Головна
ГоловнаCоціологіяІсторія соціології → 
« Попередня Наступна »
Ковалевський М. М.. Соціологія. Теоретико-методологічні та історико-соціологічні роботи / Відп. ред., предисл. і упоряд. А. О. Бороноев. - СПб.: Видавництво Руської християнської гуманітарної академії. - 688 с., 2011 - перейти до змісту підручника

III Психологічна школа в соціології

§ 1

Засновник соціології Конт, висловлюючись на користь близької її залежності від біології, особливо наполягав на необхідності більш детального вивчення функцій мозку і бачив у ньому найближчий крок до побудови науки про суспільство. У його час Галль вже зробив спробу локалізації в мозку окремих центрів психічної діяльності людини. Цією тільки стороною заснована ним «френологія» зацікавила собою родоначальника «позитивної філософії». Психологія в його час орудувала ще виключно методом самоспостереження, психофізики не існувало. За таких умов не дивно, якщо Конт примушений був обмежити свою спробу знайти соціології психологічні основи скромною главою, містить в собі одну передачу основних положень Галля, зокрема його спроби приурочити до переднього і заднього мозку розумові та афективні явища людської психіки. Мілль, як і можна було очікувати від послідовника філософії Гамільтона, поставив в особливу провину французькому мислителю його систематичне ігнорування результатів, досягнутих шотландськими психологами і в значній мірі сприйнятих Кантом. Можна було б очікувати, що в Англії, де формулювати був вперше цей протест, і зародиться психологічна школа соціології. Було підстави думати, що Герберт Спенсер, який присвятив у своїй «Системі синтетичної філософії» цілих два томи вивченню основ психології, на ній і побудує будівлю оновлюваної їм абстрактної науки про суспільство. Насправді не послідувало, проте, нічого подібного, і в узагальненнях Спенсера, в його вченні про суспільному організмі, біологія була покликана грати неналежну їй роль найближчого фундаменту суспільствознавства. Тим часом, в області конкретних наук про суспільство, насамперед у науці про мову, стала відчуватися все більш і більш потреба у сходженні до даних психології. Одному з берлінських філологів - Штейнталем - прийшло на думку заснувати навіть цілий журнал, присвячений вивченню тих особливих явищ, які в наш час позначаються терміном междуумственних (intermentaux), і для яких у Німеччині придумано була назва, як я вважаю, не цілком вдале, - «народної психології» (Volkerpsychologie). Найближчий співробітник Штейнталя, Лацарус, став читати одночасно лекції про народної психології в Берлінському університеті і намагався, між іншим, застосувати в них статистичний метод до підрахунку явищ психічного порядку.

У можливості такого поширення статистичного методу з світу матеріальних явищ на область психічних, втім, відразу висловлено було сумнів у середовищі навіть тих економістів, які, як, наприклад, Адольф Вагнер, не проти рахуватися з психічними факторами при встановленні законів економіки.

За наукою про мову наука про народне господарство перша випробувала на собі вплив цього нового психологічного напрямку. Австрійська школа, з К. Менгером і Бем Баверком на чолі, представила в своїх творах досить переконливі докази користі такого розширення основ політичної економії. Але на цьому поки зупинилося в Німеччині рух на користь оновлення суспільних наук за допомогою психології. Не можна сказати того ж про Франції та Сполучених Штатах Північної Америки. Більш-менш незалежно від руху, початок якому було покладено в Німеччині, Тард ще в 1881 році в статті, що з'явилася в «Філософському Огляді» Рібо, заговорив про необхідність психологічного методу в політичній економіі179. Тому ж Тарду, при критиці італійської школи кримінальної антропології, не раз доводилося зупинятися на думці про необхідність прийняти при побудові науки кримінального права в розрахунок ті междуумственние впливу, якими обумовлюються злочинні дії натовпу, які отримують, дивлячись по успіху або неуспіху, характер то революції, то заколоту.

Основний твір Тарда, излагающее його точку зору на природу всіх соціальних явищ взагалі, ланцюг повторень або наслідувань, з'явилося всього-навсього в 1890 році, досить давно, однак, щоб надати вплив і на того з американських психологів, погляди якого на характер междуумственних явищ всього більше наближаються до навчань французького мислителя. Говорячи це, я маю на увазі Марка Бальдвіна, професора в університеті Прінстон і автора двох вельми видатних творів: «Розумовий розвиток в дитині і в расі» та «Історія людського розуму». Остання вийшла і французькою мовою під заголовком: «Про соціальний і моральної інтерпретації принципів розумового розвитку». ЯКЩО додати до двох названих письменникам американського соціолога Гиддингса і кілька молодих криміналістів-антропологів, зокрема італійців Сигеле і Россі, то ми майже вичерпаємо список осіб, залишили скільки-небудь серйозний слід в сфері оновлення абстрактного суспільствознавства на психологічній основі.

З названих нами письменників жоден, зрозуміло, не заслуговує більшої уваги з боку соціологів, ніж Габріель Тард. Йому належить і честь почину, і широке застосування самостійно виробленої доктрини до різноманітних сфер, як то: до права, до політики і до економіки.

Погляди Тарда знайшли вперше систематичне вираження собі у відомому трактаті Тарда, названому «Закони наслідування». «Треба пояснювати хід історії, - пише Тард, - не якимись то вищими причинами, а людськими діями (с. 2" Законів наслідування "). Нам однаково чужий, - продовжує він, - і містичний ідеалізм, котрий простежується у тлумаченні історичних подій вищими причинами, і банальний індивідуалізм, що складається в пояснення соціальних явищ капризами великих людей. На наш погляд, ці зміни пояснюються появою, мабуть, до деякої міри випадковим, але тільки по відношенню до місця і часу, великих ідей і більш-менш значного числа і дрібних і великих, і простих і складних, нерідко проходять непоміченими при їх появі і вельми часто залишаються анонімними; загальне всім їм те, що вони завжди по суті містять в собі новизну. Я кличу їх тому, - пише Тард, - відкриттями або винаходами ». Говорячи це, наш філософ має на увазі всяка зміна, всяке удосконалення, як би мізерно воно не було, і притому у всякого роду громадських феномени - у мові, релігії, політиці, праві, промисловості, мистецтві ... Спадкоємний зв'язок, звичайно допускаемая між історичними змінами, зводиться в очах Тарда у своєму джерелі до ряду нових ідей, ряду довгому, але перериваних, в якому сполучної зв'язком є акти наслідування. У всіх суспільних змінах необхідно тому визнати відправним пунктом обновляющую думку; вона приносить із собою задоволення назрілих потреб. Це нововведення поширюється в суспільстві шляхом обов'язкового чи добровільного наслідування, свідомого чи несвідомого, і з більшою чи меншою швидкістю, на зразок світлової хвилі (ibid., стор 3). Всі суспільні явища зобов'язані своїм виникненням взаємодії відкриттів і наслідувань. Останні свого роду річки, що стікають з гір, що представляються відкриттями. Така точка зору може здатися свого роду ідеалізмом, пише Тард, але такий ідеалізм тим відрізняється від того, якого дотримуються філософи історії, що полягає в поясненні подій ідеями їх винуватців, а не ідеями самого історика.

Зводячи джерело соціальних явищ до взаємодії відкриттів і наслідувань, Тард правильно вказує на необхідність покласти в основу суспільної науки не так вчення про живому організмі, тобто біологію, скільки вчення про природу междуумствен-них процесів , тобто суспільну психологію.

Подібно до того як для біології основної посилкою є закон неунічтожаемое ™ матерії і збереження енергії, закон, взятий на прокат у наук фізико-хімічних, так точно для соціології мається нині можливість запозичення основних її посилок з найближчої до нею в ієрархічному порядку психології. Пояснення всього порядку соціальних явищ взаємодією відкриття та наслідування дає ключ до розуміння і так званої ролі особистості в історії, і самого генезису громадських структур, як переходить в звичку ряду наслідувань. Але чи закінчується розкриттям в області суспільного життя ролі відкриття та наслідування вся завдання соціолога? Тард і його однодумці, мабуть, готові були один час відповісти на це питання ствердно. Полемізуючи з Дюркгеймом, Тард ставить йому в провину бажання приискать для соціальної науки якісь особливі закони, їй виключно властиві. Для самого Тарда соціологія не більше як колективна псіхологія180.

Якби це було так, якби соціальна наука мала справу тільки з повтореннями у формі наслідувань, то нею, очевидно, не можна було б вважати щось інше, як статистику, зрозуміло, під умовою застосування методу підрахунку і до моральних явищ. Знайдуться, зрозуміло, і в минулому письменники, які стверджували, що «історія не більше як триваюча статистика, а статистика - зупинилася історія» (фраза Зюсмільх). Але що розуміється в сенсі статистики - соціологія, як я вважаю, навряд чи в змозі дати нам яке або певне уявлення про прогрес.

Письменники, як Тард, тому, мені здається, абсолютно логічно, по-перше, не визнають прогресу неодмінною умовою життя товариств, а по-друге, заперечують необхідність того, щоб різні русла, по яких протікає життя окремих народів, направили свою течію в одному і тому ж сенсі. Звичайно, самий прогрес накопичення відкриттів і їх засвоєння суспільством, завдяки подражаниям, вже говорить на користь поступального руху, але в якому напрямку піде цей рух і яка кінцева його мета, на це можна відповісти, пише Тард, тільки такими загальними положеннями, як все більша і більша панування людини над природою, все більша і більша утилізація її сил натомість сил людських. Ми вправі також визнати, що випливають звідси наслідками, наприклад, чисельне збільшення класу осіб, які мають дозвіллям і, отже, здатних присвятити свої сили іншим завданням, крім простого забезпечення особистого існування і продовження породи. Далі таких загальних висновків навряд чи можна дійти, зосереджуючи всю роботу соціолога на одній класифікації явищ в групи винаходів і наслідувань.

Я вважаю далі, що психологічний метод безсилий пояснити причину, по якій дві або кілька громадянськості, ніколи не входили між собою у культурний обмін і не мають загального джерела походження, проходять однакові стадії розвитку. Такий факт прямо і заперечується прихильниками психологічної школи.

Методу, що складається в класифікації всіх суспільних явищ у дві групи - відкриттів і наслідувань, не зупиняється ні перед якими труднощами. Вона не бачить навіть протиріччя собі в тому факті, що ініціатором руху іноді є не індивід, а натовп. Тард прямо допускає можливість такої зміни ролей: гіпнотізіруемий сомнамбул можуть гіпнотизувати інших в свою чергу. Мільйони людей в такому випадку проводять колективне навіювання своїм медіумам і ведуть їх за собою (Les lois de limitation, стор 94). У цьому лежить, на думку Тарда, пояснення революції.

Але, взявшись все витлумачити, теорія наслідування поставлена в необхідність не раз робити абсолютно довільні допущення. Так, на питання, чому в різних місцевостях, крім прямого впливу їх один на одного, виникли ті ж суспільні структури, Тард відповідає вказівкою на те, що в кожному даному випадку був проведений цикл відкриттів, найрізноманітніших і несхожих; але з цих відкриттів прижились , в силу наслідувального процесу, тільки ті, які відповідали дійсній потребі, т. е умовам фізичного середовища і психічному рівню населення (ibid., с. 51). Але ми бачимо, що тут місце пояснень займають довільні допущення.

Завдяки такому ряду не допускають перевірки гіпотез, теорія взаємодії відкриття та наслідування стає абсолютно невразливою. Варто тільки допустити, по-перше, подібність людей з автоматами або з сомнамбула, по-друге, безмежність їхнього спілкування в доісторичний період, по-третє, можливість зворотного гіпнотичного впливу натовпу на медіума, і в історії людства не виявиться ні одного непоясненого факту, якщо тільки вважати поясненням просте зазначення на ініціатора і на наслідувачів.

Єдність історії, допущення факту поступального руху людства і при відсталості тих чи інших народів, так як останні рано чи пізно примушуються до сприйняття вищої культури, - думки, які різко розходяться з рішучим скептицизмом Тарда щодо можливості встановити загальні стадії людського прогресу. В одному зі своїх творів, в «Етюдах з соціальної психології», він навіть порівнює загальні формули подібного роду з якимись круговими квитками, виданими залізничними товариствами. Я не бачу особливої сили в такому уподібненні і не можу навіть відкрити найближчого приводу до нього. Адже про круговращательном русі не заходить більше промові з часу відомих «ricorsi» Віко: якщо Конт і його послідовники говорили про зміну теократичної ери спершу метафізичної, а потім ерою позитивного знання, то їм, зрозуміло, і в голову не приходить можливість повернень, коли б то не було, до відправним пунктам розвитку. Навряд чи також провісники закону суспільної диференціації, зі Спенсером на чолі, передбачають у майбутньому поворот до колишнього байдужості громадських органів.

 У запереченні єдності історії, тобто спільності культурного розвитку, і в допущенні безмежного дії наслідування лежить, як мені здається, джерело всіх особливостей розглядуваної нами теорії. Для нас цікаво задатися питанням про те, чим викликана була в її провісника Тард ця не скажу - однобічність, а короткозорість. Складність суспільних явищ і залежність поступального ходу соціології від успіхів конкретних наук пояснює нам причину, по якій будь-який з сучасних діячів у цій галузі неминуче шукає в тій чи інший з цих приватних дисциплін вказівок на метод, якого повинна дотримуватися і аб- пристрасна наука про суспільство. Багато хто з сучасних нам соціологів оперують переважно або етнографічним матеріалом, або даними економічної історії. На відміну від всіх їх, Тард всього більше зацікавлений недавніми успіхами, зробленими сукупністю тих наукових дисциплін, які в залишках матеріальної культури і в даних мови думають знайти ключ до розуміння нашого доісторичного минулого. Його увагу привернула також статистика, якою йому довгий час довелося займатися в якості керівника статистичних робіт при Міністерстві юстиції. Такими особистими пристрастями, до деякої міри зумовленими обраної ним спеціальністю, я тільки й можу пояснити, що у главі, відведеної питання: «що таке історія», Тард говорить нам виключно про археологію і статистиці, зокрема, про користь, яку може надати для історії та соціології засвоєння ними методу, притаманного названим наук. Говорячи про археологію, Тард, мабуть, не проти обійняти цим ім'ям все науки, що вивчають доисторию за допомогою переживань, чи будуть цими переживаннями установи, звичаї, повір'я і т.д. Але при найближчому розгляді виявляється, що його точка зору на археологічний метод визначилася цілком роботами тих до-істориків, які обмежують своє завдання вивченням матеріальних залишків зниклих товариств. З незрозумілої для мене дивацтва, автор «Законів наслідування» вважає таких археологів працюючими в найбільш наукових умовах, завдяки самій неможливості поставити собі відомі завдання, як то: визначити час і народність тих могил, в яких знайдені досліджувані ними предмети. 

 Якщо запитати самих археологів, то вони навряд чи визнають це перевагою; в іншому випадку вони не направляли б своїх зусиль на вирішення вищевказаних питань. І справді, яке перевагу визнати за таким методом, порівняно з методом історичним, при якому число невідомих доведено до мінімуму, і дослідник має справу з низкою впливають один на одного фактів і відносин? 

 Тільки завдяки недосконалості своїх прийомів, могли деякі археологи, і то в початковий період розвитку самої науки, будувати гіпотезу щодо широкого спілкування, нібито існувало між доісторичними народностями. Воно допускалося на тому слабкій основі, що у довгого ряду племен, що не входили між собою у культурний обмін, відкриті були однохарактерние знаряддя, спершу з неполірованого, потім з полірованого каменя. Тард, до мого чималого здивування, вважає такі здогади науковими. Він схильний бачити в них підтвердження дорогий для нього теорії. «Археологи, - пише він - займаються чистою соціологією, тому що розриті ними мерці залишаються для них таємницею, і одні творіння цих мерців, продукти архаїчних ідей і потреб, підлягають їх аналізу. Вони, відповідно до ідеалу Ріхарда Вагнера, слухають музику, не бачачи оркестру. Я знаю, що це для них тяжкий позбавлення; але час, що знищило трупи живописців-письменників, написи яких вони розбирають, фрески, торси, вази і палімпсести, яких вони тлумачать, зробило їм істотну послугу: воно дозволило їм виділити, що є істинно- соціального в людських фактах, і усунути все, що є в них тільки життєвого ... Для археологів історія, спрощена і перетворена, вся зводиться до явищ і розвитку, до суперництва і конфлікту оригінальних ідей, потреб і відкриттів, які, таким чином, стають для них істинними агентами людського прогресу »(« Les lois de l'imitation », з . 113-114). 

 Отже, для Тарда має особливу ціну археологічний метод, що дозволяє побудувати, як він справедливо зауважує, громадську палеонтологію. Наука ця, в усякому разі, оперує фактами, менш міцно встановленими, ніж «порівняльна історія товариств». Але для Тарда ці міркування не мають сили. Дані етнографії, етнології, історії права і побудоване на підставі їх порівняльне вивчення древніх товариств ні на хвилину не зупиняють на собі його уваги. Для нього, очевидно, мають більше значення здогадки археологів і міфологів про доісторичному спілкуванні всіх народів, нібито розкривало схожістю знарядь кам'яного століття, а також існуванням мандрівних сказань, що обійшли собою весь світ, але що мали колись свою батьківщину, - де саме, все ще залишається невідомим або, принаймні, спірним. 

 На щастя, в середовищі міфологів, як і в середовищі порівняльних істориків народної словесності, різкіше і різкіше позначається прагнення знайти, натомість одного, ряд первинних осередків та відправних пунктів розвитку міфів і легенд. Навряд чи хто стане говорити в наші дні, - особливо з тих пір, як Тейлор довів мало не повсюдне панування анімізму, - про те, що цей анімізм - продукт світового процесу наслідування. Навряд чи також будь-кому прийде в голову пояснювати запозиченнями, покладемо, з лицарської поезії ті численні натяки на феодальні порядки, які розсіяні в японських казках, оприлюднених Мітфорд. Я вважаю поет му, що порівняльним міфології і фольклористам необхідно визнати, поряд з наслідуванням, можливість не раз повторюваного відкриття одних і тих же поетичних образів і сюжетів, іншими словами, подібних за суті сказань. Їх мандри будуть локалізовані, і близькість окремих циклів легенд і міфів один до одного знайде пояснення собі в спільності фізичної та моральної середовища, принаймні, на нижчих щаблях культури. 

 Не на одному, втім, археологічному методі виробив Тард свою точку зору на суспільство, як на «сукупність істот, що беруть участь в процесі наслідування» або «успадкували ті риси, які у них є загальними, завдяки копіюванню одного і того ж старого оригіналу». Тому ж, невидимому, навчила його і статистика. Якщо, говорить він, історія все більше і більше стає наукою, то вона зобов'язана цим насамперед археологу, потім статистику. Як археолог, так і статистик кидають на людські факти абстрактний і безособовий погляд. Вони цікавляться не індивідами, а їх створіннями або, вірніше, вчинками, в яких розкриваються потреби та ідеї, їм притаманні (с. 114). Чим насправді займається статистика, продовжує Тард, що не наслідувальною відтворенням раз зроблених відкриттів? (С. 115). Захоплюючись статистичним методом і забуваючи про складність соціальних явищ, Тард стверджує навіть, що за допомогою статистичних таблиць можна виявити відокремлений дія однієї якої-небудь соціальної причини. Ніщо, пише він, так не повчально, як хронологічні таблиці статистиків. Вони розкривають перед нами зростання або падіння тієї чи іншої потреби, а також того чи іншого вірування або бажання. Ось чому статистичний метод - метод соціологічний по перевазі. Але тільки створення моральної або, точніше, психологічної статистики, що відзначає зростання і спад в індивідах спеціальних вірувань і бажань, здатне відкрити, на думку Тарда, дійсний і глибокий джерело того, що ховається за цифрами, що доставляються нам звичайної статистикою (с. 118). Втім, наш автор, мабуть, не цілком упевнений у можливості такої «психологічної статистики»; звідси додатковий пропозиція: «Якби вона була можлива». Тард звертає також увагу на те, що досить часто дії, що виражаються однієї і тієї ж цифрою, мають різний питома вага. Намічена особливість не є, однак, як думає Тард, наслідок недосконалості вживаних прийомів, а витікає з самої складності соціальних явищ. При ній не дивно, якщо однією цифрою виражається нерідко і сума, і різниця багатьох впливають один на одного фактів. 

 Будучи прихильником статистичного методу, Тард водночас рішуче розходиться з тією оцінкою, яку давав йому Кетле. Останнього цікавило сталість розкриваються за допомогою статистики соціальних явищ: сталість в числі шлюбів, народжень і т. д., Тарда, навпаки, зростання або спад відомих вірувань і бажань. Він думає, наприклад, що за кількістю продаваних книгарнями видань легко складе собі певне уявлення про розумовому і моральному підйомі або, навпаки, застої окремих націй.

 Але цифри приросту або убутку числа продаваних книг служать показником не для самих вірувань і бажань даного суспільства, але для всієї суми економічних, політичних, розумових, художніх і релігійних інтересів, притому не того чи іншого народу зокрема, а всієї сукупності культурних націй. Цифра, що означає собою так багато, не здатна дати ніякого певної вказівки. І нам залишається тому наполягати на думці, що статистичний прийом може тільки зміцнити впевненість або, навпаки, породити сумнів у правильності висновків, незалежно від нього встановлених. 

 Познайомивши читачів зі своїм методом, Тард переходить до формулювання самих «законів наслідування». Першим з них він вважає той, в силу якого «всякий потік запозичення, викликаний щасливим відкриттям, необхідно проходить три стадії: по-перше, повільного поширення, завдяки витраті сил на боротьбу з існуючим, потім швидкого зростання в геометричній прогресії, нарешті, поступового переходу до норми ». 

 У 1897 році висунута Тардом між винаходом і наслідуванням середня проміжна стадія - «всесвітнього протиставлення», а з переходом в нове сторіччя стало у нашого автора бажання побудувати за системою трьох стадій і свою історію людства, в якій перший період представлявся б, як він каже, епохою хаосу, випадкових відкриттів і починається наслідувального процесу, а останній - невизначеним майбутнім, в якому і соціалістичні теорії, мабуть, знайдуть своє осуществленіе181. Навіть не хочеться вірити в серйозність Тарда при встановленні цих періодів. Справді, між доісторією і туманним майбутнім що поставити, як не історія? Тард отримав, таким чином, можливість віднести у віддаленому минулому саме походження затверджується ним процесу вселенського наслідування і в настільки ж невизначене майбутнє - реалізацію всіх систем перебудови суспільства на засадах, яким він, очевидно, співчуває тільки в теорії, не вірячи їх торжеству на практиці. 

 § 2 

 Можна було б думати, що, поставивши на чолі всіх інших методів метод статистичний і визнавши його соціологічним по перевазі, Тард в найближчих розділах своєї книги про закон наслідування зробить спробу застосувати його до досліджуваних їм питань. Насправді він орудує абсолютно іншим прийомом, споконвічним методом всіх соціологів, методом порівняльним. Я, зрозуміло, анітрохи не покликаний поставити йому в провину таку практику, але поспішаю відзначити цю різку і в даному випадку щасливу непослідовність. Порівняльний метод Тарда, втім, ближче до методу сопоставительному, ніж до історико-порівняльного, переваги якого мені навряд чи треба доводити знову, так як я не раз вже повертався до цього вопросу182. 

 Тард прогулюється по всій історії людства, перескакуючи безпосередньо від Єгипту та Греції до сучасної Франції і до з'єдналися. Штатам. Він також вельми схильний укладати від наступного до попереднього, наприклад, від порядків, якими відбулося об'єднання провінційних кутюмов у Франції XVI століття, до виникнення у віддаленій давнини місцевих звичаїв із сімейних. Взагалі його фантазія не зупиняється перед недоступною стіною, що відокремлює нас від епохи походження найдавнішого мови, найдавнішої релігії, найдавнішої влади та найдавнішого права. Замість наукового ignoramus, він сміливо пише: найдавніший мова була мовою сім'ї, або всі релігії були на перших порах релігіями сімейними, або найдавніша влада була влада сімейного старійшини, або ще - найдавнішим звичаєм був сімейний звичай. Всі ці припущення необхідні для його теорії; без них вона позбавляється свого історичного фундаменту. Справді, щоб звернути весь процес розвитку в потік наслідування, необхідно допустити, що відкриття відбулося одного разу в тісно обмеженою середовищі і потім розлилося по всьому світу. 

 При всіх недоліках методологічних прийомів Тарда, яким бракує тієї історико-порівняльної перевірки, до якої привчили нас лінгвісти, мифологи і новітні історики моральності, права та економіки, ці прийоми по суті залишаються науковими. Вони спільні йому зі Спенсером і всіма тими, хто пішов слідами великого англійського мислителя. У своїх пізніших творах Тард підчас так близько слід за Спенсером, що є привід говорити про наслідування їм методу автора «Системи соціології». Так, у книзі «Про суспільну думку і натовпі» Тард намагається провести той погляд, що досі утримався звичай взаємних візитів - не більше як переживання того, в силу якого васали приносили сюзерену в певні дні подарунки курками, яйцями і т. д. На жаль , проти такого пояснення говорить, по-перше, те, що від старовинного звичаю вціліла тільки одна його половина, а по-друге, те, що з одностороннього він зробився двостороннім. Але, захоплюємося своєю фантазією, Тард нехтує цими деталями. Він з упевненістю говорить про такої трансформації і про такий переживанні, як про один з доказів значення, яке бесіда і світські відносини грали у виробленні громадської думки. 

 За допомогою порівняльного методу, однаково далекого і від історичних паралелей, які робить істориками культури, і від підрахунку статистиків, Тард намагається обгрунтувати цілий ряд вельми цікавих узагальнень, званих їм «законами наслідування». Деякі з його думок настільки очевидні, що проникли в суспільну свідомість набагато раніше його праць. Покладемо, хоча б то спостереження, що нижчі наслідують вищим і молодші - старшим. Заслуга Тарда полягає в тому, що він звів ці спостереження в систему, підкріпив їх деякими прикладами, вказав можливість винятків і пояснив джерело останніх. Таким чином, в розділах, відведених їм розгляду як логічних, так і нелогічних наслідувань, ми зустрічаємося з цілим рядом більш-менш доведених положень відносно того, як відбувається той наслідувальний процес, якому товариство зобов'язане і своєю теперішньою структурою, і що починається трансформацією останньої. Автор розрізняє передусім причини фізичні і причини соціального порядку. Потік наслідування зароджується за участю тих і інших, але Тард свідомо залишає без освітлення перші і займається тільки останніми. Він розділяє їх на дві групи - логічних і нелогічних. Перші мають місце в тому випадку, коли люди починають наслідувати відомому нововведенню, так як воно визнається ними більш корисним і вірним, ніж досі трималася практика. Другі не вимагають такої умови. Звичайно обидва порядку причин зустрічаються одночасно, і перевага не завжди залишається на боці логічних. Запозичується завжди ідея чи хотіння, породжувані віруваннями та бажаннями (с. 159,163). Запозичення відбувається або таким чином, що нове витісняє старе, або так, що воно тільки приєднується до старого. Звідси виникнення як «логічних поєдинків, так і логічних спілок» (терміни, придумані самим автором, с. 167). Тард розглядає окремо і ті, й інші. Історія товариств з психологічної точки зору і яка вивчалася не в її загальному, а в деталях, говорить він, представляється не більше ланцюгом логічних поєдинків і логічних спілок. У цьому можна переконатися і на історії мови, в якому не відразу прийнято були ті чи інші закінчення, або дано перевагу тому чи іншому слову для вираження того чи іншого поняття. Автор посилається при цьому на приклад романських мов, з яких італійський прийняв для множини закінчення І, а іспанська - s. Ті ж логічні дуелі, безсумнівно, передували в очах Тарда вибору між різними породами допускають приручення тварин, або ще переходу від одного способу пересування до іншого. Думка ця, втім, настільки очевидна, що навряд чи варто на ній наполягати. Так само безсумнівно і те, що люди дають перевагу при такій логічній дуелі тим думкам, які всього більше відповідають їхнім бажанням, їх надіям, або більше заспокоюють їх побоювання. Прийняття однієї думки вельми часто равнозначітельно заперечення інший, навіть тоді, коли обидві відповідають двом різним потребам. Тард наводить приклад відкриття пороху, поширення якого зробило марним укріплені замки і важкі військові обладунки. Весь цей аналіз являє, може бути, відомий інтерес для психолога, але він навряд чи багато привносить із собою нового в область соціології.  

 Логічна дуель є скоріше винятком, ніж загальним правилом. Процес розвитку здійснюється не стільки у формі заміни одних ідей іншими, скільки приєднанням нових ідей до старих. Мови склалися шляхом долучення до старих нових слів, нових форм дієслова, які виражали що не передаються раніше відтінки думки. При своїй появі на світ вони не зустріли відсічі з боку колишніх слів і форм дієслова. Те ж можна сказати про поступове накопиченні міфів і легенд, з яких склалися вірування чи обряди, що відповідали на нові запити життя, що регулювали відносини, ще не підпорядковувалися жодному правилу. Тард пропонує розрізняти двоякого роду накопичення ідей, дивлячись по тому, чи передує воно чи слід у часі за логічним поєдинком. У першому випадку достатньо, щоб нагромаджувати ідеї не суперечили один одному, у другому необхідно, щоб вони служили підтвердженням одна іншій. Він проводить також відому грань між відкриттями, які можуть накопичуватися безмежно, і такими, які не допускають такого невпинного чисельного зростання. Так, в релігіях, які містять в собі дві частини: розповідну, або легендарну, і догматично-об-рядову, перша допускає безмежне накопичення, тоді як друга необхідно обмежена у своїй сфері з огляду на те, що нові догмати не можуть бути введені без того, щоб не вступити в колізію з колишніми, раз ці колишні отримали обрядове вираження. Неможливо тому необмежену подовження Символу віри, але ніщо не перешкоджає безмежного збагачення агіографії та церковної історіі183. 

 У розділі про нелогічних впливах Тард намагається обгрунтувати ту думку, що наслідування завжди йде від внутрішнього до зовнішнього і від нижчого до вищого, від нижчих класів до вищих, від провінцій до столицям. Наш автор досить детально зупиняється 

 на доказі цього положення. Він показує, наприклад, що обряди запозичуються після догматів, процесуальні порядки - після юридичних принципів, і говір народу - після висловлюються на ньому думок. Як я сказав уже, метод Тарда виключає необхідність історико-порівняльної перевірки. Не дивно тому, якщо проти його положення можна привести ряд фактів, настільки ж переконливих, як і ті, які виставляються їм на його користь. Кому не відомо, наприклад, що в Росії в епоху Петра європейські запозичення почалися з гоління бороди і пристрої асамблей, та ще з носіння німецького сукні, тобто з суто зовнішніх форм побуту, до яких мало не через століття приєдналися і деякі керівні ідеї європейської громадянськості. Настільки ж безсумнівний факт зміни релігійною реформою Генріха VIII і Єлизавети швидше зовнішнього боку католицизму, ніж внутрішньої. Знову-таки 'проходить близько століття, перш ніж в особі нонконформістів, пресвітеріан, брауністов і баровістов, баптистів та інших передових сект протестантизму англійська релігійна думка остаточно розриває зв'язок з догматами католицької церкви. Тільки поверхневому спостерігачеві прийде на розум вважати принципи англійського парламентаризму цілком засвоєними європейським континентом вже з початку XIX століття; адже засвоювали охоче один його зовнішній вигляд - систему представництва, верхню і нижню палату і т.д., аж ніяк, однак, не його сутність. Щоб переконатися в цьому, варто лише згадати, що основу англійського парламентаризму становить принцип самоврядування суспільства, самоврядування, стільки ж місцевого, скільки спільного, тоді як у більшості так званих конституційних монархій і республік все ще тримається адміністративна централізація, бюрократична система. 

 Якби хто побажав довести якраз зворотне тому, що стверджує Тард, то йому всього легше було б зробити це на грунті вивчення історії релігій. Що таке справді римський синкретизм, - це перенесення в пантеон Вічного міста богів всього світу, - як не доказ того, що у справі поширення релігійних вірувань обрядова сторона далеко не є предметом пізнішого засвоєння. Історія поширення християнства в Росії, починаючи з послів Володимира, які віддають перевагу православ'ю зважаючи благоліпності його культу, і закінчуючи сучасними інородческое племенами, усвоившими майже виключно одну обрядову сторону християнства, також не говорить на користь того положення, що запозичення ідей є першим за часом. 

 Ми могли б привести не мало даних на доказ того, що порядок, в якому відбуваються запозичення, вкрай мінливий і навряд чи може влягтися в ті тісні рамки, які ставить йому Тард. 

 Тард намагається пояснити всі явища, пов'язані з поступальним рухом суспільства, знову-таки уявним законом заміни періоду панування звичаю періодом панування моди і пізнішим переходом самої моди в звичай. Автор «Законів наслідування» витрачає не мало зусиль на розкриття, - однаково, і в розвитку мови і релігії, і в преемстве політичних установ, законів, обрядів, економічних порядків, звичаїв, мистецтв - підтвердження побудованої ним гіпотези. Троичность і цього разу бере в його думці перевагу над пристрастю до парним класифікацій. Приклад Гегеля, очевидно, виявився для нього настільки ж заразливим, як і для більшості колишніх послідовників німецького мислителя. 

 Для Тарда наслідування равнозначітельно повторення, для мене воно є свого роду модифікацією. Французька прислів'я, що говорить «n'imite pas qui veut», тобто наслідує не всякий охочий, тільки передає один з відтінків моєї думки. У наслідують звичайно бачать не його дійсну природу, а торжество відомих принципів, дорогих наслідувачу. Увійшовши в Росії у вживання термін «органічні запозичення» досить вірно передає мою думку, але тільки під однією умовою: якщо допустити, що продукт такого органічного запозичення нерідко розходиться по самій природі з своїм зразком. При такому розумінні запозичення є не більш як однієї з форм органічного розвитку. Воно не заважає французам залишатися французами і після видимого перенесення в їх середовище англійського парламентаризму. 

 Запозичення, зрештою, принаймні в тому випадку, коли заимствующим є не окрема людина, а цілий народ, містить в собі елементи самостійної творчості. Вірніше було б вживати тому замість його термін «пристосування», - пристосування не суспільства до заимствуемого порядкам, а цих порядків до потреб заимствующего їх суспільства. Щоб передати мою думку у всій її необумовлене ™, я скажу, що розвиток сталося б у тому ж напрямку і без запозичення, але тільки з меньшею бистротою і систематичністю. А якщо так, то в історії поступального ходу товариств центр ваги лежить не в наслідуванні, а в відкриття або винахід. 

 § 3 

 Ця думка, мабуть, стала приходити в голову і Тарду, чим я і пояснюю те, що в другому зі своїх соціологічних праць («Logique sociale», 1895 р.) він головним чином займається питанням про роль того первинного чинника в поступальному русі товариств, яким є відкриття або винахід. Тард не тільки відводить обширну главу законам, «керуючим появою відкриттів», а й робить вельми вдалі спроби розкрити його дію в розвитку мови, релігії, моральності, економіки та мистецтва. Не те щоб він відмовився від тих думок, які про роль наслідування були висловлені ним п'ятьма роками раніше. Навпаки, він дивиться на свою нову працю, як на пряме заповнення порожнього. Раніше його цікавило питання про те, «з чого сплітаються громадські тканини, а не про те, як виникають громадські тіла». У теперішній же час він обіцяє зайнятися питанням, «як викроєна і зшитий одяг, в яку наділяється нація». Тим самим він думає завершити процес зародження соціології. Ці очікування, мабуть, не цілком виправдалися, і було потрібно на відстані небагатьох років видання нового трактату про «протидію», про його хоча проходить, але все ж вельми істотної ролі в розвитку суспільних відносин. 

 У «Соціальної логіці» нас цікавитиме переважно-глава, присвячена законам відкриття або винаходи. Хоча з цього питання вийшли видатні твори Рибо і Польгана, але вони анітрохи не применшують значення положень, встановлених Тардом. До того ж Рибо і Польган вивчають питання більше з психологічної точки зору, ніж з соціологічною. Чи не ігноруючи перший, Тард, як і можна було очікувати від трактату, завершального, на його думку, обгрунтування соціології, займається переважно громадської стороною відкриттів і дивиться на них, як на вихідний момент соціального процесу наслідування. 

 Помилково було б думати, каже Тард, розходячись з прихильниками гіпотези про прямолінійній розвитку суспільств, що еволюції, лінгвістична, релігійна, політична, економічна, моральна, еволюції, з яких складається зростання товариств, слідують незмінного порядку. Але настільки ж помилково було б вважати, що вони не підкоряються ніякому порядку. Раз ми бажаємо дати собі звіт в законах, керуючих відкриттями, ми аж ніяк не повинні втрачати з виду безмежного поля їх можливостей. Це поле в початковий період розвитку товариств, зрозуміло, більш обмежена, завдяки тиранії потреб, що вимагають негайного задоволення, потреб, усюди однакових і примушують людський геній проявляти себе приблизно в однаковому напрямку. Цим пояснюється необхідність деяких відкриттів, як, наприклад, горщечне виробництва, добування вогню, будівлі жител, прядіння, ткацтва і т. п. У цьому ж треба шукати одночасно причину повної неможливості направити думку на винахід предметів розкоші. Проте і в цю віддалену епоху розвитку мався відомий простір для прояву оригінальних особливостей, як індивідуальних, так і колективних. І цей простір все більш і більш розширювався в міру того, як первинні потреби, що знайшли вже задоволення собі, змінювалися більш штучними і тому самому і більш соціальними, породжуваними, в свою чергу, попередніми відкриттями в такій же, якщо не в більшій, ступені, ніж зовнішніми умовами і властивостями раси. 

 Усяке відкриття чревато іншими, новими. Є тому підставу говорити про певний порядок в чергуванні відкриттів. На нього вказано було Контом, а за ним Курно. Ставлячи питання про те, що потрібно для зародження відкриття, Тард вказує на два фактори: на розумову роботу генія і на зовнішні сприятливі умови. Кожна нова ідея, справедливо зауважує він, не більше як комбінація старих, що з'явилися разноместних і різночасно, нерідко на великій відстані один від одного. Для відкриття першого умовою є, таким чином, зустріч цих думок в мозку, здатному їх комбінувати. 

 Внутрішніми причинами відкриття Тард вважає вірування і бажання, знання і вольові імпульси, отримані відкривачем від навколишнього його середовища і в сукупності зустрічаються між собою вперше в його мозку. Таємнича робота зародження нових ідей полягає - за Тардом - в конфлікті думок, не однаково поділюваних мислячим суб'єктом, або видів діяльності, не однаково їм бажаних. Місце конфлікту може зайняти і угода окремих думок або окремих порядків поведінки. Уму відкривача вони вперше представляються підкріплювальними один одного, надають один одному підтримку. Ті ж елементи, нагадує Тард, породжують своєю зустріччю наслідування, але їх взаємне відношення виступає в цьому випадку менш опукло.

 Справедливо це особливо тоді, коли мова йде про згоду, а не про протиріччя, - зауваження цілком вірне і пояснювало нам причину, за якою закони, що керують внутрішньою стороною відкриття, закони, спільні з законами наслідування, розкриваються Тардом в цьому другому його творі з незрівнянно більшою визначеністю і ясністю. Тард ділить всі види відкриття на дві групи: на такі, по-перше, які, не суперечачи, а підкріплюючи один одного, можуть співіснувати і розмножуватися безмежно в одній і тій же країні, і, по-друге, на такі, які, зважаючи свого протиріччя, можуть заступити тільки місце один одного. По відношенню до перших не можна доводити, щоб вони не могли з'явитися в іншому порядку, ніж той, який насправді мав місце (виняток становлять тільки ті, які стоять один до одного у відношенні частини до цілого). Так, в одній країні людина могла почати з доместикації військовополонених, тобто з рабства, а в іншій - з доместикації тварин. В Америці червоношкірі, практикуючи рабство, в той же час не мали жодного прирученого тварини, крім собаки. З іншого боку, трапляються деякі племена, які не знають рабства. 

 Що ж стосується до відкриттів, які є на зміну одне іншого, то їх ряд здається Тарду незмінним. Він засновує це положення на тій думці, що, маючи вибір, люди завжди спрямовують свою діяльність в бік найменшого опору. Тард детально зупиняється на розвитку цього положення, яке, як мені здається, належить до числа основних для будь-якої теорії прогресу. 

 З питанням про безповоротності прогресу і в тісному зв'язку з ним стоїть питання про порядок, в якому губляться раз зроблені психічні придбання з того моменту, коли починається зворотний хід розвитку, регрес. У Рибо вказано на те, що при старечому занепаді пам'яті людина насамперед втрачає її по відношенню до недавно накопиченим враженням. Це положення, подтверждаемое спостереженнями кожного над старими, викликає в Тард думка про те, якою мірою той же зворотний хід може бути спостерігаємо при втраті народом окремих придбань культури. На наш погляд, Тард справедливо вказує на те, що не можна стверджувати існування якогось обов'язкового ряду для процесу колективного виродження. Історія падіння Римської імперії здатна швидше породити впевненість, що виродження позначається у зникненні не пізно, а ранніх придбань. Ми не зустрічаємо вимирання досить пізно запозиченої грецької культури і пов'язаного з нею смаку до розкоші, і в той же час нами повинен бути відзначений занепад як землеробства, так і войовничості в Римській імперії IV і V століттях (с. 191-192). 

 Тард повертається до тих питань і в пізнішому своєму трактаті про «Всесвітньому протилежності». Але я не можу сказати, щоб у цьому творі їм додано було багато нового до вирішення цієї надзвичайно складної проблеми, що цікавила його з самого початку, як показують деякі думки, висловлена ним ще в «Законах наслідування». Його вчення на цей рахунок збагатилося, однак, одним, як мені здається, вірним становищем. Воно полягає у визнанні, що регрес не завжди неминучий і що, коли він має місце, в його ході помітно менш правильності, ніж у ході прогресу (с. 351-352). Але хіба така заява не равнозначітельно визнання неможливості дати певну формулу регресу? 

 Зовсім невдалою здається мені спроба Тарда відкрити три періоди в процесі встановлення гармонії між окремими відкриттями. «Гармонія відкриттів, - говорить він, - у свою чергу вельми складне відкриття, в якому кооперують багато уми, поки одному з них не пощастить встановити її міцно. Система, подібно окремому відкриттю, досягається завдяки ряду логічних дуелей і логічних спілок. Для свого встановлення вона потребує з'єднання в одній особі розуму критичного з генієм синтетичним. Наслідком процесу гармонізації окремих відкриттів є такі створення, як граматика, релігія, система законів, моральність, уряд, мистецтво ». Пристрасть до троичности змушує Тарда стверджувати, що розглянутий їм процес складання окремих відкриттів в систему необхідно розпадається на три періоди. У першому ми маємо справу тільки з незв'язними відкриттями, тобто з розрізненими ідеями, які тому самому не допомагають, але й не шкодять один одному. Це пояснюється вже тим, що вони не входять між собою нібито ні в яке спілкування. На доказ затверджується Тард посилається на дикі племена, релігія яких складається, на його думку, з нескладних міфів, а право - з нескладних звичаїв (de coutumes sans lien et sans regie, c. 194). 

 Все, що відомо мені про найдавніших віруваннях і про найдавнішому праві, суперечить такому твердженню. Чи мислимо було б існування таких уявлень, обов'язок отомщать кров убитого родича або уникати шлюбу спершу з єдиноутробними, а потім з єдинокровними (екзогамія) і т. п., якби в релігійних і юридичних доктринах найбільш відсталих народностей не існувало вже відомих певних принципів, - і насамперед принципу спілкування померлих з живуть, - зрозуміло, в межах однієї замирення середовища серед родючий, - спілкування, що накладає обов'язок взаємних послуг і взаємних пожертвувань. На всіх ступенях розвитку людства позначається прагнення до узгодження ідей. Тільки ці ідеї і уявлення можуть бути ланцюгом безглуздостей і забобонів або ланцюгом наукових істин. І ось в цьому-то преемстве, в цій заміні першого ланцюга другий і є щось безповоротне; але, кажучи це, ми, очевидно, стаємо на ту точку зору, за якою розумовий розвиток визначає собою хід інших, тобто на точці зору самого засновника соціології Конта. Всі ці міркування, очевидно, не задовольняють людину, яка думає, що відмічені їм три стадії неодмінно слідують один за одним у зазначеному порядку, і що той же порядок може бути виявлений і в розвитку тієї вищої спільності, в якій комбінуються всі окремі системи ідей і установ. З ембріонів націй, якими є укріплені городища та інші селища, нібито не мали на перших порах між собою ніякого зв'язку (Тард каже, що вони були настільки ж роз'єднані, як і Франція і Японія в Середні століття), складаються, на його думку, після тривалих кровопролить, що характеризують собою другу фазу розвитку - епоху насильницького зближення націй, обширні і замирення імперії. Такий, вигукує Тард, закон нормального розвитку. 

 В особливому параграфі Тард розглядає можливі наслідки, так званої їм логічної дуелі. Сторінка, на якій вони викладені, належить до числа кращих в його творі, тому що викладені тут положення дійсно мають той характер спільності, який дозволяє дивитися на них, як на емпіричні закони. Тард розрізняє п'ять можливих результатів: одна ідея усуває або, як він каже, вбиває іншу. Вона робить це в тому сенсі, що раз усунена ідея перестає бути предметом наслідування. Звичайно це відбувається таким чином: старої ідеї ставляться перепони, що зупиняють породжений нею потік наслідування. Ці перепони можуть містити в собі елемент насильства, але вони можуть також і не мати його; так, наприклад, коли нова мода, скажімо, символізм, декадентство і т.д., завойовує молоді покоління, не змінюючи водночас старих смаків. Другий результат має місце тоді, коли стара ідея, - скажімо, старий юридиче- 

 ський звичай, - надає достатню протидію, щоб поставити нову ідею в необхідність допустити збереження якщо не змісту, то форми старого. У цю категорію входять, очевидно, всякого роду переживання. Третій результат: старовинні ідеї та їх втілення - релігія, політичний лад і т. д. - потрапляють в підлегле, залежне, васальне положення до нових ідей і порядків. Боги підкорених Римом міст нерідко ставилися в таке положення до богів міста-завойовника. Нарешті, останній результат передбачає появу нового відкриття, яке утилізує для своїх цілей борються ідеї і, примирюючи їх, тим самим кладе кінець їх поєдинку. ^ І: ч 

 § 4 ГГ., 1 - 

 У своїй сукупності «Закони наслідування» і «Соціальна логіка» містять в собі досить повне і різнобічне виклад основних соціологічних поглядів Тарда. У пізніших своїх працях, як, наприклад, в «Трансформація права», в «Трансформації влади» і в «Економічній психології», Тард тільки застосовує свої загальні положення до права, політики і економії. Він зробив також спробу резюмувати в стислій формі, доступній для великої публіки, свої основні думки, для чого і виданий був їм невеликий томик, озаглавлений «Соціальні закони». Нарешті, в окремому трактаті він взявся довести неможливість інших психологічних факторів громадськості, принаймні постійних, крім відкриття і наслідування. Це твір, під заголовком «Всесвітнє протилежність», з'явилося в 1897 році. У ньому Тард майстерно розвиває ту думку, що з часів Аристотеля часто-густо вказує не дійсні, а уявні протиріччя. Так, протиставляли землю і небо, схід і захід (Гегель). Це не означає, однак, щоб не існувало і дійсних протиріч. Джерело їх треба шукати в можливості для одного явища зупинити або нейтралізувати діяльність іншого (с. 219). Тард класифікує протиріччя в категорії статичних і динамічних, квалітативність і квантитативних. Він знайомить читача з тими, які зустрічаються в області астрономії, фізики, біології. Переходячи потім до соціальних, він проводить той загальний погляд, що ці протиріччя, так наочно проявляються у війні і конкуренції, мають тільки минуще значення і змінюються згодами, світом, кооперацією і розумовою єднанням. Ми не маємо можливості зупинитися детально на аналізі цих думок. Але ми б бажали привернути увагу до того факту, що включення Тардом протиріч в число обговорюваних їм філософських проблем привело його до нової формулюванні того, чим саме є відкриття або винахід. Протиріччя дозволяється у нього пристосуванням, і це-то пристосування він і оголошує у своєму новому творі «сутністю всякого відкриття» 184. Вчення Тарда про так званий пристосуванні до деякої міри є відтворенням думки Дарвіна в пізніших за часом працях. Тард переходить на ту точку зору, що затверджується ним раніше закон наслідування насправді є законом пристосування продуктів творчої думки, іншими словами, відкриттів і винаходів, скоєних в суспільному середовищі. У всіх суспільних змінах, писав він у першому зі своїх психо-соціологічних праць, необхідно визнати відправним пунктом творчу думку; вона приносить із собою задоволення назрілих потреб; створені нею нововведення поширюються у суспільстві шляхом наслідування, примусового чи добровільного, свідомого чи несвідомого. Самое поширення його відбувається з більшою чи меншою швидкістю. Всяка жива істота, наскільки за своєю природою воно є істотою чернецький, схильне до наслідування. Воно, продовжує Тард, грає в суспільствах ту ж роль, яка належить спадковості здібностей в живих організмах. Відкриття ж чи винахід має таке ж значення, яке утворення нових видів тваринного і рослинного царства. Таким чином, з самого початку Тард готовий визнати, що закони, відкриті Дарвіном, і побудовані ним гіпотези мали вирішальний вплив на хід розвитку його думки в галузі соціології. 

 У названому праці «Всесвітнє протилежність» Тард в главі про соціальні протидіях займається тим самим питанням про боротьбу за існування у формі війни і конкуренції, який відіграє таку роль в побудовах Дарвіна. Його основна точка зору, як було вже зазначено, та, що обидва види боротьби мають лише минуще значення і змінюються згодою, світом, кооперацією і розумовою єднанням. Включення Тардом протиріч в число обговорюваних їм факторів психічної та соціального життя привернуло його увагу і до того, що саме відкриття або винахід, яким нерідко дозволяється протиріччя, насправді є пристосуванням до наявних у наявності умов. Тому в своїй останній праці він оголошує пристосування соціальної основою всякого відкриття. Фулье прав, коли говорить, що Тард більш наполягав на ролі відкриття та наслідування, ніж на боротьбі і конкуренції. Він, безсумнівно, приєднався б до наступної заяви, робити самим Фулье: уявні дарвіністи, говорить останній, марно славословлять війну: війна війні в межах тієї замирення середовища, якою є рід і розвинуте з нього плем'я, і створили силу окремих націй. Таким чином, творча роль випала не на бік боротьби, а на сторону коопераціі185. Фулье не помиляється, коли обзиває псевдодарвіністамі тих, хто не рахується з роллю солідарності в поступальному ході людських суспільств. У самого Дарвіна не можна знайти нічого подібного, і Кропоткін прав, кажучи, що автор «Історії походження видів» анітрохи не заперечував значення кооперації і в тваринному царстві. 

 До психологічної школи належить і американець Гіддінгс. У моїй книзі про «Сучасних соціологах» я намагався звести до досить скромним кордонів оригінальність американського письменника. Гіддінгс, сказав я, запозичує у Тарда своє вчення про первинному соціальному факторі; визнаючи їм свідомість породи, він, як справедливо вказав сам Тард, по суті дає тільки інша назва того, що і до Тарда, і самим Тардом розумілося під назвою соціальної симпатії; остання ж не більше як суб'єктивна сторона того психічного взаємодії, яке люди роблять один на одного. І в цьому лежить джерело однаково відкриття та наслідування. Подібно Тарду, Гіддінгс визнає за соціологією психологічні основи. Соціальна еволюція малюється йому в образі психічного процесу виникнення в людях свідомості єдності їх породи; зростання симпатій і еволюція розуму - другорядні феномени пізніше розвивається свідомості єдності породи; обмежене на перших порах тісному сферою роду, це свідомість поширюється потім на плем'я, а потім і на весь народ. У наші дні воно прагне до того, щоб обійняти собою все людство. Ця остання точка зору, очевидно, збігається з тією, яку мені не раз доводилося висловлювати при зображенні прогресу, як ряду концентричних кіл, що виражають собою все більшу і більшу розширення людської солідарності186. 

 До психологічної школи належить і той із сучасних американських соціологів, якого ім'я прозвучало всього голосніше в Новому і Старому Світі; я розумію Лестера Уорда. Підкреслюючи в самому заголовку своїх книг, як, наприклад, у творі «Психічні фактори цивілізації», що головне значення, заодно з Тардом і Гіддінгсом, він надає междуум-тиментом процесам в поступальному ході людства, Лестер Уорд в той же час відкрито визнає, що у людей добування їжі рано ускладнилося невластивою тваринам турботою про запаси. Під впливом цього розвинулося в людях психічна властивість передбачення; безпосереднім наслідком такої інтуїтивної здатності було те, що необхідними супутниками соціального існування стало накопичення запасів, а також задоволення та інших потреб, крім голоду, потреб в одязі і житло. Об'єкти бажань стали поступово множитися, і до володіння ними попрямували людські зусилля. Під впливом всього цього стало мало-помалу уявлення про власність. Історія показує, що значна частина людської енергії була спрямована на її придбання; ще задовго до появи письмовій записи прагнення до власності стало панівною пристрастю. Паралельно з її розвитком росло в людях те властивість, при якому всього легше можна розраховувати на її задоволення, тобто здатність боротьби. Коли людині довелося помірятися силами з людиною, пише Лестер Уорд, виникла боротьба, подібна до тієї, яка йде у тваринному світі. У цій великій боротьбі роль грубої сили все зменшувалася і зростало значення елемента духовного. Грубі жовтня прийоми боротьби стали неможливими. За допомогою природного добору, якщо не іншим способом, суспільство звільнитися від них. У міру того як посилювалася громадська регламентація, росли також людська покірність і підпорядкування. У «Динамічної соціології», додає Уорд, я детально розглянув це питання; тепер же я маю намір тільки вказати на основне положення, мною висловлене. Боротьба за існування зробилася в людських суспільствах боротьба не за одні кошти до нього, а й за задоволення взагалі. 

 До простого зіткнення через збереження життя приєдналася тепер боротьба через присвоєння значного числа різноманітних речей, необхідних для життя. Всякий знає, який широкий зміст надається слову «необхідний» і як різно він застосовується до осіб, що стоять на різних щаблях соціальної драбини; цивілізація породила значну кількість нових бажань, невідомих на ранніх ступенях громадянськості. Поряд із зростаючими і посилюються проявами пристрасті до володіння речами зовнішньої природи, до власності, розвиваються пліч-о-пліч і під впливом боротьби за збереження життя, з'являються і вищі запити. Вони виникають на грунті відтворювальних інстинктів; такий запит на особисту прихильність і на емоції, породжувані сімейними відносинами. Додайте до цього естетичні, моральні, інтелектуальні запити, невідкладно потребують удовлетворенія187. Я обриваю на цьому місці свою виписку, вважаючи, що й наведеного досить, щоб показати тісну залежність, в який психологічний метод Лестера Уорда варто з основними біологічними передумовами, цілком запозиченими їм у Дарвіна. 

 Цей огляд найважливіших соціально-психологічних доктрин нашого часу був би не повний, якби ми не сказали ще двох слів про вельми популярному один час творі Кідда. Кідд цілком приймає ті заперечення проти дарвінівської теорії, які були зроблені Вейсманом. І для нього, як для німецького біолога, не існує спадкової передачі накопичених предками фізичних, а тим більше психічних, особливостей. Весь процес еволюції живих організмів зводиться для Кідда до вироблення вищих типів під впливом однієї боротьби за існування. Переносячи цілком цю теорію в область соціології, Кідд вважає, що і процес суспільного розвитку прс виходить під впливом тієї ж боротьби і при усуненні менш пристосованих до неї рас і племен більш пристосованими. У середовищі останніх також продовжує діяти закон боротьби за існування у формі конкуренції, завдяки якій відбувається свого роду природний відбір найбільш здібних і витривалих. Перемога завжди залишається за ними. Цією обставиною тільки й підтримується можливість невпинного розвитку. Як істота розумна, чоловік необхідно повинен прагнути до успішного результату неминучою для нього боротьби і жертвувати чужими інтересами на користь своїх власних. Його розумовий розвиток, накопичення ним знань підсилюють його шанси на успіх і зміцнюють у ньому разом з тим бажання забезпечити собі вигоди на шкоду іншим людям, а тим більше прийдешнім поколінням. Прогрес розуму йде, таким чином, врозріз з розвитком громадськості та забезпечує зростання себелюбних почуттів і нахилів. Що ж, питається, змушувало і змушує людей приносити свої вигоди в жертву інтересам людської породи, обмежувати свої себелюбні прагнення і піклуватися про благополуччя всього суспільства? Кідд відповідає: релігія і завжди підпорядкована і залежна від неї моральність. Всі успіхи громадянськості на шляху звільнення нижчих класів Кідд приписує запасу альтруїстичних почуттів, накопичених під впливом християнської проповіді, спершу в епоху освіти і торжества середньовічної теократії, а потім з часу реформації. Кідд тому рішуче висловлюється проти тих, хто думає, що суспільство прогресує по мірі того, як, під впливом накопичення позитивних знань, поступово скорочується сфера втручання вірувань. Релігії, на його думку, були рішучим фактором прогресу, їх роль не применшується з часом, але зростає. 

 Наскільки Кідд ставить своє вчення в залежність від того чи іншого рішення спору між Вейсманом і Дарвіном, показує наступна виписка: «Якщо, - пише він у кінці 7-й глави свого твору" Про соціальний еволюції ", - зав'язалася між біологами сперечання про передачу або непередачі дитині придбаних його батьками якостей вирішено буде в останньому сенсі, вся область соціальної та політичної філософії буде перевернута догори дном; якщо колишня теорія, тобто теорія Дарвіна, справедлива, якщо нажиті звички та набуті вихованням властивості можуть бути передані у спадок, тоді і тільки тоді виявляться здійсненними мрії та утопії панівної нині суспільної науки ». Справді, раз буде визнано, що придбання, зроблені попередніми поколіннями, завдяки отриманому ними розумовому і моральному вихованню, нами успадковуються, ми вправі будемо розраховувати, що суспільство вічно буде прогресувати, навіть при усуненні боротьби за існування, але при тому припущенні, однак , що чисельність населення буде штучно приводитися у відповідність з середовищ ствами, необхідними для життя. В іншому ж випадку, якщо правда виявиться на стороні Вейсмана, то необхідно буде визнати прогресування людської породи під впливом подальшої боротьби за існування і природного відбору, а поруч з цим розвиток громадськості під впливом все розширюється ролі релігії і тієї сверхумственной санкції, яка дається нею такому поведінки, при якому інтереси індивіда приносяться в жертву інтересам суспільства заради забезпечення поступального ходу людської породи188. 

 / 'V' vIV Л 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "III Психологічна школа в соціології "
 1. Література 1.
    школа, 1972. 3. Кудрявцев Л. Д Дійсне число / / Математична енциклопедія. Т. 2. М.: Сов. енциклопедія, 1979. С. 73-78. 4. Маліков М. Ф. Основи метрології. М., 1949. 5. Мареничів II. А. До проблеми концептуального базису виміру / / Проблеми наукового пізнання. Уч. зап. каф. заг. наук вузів Ленінграда. Філософія. Вип. XVIII. Л.: Вид-во ЛДУ і978. 6. Осипов Г. В., Андрєєв Е. П.
 2. ПРИМІТКИ
    школа сьогодні: успіхи і труднощі. Обговорюємо підсумки російського наради з початковій школі / / Початкова школа. 1997. № 4. С. 11-14. 31 Корчак Я. Указ. вид. С. 67.
 3. Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

 4. Додаткова література: 1.
    психологічної теорії сенсу. - Самара: БАХРАХ-М, 2000. 3. Андрєєва Г.М. Психологія соціального поз нания. 2-е вид. - М., 2000. 4. Брудний А.А. Психологічна герменевтика. - М.: Лабіринт, 1991. 5. Василькова В.В. Порядок і хаос у розвитку соціальних систем. Синергетика і теорія соціальної амоорганизацией. - СПб., 1999. 6. Вернадський В.І. Наукова думка як планетарне явище.
 5. Дмитро Вадимович Ольшанський. ПСИХОЛОГІЯ ТЕРОРИЗМУ, 2002

 6. Крауч К.. Постдемократія [Текст] / пер. з англ. Н. В. Едельмана; Держ. ун-т - Вища школа економіки. - М.: Изд. будинок Держ. ун-ту - Вищої школи економіки. - 192 с., 2010

 7.  ГЛАВА 13. Малокомплектних шкіл
    ГЛАВА 13. Малокомплектні
 8.  Ірраціоналістіческіх ШКОЛА ФІЛОСОФІЇ
    Ірраціоналістіческіх ШКОЛА
 9. 2.9.5. Концепція капіталізму субразвітія (А. Агиляр)
    школа економістів і соціологів, що розробляла проблеми залежності. Найбільша фігура серед цих вчених - Алонсо Агиляр Монтоверде. Їм була створена концепція капіталізму субразвітія. Говорячи про Латинській Америці, він писав, що «капіталізм не розвивається тут за класичним європейським зразком. Наші країни ніколи не знали «досконалості» у функціонуванні ринку, ніколи не проявлявся тут
 10.  ГЛАВА 3 ШКОЛА ЯК ВІДКРИТА СИСТЕМА
    ГЛАВА 3 ШКОЛА ЯК ВІДКРИТА
 11.  5.3. Загальноосвітня школа і шкільна педагогіка
    школа і шкільна
 12.  ЛЕКЦІЯ 26. ШКОЛА НА ПУТЯХ ПЕРЕБУДОВИ
    ЛЕКЦІЯ 26. ШКОЛА НА ПУТЯХ
 13.  5.4. Вища школа і педагогіка вищої школи
    школа і педагогіка вищої
 14. Додаткова література
    соціологія: Перспектівиг, проблемиг, методиг. - М., 1972. Вінер Н. Кібернетика і суспільство. - М., 1958. Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.). - М., 1993. Луман Н. Чому необхідна «системна теорія»? - Проблем-миг теоретичної соціології. (Ред. А.О. Бороноев.) - СПб., 1994. Луман Н. Соціальні системи: Нарис загальної теорії.
 15.  Глава 8. Психосемантические методи в соціології
    соціології
 16.  Глава 7. Тестова традиція в соціології
    соціології
© 2014-2022  ibib.ltd.ua