Головна
ГоловнаЕкономікаБанківська діяльність (контрольні) → 
« Попередня Наступна »
Мельникова Г.З.. Організація роботи касира банка, 2009 - перейти до змісту підручника

Інструкція по пожежній безпеці в приміщеннях "Ощадного Банку"


Відповідальними за протипожежну організацію і дотримання протипожежного режиму в "Ощадному Банку " є завідуючи.
Весь пожежний інструмент, протипожежне обладнання і первинні засоби пожежегасіння (вогнегасники, пісок і т.п.) постійно мають знаходитись в справності і готовими до використання. Використовувати х не по призначенню забороняється.
Кожний працівник каси повинен добре знати місце розміщення первинних засобів пожежегасіння і вміти приводити їх в дію.
Коридори, проходи, основні і запасні виходи повинні бути постійно вільними і в нічний час освітленими. Складати обладнання і матеріали можна тільки в спеціально відведених для цього місцях.
Приміщення, робочі місця і територія повинні постійно зберігатися в чистоті та порядку. В середині приміщення забороняється палити, розводити вогонь, паливомастильних матеріалів, використання електроплиток, електрочайників і т.п. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.
Після закінчення роботи, перед закриттям приміщення необхідно провести прибирання приміщення від горючого сміття і відключити від мережі всі електроприлади.
Для ліквідації загоряння електроустановок, електропроводки і іншого обладнання, яке знаходиться під напругою, потрібно застосовувати вуглекислотний вогнегасник і сухий пісок.
Кожен працівник, який помітив загорання, або пожежу, повинен негайно викликати пожежну команду по телефону № 01 і прийняти міри по тушінню вогню маючими засобами.
Кожний начальник (завідуючий) повинен слідкувати за справністю і зберіганням всього проти пожежного обладнання, а також своєчасної перевірки і випробування вогнегасників.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Інструкція по пожежній безпеці в приміщеннях "Ощадного Банку""
 1. 1 Організація роботи касового апарату банку.
  Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 р. № 337. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.10.2004 № 495. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,
 2. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  приміщень, придбання комп'ютерної техніки та у разі виконання інших операцій, пов'язаних з розширенням банківського бізнесу. Джерелом покриття капітальних витрат служить накопичений нерозподілений прибуток минулих років і прибуток, одержаний у поточному році. Капітальні витрати відображаються в активі балансу. Поточні витрати виникають у процесі здійснення банківських операцій, а також під час
 3. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Регістри синтетичного та аналітичного обліку операцій - це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, книг, журналів,
 4. 4. План рахунків і принципи його побудови
  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України затверджена постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 280, із змінами та доповненнями (далі - Інструкція) встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями. За рахунками Плану
 5. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  Банки ретельно підходять до процедури відкриття поточного рахунку. Зміст процедури залежить від категорії клієнта - суб'єкт господарської діяльності або, фізична особа. Для відкриття рахунку підприємство надає банку такі документи: заявку на відкриття поточного рахунку; копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати
 6. Економічний зміст депозитних операцій
  Вклади (депозити) - це грошові кошти, які внесені у банк клієнтами, зберігаються на їх рахунках і використовуються відповідно з укладеною угодою і банківським законодавством. Депозити, що застосовуються у практиці сучасних банків, відрізняються в залежності від строку, умов внесення і вилучення коштів, сплати відсотків, а також можливостей отримання пільг за активними операціями з банками та
 7. Класифікація строкових та ощадних депозитів
  Для обліку операцій за ощадними вкладами і власне строковими депозитами у банку відкриваються депозитні рахунки. Класифікація строкових і ощадних депозитних рахунків наведена нижче: При класифікації депозитів, як правило, беруть до уваги наступні ознаки: строк депозиту до вилучення; категорію вкладника. З точки зору вилучення депозити поділяються на: депозити до запитання; строкові депозити.
 8. Облікові депозитні операції та методика їх здійснення.
  банку" "Поточний рахунок" Відсотковий дохід може виплачуватися щомісяця, раз у квартал, за підсумками року, після закінчення строку дії депозиту. Відсотки підлягають нарахуванню щомісяця, не пізніше, ніж в останній робочий день місяця. Нараховані але не сплачені відсотки відносять до нарахованих витрат. Відсотки, нараховані за депозитами, відображаються у балансі на перше число наступного
 9. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  Відповідно до Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що
 10. 3. Облік вкладень банку в цінні папери
  банку". Якщо в період перебування акцій у портфелі на продаж за ними були оголошені дивіденди, то дохід від вкладень банку в акції на продаж, отриманий у вигляді дивідендів, обліковується за балансовим рахунком 6300 (П) "Дохід у вигляді дивідендів" Номінальна вартість придбаних банком акцій (свідоцтв або сертифікатів акцій) ураховується за позабалансовим рахунком 9819 (А) "Інші цінності і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua