Головна
ГоловнаПолітологіяІсторія політичних і правових вчень → 
« Попередня Наступна »
Б.Н. Чичеріна. ПОЛІТИЧНІ мислителівстародавнього І НОВОГО СВІТУ М.: Гардаріки. - 336 с., 2001 - перейти до змісту підручника

I. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ

XVI століття завершує собою той період всесвітньої історії, який починається з утвердження християнської церкви в Римській Імперії. Розвиток католицизму як панівного елемента в житті західних народів кінчається власне п'ятнадцятим століттям. Шістнадцяте складає вже перехід від середньовічного порядку до нового, від суспільного роздвоєння до державної єдності, від панування релігії та церкви до суто світському розвитку думки і установ. Це - повернення до тієї точки зору, на якій стояв стародавній світ. Звідси перша характеристична риса цього часу: воно називається в історії епохою Відродження.

На всіх галузях людської діяльності лягла друк античних ідей, як би воскреслих від тимчасового сну. Вони відбилися і в науці, і в мистецтві, і в державному житті. Пам'ятники старовини, літературні та художні, з жадібністю стали вивчатися усіма освіченими людьми і зробилися джерелом нового світогляду і нової, дивовижної продуктивності. І в середні століття твори Платона і особливо Аристотеля вважалися високими авторитетами; але в той час вони служили тільки знаряддям схоластики і були не більше ніж матеріалом для абсолютно чужих їм поглядів. Точка зору була зовсім інша. В шістнадцятому столітті твори давніх отримали значення самі по собі; нові мислителі стали засвоювати собі саму сутність їх поглядів. На цій підставі споруджувалися нові, суто філософські системи; схоластика ж відкидалася, як застарілий плід варварського часу.

С. 106

Таким чином, епоха Відродження являє поворотну точку історії. Звідси починається зворотний хід людства від роздвоєння до єдності. Однак це не було просте повернення до первісної точці відправлення. Середньовічна життя не пройшла дарма. Християнство наклало свою незгладиму друк на весь розвиток людства; воно залишилося істотним елементом нового часу. Але середньовічні форми християнства вже не могли задовольнити нових потреб. І думка, і суспільне життя звільнилися з-під опіки, під якою знаходилися протягом стількох століть.

Усвідомивши свою самостійність, вони прагнули утвердитися на підставі власних, властивих їм світських начал. Внаслідок цього природно виникло питання про перетворення церковного устрою, пристосованим до зовсім іншого порядку. З'явилася нова форма християнства, заснована на свободі, - протестантизм. Але католицька церква, зі свого боку, не могла не протидіяти цьому напрямку; вона намагалася утримати своє старе панування. Звідси релігійна боротьба, яка наповнює собою майже всі шістнадцяте століття, приводячи до остаточного підсумку релігійний розвиток середніх століть.

Це нове сильне релігійне рух змушує нас бачити в цій епосі настільки ж кінець середніх віків, скільки початок нової історії. Тут закінчується релігійна продуктивність європейських народів; подальший час не представляє вже в цій області нічого нового. Починається чисто світський рух ідей і подій, серед яких церква відсувається на другий план, поступаючись першим місцем науці і державі. І в новій історії релігійні початку надають іноді свій вплив на політичну область, але вплив непряме, далеко уступає іншим елементам. Церква залишається притулком віруючих душ, але не є вже вожатим людства, як у середні віки.

Завершуючи собою середньовічне розвиток, шістнадцяте століття, з іншого боку, належить і нового часу, бо в ньому полягають вже все насіння майбутнього порядку. Він являє в собі те внутрішнє поєднання життєвих начал, якими живе нове людство: з'єднання античних і середньовічних елементів, повернення до старовини із збереженням християнства, відновлення єдності при

С. 107

відносної самостійності вироблених історією протилежностей.

Таке зближення різнорідних сил і протилежних начал, які в перший раз у нових народів стали один проти одного, лицем до лиця, дало незвичайний поштовх і думки, і суспільного життя. Це було загальне бродіння, яке повідомляло людським здібностям дивовижний політ. Людина відчув свою свободу; перед ним відкрилися нові горизонти, які приводили його в захват.

Люди з жадібністю кинулися пробивати в усі сторони нові шляхи, і скрізь їм представлялися чудесні, невідомі колись світи. Колумб відкрив Америку; Васко да Гама знайшов дорогу до Індії. Навіть небесна твердь розступилася в очах людини. Після Коперника земля перестала бути центром всесвіту і перетворилася в незначну точку серед незліченних світил, що наповнюють нескінченний простір. Водночас винахід друкарства дало думки таке знаряддя і такі засоби діяльності, про які раніше ніхто не смів і мріяти. Думка начебто отримала крила і здатність миттєво облітати найдальші країни.

Бродіння ідей тягло за собою і бродіння в суспільстві. XVI століття весь наповнений війнами і междоусобиями. Нові сили ще не знають собі заходи; кожна прагне розширитися за рахунок інших. Звідси безперервні зіткнення, які після довгого процесу розв'язалися системою європейської рівноваги. Але серед цього хаосу все сильніше і сильніше відчувається одна потреба: встановлення повсюди міцної державної влади, здатної підпорядкувати собі дробові середньовічні сили. Шістнадцятий століття - епоха остаточного утворення нових європейських держав. Державне початок торжествує над середньовічної анархією і стає центром всієї нової історії людства.

При такому багатстві змісту шістнадцяте століття утворює окремий цикл в історії політичних вчень. Думка в цей короткий час проходить через всі точки зору, розвиває всі елементи державного життя, хоча далеко не в такій повноті, як згодом. Це - більш-менш хаотичний стан науки, де все вивчається, все висловлюється, нерідко з дивовижним талантом, але ніщо ще не досягло належної зрілості і системи. Це - переддень нової

С. 108

життя, де є вже всі її елементи, але ще більш-менш в зародку. Загальний розвиток думки йде від відродження античних ідей, через релігійну боротьбу, до зміцнення державної влади.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ "
 1. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ.
  ЕПОХА
 2. Тема VI. ЕПОХА ЯРОСЛАВА МУДРОГО.
  Тема VI. ЕПОХА ЯРОСЛАВА
 3. ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА І постіндустріальної епохи
  ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА І постіндустріальну
 4. Глава 1 ХХІ століття - епоха гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії людини з навколишнім світом
  Глава 1 ХХІ століття - епоха гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії людини з навколишнім
 5. Рекомендована література 1.
  Історія філософії в короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М.,
 6. § 6. Прогресує чи філософський світогляд?
  Для того щоб відповісти на це питання, визначимося з тим, що таке прогрес. Прогрес - це зміна системи або організму від менш досконалого свого стану до більш досконалого. За якщо для організму досконалість пов'язано із збільшенням його життєздатності, то для світогляду досконалість визначається через здатність відповісти на всі фундаментальні питання буття, що додають людині
 7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  1. Що таке об'єкт і предмет геополітики? 2. Яке місце займає геополітика в системі інших наук? 3. Розкрийте сутність поняття «геополітична епоха». Які основні віхи характеризують геополітичні епохи з початку XIX в. і до наших днів? 4. Які основні закони геополітики? 5. Назвіть основні категорії геополітики. 6. Перерахуйте методи геополітичної науки. 7. У чому суть
 8. 8. Згода, а не злиття
  Все східні цивілізації порівнянні між собою, чого не можна сказати відносно західних цивілізацій. Вище вже відзначалася анархічність західних цивілізацій саме через відсутність у них традицій. Звідси необхідність відродження втрачених традицій. І тут Р. Генон знову. Висловлює свою зачарованість Сходом і песимізм по відношенню до Заходу, вважаючи, що відродження метафізичних традицій
 9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  1. Чому у розвитку східнослов'янського етносу і держави слід виділяти епоху Київської Русі? 2. Які геостратегічні завдання були вирішені в цю епоху? 3. Які геополітичні картини вона включала? 4. Як називалася друга епоха російської держави і які геополітичні картини вона включала? 5. Дайте характеристику третього геополітичної епохи Великого князівства
 10. Епоха Юстиніана
  Правління імператора Юстиніана І Великого - період найвищого політичного й військової могутності Візантійської імперії, розквіту архітектури, мистецтва, літератури. Територія Імперії фактично охоплювала весь простір Римської імперії, спадкоємицею якої і була християнська Візантія. Ідеологією «золотого століття Юстиніана» була симфонія, згода політичної (світської) і духовної (церковної)
 11. 2.13.7. В. Кузен, Ж. Мішле, П. Балланш
  Розроблена Г. Гегелем глобалию-стадиальная концепція історії була засвоєна цілим рядом французьких філософів та істориків. Першим серед них має бути названий Віктор Кузен (1792 - 1867), який під час своєї подорожі до Німеччини в 1817 р. познайомився з самим Г. Гегелем. У творі «Курс історії філософії. Введення в історію філософії », опублікованому в 1828 р. у вигляді декількох
 12. Імператор Східної Римської імперії Юстиніан I
  в 530-60-х рр.. відвоював у варварів Північну Африку, Італію та частина Іспанії, але після його смерті натиск варварів поновився. У 568 лангобарди вторглись в Італію і заснували там своє королівство. У 7 в. слов'яни, іноді підтримувані аварами і протоболгарами, заселяють Балканський півострів. Частина слов'ян розселяється в межах Візантійської імперії в Малій Азії. На заході слов'яни просуваються до
 13. Еволюція філософського знання.
  Предмет філософії змінювався з часом в силу того, що філософське знання має рефлексивний характер. Воно зосереджується на тих ідеях, поняттях і переживаннях, які становлять центр духовної культури суспільства в ту чи іншу історичну епоху, до яких звернений пильний інтерес людей в певний період їх історичного розвитку, які заповнюють як свідомість окремих людей, так і
 14. Суспільство і природа
  Поняття природи. Природа і суспільство. «Перша» та «друга» природи. Ставлення людини до природи в історії. Примат природного в античній філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура
 15. Теми рефератів 1.
  Теоцентризм як основа філософії європейського середньовіччя. 2. Реалізм і номіналізм про природу загальних понять. 3. Фома Аквінський: систематизатор середньовічної схоластики. 4. Мистецтво Відродження: живопис, скульптура, поезія, література, драматургія. 5. Д. Бруно про нескінченність зоряних світів. 6. Ньютоновская класична наука і становлення індустріального суспільства. 7.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua