та політики» (ред. М. Хоксворт, М. Коган, 1992) виділені деякі вельми впливові теорії та моделі людського єства нормативного та біополітіческое характеру: -

теорія Платона про індивідуальну людську природу ; -

песимістична теорія Томаса Гоббса, який представив (на підставі доступних у той час наукових даних) людини в якості істоти, рухомого тільки своїм егоїстичним інтересом і постійно спраглого влади; -

теорія Джона Локка, який вважав людини спочатку соціальною істотою; -

концепція Жана Жака Руссо про «благородному дикуні»; -

марксистська модель соціальної природи людини і визначальному значенні суспільства, а також його укладу у формуванні людських якостей; -

соціальний дарвінізм, який висунув ідеї про те, що виживають найбільш пристосовані і що конкуренція в природі і суспільстві неминуча і бажана; -

бихевиористская концепція Берреса Фредеріка Скіннера (1904-1990), який вважав людську поведінку легко подда-ющимся впливу суспільства, що дозволяє в прямому сенсі створювати потрібних йому людей шляхом маніпуляції соціальними умовами; -

біосоціальні концепції Конрада Лоренца (1903-1989), Едварда Вільсона (нар.

1929) та ін, які наполягають на стабільності людської природи в силу незмінності інстинктів або спадкової обумовленості (вельми реальна можливість цілеспрямованого генетичного втручання в них не розглядається).

Кожному ясно, що люди, соціум в цілому - основа, а людина - вихідна сутність політики. Політику створив саме людина розумна, Homo sapiens. Біблійний питання - «людина для суботи, або суботу для людини?" - В даному випадку допомагає зрозуміти, що освіта політичної сфери, її систем, інститутів і т.п. має сенс лише остільки, оскільки дозволяє людям розвивати і повніше реалізовувати свої можливості мислячої істоти, свій воістину безмежний внутрішній потенціал.

Самі по собі політичні відносини є в першу чергу особливим видом спілкування між людьми, а лише потім - в результаті складних з'єднань і опосередкувань - зв'язками між різного роду системами, включаючи політії. У кінцевому рахунку політичні відносини складаються на основі персонально орієнтованих і природно повторюваних одиничних дій. Саме поведінка людей становить безпосередню реальність, фактуру, живу першооснову, або субстанцію (лат. substantia - сутність), політики.

Політика, як і всі інші людські заняття, виникла в результаті виклику, кинутого життєвими обставинами нашим предкам, які були до тієї пори вищими приматами, але ще не людьми. Вони опинилися перед вибором: або загинути як біологічний вид, або відтворити свій рід інакше, не просто твариною, а іншим - людським, скажемо ми тепер - образом. Так під тиском розвивається біосфери вихідна прокреативного (лат. procreatio - народження, твір на світло) поки тваринна функція продовження роду виходить на більш високий рівень.

З тих пір еволюція населяють Землю живих істот визначається фактором олюднення (антропогенезу). Неодмінною складовою частиною такого олюднення стає розвиток здібностей особливих живих організмів узгоджувати свої дії, організовуватися, забезпечувати досягнення цілей, важливих для всього роду і для 428 кожного з утворюють його істот. Саме таким шляхом мож-ника політика як специфічна сторона людського буття, пов'язана з целедостижения.

Люди, однак, займаються політикою не тільки тому, що їх змушують до цього обставини, а й заради особистого самоствердження - окремих індивідів, їх спільнот і роду людського взагалі. Багато політичних філософи вважають, що сенс політики (як і будь-якого іншого виду життєдіяльності) полягає насамперед у тому, щоб удосконалювати ту або іншу сторону нашого існування, деякі грані особистості. У силу цього заняття політикою, залученість в неї можуть і повинні надавати на людей розвиваюче і гуманізує вплив. У цьому укладено глибокий гуманістичний зміст політики, яке, зрозуміло, реалізуються лише за певних умов.

ГУМАНІЗМ (лат. Ьішапш -

людяний) - 1) ставлення до людей, перейнятий любов'ю до людини, турботою про його благо, повагою до людської гідності; 2) світогляд, заснований на принципах рівності, справедливості, людяності зв'язків між людьми. 1.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Людські дії - безпосередня реальність політики "
 1. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Людського суспільства ». Консерватизм «підтримує зв'язок часів ..., з'єднує майбутнє з минулим», цей напрямок політико-філософської думки, покликане зберегти і примножити матеріальні і духовні цінності людства, нації, людини від загибелі в часі. Таке визначення включає в себе і прагнення захистити свої багатства і положення окремими соціальними верствами, і тип політики з
 2. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  людської праці, так і предмети природи, використовувані людьми в своєму інтересі. Предмети, створені природою, але на даному етапі розвитку людини для нього недосяжні, інтелектуально і фізично їм неконтрольовані, речами з точки зору права не є. Сказане дозволяє зробити висновок, що під речами цивільне право розуміє предмети навколишнього матеріального світу, здатні
 3. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  людського суспільства існував цей соціальний інститут або ж воно з'явилося на певному етапі роз-ку суспільства. Тільки такий методологічний підхід, який реалізує принцип історизму, дозволяє усвідомити причини і форми появи держави, його характерні, сутнісні риси, відмінність від попередніх організаційних форм життя суспільства. Ось чому починати доводиться з характе-ристики сторін
 4. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  людської життєдіяльності. Словом, поділ влади дозволяє, по-перше, більш якісно вирішувати покладені на ка-ждую з влади завдання, по-друге, запобігати зловживання владою, яке стає досить імовірним при монополізмі влади, а по-третє, здійснювати контроль за діями державних органів. Великі відмінності від монархії має республіка і в сфері
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  людського виміру », а що, навпаки, помилково, шкідливо, вело в глухий кут, породжувало нерозв'язні протиріччя, конфлікти. І все це, зрозуміло, необхідно розглядати й оцінювати з урахуванням конкретно-історичних особливостей, рівня знання, культури, релігійного і взагалі духовного розвитку Росії на певному етапі, загальних світових державно-правових процесів в ті чи інші часи,
 6. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  людського буття. Діапазон підходів до проблеми соціального регулювання досить широкий: від релігійних до класових, від бихевиористских (від англ. Behaviour - поведінка) до кібернетичних. Це зрозуміло - людство завжди прагнуло осмислити не тільки свої організаційні форми існування (їх корисність, перспективи), а й способи, що забезпечують, що визначають це існування, перш
 7. ГЛОСАРІЙ
  людських потреб. Блага поділяються: за натуральним характеристикам - на продукти та послуги; за ступенем віддаленості від кінцевого споживання - на споживчі блага і ресурси; по тривалості використання - на короткочасні і довготривалі; за характером споживання - на приватні і суспільні. Добробут - ступінь задоволення певних потреб людини.
 8. ЛЕКЦІЯ 3ПОЛІТІЧЕСКІЕ і правових вчень Стародавньої Греції та Стародавнього Риму
  людських устремлінь у вигляді «безпосереднього розуму», що дозволяє людям діяти у відповідності зі справедливістю. Розвиваючи ідеї грецьких стоїків, Цицерон у творі «Про Законах» зазначав, що «по істині існує тільки одне право, яке пов'язує воєдино людська спільнота і встановлює єдиний закон» (115, 42). Найкращим є держава зі змішаною конституцією,
 9. ЛЕКЦІЯ 6.КОНЦЕПЦІІ ПРИРОДНОГО ПРАВА І РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ XVIII СТОЛІТТЯ
  людського розуму і мають в якості мети максимальний ступінь людського щастя. 2. Остаточний теоретичний варіант цієї концепції, що отримав загальне визнання, був розроблений III.-JI. Де Монтеск'є (1689-1755). У 1748 р. Він видав твір «Про дух законів», ще за життя французького мислителя визнане сучасниками найвидатнішим твором XVII століття. Основна мета,
 10. ЛЕКЦІЯ 7.ЕВРОПЕЙСКІЙ КОНСЕРВАТИЗМ І ІСТОРИЧНА ШКОЛА ПРАВА. НАРОДЖЕННЯ КЛАСИЧНОЇ західноєвропейській філософії ПРАВА
  людською індивідуальністю, в з'єднанні з несамовитою жагою влади, може привести тільки до системи, заснованої на терорі, а не на принципах порядку. Єдиним виходом для революції є диктатура, що приносить свободу в жертву. В інтересах безпеки механічний пристрій замінило б органічне життя, яка повністю руйнується. Ці аргументи, що склали основу консервативної
 11. Соціально-психологічні проблеми.
  Людських ресурсів ». Що з'явилася в рамках становлення теорії менеджменту ідея Тейлора про «економічне людину», яка припускає (в ім'я досягнення мети) примус і тиск ззовні, була витіснена теорією «людини-творця». У розвиток і популяризацію даної теорії великий внесок внесли А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг. В основі цієї теорії лежить припущення про те, що, включаючись в процес
© 2014-2022  ibib.ltd.ua