Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Воронков Н. А.. Екологія загальна, соціальна, прикладна: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Посібник для вчителів. - М.: Лгар. - 424 с., 1999 - перейти до змісту підручника

ГУ.2. Особливості демографії розвинених країн і країн

Динаміка чисельності населення в історичному аспекті.

Для людської популяції в даний час характерний небачений за масштабами «демографічний вибух». Він особливо чітко виражений у країнах Азії, Африки та Латинської Америки, що відносяться до групи розвиваються. Їх ще називають країнами бідного Півдня. У розвинених країнах вибух мав місце в 30-50-х роках XX сторіччя.

Унікальність масштабів сучасного демографічного вибуху видно з наведених нижче даних (табл. 9).

Найбільш високий приріст населення припадає на останні десятиліття. Якщо для досягнення першого мільярда чисельності було потрібно більше 2 млн. років, то надалі приріст кожного мільярда вимагав все менше часу: другий - 100 років, третій - 30, четвертий -15, п'ятий -12 дет.

Графічно чисельність зростає по експоненті (див. рис.14). Такі ж закономірності зростання характерні для проізюдства гпхдовольствен-них і промьшхленньгх товарів, енергії, видобутку природних ресурсів, накопичення та зберігання інформації ит п. Це свідчить про тісний взаємозв'язок чисельності населення, науково-технічного рівня і впливів на середовище.

Таблиця 9

Динаміка чисельності населення Землі за останні 10-12 тис. років Рік, період Чисельність, млрд.чел. -10-12 Тисяч років тому (до неалітіческой рево-0,2-0,3 люции - переходу до сільськогосподарського виробництва) -1830 рік (початковий період промислової 1 революції) -1930 рік 2 -1960 рік 3 -1975 рік 4 -1987 рік 5 -1996 рік приблизно 5,5 -1999 рік (прогноз) 6149

Темпи приросту населення найчастіше виражаються у відсотках.

У 70-8Р-Х роках чисельність населення у світі збільшувалася на 2,0-2,2% на рік. За останні роки темпи зростання знизилися до 1,7%. Однак завдяки різко збільшеною чисельності населення абсолютний приріст його в даний час помітно перевищує значення, які були при темпах зростання в 2% і більше. В даний час він дорівнює приблизно 90 млн. чол. / Рік. При цьому основний приріст, як і чисельність населення, припадають на країни, що розвиваються. Тут проживає близько 3,9 млрд. чол. (Дані на середину 90-х), а середній приріст дорівнює 2,1% (ОКР-31, ОКС-10), що становить 83 млн. / Чол. на рік. У розвинених країнах проживає приблизно 1,2 млрд. чол., А середній приріст дорівнює 0,6% (ОКР-15, ОКС-9) або 7 млрд. чол. / Рік.

Зростання чисельності населення можна оцінювати і за часом її подвоєння. Вона дорівнює приватному від розподілу 70 на відсоток приросту. У країнах подвоєння відбувається приблизно за 33 роки, а в розвинених - тільки за 117 років. Стосовно до інших значень приросту (у%) дані наводяться в таблиці 10.

Нульовий приріст чисельності населення в ідеалі відбувається при простій відтворюваності (два батьки - дві дитини). Фактично ж, з урахуванням дитячої смертності, в даний час просте відтворення населення забезпечує СКР, рівний 2,03 в розвинених і 2,20 в країнах, що розвиваються. Реально в розвинених країнах СКР близький до 2, а в що розвиваються становить 4,8.

Таблиця 10

Час подвоєння чисельності населення при різних значеннях приросту,% Приріст чисельності uacej

% / год кип, Час подвоєння чисельності

населення Землі, років 0 Населення стабільна 0,1 700 0,7 100 1,0 70 1,7 45 2,0 35 2,4 30 3,0 25 3,5 20 квітня, 0 17 150

Таблиця 11

Частка населення за віковими групами,% Регіон До 15 років Старше 65 років Європа Африка 19,6 45,3 13,5 3, 0 У ряді держав, що відносяться до категорії розвинених, приріст припинився або має, негативні значення.

Чисельність населення зменшується в таких країнах, як Німеччина, Данія, Англія, Росія, Угорщина, держави Прибалтики і деякі країни СНД. У середньому в Європі зараз приріст населення не перевищує 0,23%. Тут же і найбільш несприятливий для збільшення чисельності віковий склад населення (табл. 11).

Багато в чому з цієї причини дані про чисельність населення не дають реальної картини демографічної ситуації. Наприклад, в 1985 р. у Швеції вмирало 11 чоловік на 1000 жителів, а в Мексиці тільки 6 на тисячу. Це результат не більш важких умов життя в Швеції, а більшої частки людей старше 65 років (17% проти 4% в Мексиці).

Крім народжуваності і смертності, зміна чисельності населення в окремих країнах і регіонах відбувається за рахунок еміграції та імміграції. У США, наприклад, 1/3 збільшення чисельності відбувається за рахунок імміграції. Це без урахування нелегальних іммігрантів. У середньому США приймають іммігрантів приблизно в два рази більше, ніж всі інші країни, разом узяті.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГУ.2. Особливості демографії розвинених країн і країн "
 1. У1.1. Основні поняття демографії
  особливо дитячої. «Демографічний потенціал» - збільшення чисельності населення, незважаючи на скорочення народжуваності до рівня простої відтворюваності. «Демографічний вибух» - різке збільшення темпів росту народонаселення, обумовлене інтенсивним зниженням смертності, особливо дитячої, при збереженні високої народжуваності. 'В основу написання глави покладено матеріали з книги Б.
 2. Транснаціональні банки
  розвинених капіталістичних країн з наявністю розгалуженої закордонної мережі і постійним характером операцій на зовнішніх фінансових ринках. Капітал комерційних банків імперіалістичних держав "виріс ... до таких розмірів, що переніс свою діяльність далеко за межі окремих держав, утворивши групу банків-гігантів з багатством нечуваним" (Л., 22, 83). У 1988 р. в число 25 найбільших
 3. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
  розвитку країни світу можна розділити на економічно розвинені. Рівень розвиненості країни оцінюється по валовому внутрішньому продукту (ВВП). Економічно розвиненими країнами є всі країни Європи, Росія, США, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, ПАР і Ізраїль. Всі інші країни - це країни, що розвиваються, які об'єднують понад 75% населення світу.
 4. «Національні моделі» соціалізму. Деякі особливості розвитку соціалізму в окремих країнах.
  Особливості в історичному розвитку країн, безумовно, мали місце, але основ-ні характеристики і параметри були єдиними для
 5. IX.РЕЛІГІОЗНАЯ І СВІТСЬКА ФІЛОСОФІЯ В арабо-мусульманські (І ЄВРЕЙСЬКОЇ) КУЛЬТУРІ
  особливостей історико-філософського процесу в епоху Середньовіччя в культурному ареалі Среднеземноморья неможливо поза розгляду найважливіших релігійно-ідеологічних реалій ісламу (покірність Богу) і філософських вчень, які розвивалися тоді в мусульманських країнах. У західноєвропейських країнах християнство поширювалося з Риму в умовах їх глибокого економічного та культурного занепаду.
 6. 1.1 Цілі викладання дисципліни.
  Особливостями представників загону приматів. Представляються основні положення теорії ноосфери, закладені працями Т. де Шардена, В.І. Вернадського. Розглядаються інноваційні розділи сучасної науки - теорія екологічних напарниках, гіпотеза про егоїстичному гені, неосвітлені питання еволюційного вчення, вчення про "прихованих видах". "Екологія людини" багато в чому вивчає питання, так
 7. Індія - від наздоганяючого розвитку до стійкого зростання?
  Особливо повчальний, оскільки в її соціально-економічній політиці складно переплелися класичні ідеї індустріалізації західного зразка, що дозволяє говорити про імітаційний, "наздоганяючому" розвитку, і методи централізованого планування радянського типу. Правда, є і суттєва відмінність обох цих напрямків від досвіду 17-19 століть - зростаючий вплив світового господарства,
 8. 3.14.3. Демографічний детермінізм (Л. Гумплович, А. Кост, Е. Дюркгейм, Д.І. Менделєєв, А.А. Богданов, Р. Карнейро, о. Дуглас, Дж. Матрац, Дж. Саймон, Л. Шевальє, Н.І . Моїсеєв та ін.)
  демографічний детермінізм. До демографічному чиннику звертався, наприклад, Л. Гумплович. У плодючості людей він бачив причину грабіжницьких набігів, війн, скорення одних народів іншими, а тим самим і виникнення суспільних класів і держави. З розквітом суспільства і збільшенням добробуту його членів починається «турбота про досягнення майбутнього добробуту потомства шляхом обмеження
 9. СКЛАД І СТРУКТУРА СВІТОВОГО XОЗЯЙСТВА
  розвинених країнах почала складатися індустріальна структура. Науково-технічна революція викликала великі зміни в структурі матеріального виробництва. Вони відбулися у зміні співвідношення між промисловістю та сільським господарством. Це викликано тим, що від розвитку промисловості залежить зростання продуктивності праці в усіх інших галузях господарства. Підвищення продуктивності
 10. М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А. В. Фатєєва. . Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004
  демографічних характеристик, розглянуті питання охоплення освітою, організації освітнього процесу, фінансування
 11. Запитання для семінарського заняття 1.
  Особливості культурного середовища, в якій функціонує російська політична
 12. Транснаціональні корпорації
  розвиненим країнам капітал, нову технологію, передовий управлінський досвід і тим сприяють розвитку їх економіки. Але маючи на меті діяльності отримання для себе максимального прибутку, ТНК одночасно підривають суверенітет країн, що розвиваються, вносять елементи стихійності у виконання національних планів розвитку, посилюючи інфляцію і структурні диспропорції, зменшують подат-говие надходження
 13. 6.3.4. Азіатський вектор
  розвиток відносин в економічній області з середніми і малими країнами. 291 Особливо необхідно відзначити активну взаємодію з Китаєм. У 2007 р. товарообіг з Китаєм перевищив позначку в 40 млрд дол На другому місці опинилася Японія, товарообіг з якої склав за підсумками року 19 млрд дол Товарообіг з Південною Кореєю склав 15 млрд дол, з КНДР - 12 млрд дол Товарообіг Росії з
 14. Екологія людини
  особливостями представників загону приматів. Представляються основні положення теорії ноосфери, закладені працями Т. де Шардена, В.І. Вернадського. Розглядаються інноваційні розділи сучасної науки - теорія екологічних напарниках, гіпотеза про егоїстичному гені, неосвітлені питання еволюційного вчення, вчення про "прихованих видах". "Екологія людини" багато в чому вивчає питання, так
 15. ДЕМОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА.
  Особливості: 1. Європа - висока щільність, слабкий приріст населення. 2. Сибір і Північна Америка - низька щільність, слабкий приріст населення. 3. Центральна Америка, Африка, Схід - низька щільність, швидкий приріст населення. 4. Індія, Китай, Південно-Східна Азія - висока щільність, швидкий приріст населення. Щільність населення в Нідерландах, Японії,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua