Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПроблеми філософії → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Філософські передумови виникнення релігієзнавства.

Особливо швидко процес накопичення теоретичного та емпіричного матеріалу відбувався в останні три сторіччя в Європі, що було пов'язано з філософської ревізією багатьох традиційних поглядів, у тому числі з переглядом теологічної трактування релігії як Божественного Одкровення. Дане трактування релігії панувала в середньовічній Європі, була досить широко поширена в Новий час і до цих пір має численних прихильників. Її поширеність і живучість пояснюються тим, що вона знаходить своє підтвердження в текстах Святого Письма, авторитет якого не підлягає сумніву серед віруючих людей. Крім того, її головні положення (насамперед теза про існування Бога) не піддаються верифікації або фальсифікації, а тому з легкістю і без втрат виводяться з-під вогню філософської та наукової критики.

Що ж стосується її ролі у вивченні релігії, то вона значно обмежувала предмет дослідження. В силу вихідних установок християнські теологи і філософи проголошували істинної тільки одну релігію, інші розглядалися ними як не варті уваги омани або забобони. Навіть незначний відхід від християнської ортодоксії кваліфікувався як єресь, а полеміка з єретиками велася найчастіше силовими методами. У цих умовах вивчення релігії в Європі було зведено головним чином до вивчення Біблії, праць Отців церкви, постанов церковних соборів і т.

п. Іншими словами, замість дослідження релігії як такої

16 А.Н. Красніков

європейські мислителі протягом багатьох століть займалися поглибленим вивченням християнської релігіі10.

Ситуація змінилася в епоху Просвітництва, коли саме християнство піддалося нападкам з боку європейської філософської еліти. У цей час в Англії, Франції та інших країнах Європи активізуються пошуки так званої «природної релігії», основні постулати якої можна було б вивести з людської природи. Філософи, які прагнули сформулювати ці постулати, змушені були звертатися крім християнства до інших релігій, сподіваючись виявити в ході їх порівняльного аналізу спільні для всього людства вірування. Результатом подібних досліджень був бурхливий ріст знань про такі релігіях, як конфуціанство, даосизм, буддизм, індуїзм, іслам і т.п. Пробуджений в Європі інтерес до релігій неєвропейських народів і формування більш толерантного ставлення до них значно розширили предмет дослідження, що стало однією з найважливіших передумов виникнення релігієзнавства.

Іншим недоліком традиційної теологічної трактування релігії був її антиісторизм, а точніше - надисторізм. Божественне Одкровення, дане одного разу людям, вважалося не тільки безумовно істинним, а й незмінним. Тому завдання християнських теологів і філософів полягала в тому, щоб передати сучасникам і нащадкам Божественне Одкровення в його нескаламученої і неизвращенном вигляді.

Їх думка була ретроспективна, більше того, вона постійно оберталася навколо біблійних текстів, вважаючи їх альфою і омегою

Глава 1. Формування релігієзнавчої парадигми

релігійної історії. «Стара догматична теологія не розуміла історії, - пише з цього приводу сучасний католицький філософ Бернард Лонерган (1904 - 1984), - вона мислила не в поняттях еволюції і розвитку, а в поняттях універсальності і незмінності» 11.

Надисторізм теологічної трактування релігії був подоланий німецькою філософією. У другій половині XVIII - першій половині XIX в. багато німецьких філософи розробляли концепції загальної історії, в рамках яких різні цивілізації і релігії розташовувалися в певної часової і логічній послідовності. Сама релігія розумілася ними по-різному, проте найбільші представники німецької філософії - Йоганн Готфрід Гердер (1744 - 1803), Фрідріх Шлегель (1772 - 1829), Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770 - 1831), Фрідріх Даніель Ернст Шлейермахер (1768 - 1834) - наполегливо проводили думку про історичний розвиток релігії, а також думку про те, що вивчення релігії неможливо у відриві від вивчення історії суспільства. Надалі ці положення стали аксіомами для переважної більшості дослідників релігії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Філософські передумови виникнення релігієзнавства. "
 1. Накопичення емпіричного матеріалу.
  Філософські передумови виникнення релігієзнавства, про які йшла мова вище, навряд чи могли бути сформульовані і перетворилися б надалі в відірвані від життя абстракції, якби вони не були підкріплені солідним емпіричним матеріалом і теоретичними висновками інших галузей знання. Велику роль у формуванні сучасних уявлень про релігію зіграли свідоцтва місіонерів і
 2. Метод компаративістики.
  Філософської та теологічної літературі можна зустріти терміни «теологія релігії», «теологія релігійної історії людства», «теологія homo religiosus» і т.п. Теологічні дослідження, що позначаються цими термінами, можуть відрізнятися передумовами, конфесійними інтересами, предметами, цілями, завданнями, але об'єднує їх методологія, точніше кажучи, порівняльний метод вивчення релігій. Усі
 3. Релігія і наука.
  Філософських і наукових ідей. Поступово відбувається десакралізація стихій і явищ природи, відрив знання від практики і перетворення його чисте знання, метою якого стає не отримання практично корисного результату, а осягнення істини. Наукове знання робить свої перші кроки в нерозривній єдності з філософією, в межах філософських пошуків, тому відносини науки з релігією визначаються
 4. Релігія і мистецтво.
  Філософським, політичним, соціальним, естетичним. У тому випадку, коли мистецтво використовується для передачі релігійних ідей, для відображення світу горішнього, його необмежена інформативність звужується, каналізується релігійними догматами і каноном. Усе спрямовано на створення заздалегідь заданого результату, на те, щоб викликати у глядачів заплановані реакції, асоціації. Це звужує
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  філософсько-релігійної та художньої літератури свій шлях, своє призначені-чення в нескінченному круговороті людських цивілізацій. У геополітиці важливе значення мають територіальні розміри держави - тієї особливої політичної організації, у формі кото-рій існує і в разі потреби захищається народ. Не менш важливо і розташування государ-ства в історично сформованих
 6. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  філософських, юридичних та інших працях. Для юридичних наук, галузевих і загальнотеоретичних, вона має особливе значення при вивченні тих прав і свобод, які визначають се зміст, при роздумах про її забезпечення державою, використовуваних для цього правових самообмеження. Але крім свободи особистості, існує ще одна спільна соціально-правова характеристика особистості, що визначає її
 7. Теорія наукових революцій
  філософського догматизму, самі опинилися жертвою догматичного бачення реальності, тільки змістовно різнився від колишньої метафізики, але по суті своїй аналогічного їй. Ключовим поняттям концепції Томаса Куна є поняття парадигми. Незважаючи на те, що сам Кун ніде не дає вичерпного визначення парадигми, це поняття міцно увійшло в апарат сучасної філософії. Тому
 8. ЕВОЛЮЦІЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ
  філософський інтерес до магії посилився у зв'язку з появою робіт Карлоса Кастанеди, присвячених викладу магічного вчення південноамериканських індіанців. Згідно з його трактуванні, світ, в протиставленні з яким розвивалася культура, аж ніяк не зводиться до фізичного: людина живе не просто у фізичному світі, він живе в оточенні незбагненних сил, свідченнями існування яких повна
 9. ПРЕДМЕТ, СТАТУС Філософія релігії. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ І РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
  філософський спосіб осмислення реальності і власне релігійний - із затвердженням ідеї Бога і становленням специфічних релігійних інститутів. Л.М. Гавриліна Подібним чином вирішується питання і про виникнення релігієзнавства. Одні стверджують, що релігієзнавство як наукова дисципліна виникає в другій половині XIX століття з появою праць М. Мюллера, К. Тіле та інших батьків-засновників.
 10. Передумови наукового вивчення релігій. Становлення релігієзнавства як галузі знання
  виникнення і розвиток численних концепцій релігії, які, вступаючи у боротьбу між собою, змушені були, з одного боку, відмовлятися від несостоя-15 Глава 1. Формування релігієзнавчої парадигми тільних у світлі раціональної критики уявлень, а з іншого боку, удосконалювати аргументацію для обгрунтування того, що визнавалося в їх рамках життєво важливим і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua