Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

3. Джерела криміналістичної інформації


розділ науки криміналістики, предметом пізнання якого є вчення про механізм та закономірності утворення слідів злочину, систематизації їх, ідентифікаційних ознаках та властивостях, стійкості зберігання слідів у часі, вчення про ідентифікаційний період.
Джерела криміналістичної інформації - це матеріальні об'єкти живої та неживої природи: люди, тварини, комахи, мікроорганізми, об'єкти рослинного походження, фізичні тіла неорганічного походження - тверді, сипучі, рідкі та газоподібні. В процесі механізму злочину вони вступають у взаємодію і стають джерелами інформації.
Механізм та форми відображення інформації залежать, перш за все, від рівня організації об'єкта та форми руху матерії (механічної, фізичної, хімічної, біологічної та психічної), що лежать в основі утворення слідів. Психічна форма руху та відображення притаманна тільки людині. Ось чому закономірності утворення інформації про злочини в пам'яті людини складають самостійне вчення, основи якого входять в систему криміналістичних знань.
Залежно від механізму утворення слідів, інформацію про об'єкт, що утворює та сприймає сліди, запам'ятовують шляхом:
- розміщення у просторі об'єкта;
- об'єму, який займає предмет у просторі;
- кількісної характеристики об'єкта (вага, питома вага, густина);
- якісної структури об'єкта.
Вчення про строки зберігання слідів базується на розробці засобів та методів виявлення та роботи з джерелами щодо їхньої фіксації, дослідження та подання як доказів.
Ідентифікаційний період - це час, протягом якого об'єкт залишається сам собою, тобто зберігає сукупність ознак, що дозволяють ідентифікувати його. У даний час ідентифікаційний період є однією з важливих проблем теорії криміналістичної ідентифікації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Джерела криміналістичної інформації"
 1. § 1. Поняття та ознаки обшуку
  джерел доказової та орієнтуючої інформації. Обшук має на меті виявити знаряддя злочину, речі та цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі. Метою обшуку може бути також виявлення розшукуваних осіб, трупів, тварин. Додатковою метою обшуку є виявлення і вилучення речей і предметів, вилучених з цивільного обороту і
 2. § 4. Система криміналістики
  джерел інформації. У відповідності до сучасного розвитку криміналістики та інформаційно-діяльнісного підходу систему науки криміналістики можна уявити у вигляді шести блоків (розділів, частин): 1. Методологічні основи криміналістики. 2. Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної інформації. 3. Джерела криміналістичної інформації. 4. Засоби та методи збирання і подання
 3. Закон обумовленості криміналістичних рекомендацій потребами практики
  джерел криміналістичної інформації обумовлена потребами практики. Давно відомо значення слідів запаху для розшуку людей та речей. Але, крім використання службово-розшукових собак, у практиці не було технічних засобів і методик роботи із слідами запаху. Останнім часом криміналістами (О. І. Вінберг, В. І. Шиканов, М. В. Салтевський та інші) були розроблені теоретичні основи, технічні засоби і
 4. Криміналістичний метод
  джерел криміналістичної інформації. У структурному плані конкретний метод є не тільки системою науково обгрунтованих прийомів та рекомендацій, а крім того, він як теорія відображає об'єктивні закономірності, що пізнані, і містить засоби досліджень. Розглянемо це на прикладах. Сонячне світло, яке проходить через тригранну призму, розкладається на сукупність колірних смуг, тобто спектр, який
 5. § 1. Відображення в основі механізму вчинення злочину
  джерел при переході від живого до абстрактного мислення і від нього до практики (В. І. Ленін). Чуттєве відображення викликає формування мислячого (ідеального) образу як джерела криміналістичної інформації. В цьому плані розслідування можна інтерпретувати як процес відображення на рівні людської свідомості ідеальних і матеріальних слідів злочину. Слідчий-дізнавач, суддя починають пізнання злочину
 6. Глава 8. Джерела криміналістичної інформації
  криміналістичної
 7. § 3. Джерела криміналістичної інформації та їх класифікація
  джерел. Оскільки вид інформації залежить від видів носія, то джерела можна класифікувати використовуючи деякі основи, наприклад, філософську, кримінально-процесуальну (доказову) ? криміналістичну. Розглянемо кожну з них більш докладно. Філософською основою для класифікації служить теорія відображення, згідно з якою в природі за рівнем організації матерії існує два види відображення: психічне
 8. § 4.Характеристика джерел криміналістичної інформації
  джерела ідеальних відображень. Ідеально відображає реальність тільки людина, яка наділена розумом і свідомістю. В кримінальному процесі люди - джерела криміналістичної інформації - це обвинувачуваний, потерпілий, свідок, спеціаліст, громадський позивач і відповідач. Вони зберігають відображення (сліди злочину) у вигляді уявних образів - слідів пам'яті. Ідеальний слід - це суб'єктивний уявний
 9. Системні джерела криміналістичної інформації
  джерела люди і речі є простими, тому що кожний по-своєму відображає: людина - ідеально, а річ - матеріально. Якщо в процесі судового розгляду для отримання інформації в одній пізнавальній процедурі (слідчій дії, оперативному заході) одночасно використовуються два джерела, то вони створюють складну систему простих джерел, яка відображає сумарну інформацію ідеального та матеріального відображень.
 10. Глава 9. Основи слідоутворення джерел криміналістичної інформації
  джерел криміналістичної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua