Головна
ГоловнаПолітологіяЗовнішня політика і міжнародні відносини → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Фокеев. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СРСР / тому ТРЕТІЙ 1970-1987, 1987 - перейти до змісту підручника

І.Куба - форпост миру і соціалізму в Західній півкулі

Успіхи будівництва Всебічне вплив на обстановку в

соціалізму на Кубі Латинській Америці надає будівельник

ство соціалізму на Кубі. Політика соціалістичної Куби стала важливим постійно діючим чинником латиноамериканської дійсності. Наприкінці 70-х років кубинське суспільство вступило в період закріплення завоювань соціалістичної революції. Компартія Куби на своїх з'їздах у 1975, 1981 і 1986 роках ретельно вивчила досвід соціалістичного будівництва і визначила основні цілі та завдання на майбутнє. Важливою подією в житті кубинського народу стало проголошення в лютому 1976 року нової конституції країни.

Велике значення для зміцнення міжнародних позицій соціалістичної Куби мають планомірний розвиток її економіки, координування господарської діяльності в рамках РЕВ. За 1981

-1985 роки середні темпи зростання валового суспільного продукту склали 7,3%, значно перевищивши заплановані 5%. Продуктивність праці зростала в п'ятирічці на 5,2% на рік, за рахунок чого було отримано 74% приросту обсягу продукції. Незважаючи на несприятливі погодні умови, кубинським трудящим вдалося домогтися стабільного річного виробництва цукру - основного експортного товару-в обсязі 8 млн. т.

Проведений у лютому 1986 III з'їзд Компартії Куби відкрив нові горизонти соціалістичного будівництва. У прийнятій з'їздом Програмі партії чітко окреслено перспективні цілі і завдання. «Виконання прийнятої Програми партії, - йдеться в резолюції з'їзду, - призведе наш народ до здійснення історичної мети: завершити побудову соціалізму на Кубі».

Розвиток Куби як соціалістичної держави визначає і основоположні принципи її зовнішньополітичного курсу. Цей курс грунтується, як наголошується в резолюції III з'їзду партії, на принципах марксизму-ленінізму, досвіді пролетарського інтернаціоналізму, тісній співпраці з Радянським Союзом, країнами соціалістичної співдружності, на міцних зв'язках зі світовим комуністичним, робітникам і революційним рухом, на бойовий солідарності з національно- визвольними рухами, з народами, які борються за справжню незалежність.

Важливим свідченням зрілості кубинської революції служить активізація зовнішньої політики Куби, перетворення колись відсталою і залежною країни на рівноправного члена міжнародного співтовариства. Якщо режим диктатора Батісти був визнаний всього лише 51 державою, то до початку 1987 року республіка підтримувала дипломатичні відносини зі 121 країною і мала консульства ще в двох країнах. Відносини з країнами Співпраця з Радянським Союзом і

соціалізму іншими країнами соціалістичного зі

приятельства є важливим чинником зміцнення незалежності Куби, подолання виникаючих труднощів в ході соціалістичного будівництва, відображення натиску імперіалістичних сил. У телеграмі на ім'я радянських керівників у травні 1985 року з нагоди 25-річчя встановлення радянсько-кубинських дипломатичних відносин Фідель Кастро зазначав: «Наш народ ніколи не забуде, що перед обличчям імперіалістичних спроб задушити революцію в кільці економічної блокади він постійно спирався на своєчасну рішучу і безкорисливу допомогу Радянського Союзу ».

Радянсько-кубинські відносини мають вже велику історію. Матеріальною основою радянсько-кубинських відносин є широке економічне співробітництво. Допомога СРСР Кубі спрямована як на задоволення поточних потреб країни в паливі, сировині, устаткуванні, запасних частинах, продовольстві, так і на сприяння становленню і розвитку провідних галузей кубинської економіки - енергетичної, нікелевої, нафтової, металургійної та металообробної промисловості, сільського господарства і т. д.

У ході проведеного в грудні 1972 року візиту Ф. Кастро в СРСР було підписано ряд угод про торговельне, економічне і науково-технічне співробітництво, відповідно до яких Радянський Союз зобов'язався надати фінансове та науково- техниче-ське сприяння у розвитку основних галузей кубинської економіки, а також у підготовці кваліфікованих кадрів. За десятиліття після цього товарообіг між СРСР і Кубою збільшився майже в п'ять разів і досяг до середини 80-х років значної суми - 34 млрд. руб. За чверть століття на Кубі при економічному і технічному сприянні Радянського Союзу побудовано більше 300 об'єктів в провідних галузях народного господарства.

У жовтні 1984 року в Гавані був підписаний документ великої важливості - Довгострокова програма економічного та науково-технічного співробітництва між Республікою Куба та СРСР до 2000 року. Ця угода, як підкреслюють кубинські керівники, має для Куби виняткове значення. У той час як захоплений гострою економічною кризою капіталізм ввергає в убогість переважна більшість країн «третього світу», кубинський народ не тільки відчуває впевненість у своєму завтрашньому дні, а й має всі умови для економічного, соціального та культурного розвитку.

Важливою політичною основою відносин співробітництва двох країн є, як вказувалося (див. гл. I), Радянсько-кубинська декларація, підписана в лютому 1974 року. У ній узагальнено досвід інтернаціоналістського співробітництва та намічена програма планомірного розвитку різнобічних зв'язків, успішно відтоді здійснювана.

По висхідній лінії розвиваються зв'язки Куби і з іншими країнами соціалістичної співдружності. Велике значення для Куби мало вступ країни в РЕВ в 1972 році і неухильне розширення її участі в роботі цієї організації, в міжнародному соціалістичному поділі праці. У прийнятій на 41-му (позачерговому) засіданні сесії РЕВ (грудень 1985 р.) Комплексну програму науково-технічного прогресу країн - членів РЕВ до 2000 року передбачені спеціальні заходи для розвитку економіки відносно менш розвинених країн - В'єтнаму, Монголії та Куби.

. Соціалістичні країни - основні торговельні партнери Куби. Експорт у ці країни нині складає більше 85% загального обсягу експортних поставок, на них же припадає 84% всього імпорту соціалістичної Куби.

Зміцнення позицій Куби як одно-Інтернаціоналістська правного члена сім'ї соціалістичних

ЗБО * іт1, ^ ойЙборьби держав відкрило нові можливості

народів Для активізації її зовнішньої політики по

всіма основними напрямками. Кубинський уряд надає дієву підтримку боротьбі народів Азії, Африки та Латинської Америки за національне і соціальне визволення, проти імперіалістичної експлуатації.

Прикладом цієї принципової політики в 70-ті роки стала братська допомога, надана Кубою разом з Радянським Союзом справедливій боротьбі ангольського народу за свободу і незалежність, проти імперіалістичної інтервенції. Високу оцінку всіх прогресивних сил отримала також підтримка, надана Кубою боротьбі народу Ефіопії проти зовнішньої агресії і іноземного втручання (див. гл. XIV).

Особливе місце у зовнішній політиці Куби - країни соціалістичної і разом з тим латиноамериканської - займає лінія на підтримку антиімперіалістичної боротьби народів Латинської Америки, зокрема Нікарагуа. «З самого початку, - зазначав Ф. Кастро, - Куба виступила з необмеженою підтримкою сан-діністской революції». У Нікарагуа були спрямовані кубинські вчителі, лікарі, будівельники, а також військові радники. Кубинська дипломатія взяла також участь у пошуках мирного врегулювання обстановки в Центральній Америці шляхом переговорів.

Загалом у першій половині 80-х років більше 100 тис. кубинців виконували свій інтернаціональний обов'язок за межами країни.

Великий позитивний внесок вносить Куба в рух неприєднання. Куба послідовно відстоює його прогресивний і антиімперіалістичний характер. На конференціях неприєднаних країн кубинські представники переконливо викривали мають ходіння серед учасників руху концепції «двох імперіалізмів», «рівновіддаленості» та інші, здатні відвести рух у бік зі шляху антиімперіалістичної боротьби.

Велике значення для згуртування неприєднаних країн на платформі антиімперіалістичних дій, їх тісної взаємодії з країнами соціалізму мали відбулася восени 1979

року в Гавані VI конференція глав держав і урядів неприєднаних країн і діяльність Ф. Кастро в якості голови руху неприєднання. Настільки ж послідовно з антиімперіалістичних, антивоєнних позицій Куба виступила на конференціях глав держав неприєднаних країн в Делі (1983 р.) і Хараре (1986 р.).

Соціалістичної Кубі належить видна роль в боротьбі країн, що розвиваються проти імперіалістичної експансії, глибокої економічної кризи. Кубинська дипломатія внесла вагомий внесок у розробку і реалізацію низки важливих документів, спрямованих на утвердження нового міжнародного економічного порядку, зокрема Хартії економічних прав і обов'язків держав, прийнятій ООН. В інтерв'ю мексиканській газеті «Ексельсіор» (травень 1985 р.) Ф. Кастро підкреслив невідкладність врегулювання проблеми зовнішнього боргу країн, насамперед латиноамериканських, і закликав країни-боржники об'єднати свої зусилля, щоб скинути тягар фінансової залежності.

У своїй політиці щодо сусідніх Відносини Куби латиноамериканських країн кубинське пра-

з капіталістичними вительство послідовно проводить в

і що розвиваються

державами життя принцип невтручання і повагу

ня суверенітету інших народів. У широкому історичному плані йдеться про співпрацю двох соціальних систем в Західній півкулі, про рівноправність країн двох систем, про повагу права народів на вибір самостійного шляху розвитку. Незважаючи на всі перешкоди, які чинили політикою імперіалізму США, відносини Куби з сусідніми по регіону державами неухильно розвиваються і міцніють.

У 70-ті роки в Латинській Америці почалася смуга визнання кубинської революції.

У 1970 році дипломатичні відносини з Кубою встановила Чилі (вони були розірвані хунтою Піночета у вересні 1973 р.), в 1972 - Перу, Барбадос, Гайана, Ямайка, Тринідад і Тобаго, в 1973 - Аргентина , в 1974 - Венесуела, в 1975 - Колумбія, в 1979 - Суринам, Еквадор, Сент-Люсія, в 1983 - Болівія, в 1985 - Уругвай, в 1986 році - Бразилія.

Особливе значення мало встановлення в 1979 році дипломатичних відносин Куби з прогресивними урядами Гренади (припинені в результаті американської інтервенції в жовтні 1983 року) і Нікарагуа. Успішно, на взаємовигідній основі розвивалися відносини Куби з Мексикою - єдиної латиноамериканською країною, що відмовилася послідувати антикубинських курсом Вашингтона. «Кубинська революція, - підкреслив II з'їзд Компартії Куби (1980 р.), - нерозривно пов'язана з великою родиною народів Латинської Америки і Карибів ського басейну, належить цій родині, цілком розділяє її проблеми, турботи і загальні долі».

Зміцненню міжнародних позицій Куби сприяло розширення її торговельних зв'язків з розвинутими країнами Західної Європи, з Японією і Канадою. Ці відносини набули певний запас міцності, розвиваються на стабільній договірній основі. Куба отримала можливість користуватися середньо-і довгостроковими кредитами, були підписані угоди про економічне та науково-технічне співробітництво з Канадою, Японією, Великобританією, Францією, Іспанією, Італією, Бельгією, Нідерландами, Скандинавськими країнами. На III з'їзді Компартії Куби отримав позитивну оцінку той факт, що н »: у ЄЕС, ні в Японії не знайшов відгуку проголошений США курс на встановлення економічної та фінансової блокади Куби.

Незважаючи на всі зусилля кубинського уряду домогтися нормалізації відносин з США на основі визнання непорушності історичних змін, що відбулися в житті кубинського народу, позиція Вашингтона практично не змінюється.

Деяка відлига, що намітилася у відносинах Куби і США на початку 70-х років в умовах розрядки міжнародної напруженості і посилився кризи міжамериканської системи, виявилася недовговічною. У лютому 1973 було укладено кубино-американську угоду про взаємні заходи щодо запобігання угону літаків і морських судів. Однак, враховуючи безперервну підривну діяльність з боку ЦРУ проти Куби, включаючи грубі порушення даної угоди, а також плани замаху на життя Ф. Кастро, кубинський уряд розірвало його в жовтні 1976 року.

Прийшла до влади в США адміністрація Дж. Картера, орієнтуючись на панівні настрої в Латинській Америці, спробувала взяти «конструктивний тон» у своїх відносинах з Кубою. Певним кроком у бік нормалізації відносин стало досягнення домовленості в травні 1977

про відкриття в посольстві Швейцарії в Гавані відділу, що представляє інтереси США, а в посольстві Чехословаччини у Вашингтоні - відділу, що представляє інтереси Куби. Одночасно по дипломатичних каналах вивчалося питання про взаємні претензії. У квітні 1977 року в Гавані в результаті кубіноамеріканскіх переговорів були укладені угоду про демаркацію попередньої межі між 200-мильними економічними зонами і угода про рибальство в межах цих зон.

 Однак напередодні президентських виборів 1980 року в США була розв'язана чергова запекла антикубинская кампанія. Як привід була використана проявлена Кубою інтернаціоналістська допомогу у визвольній боротьбі африканських народів. Агресивний курс адміністрації Р. Рейгана відносно Куби з'явився складовою частиною антікомму ністіческая «хрестового походу», який знайшов вираження в докріне «неоглобалізму». 

 Адміністрація Р. Рейгана зробила ряд найсерйозніших провокацій проти Куби, ще більш посилила економічну блокаду. У Вашингтоні відкрито заявляли про розробку планів військової агресії проти Куби, продовжували демонстративно порушувати її повітряний простір, посилили проти неї «психологічну війну», зокрема за допомогою організації регулярних підривних передач спеціально створеної радіостанції. 

 Як неодноразово заявляло кубинський уряд, Куба не відмовляється від переговорів, з тим щоб обговорити тривалий конфлікт з США, досягти взаєморозуміння і поліпшення відносин між двома країнами. Це сприяло б поліпшенню політичного клімату у всьому регіоні і певною мірою сприятливо вплинуло б на політичну обстановку в світі. Але ці переговори, як було підкреслено з трибуни III

 з'їзду кубинських комуністів, повинні проходити на основі відмови від зазіхань на її незалежність. Переговори стануть можливими, лише якщо США будуть підходити до відносин з Кубою на основі рівності, взаємної вигоди і повного взаємоповаги. 2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "І.Куба - форпост миру і соціалізму в Західній півкулі"
 1. Пережитки капіталізму в свідомості людей
    соціалізмі. Однак живучість "пережитків" при соціалізмі повинна пояснюватися не стільки минулою історією, скільки наявністю в економічним базисі соціалізму умов для відродження негативних явищ, характерних для капіталістичної формації. Неповне усуспільнення споживання і наявність товарно-грошових відносин при соціалізмі буде не тільки сприяти збереженню "пережитків", але з
 2. «Національні моделі» соціалізму. Деякі особливості розвитку соціалізму в окремих країнах.
    соціалізму? Деякі вважають, що їх було декілька: «югославська», «польська» і «класична радянська». Підкреслимо, не даючи детальну аргументацію, що загальноприйнятим є заперечення національних моделей, так як процес будівництва та розвитку соціалізму був уніфікований, проходив цілеспрямовано під керівництвом СРСР, а відступу припинялися, про що свідчить переривання «Празької
 3. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х-90-ті р.
    соціалізму, який копіював мінуси і плюси радянської консервативної моделі. Переживши ряд політичних потрясінь, держави регіону опинилися в стані глибокої соціально-політичної, економічної та ідеологічної кризи, який закінчився крахом соціалізму на рубежі 80-90-х років. У 50-80-ті роки щодо європейських соціалістичних держав використовувалося поняття «Східна
 4. III. Моральну велич соціалізму і комунізму
    соціалізму. Перед лицем безрозсудною атомної політики імперіалістичних кіл це стає все більш очевидним. Але соціалізм є не тільки історична необхідність, суспільна формація, закономірно сменяющая капіталізм. Соціалізм в той же час є новим моральним якістю в історії людства. Своїм моральним величчю зі соціалізм і комунізм перевершують всі колишні громадські
 5. § 2. Криза радянської моделі соціалізму в країнах Центральної та Південно-Східної Європи
    соціалізму призвело до її кризи, яка найбільш виразно проявився в Польщі та
 6. Глава 8 Ідеологічні диверсії сіонізму проти соціалізму
    світу вдаються до брудних прийомів "психологічної війни", до ідеологічних диверсій і провокацій. Все більш інтенсивно ведеться пряма або замаскована діяльність проти країн соціалізму. Одпім з головних напрямків імперіалістичної пропаганди була і залишається проповідь буржуазного націоналізму, причому особливий акцент підривні центри Заходу роблять на підтримці і розпалюванні
 7. Східна Німеччина.
    соціалізму (ПДС). На парламентських виборах (березень 1990 р.) ПДС зазнала поразки. Почався процес підготовки до об'єднання Східної та Західної Німеччини. Був зруйнований символ «залізної завіси» - Берлінська стіна. За рішенням парламентів НДР і ФРН з 1 липня 1990 почав діяти договір про економічний і валютний союз двох частин Німеччини. 3 жовтня 1990 НДР припинила своє
 8. ВІДНОСИНИ СРСР З західноєвропейських держав
    світу ... У наявності явний намір змінити на користь НАТО склався військовий баланс в Європі ». Йшлося насамперед про прийняте НАТО в 1979 році вирішенні розмістити в ряді країн Західної Європи (ФРН, Великобританії, Італії, країнах Бенілюксу) нові американські ракетно-ядерні засоби середньої дальності. США зробили спроби нав'язати західноєвропейським союзникам свою концепцію «обмеженою»
 9. ПЕРЕДМОВА ДО радянські видання
    форпосту соціалізму в Західній Європі, справжньої виразниці миролюбних прагнень німецького народу »В братерської солідарності і співдружності всіх соціалістичних країн і народів ми бачимо вирішальну передумову перемоги НДР і всіх миролюбних сил німецького народу над реакційними силами імперіалізму і мілітаризму, пануючими в Західній Німеччині та Західному Берліні. Тому НДР, вірна
 10. Римське суспільство і держава в IV - V століттях, проблема падіння Західної Римської імперії і загибелі античної цивілізації.
    світу. Ростов на Дону - Москва. 1997. -С. 526538. Успенський Ф.І. Історія Візантійської імперії VI - IX ст. М., 1996. -С. 116-127 (глава VI). Хрестоматія з історії стародавнього світу. / Под ред. Ю.С. Крушкол. М., 1987. - С. 247-252. Проблемно-логічні завдання:-Сформулюйте причини широкого розповсюдження християнства в імперії. -Поясніть, чим було обумовлено відмінність історичних доль західної та
 11. 2000 - 2002 роки
    світу, а найпершим практичним завданням - відродження статусу великої держави, з якою рахуються всі. Розроблено концепцію національної безпеки. Чітко заявлено, що у Росії є постійні інтереси усюди (як і у США) і що вона не хоче миритися з її дискримінацією з боку Заходу, що РФ хоче розмовляти з ним лише на рівних. Росія намагається позначити свою позицію і
 12. Клерикальні ФІЛОСОФІЯ І мілітаризму
    миру, демократії і соціалізму були змушені провести «переоцінку всіх цінностей», які були корисні при досягненні їх економічних, політичних та ідеологічних цілей. Ці кола ясно розуміли, що клерикальна філософія та соціальне вчення являють собою ідеологічну зброю, здатне в нових історичних умовах краще, ніж інші буржуазні системи та сістемкі, служити їх
 13.  Глава з. Селянський соціалізм
    соціалізм
 14.  СОЦІАЛІЗМ (СОЦІАЛ? ДЕМОКРАТІЯ)
    СОЦІАЛІЗМ
 15. Соціалістична ідеологія
    соціалізмі, що є сумішшю комуністичної та дрібнобуржуазної ідеологій. Комуністична (громадська) сторона соціалістичної ідеології пов'язана з суспільною власністю на засоби виробництва, з отриманням значної частини добробуту особистості через суспільний добробут. Дрібнобуржуазна (індивідуалістична) сторона соціалістичної ідеології є наслідком особистої
 16. Введення
    соціалізму, викладену ними в трьох брошурах: "Соціалізм і комуністична революція" (1991), "Реставрація капіталізму і необхідність комуністичної революції" (1993), "Комунізм - майбутнє людства. Криза соціалізму і комуністична перспектива" (1997). Відповідно до цієї концепції соціалізм являє собою самостійну, останню класово-антагоністичну суспільно-економічну
 17. Революційний процес
    соціалізму або від соціалізму до комунізму). Зворотний рух - від подальшої формації до попередньої - є контрреволюційний процес. Звідси революція - відносно швидкий перехід від попередньої формації до наступної, а контрреволюція - відносно швидкий перехід від подальшої формації до
 18. Диктатура пролетаріату
    соціалізму і подальшого переходу до будівництва комунізму. Використовуючи найширшу демократію для трудящих, диктатура пролетаріату при необхідності застосовує силу для придушення експлуататорських класів і припинення діяльності ворожих соціалізму елементів. Перехід від капіталізму до соціалізму може бути тільки диктатурою пролетаріату. Влада робочого класу на практиці втілюється в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua