Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

Форма договору


. Для укладення договору необхідно узгодити всі його істотні умови в необхідної в які підлягають випадках формі (п. 1 ст. 432 ЦК). Оскільки договір є одним із видів угод, до його форми застосовуються загальні правила про форму угод. Відповідно до п. 1 ст. 434 ЦК договір може бути укладений у будь-якій формі, передбаченої для здійснення угод, якщо законом для договорів даного виду не встановлена певна форма. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним після надання йому встановленої форми, хоча б законом для договорів даного виду така форма не була потрібна. Так, договір оренди між громадянами на строк до 1 року може бути укладено в усній формі (п. 1 ст. 609 ЦК). Однак якщо сторони при укладенні договору оренди домовилися, що він буде укладений у письмовій формі, то до додання даним договором письмової форми він не може вважатися укладеним.
Для укладення реального договору потрібно не тільки наділені в необхідну форму угоду сторін, а й передача відповідного майна (п. 2 ст. 433 ЦК). При цьому передача майна також повинна бути належним чином оформлена. Так, при укладанні договору позики між громадянами на суму, що перевищує не менше ніж у десять разів перевищує встановлений законом розмір оплати праці, передача зазначеної суми грошей повинна супроводжуватися видачею позикової розписки.
Якщо згідно із законодавством або угодою сторін договір повинен бути укладений у письмовій формі, він може бути укладений шляхом складання одного документа, підписаного сторонами, а також шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором (п. 2 ст. 434 ЦК). Законом, іншими правовими актами та угодою сторін можуть встановлюватися додаткові вимоги, яким повинна відповідати форма договору (вчинення на бланку певної форми, скріплення печаткою і т.п.), і передбачатися наслідки недотримання цих вимог (п. 1 ст. 160 ЦК). Якщо ж такі додаткові вимоги не встановлені, сторони при укладенні договорів вправі довільно визначати його реквізити та їх розташування в письмовому документі. Тому порядок розташування окремих пунктів договору в письмовому документі ніяк не впливає на його дійсність.
У відносинах між громадянами і юридичними особами нерідко застосовуються типові бланки, на яких оформляється письмовий договір. Такі типові бланки дозволяють більш оперативно і правильно оформити письмовий договір. Відступи від встановленої типовими бланками послідовності розташування внутрішніх реквізитів договору не впливають на дійсність укладеного договору, якщо в цьому письмовому документі узгоджені всі його істотні умови. Так, незаповнення сторонами однієї з граф типового бланка, якщо ця графа не стосується суттєвої умови договору, або внесення в нього будь-яких доповнень або змін не ведуть до визнання договору неукладеним або недійсним (нікчемним).
Від типових бланків, покликаних лише полегшити процес оформлення письмового договору, необхідно відрізняти типові договори, які затверджуються Урядом Російської Федерації у випадках, передбачених законом (п. 4 ст. 426 ЦК). Умови таких типових договорів є обов'язковими для сторін і їх порушення веде до визнання нікчемними або внесених змін або доповнень, або всього договору в цілому.
Форма договору покликана закріплювати і правильно відображати погоджене волевиявлення його сторін. Проте насправді це відбувається, на жаль, далеко не завжди. Трапляється, що зміст договору викликає неоднозначне його тлумачення і породжує суперечки між його учасниками. Обумовлено це тим, що текст договору і його внутрішні реквізити визначаються учасниками договору, часто не досвідченими в тонкощах цивільного права і не володіють повною мірою його термінологією. З метою вирішення зазначених спорів ст. 431 ГК формулює правила тлумачення договору. При тлумаченні умов договору судом береться до уваги буквальне значення містяться в ньому слів і виразів. Буквальне значення договору у випадку його неясності встановлюється шляхом співставлення з іншими умовами та змістом договору в цілому. Таким чином, при з'ясуванні змісту договору вирішальне значення надається його буквальному тексту і випливає з нього глузду. Це орієнтує учасників цивільного обороту на необхідність ретельної і детальної роботи над текстом договору, який повинен адекватно відображати дійсну волю сторін, має місце при укладенні договору. І тільки в тому випадку, якщо викладені вище правила не дозволяють визначити зміст договору, повинна бути з'ясована дійсна загальна воля сторін з урахуванням мети договору. При цьому допускається залучення до дослідження не тільки самого договору, а й інших супутніх обставин. До числа таких обставин відносяться: попередні договором переговори і листування, практика, що встановилася у взаємних відносинах сторін, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін (ч. 2 ст. 431 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Форма договору "
 1. № 3. ПІДРЯД.
  Ст. 332 ЦК - одна сторона, підрядчік, зобов'язується Виконати на свой ризико ПЄВНЄВ роботу за Завдання Іншої стороні, замовника, з ее або своих матеріалів, а замовник зобов'язується Прийняти й оплатити Виконання роботу. Договір консенсуальний, двосторонній, оплатним, спрямованостей на Отримання індівідуалізованого, матеріалізованого результату - праці підрядчика. Сторони: 1) підрядчік - особа, яка
 2. № 11. Договір доручення.
  1 сторона (повіреній) зобов'язується Виконати від имени и за рахунок Іншої сторони (довірітеля) певні Юридично значімі Дії. Сторони могут буті як фізічнімі так и юридичними особами. Предметом є юридичні Дії повіреного. Права та обов'язки, что вінікають внаслідок юридичних Дій повіреного - це права и обов'язки довірітеля. Консенсуальний, двосторонній, безоплатний або оплатним (ЯКЩО передбача
 3. № 145. Оренда (майновий найм). Безоплатне КОРИСТУВАННЯ Майні.
  Оренда - це оплатне КОРИСТУВАННЯ Майном юрид. Особою (підприємцем) з метою Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. Предмет: цілісні майнові комплекси; окремі структурні підрозділі, філії, виробничі одініці; будинки, Спорудження й Інші предм. нерухомості; Інше індивідуально визначене майно. Орендодавець: фонд держ майна у відношенні цілісніх Майновий комплексів державного призначення ; уповноважені
 4. 45.Відкріття рахунків у банках України.
  Рахунки Юридичної особини, что є Клієнтом банку, відкріваються в установах банків за місцем ее реєстрації чі в будь-якому банку на территории України за Згідно сторін. Так, згідно з ст. 6 Закону України «Про Платіжні системи та переказ грошей в Україні» банки мают право Відкривати рахунки резидентам України (юридичним особам, їх відокремленім підрозділам, фізичним особам), нерезидентам України
 5. 65. Правове регулювання перевезення вантажів.
  Перевезення вантажів залізнічнім транспортом організовуються на договірніх засідках. Форма договору про організацію перевезень вантажів встановлюється Правилами. Для забезпечення Виконання договірніх зобов'язань здійснюється місячне планування перевезень1. Місячне планування перевезення вантажів здійснюється залізніцямі відправлення на Основі поточних або довгострокова договорів про організацію
 6. 25. Поняття, загальна характеристика та Особливості договором довічного утримання (догляд).
  За договором довічного утримання (догляд) одна сторона (відчужувач) передает Другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частині, Інше Нерухоме майно або Рухом майно, Яке має значний Цінність, взамін чого набувачам зобов'язується Забезпечувати відчужувача утримання ту (або) догляд довічно (ст.744 ЦК). Юридичні ознакой договором: односторонній, реальний та відплатний.
 7. 28. Поняття, загальна характеристика договору міні. бартерного угода.
  Договір міні - найдавнішій договір Цивільного права, Який передував появі договору купівлі-продаж. В сучасности цівільному обігу договір міні має ОБМЕЖЕНОЮ! застосування. Мабуть, єдина причина его Існування - це економія годині и ЗАСОБІВ в тихий випадка, коли намірі СТОРІН продати один товар и купити Інший збігаються. За договором міні (бартеру) шкіряні Із СТОРІН зобов'язується Передат Другій стороні
 8. 26. Договір ренти.
  За Цім договором одна сторона (одержувач ренти) передает Другій стороні (платнікові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодічно віплачуваті одержувачеві ренту У ФОРМІ певної грошової суми або в іншій ФОРМІ (ст.731). Юридичні ознакой договором: односторонній, реальний, відплатний . Спеціфічні ознакой: Зміст ренти Полягає в обов'язку однієї особини надаті утримання
 9. 29. Поняття, загальна характеристика та Значення договору поставки.
  Поставка захи до найпошіренішіх договорів у підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ. За договором поставки продавець (постачальник), Який здійснює підпріємніцьку діяльність, зобов'язується Передат у встановлений рядків товар у власність покупця для Використання его у підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ або в других цілях, що не пов'язаних з особістів, сімейнім, домашнім або іншім подібним Використання, а покупець
 10. 31. Поняття, загальна характеристика та Особливості договором контрактації.
  Договір контрактації регулює отношения Щодо заготовлених сільськогосподарської ПРОДУКЦІЇ та сировина. Спеціфіка СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва Робить виробника економічно більш Слабко стороною договору, аніж продавець, тому правове регулювання відносін контрактації має на меті Підвищення уровня правового захисту виробника-продавця з метою зрівняння его Економічних можлива з можливіть
© 2014-2022  ibib.ltd.ua