Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

5. Форма угодиУгода породжує права і обов'язки за умови дотримання необхідної форми. Угоди можуть відбуватися усно, у письмовій формі (простій чи нотаріальній), шляхом здійснення конклюдентних дій, мовчання (бездіяльності).
Усна форма угод полягає в тому, що сторони виражають волю словами (при зустрічі, по телефону), завдяки чому воля сприймається безпосередньо. У загальному вигляді правило про сферу застосування усної форми угод формулюється наступним чином: угода, для якої законом або угодою сторін не встановлено письмова (проста або нотаріальна) форма, може бути здійснена усно (п. 1 ст. 159 ЦК). Цим самим суб'єктам, укладає угоду, надана свобода вибору між усною і письмовою формами.
Усно можуть вчинятися всі угоди, що виконуються при самому їх скоєнні. При цьому не береться до уваги сума, на яку здійснюється операція. Прикладом такої операції може служити придбання товару в магазині, де його передача І оплата відбуваються одночасно. У даному і подібних йому випадках усної форми достатньо, бо виконання угод при їх вчиненні означає припинення їх дії з цього моменту. З наведеного правила є виняток - угоди, що виконуються при самому їх скоєнні, не можуть бути вчинені усно, якщо для них встановлена нотаріальна форма або якщо щодо таких операцій встановлено, що порушення простої письмової форми тягне їх недійсність (ст. 159 ЦК). В усній формі укладаються угоди громадян на суму, що не перевищує в десять разів мінімальний розмір оплати праці, встановлений законом (п. 1 ст. 161 ЦК).
У законодавстві (п. 3 ст. 159 ЦК) передбачена можливість використання угод, скоєних усно, на виконання договору, укладеного в письмовій формі, якщо це не суперечить закону, іншим правовим актам і договором. Подібне має місце, коли відповідно до письмовим договором поставки протягом року буде проводитися відпустку товарів в міру виникнення потреби покупця на основі його усній заявкі1.
Виконання угод, скоєних в усній формі, може супроводжуватися видачею документа, що підтверджує їх виконання (товарних чеків, довідок про купівлю товарно-матеріальних цінностей і т. п.), а також видачею легітимаційні знаків (номерків , жетонів тощо). Але це не змінює суті усної форми.
Операція, яка може бути здійснена усно, може відбуватися також шляхом здійснення особою конклюдентних дій (п. 2 ст. 158 ЦК). Конклюдентні дії (від лат. Соп-cludere - укладати) - поведінка, за допомогою якого виявляється намір особи вступити в угоду. Так, опускаючи в автомат гроші, особа виявляє волю на купівлю товару, що міститься в автоматі.
Мовчання може мати правообразующей силу, якщо законом або угодою сторін йому надається таке властивість. Тільки в цих випадках мовчання свідчить про висловлення волі суб'єкта породити або допустити правові наслідки. Так, якщо орендар продовжує користуватися майном після закінчення строку договору при відсутності заперечень з боку орендодавця, договір вважається поновленим на тих самих умовах на невизначений термін. Даний приклад цікавий і тим, що воля орендодавця на продовження орендних відносин виражається мовчанням, а воля орендаря на це виражається шляхом здійснення конклюдентних дій (продовженням користування орендованим майном).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Форма угоди "
 1. 39. Форма угод.
  Форма угод може мати місце у випадку переговорів сторін при їх особистій зустрічі, переговорів по телефону, радіо і т.п., що не супроводжуються складанням письмового документа. Згідно ст.43 ЦК угоди, що виконуються при самому їх скоєнні, можуть вчинятися усно, якщо інше не встановлено законодавством. Характерною рисою таких угод є збіг у часі двох стадій їх розвитку -
 2. 58. Форма угод, правові наслідки недотримання форми угод.
  Форма угод може мати місце у випадку переговорів сторін при їх особистій зустрічі, переговорів по телефону, радіо і т.п., що не супроводжуються складанням письмового документа. Згідно ст.43 ЦК угоди, що виконуються при самому їх скоєнні, можуть вчинятися усно, якщо інше не встановлено законодавством. Характерною рисою таких угод є збіг у часі двох стадій їх розвитку -
 3. § 2. Умови дійсності угод
  форма, б) вони виконуються при самому їх скоєнні (виняток становлять угоди, потребують нотаріальної форми, а також угоди, для яких недотримання простої письмової форми тягне їх недійсність), в) угода відбувається на виконання письмового договору і є угода сторін про усній формі виконання (ст. 159 ЦК). Всі інші угоди повинні здійснюватися у письмовій формі.
 4. Відмова в державній реєстрації
  формальним моментом дійсності угоди за умови, що законом або угодою сторін передбачена нотаріальна форма угоди або законом встановлена обов'язкова її державна реєстрація (п. 1 ст . 165 ЦК). Процедура нотаріального посвідчення та державної реєстрації пов'язана з певними витратами часу і коштів, а також особистою присутністю при посвідченні угоди
 5. § 2. Форми угод
  формами угод. По-перше, згідно з п. 2 ст. 158 ГК одним з таких способів є звичайне за даних обставин поведінка особи, з якого випливає його воля зробити угоду. Його прийнято називати здійсненням операції за допомогою реальних (конклюдентних) дій. Наприклад, при здійсненні операцій через автомати: покупка і зберігання речей, обмін валюти та ін Використовувати цей спосіб можна тільки
 6. 6. Письмова форма угод
  форма дозволяє найбільш адекватно, документально закріпити волю суб'єктів угоди і тим самим забезпечити докази дійсної спрямованості їх намірів. За угодою суб'єктів можна наділити в письмову форму будь-яку угоду, хоча за законом така форма і не обов'язкова для неї. Проста письмова форма для угод наказується законодавцем двома способами. Перший спосіб реалізується
 7. 9. Наслідки недотримання простої письмової форми угоди
  форма, супроводжується вчиненням кримінально караного діяння, угода може бути підтверджена будь-якими доказами, у тому числі показаннями свідків, оскільки в якості доказів вини суб'єкта у вчиненні злочину необхідно використовувати всі допустимі кримінально -процесуальним законом докази. Недотримання простої письмової форми угоди тягне її недійсність,
 8. Порядок розгляду справ за участю іноземних ОСІБ, їх процесуальні права і обов'язки
  форма юридичної особи; вимоги до найменування юридичної особи; питання створення, реорганізації та ліквідації юридичної особи, в тому числі питання правонаступництва; зміст правоздатності юридичної особи; порядок набуття юридичною особою цивільних прав та прийняття на себе цивільних обов'язків; внутрішні відносини, в тому числі відносини юридичної особи З його учасниками;
 9. Допустимість доказів.
  Формації про шуканих фактах. Власне існування самої процесуальної форми докази - засобів доказування - обумовлено необхідністю гарантувати достовірність його змісту. Наявність процесуальної форми є одним із специфічних властивостей судових доказів, що дозволяють відокремити судові дока-зательства від доказів несудових, використовуваних при роз-гляді справ у
 10. Письмові докази.
  Формацію. Відомості, необхідні суду для встановлення шуканих обставин справи, сприймаються зі змісту даного тексту, а не з властивостей предмета, на які він нанесений. Цим визначається відміну письмових доказів від речових, так як речові докази зовні також можуть представляти якісь предмети з нанесеним текстом. В арбітражному процесі найбільш поширені
© 2014-2022  ibib.ltd.ua