Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСоціальна філософія → 
« Попередня Наступна »
СТАВРПОЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Соціальна філософія. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник для заочного відділення. - Ставрополь: Вид-во СГУ. - 151, 2005 - перейти до змісту підручника

3.1 Глобалізація людської діяльності. Людство перед лицем глобальних проблем сучасності.

Особливості сучасного етапу розвитку людства. Глобальність: новий вимір людського буття. Глобалізація людської діяльності, її передумови і сутність. Концепції економічної та політичної глобалізації. Проблеми і протиріччя економічної глобалізації. Політична глобалізація. Становлення системи глобального управління. Інтеграція систем Сходу і Заходу як умова глобальних соціокультурних революцій.

Людина перед лицем глобальних процесів. Глобальні проблеми: їх походження, сутність, зміст, ієрархія. Глобальна екологічна криза. Глобалізація і світове населення. Проблема виживання і розвитку людства в біоекологічна і духовно-практичному аспектах. Глобальні виклики і пошуки відповідей: соціокультурний аспект. Перспективи подолання гостроти глобальних проблем.

Глобалізація і Росія. Самовизначення Росії в глобалізованому світі. Значення Росії в новій структурі міжнародної безпеки. Державна безпека в епоху глобалізації.

3.2 Осмислення підсумків XX століття: соціальна філософія у пошуках нового Проекту.

Світоглядні підсумки XX століття: духовні досягнення і нереалізовані соціально-культурні проекти минулого століття. Криза класичного раціоналізму в пізнанні людини і суспільства.

«Постсучасна раціоналізм». Модерн і постмодерн. Модерністська філософія XX століття: деконструкція як подолання жорстких опозицій класичної філософії. Стан постмодерну.

Нові соціальні простори. Протистояння західної модерністської, ліберальної і традиціоналістських моделей розвитку суспільства. Мультикультурність сучасного суспільства і проблема співіснування в полікультурному просторі. Медіа-тотальність і формування «глобальної цивілізації споживання». «Цивілізація споживання» і тотальність постіндустріального суспільства. Кіберкультура.

Проблема долі людини і людства в провідних філософських вченнях XX-XXI століть. Людство в пошуках нових орієнтирів розвитку. Інформаційна революція і людина: нові горизонти і небезпеки. Криза гуманізму в умовах постіндустріального суспільства. Особиста свобода людини в епоху глобалізації. Утопії і антиутопії XX століття. Песимістична і оптимістична моделі технократичних утопій.

3.3. Стратегії майбутнього. Проблеми та перспективи розвитку сучасної цивілізації.

Глобальне прогнозування та прогностика в окремих сферах життя суспільства. Соціальне прогнозування. Методи і засоби соціального пізнання (безпосереднє, доступне для огляду і віддалене майбутнє).

Футурологія. Методи футурології (соціальне моделювання, генерація сценаріїв майбутнього, пошукова та нормативна моделі). Постсучасний світ: зміна культурної парадигми. Сценарії майбутнього. Кібернетична і синергетична моделі майбутнього. «Ринкова модель світу» і концепція «відкритого майбутнього». Ідеологія однополярного світу як ідеологія американського глобалізму. Передбачення майбутніх суперників (Китай, країни ісламу чи Росія?) Концепція сталого розвитку сучасного світу. Глобальна вестернізація. Ізоляціонізм і фундаменталізм.

Проблеми гуманізму в долях сучасної цивілізації. Гуманістичний вимір сучасної цивілізації. Взаємодія локальних цивілізацій як умова подолання «цивілізаційних розламів». Світові релігії і майбутнє людства. Альтернативні шляхи розвитку людства.

«Російський проект»: конструювання історії та ідентичності. Сучасна Росія: боротьба ліберальних і пост-імперських проектів. Історичні долі Росії. Основні альтернативи розвитку в контексті геоекономіки, геополітики та трьох мегатенденцій світового розвитку. Підстави геополітичної та соціокультурної стратегії Росії в XXI столітті.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1 Глобалізація людської діяльності. Людство перед лицем глобальних проблем сучасності. "
 1. Контрольні питання для СРС 1.
  Глобалізація проблем людства проявом єдності історії? 10. Що означає «варіативність суспільного розвитку»? План семінарського заняття 1. Філософія історії та соціальна філософія. 2. Закономірність історичного процесу і свідома діяльність людей. 3. Історичний прогрес через призму єдності історії людства. 4. Сенс і спрямованість сучасного
 2. ФІЛОСОФІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ
  людство переживає складний період свого розвитку. Техногенна цивілізація породила глобальну кризу, яка поставила під сумнів майбутнє людства. Історія в черговий раз кинула йому виклик у вигляді цілого комплексу глобальних проблем: військової термоядерної загрози, спектра екологічних небезпек, значного розриву в рівні економічного і культурного розвитку між країнами і
 3. Розвиток техніки і глобальні проблеми сучасності.
  Людської діяльності, об'єктом експлуатації, причому експлуатації необмеженої. Їй притаманний тип розвитку, який можна виразити одним словом: більше. Мета полягає в тому, щоб накопичувати все більше матеріальних благ, багатств і на цій основі вирішувати всі людські проблеми, у тому числі соціальні, культурні та інші. Техногенної цивілізації властиве уявлення, що природа невичерпна
 4. Контрольні питання для СРС 1.
  Діяльність »та його місце в структурі соціальної діяльності. 7. Науково-технічна революція: історія становлення та сучасний
 5. Додаткова література
  глобалізація або внутрішні проблеми? - Поліс, 1999. - № 5. Переосмислюючи прийдешнє. Найбільші американські економісти та соціологи про перспективи і протиріччях сучасного розвитку. - МЕіМО, 1998. - № 11. Проблеми глобалізації. - Pro et СоШга, Осінь 1999. Сучасні міжнародні відносини. (Ред. А.В. Торкунов). - М., 1998. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Електронна
 6. Програмні тези
  глобалізації: постійно йде історичний процес; гомогенізація і універсалізація світу; прояв відкритості національних кордонів. Вклад нових інформаційних, комунікаційних технологій та біотехнологій в процес глобалізації. Суперечності і складності глобалізації. - Ерозія Вестфальської моделі світу у зв'язку з процесами глобалізації, появою нових учасників на міжнародній сцені
 7. 5.3.7. Сучасний ортокапіталізм і глобальні проблеми екології
  людство. Тільки воно змогло викликати до життя продуктивні сили, здатні забезпечити все людство всім необхідним для гідного існування. Але ці ж потужні сили, виявилися здатними зруйнувати середу існування людини і самої людини Вище вже говорилося про першій доповіді Римському клубу «Межі зростання», що з'явилося в 1972 р. (2.8.5). До його двадцятиріччю було проведено
 8. Додаток до глави XIII
  глобалізації основних проблем людської життєдіяльності в XX в. Науково-технічна, комп'ютерна революції, становлення інформаційного суспільства, ефективність організації суспільної праці, більш повна реалізація творчих можливостей людини в суспільному виробництві як фактори докорінної зміни характеру і масштабів людської життєдіяльності в XX в. Зростання творчих
 9. Глобальні проблеми та шляхи їх подолання.
  Людському мисленні і на моральні цінності як головна умова для вирішення глобальних проблем і забезпечення майбутнього всього людства. Необхідно використовувати сучасні досягнення науки в ім'я миру і взаємної поваги прав всіх народів і кожної індивідуальної людської особистості. Для цього слід забезпечити якийсь синтез сучасної науки з тим духовним началом, яке протягом
 10. III. Моральну велич соціалізму і комунізму
  людської культури, п стати на шлях будівництва соціалізму. Перед лицем безрозсудною атомної політики імперіалістичних кіл це стає все більш очевидним. Але соціалізм є не тільки історична необхідність, суспільна формація, закономірно сменяющая капіталізм. Соціалізм в той же час є новим моральним якістю в історії людства. Своїм моральним величчю зі
 11. ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РАН. Постіндустріальний світ: ЦЕНТР, ПЕРИФЕРІЯ, РОСІЯ / Збірник 4. Світова культура на порозі XXI століття, 1999
  людського існування, думки, віри, спілкування. Автори книги (троє вчених-сходознавців (спробували дослідити цю проблему стосовно специфічних умов Росії, посткомуністичних просторів, Третього світу. Це дослідження унікальних духовних проблем сьогоднішнього світу спирається не тільки на традиційні методи соціогуманітарних наук, а й на методи, розроблені в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua