Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

4. Виконання і припинення договору оренди підприємстваПередача орендованого підприємства від орендодавця орендарю здійснюється за передавальним актом (ст. 659 ЦК). З істоти самої угоди випливає, що до передавальним актом обов'язково повинні бути додані акт інвентаризації, бухгалтерський баланс, висновок незалежного аудитора про склад і вартість підприємства, а також перелік боргів (зобов'язань), що включаються до складу підприємства, із зазначенням кредиторів, характеру, розміру і термінів їх вимог Підготовка підприємства до передачі, включаючи складання та подання на підписання передавального акта, є обов'язком орендодавця і здійснюється за його рахунок, якщо інше не передбачено договором оренди підприємства (ст. 659 ЦК).
Передача підприємства в оренду вважається доконаний тільки після підписання передавального акта орендарем та орендодавцем
Крім передавального акта сторони договору оренди підприємства повинні в належному порядку оформити передачу цілого ряду окремих елементів, складових підприємство як майновий комплекс. Внаслідок цього передача підприємства повинна носити комплексний характер. Викладене щодо комплексного відчуження підприємства при характеристиці договору його продажу справедливо і для договору його оренди. За точному змісту чинного закону (п. 1 ст 656 ЦК) за правилами договору про оренду підприємства можлива передача в оренду тільки підприємства в цілому.
Передача у складі орендованого підприємства нерухомого майна повинна оформлятися відповідними документами про передачу конкретного об'єкта нерухомості в оренду. Відповідно сп 2 ст 22 Закону "Про державну реєстрацію прав
на нерухоме майно та угод з ним" зареєстроване право оренди підприємства є підставою для внесення записів про право на кожний об'єкт нерухомого майна, що входить до складу даного підприємства, до Єдиного державного реєстру прав у місці знаходження цього об'єкта.
Передача у складі орендованого підприємства виняткових прав (інтелектуальної власності) потребують оформлення відповідних ліцензійних угод та інших договорів з їх подальшою державною реєстрацією. Саме в зазначених угодах повинні визначатися межі прав орендаря підприємства по використанню виключних прав, що входять до складу підприємства.
Переклад боргів, що входять до складу орендованого підприємства, здійснюється з дотриманням прав кредиторів, визначених у ст. 657 ГК. При оренді підприємства кредитори за зобов'язаннями, включеним до складу підприємства, повинні бути письмово повідомлені орендодавцем про передачу підприємства в оренду до його передачі орендарю. Кредитор, який письмово не повідомив орендодавцю про свою згоду на переведення боргу, має право протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про передачу підприємства в оренду вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язання і відшкодування завданих цим збитків. Кредитор, який не був повідомлений про передачу підприємства в оренду, може пред'явити позов про припинення або дострокове виконання зобов'язання та відшкодування завданих цим збитків протягом року з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про передачу підприємства в оренду
Після передачі підприємства в оренду орендодавець і орендар несуть солідарну відповідальність по включених до складу переданого підприємства боргах, які були переведені на орендаря без згоди кредітора1
За загальним правилом права та обов'язки орендодавця по відношенню до його працівникам при здачі підприємства в оренду переходять до орендаря в порядку, встановленому для переходу таких прав і обов'язків у разі реорганізації юридичної особи (см п. 1 ст. 33 і 34 КЗпП).
Відповідно до ст 664 ЦК при припиненні договору оренди підприємства орендований майновий комплекс повинен бути повернений орендодавцю. Повернення підприємства орендарем орендодавцеві вимагає здійснення ряду спеціальних дій
1 Аналогічно правилами ст 562 ГК См
§ 5 гл 31 цього підручника
Надіслані орендарю орендодавцем права володіння і користування які у власності інших осіб майном, у тому числі землею та іншими природними ресурсами, повинні бути переведені на орендодавця в порядку, передбаченому законом або іншими правовими актами (п. 1 ст. 656 ЦК). До передачі возвращаемого підприємства орендодавцю кредитори за зобов'язаннями, що входять до складу підприємства, повинні бути повідомлені орендарем про повернення підприємства орендодавцю. При цьому права кредиторів регламентуються нормами ст. 657 ГК. Орендар, якщо інше не передбачено договором, також зобов'язаний вчинити дії по підготовці підприємства до передачі орендодавцю, включаючи складання та подання на підписання передавального акту.
Оренда підприємства пов'язана з безліччю соціальних проблем, у тому числі з проблемами осіб, які працюють на даному підприємстві, монополізацією ринку товарів і послуг і т. п. У зв'язку з цим правила цивільного законодавства про наслідки недійсності угод і про зміну або про розірвання договору, що передбачають повернення або стягнення в натурі отриманого за договором з одного боку або з обох сторін, застосовуються до договору оренди підприємства, якщо такі наслідки не порушують істотно права та охоронювані законом інтереси кредиторів орендодавця і орендаря, інших осіб та не суперечать суспільним інтересам (ст. 663 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Виконання і припинення договору оренди підприємства "
 1. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  виконання нього інших нормативних актів. Ця відповідальність конкретизована в "Положенні про порядок повернення громадянам незаконно конфіскованого, вилученого або вийшов іншим шляхом з володіння у зв'язку з політичними репресіями майна, відшкодування його вартості або виплати грошової компенсації", затвердженому постановою Уряду РФ від 12 серпня 1994 р. № 926. Сфера дії цього
 2. § 2. Умови дійсності угод
  виконання письмового договору і є угода сторін про усній формі виконання (ст. 159 ЦК). Всі інші угоди повинні здійснюватися у письмовій формі. Письмова форма буває простою і нотаріальною. Письмова форма являє собою вираження волі учасників угоди шляхом складання документа, що відображає зміст угоди та підписаного особами, які здійснюють угоду. Нотаріальна форма
 3. § 5. Зміна і розірвання договору
  виконання договору повністю або частково, коли така відмова допускається законом або угодою сторін, договір вважається розірваним або зміненим. Рішення суду в цих випадках не потрібно. Відповідно до п. 2 ст. 424 ГК зміна ціни після укладення договору допускається у випадках і на умовах, передбачених договором, законом або у встановленому законом порядку. Значення цього
 4. Права та обов'язки сторін за договором застави.
  Виконання основного зобов'язання. Хто б не здійснював користування предметом застави, він повинен здійснювати це право без погіршення якості закладеного майна. Якщо за умовами договору заставодержателю надано право користування переданим йому предметом застави, то контроль за користуванням майном зберігається за заставодавцем. Сенс наданого законом права взаємного контролю
 5. Звернення стягнення на заставлене майно.
  Виконання зобов'язання боржником вправі одержати переважне перед іншими кредиторами задоволення з вартості заставленого майна. Але не всяке невиконання або неналежне виконання зобов'язання боржником надає кредитору право на реалізацію застави. Стягнення на заставлене майно може бути звернено у разі невиконання або неналежного виконання боржником
 6. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  виконання за цінним папером, переконавшись в її відповідності встановленим формальними ознаками. Власник цінного папера, що виявив її підробку чи підробку, має право пред'явити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов'язання, посвідченого цінним папером, та про відшкодування збитків (ст. 147 ЦК РФ). За чинним законодавством до цінних паперів відносяться:
 7. § 8. Захист права власності та інших речових прав
  виконаного дає можливість власнику отримати майно у своє володіння і користування. Позови про повернення речей, наданих у користування за договором, а також про відшкодування шкоди, про витребування безпідставно придбаного або збереження майна також є зобов'язально-правовими. Право власності (як правило) є необхідною передумовою і умовою виникнення
 8. § 2. Застава
  виконання цього зобов'язання боржником (заставодавцем) отримати задоволення з вартості закладеного переважно перед іншими кредиторами, за винятками, встановленими законом. Заставодержатель має право отримати на тих же засадах задоволення з страхового відшкодування за втрату або пошкодження заставленого майна незалежно від того, на чию користь воно застраховано, якщо тільки втрата
 9. Істотними умовами договору про заставу є наступні:
  виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. У наведених прикладах - термін передачі речі покупцеві, строк сплати покупної ціни, термін (терміни) погашення кредиту та сплати відсотків. Угоди по трьом останнім умов при укладенні договору про заставу не потрібно. По суті своїй це умови зобов'язання, забезпеченого заставою, і яким-небудь чином змінити їх, доповнити та інше
 10. Глава 22 Припинення зобов'язань
  виконання відпало обов'язки. Припинення зобов'язання виконанням. Підставою, повністю припиняє зобов'язання, є його належне виконання (ст. 408 ГК РФ). Під виконанням зобов'язання розуміється вчинення боржником дій, що задовольняють вимоги кредітоpa. Це може бути передача майна, сплата боргу, надання послуг тощо Під належним розуміється виконання,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua