Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПроблеми філософії → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Накопичення емпіричного матеріалу.

Слід зазначити, що філософські передумови виникнення релігієзнавства, про які йшла мова вище, навряд чи могли бути сформульовані і перетворилися б надалі в відірвані від життя абстракції, якби вони не були підкріплені солідним емпіричним матеріалом і теоретичними висновками інших галузей знання. Велику роль у формуванні сучасних уявлень про релігію зіграли свідоцтва місіонерів і мандрівників про релігійні вірування та обряди малознайомих європейської громадськості народів.

Першопрохідцями у цій справі можна вважати єзуїтських місіонерів Маттео Ріккі (1552 - 1610), Жозефа Лафіт А.Н. Красніков

(1681 - 1746), а також французького вченого і державного діяча Шарля де Бросса (1709 - 1777). Перший з них проповідував в Китаї і, знайомлячись з релігіями цієї країни, виявив, що вчення Конфуція (551 - 479 до н.е.) про природу божества дуже близько до християнського. Він стверджував, що Конфуцій учив своїх послідовників поклонятися НЕ Небу, а невидимого Бога, що знаходиться на небесах. Така, м'яко кажучи, не зовсім адекватна інтерпретація конфуціанства викликала непідробний інтерес у європейських наукових колах і породила величезний масив літератури, присвяченої Китаю і китайським релігій, що включив в себе переклади класичних китайських текстів з великими коментарями до них.

Відлуння цього інтересу можна виявити у Франсуа Марі Аруе Вольтера (1694 - 1778) і Іоганна Вольфганга Гете (1749 - 1832), які захоплювалися Конфуцієм і вважали конфуціанство мало не зразком «природної релігії».

Не менший інтерес у наукової громадськості викликала книга Ж. Лафіт «Порядки диких американців, порівняні з вдачами первісних часів» (1723). При написанні цієї книги автор спирався не тільки на власні спостереження, а й на свідоцтва єзуїтських місіонерів про життя ірокезів і алгонкинов, які були зібрані в 71 томі під загальною назвою «Jesuit Relations». Таким чином, робота Ж. Лафи-то в концентрованій формі підвела підсумок багаторічним колективним дослідженням і дозволила європейцям скласти більш-менш цілісне уявлення про релігійні вірування і звичаї індіанців Північної Америки.

Нарешті, Ш. де Бросс надав науковому співтовариству дані про фетишистских віруваннях народів Західної Африки. У своєму «Трактаті про богів фетишах» (1760) він висунув положення про те, що фетишизм є початковою формою релігії, і вказав на існування модифікацій фетишизму в релігіях Єгипту та Греції. Ця думка була підхоплена і розвинена Хрістофом Мейнерсом (1747 - 1810), Огюстом Кон-том (1798 - 1857) і багатьма іншими дослідниками релі-

19

Глава 1 .

Формування релігієзнавчої парадигми

гии. Теза про те, що поклоніння фетишам є основою всіх релігій, панував у європейській свідомості аж до виходу в світ твори Едуарда Бернетт Тайлора (1832 - 1917) «Первісна культура» (1871), в якому була сформульована знаменита теорія анімізму.

Безцінні матеріали про релігійні вірування та обряди відсталих народів були зібрані місіонерами, мандрівниками, антропологами і етнологами в XIX в. З усіх кінців світу до європейських вчених кіл доходили відомості про існування диких племен, які одухотворяли грізні сили природи, вірили в таємничу зв'язок між людьми і тваринами, поклонялися померлим предкам, робили магічні обряди і т.п. Іншими словами, в XVIII - XIX ст. європейці відкрили повний чудес і загадок світ примітивної людини, що зробило величезний вплив на їх уявлення про походження релігії та її сутності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Накопичення емпіричного матеріалу. "
 1. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  накопичено на попередніх етапах розвитку вітчизняної юридичної науки, в тому числі дореволюційних, відкинувши все, що мало політично кон'юнктурний чи обмежений у силу рівня знання характер. Особливо це стосується гіперболізації примусового, насильницького, навіть карального характеру права, що забезпечується, за уявленнями прихильників марксистсько-ленінської концепції, всієї
 2. Нормовані криві ітеративного навчання.
  Накопичену помилку (тобто сумарну помилку, починаючи з нульового моменту часу або першій ітерації) наступною формулою: (2.4) x (n) = an / (b + n), де n - число вправ , a, b - деякі позитивні константи [114]. Запропоноване H. Gulliksen в [101] емпіричне рівняння КН для накопичених помилок при граничному переході (досить малій швидкості навчання й силі підкріплення) переходить в
 3. 1.2. Роль мислення в пізнанні
  накопичення і вдосконалення знань про світ, в якому живе людина. У тісному зв'язку з практикою розвивається і пізнання. Практика - це матеріальне освоєння суспільною людиною навколишнього світу або окремих його фрагментів. Представляючи собою складний багатоступінчастий процес, пізнання людиною світу починається з його відчуттів. Відчуття - вихідний елемент процесу пізнання, результат
 4. Теорія наукових революцій
  накопичення істини. Однак Поппер, відмовившись від кумулятивізму, зберігає ідею наукового прогресу, розробивши концепцію зростання ступеня правдоподібності (достовірності) наукового знання. Кун в цьому питанні пішов ще далі: у рамках концепції наукових революцій розвиток наукового знання представляється дискретним: перехід до нової парадигми означає розрив наукової традиції, відкидання накопиченого
 5. ВІД ПАНГНОСІЗМА до диференційованого знаннями
  накопичення, обробки та розповсюдження соціального, культурного і духовного досвіду. Крім чисто прикладного аспекту, представленого ремеслом, мистецтвом виготовлення та інженерної діяльністю, воно включає в себе духовний аспект, представлений релігійним, магічним, художнім знанням-досвідом. Духовно-практичне знання є обов'язковим елементом культури в будь-якому суспільстві, але
 6. Філософські передумови виникнення релігієзнавства.
  Накопичення теоретичного та емпіричного матеріалу відбувався в останні три сторіччя в Європі, що було пов'язано з філософської ревізією багатьох традиційних поглядів, у тому числі з переглядом теологічної трактування релігії як Божественного Одкровення. Дане трактування релігії панувала в середньовічній Європі, була досить широко поширена в Новий час і до цих пір має
 7. Метод компаративістики.
  Накопичення емпіричного і теоретичного матеріалу в багатьох галузях знання. Воно зародилося на стику наук, які в тій чи іншій мірі вивчали релігію, а потім перетворилося на самостійну галузь знання. Водночас релігієзнавство продовжувало тісне співробітництво з суміжними отрас-Глава 1. Формування релігієзнавчої парадигми А.Н. Красніков Глава 1. Формування
 8. Словник термінів
  накопичення енергії. ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ - максимально можлива кількість загальної продукції всіх промислових підприємств країни за умови найбільш повного і раціонального використання всіх економічних ресурсів. ПСИХІКА - властивість мозку відображати дійсність у вигляді відчуттів, сприйнять, уявлень, думок, почуттів, волі і т. п. ПСИХОЛОГІЯ - наука, що вивчає форми і
 9. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  накопичення археологічних даних дозволило не тільки краще пізнати окремі міста, а й спробувати встановити спільні риси в їх розвитку. До 80-м рокам найбільшого поширення в історичній і археологічній науці одержало визначення міста як багатофункціонального поселення, що відповідав різним потребам феодального суспільства (думки вчених на цей рахунок були проаналізовані В.В.
 10. Новгород.
  накопичений фонд берестяних грамот, головним чином Новгорода і Старої Русси. Лінгвістичний аналіз дозволив А.А. Залізняку укласти, що досліджені берестяні грамоти, - особливо XI - поч. XIII ст. - найстаріші пам'ятники древненовгородского діалекту (визначено так автором, включав і псковські говори). Вивчення їх мови значно просунуло дослідження цього діалекту і походження
© 2014-2021  ibib.ltd.ua