Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія історії → 
« Попередня Наступна »
А.В. Малинов. Філософія історії в Росії XVIII століття. СПб.: Видавничо-торговий дім «Літній сад». - 240 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Історичний приклад

Теорія природного права загавкає етичний погляд на історію і, що важливіше, вперше цей погляд обгрунтовує. Етична точка зору стикається і асимілює традиційний погляд на історію як на повчальний приклад. «Метод прикладів» був характерний для середньовічної історіографіі265, але він повною мірою ошутім і в XVIII в. За прикладом до історії неодноразово звертався Феофан Прокопович. Зокрема, в «Правді волі монаршої» він виніс історичний приклади в спеціальний розділ, що показує свободу і влада правителя у визначенні наследніка266. Історія, по думці Феофана Прокоповича, якщо і не може служити юридичним прецедентом, то, принаймні, дає наочне уявлення про можливість такого юридичного акту. «Приклади ж многія і від Історії людських, і від священних писань так сильно тожде стверджують, що хоча б самі від жорстокосердих жесточаішіі хотів нам перечити, що не ізобряшет провини перечити своєму» 267. Переконуюча сила історії полягає в демонстративності і показовий приклад. Про виховної, що спирається на повчальні приклади, ролі історії Феофан Прокопович писав у творі «Перше вчення отроком» (СПб.

, 1753).

Насамперед до історії звертаються за приклад-'ми, які гідні наслідування. Це може бути вчинок історичного діяча, спосіб щоденного поведінки або обряд268. Через приклади розкривається призначення історії і через приклади впливає мораль, що розглядає наочність як примітивний варіант наукової очевидності, яка діє просвешаюше. «Пізнання історії, - писав М.М. Щербатов, - є необхідно потрібно кожному благородній людині, бо через знання древніх діянь не тільки навчається людина, як йому в різних обставинах направляти свій вчинок, як у політичних і військових справах надходити, але, просвіщаючи свій розум, навчається із прикладів древніх чесноти, і до огиди вад серце його звертається »269. Через приклади, почерпнуті з історії витягується користь, що безпосередньо виправдовує існування самої науки історії. Приклад поєднує в собі звістку про конкретний випадок і його загальному значенні, що інтерпретується на основі принципу користі.

Методологічна цінність прикладу для історії полягає в тому, що він має парадигматическое значення.

Приклад може виступати прообразом історичного значення, репрезентувати сенс цілого історичного процесу. У структурі прикладу закладено інше розуміння індивідуального, яке може, виходячи з тотожності значень, змушують спільне. Одиничне виступає як приклад тоді, коли воно виражає в безлічі те, що стійко, постійно, і, отже, доступно пізнанню. Знання може грунтуватися не на всякому прикладі, а лише на істотному. «Таким чином, - підсумовує Г.Г. Шпет, - ми не безпосередньо користуємося історичними примі-рами, як повчанням, а переробляємо їх філософськи, зводимо їх в принцип, знаходимо в них правило. Це висновок можливо тільки при передумові деякого однаковості в історії, подібно до того як ми його предпосилает вивчення природи і всякому філософському вивченню, - філософському, в розумінні XVIII в. ... »270.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Історичний приклад "
 1. тема 10 Місце XX століття у всесвітньо-історичному процесі. Новий рівень історичного синтезу - глобальна общепланетарная цивілізація
  історичному процесі. Новий рівень історичного синтезу - глобальна общепланетарная
 2. 6.6. Проблема контексту
  історичного дослідження політичних теорій минулого для прояснення сучасних проблем. Зростає число досліджень, присвячених модифікаціям мови. Філософи нового часу при розробці своїх концепцій посто-янно зверталися до однієї проблеми: що означає той або інший термін? Так виникало поле для загального висновку: будь-яке поняття не володіє постійним просторово-тимчасовим і соціальним
 3. Контрольні питання для СРС 1.
  Історичного процесу? 5. У чому сутність формаційного підходу? 6. Чи пов'язані розуміння спрямованості історії з розумінням її сенсу? 7. У чому виявляється єдність історії? 8. Сутність і зміст глобальних проблем сучасності? 9. Чи є глобалізація проблем людства проявом єдності історії? 10. Що означає «варіативність суспільного розвитку»? План
 4. Наукові категорії.
  Історичний рух (історичний час, історичний простір), історичний факт, теорію вивчення (методологічну інтерпретацію). Історичний рух включає взаємопов'язані наукові категорії - історичний час і історичний простір. Кожен відрізок руху в історичному часі витканий з тисяч зв'язків, матеріальних і духовних, він унікальний і не має собі рівних. Поза
 5. Історична школа права.
  Історичної школи права, вірніше було б визначити школою історичного права (в зіставленні з внеисторическим правом як втіленням розуму епохи Просвітництва). Народи, за вченням цієї школи, живуть своїм історичним життям, зовсім не прагнучи підкоритися якимось абстрактним прагненням розуму; кожен народ створює своє національне право зі своїми особливостями, виражають його історію. І
 6. ТЕОРІЯ СТАНІВ
  історичній науці це вперше зрозумів А.Л. Шльоцер і спробував зблизити історію з галузями реальних знань: статистикою, географією, політикою. Перед історичною наукою виникає практичне завдання - пізнання життя. Зрозуміло, що визначальну роль у вирішенні цього завдання відіграє телеологічний сенс
 7. Теми для рефератів 1.
  Прикладі педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 8. Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997
  історичних наук, професори провідних вузів країни - аналізують у своїй праці складні, суперечливі історичні процеси Росії, керуючись науковими принципами об'єктивності, історизму, соціального підходу. Перший розділ присвячений феодального періоду історії Росії, утворенню та розвитку Російської держави. Другий охоплює історію країни в період капіталістичного розвитку. Третій
 9. Монархія і деспотизм.
  Історичним шляхом: підсумком його було формування практично у всіх народів необмеженої одноосібної влади в централізовано керованій державі. З цією владою в співтоваристві були пов'язані всі або майже всі політичні відносини, ця влада домінувала в релігійній та культурній сфері. Характерні риси загального історичного процесу становлення державності на Сході визначили
 10. Додаток до глави VII
  історичний поцесс »Еволюція філософського розуміння розвитку суспільства як історичного процесу. Становлення філософських поглядів на історію в античності. Теорії історичного кругообігу. О. Шпенглер і його теорія культур. Концепція локальних цивілізацій. О, Тойнбі, М. Кондорсе про суспільний прогрес і його джерелах. Гегелівське розуміння сенсу, рушійних сил історичного процесу.
 11. 6.1. Поширена точка зору
  історична послідовність наукових теорій є зростаючою в тому сенсі, що кожна нова теорія включає (що стосується її обсягу) попередні їй теорії. І в цьому процесі ніщо і ніколи не губиться; по суті, зазначена точка зору припускає безперервне зростання-в вигляді адитивної послідовності теорій, що сходяться до деякого межі, об'єднуючого всі теорії в єдине ціле.
 12. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
  історично сформована сукупність національних господарств усіх країн світу, пов'язаних між собою всесвітніми економічними відносинами. Поняття світове господарство тісно пов'язане з поняттям про суспільний поділі праці. Крім того, існує також географічна модель світового господарства, яка постійно розвивається. Міжнародне географічний поділ праці (МГРТ) є
 13. Джерела та література
  історичні теми. Діалог веде читач. - М., 1989. Лельчук В., Ільїн А., Кошелева Л. Індустріалізація СРСР: Стратегія і практика / / Урок дає історія. - М., 1989. Лельчук B.C. 1926-1940 роки: Завершена індустріалізація або промисловий ривок? / / Історія СРСР. - 1990. - № 4. Фіногенов В. Ф. У лабіринті думок (До проблеми індустріалізації) / / У пошуках історичної істини: Збірник статей. - Л.,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua