Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

33. Класифікація міжнародних договорів.

У науці міжнародного права немає загальновизнаної класифікації міжнародних договорів, однак найбільше часто міжнародні договори класифікуються по наведеним нижче критеріях
Залежно від числа сторін договори підрозділяються на двосторонні і багатобічні. У міжнародних договорах число сторін не завжди збігається з кількістю учасників. Наприклад, в обопільній Умові про звичайні збройні сили в Європі між Організацією Варшавського договору (ОВД) і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) 1990 р. - 23 учасника (7 держав ОВД і 16 держав НАТО).
У свою чергу багатосторонні договори можуть бути універсальними (відкритими для будь-яких суб'єктів міжнародного права, що володіють правоздатністю містити договори) або з обмеженим числом учасників. Як правило, останні носять закритий характер
Універсальними, або загальними багатосторонніми договорами є Женевські конвенції по захисту жертв війни 1949 р., Договір про Антарктику 1959 р., Договір про принципи діяльності держав по дослідженню й використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла, 1967 р., Конвенція ООН по морському праву 1982 р. і ін. Північноатлантичний договір 1949 р. і Римський договір про створення Європейського економічного співтовариства 1957 р. - приклади закритих багатосторонніх угод. Участь у цих договорах нових держав можливо тільки за згодою держав-учасників
По об'єкті регулювання міжнародні договори діляться на такі види: політичні договори, економічні договори і договори по спеціальних питаннях
Політичні договори регулюють відносини по підтримці миру й безпеки, наданню взаємної допомоги в рамках різних союзів, про нейтралітет, по територіальних питаннях, по скороченню озброєнь і т.п. У якості иллюстрации дані види міжнародних договорів можна назвати Утомившись ООН, Північноатлантичний договір 1949 р., україно-російський Договір про дружбу, співробітництво й партнерство 1997 р., Договір про делімітацію границі між Україною й Республікою Білорусь 1997 р., Договір про ліквідацію ракет середньої й меншої дальності між СРСР і США 1987 г.
Економічні договори спрямовані на регулювання відносин у торгово-економічній сфері і являють собою угоди про економічне співробітництво, про поставки товарів і надання послуг, про кредити й позики й т.п. Прикладами договорів такого роду можуть бути угоди держав з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР).
До договорів по спеціальних питаннях ставляться різні двосторонні й багатосторонні угоди з питань науки й техніки, транспорту й зв'язку, культури й утворення, інформації й спорту, правової допомоги й соціального забезпечення й ін. (наприклад, Угода СНД про науково-технічне співробітництво 1992 р., Угода СНД про співробітництво в галузі освіти 1992 р., Договір про правову допомогу між Україною й Республікою Грузія 1995 р., Європейська конвенція по боротьбі з тероризмом 1977 р.).
За рівнем, на якому полягають міжнародні договори, вони підрозділяються на міждержавні, міжурядові і міжвідомчі. Міждержавні договори, як правило, підписуються главами держав; міжурядові - главами правительств або відомств зовнішніх зносин; міжвідомчі - керівниками міністерств і центральних відомств
По терміну дії розрізняють міжнародні договори термінові (на певний строк) і безстрокові, містяться на невизначений строк, без вказівки терміну дії або з визначенням безстрокового характеру договору
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "33. Класифікація міжнародних договорів."
 1. 33. Класифікація міжнародних договорів
  класифікації міжнародних договорів, однак найбільше часто міжнародні договори класифікуються по наведеним нижче критеріях Залежно від числа сторін договори підрозділяються на двосторонні і багатобічні. У міжнародних договорах число сторін не завжди збігається з кількістю учасників. Наприклад, в обопільній Умові про звичайні збройні сили в Європі між Організацією Варшавського договору (ОВД) і
 2. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  класифікацію підвідомчих Кабінету Міністрів органів виконавчої влади, визначивши такі групи органів, правове становище яких не однакове за суттєвими ознаками, а саме: І група - центральні органи виконавчої влади: а) міністерства (визначення див. на с. 196); б) державні комітети (визначення див. на с. 197); в) ЦОВВ із спеціальним статусом (визначення див. на с. 197). 194 Центральні органи
 3. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  міжнародного права розуміється правило поводження, що признається державами й іншими суб'єктами міжнародного права в якості юридично обов'язкового. Тому що міжнародне право розвилося зі звичаю, що й у даний час не втратив свого значення, норми міжнародного права поділяються на дві групи: норми звичаєвого права і норми, що виникли в результаті узгодження воль держав. Остання група норм
 4. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  класифікації норм міжнародного права. Найбільше часто можна зустріти наступну класифікацію міжнародно-правових норм: 1) по сфері дії - універсальні і локальні {регіональні); 2) по юридичній чинності - імперативні і диспозитивні; 3) по функціях у системі - матеріальні і процесуальні; 4) по способі створення й за формою існування - звичайної, договірні, норми рішень міжнародних організацій
 5. 33. Види міжнародних договорів
  класифікація, яка на практиці не має юридичного значення, застосовувалася ще МЗС СРСР у діючих Збірниках, що публікувалися ним, котрі укладаються СРСР з іноземними державами. У міжнародному праві існують вимоги, які пред'являються до міжнародних договорів, що укладаються: 1) наявність правоздатного суб'єкта; 2) наявність відповідного об'єкта угоди; 3) наявність вільного волевиявлення сторін.
 6. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  міжнародного співробітництва у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; здійснення інших повноважень, передбачених законом. До повноважень спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і
 7. 4. Соціально-екологічна політика
  міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля. Отже, екологічну політику визначають як сукупність науково обґрунтованих і сформульованих принципів, завдань і цілеспрямованих дій держави, громадських організацій і окремих громадян, за допомогою яких здійснюється взаємодія суспільства і природи та сучасна стратегія сталого розвитку. Але будь-яка національна політика повинна узгоджуватись
 8. 5. Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері
  міжнародного екологічного права є Декларація ООН з навколишнього середовища, яку прийнято в 1972 р. на Всесвітній конференції ООН з проблем навколишнього середовища (Стокгольм, Швеція); Всесвітня стратегія охорони природи, прийнята МСОП (1980р.); "Декларація Ріо", яку схвалено міжнародною конференцією з навколишнього середовища і розвитку в 1992р. (Ріо-де-Жанейро, Бразилія). Значну роль в
 9. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  класифікації є досить вдалим, однак сутності адміністративного права більше відповідає саме перша класифікація. До індивідуальних суб'єктів належать: громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці; до колективних - органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; підприємства, установи, організації незалежно від форми власності; громадські організації, релігійні
 10. Тема 6. Форми державного управління
  класифікація актів державного управління. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Поняття, ознаки і функції адміністративного договору. При вивченні данної теми необхідно мати на увазі, що форма державного управління - це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами державного управління для реалізації поставлених перед ними завдань. Студентам слід зосередити свою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua