Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 4. Корпоративні права


Визначення поняття «корпоративні права» містить ч. 1 ст. 167 ГК, згідно з якою корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення.
Механізм реалізації корпоративних прав, що належать державі, встановлено ст. 168 ГК, відповідно до якої корпоративні права держави здійснюються визначеними законом центральними органами виконавчої влади та уповноваженими особами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Центральні органи виконавчої влади та уповноважені особи:
здійснюють правомочності щодо участі в управлінні гос подарською організацією відповідно до частки (акцій, паїв) держави у статутному фонді цієї організації;
ведуть реєстр державних корпоративних прав;
проводять оцінку державних корпоративних прав;
здійснюють контроль за ефективністю роботи господарської організації у частині реалізації належних державі корпоратив них прав.
Управління корпоративними правами територіальних громад здійснюється відповідно до положень ст. 168 ГК, якщо інше не встановлено законом.
Уповноваженою особою з управління корпоративними правами держави може бути громадянин або юридична особа, що визначена за результатами конкурсу, з якою відповідний центральний орган виконавчої влади укладає договір доручення з управління корпоративними правами держави. Положення про представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств, а також Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами затверд-
- 186 -
жені постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 791 «Про управління корпоративними правами держави»'.
Центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України для здійснення необхідних заходів з управління корпоративними правами держави, координації діяльності органів виконавчої влади у цій сфері та надання необхідних відомостей іншим органам державної влади, відповідно до законодавства формує і веде реєстр корпоративних прав держави.
Сьогодні діє Положення про реєстр державних корпоративних прав, затверджене наказом Національного агентства з управління державними корпоративними правами від 14 травня 1999 р. № 72 (зараз Агентство ліквідоване).
Відносини, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються, крім ГК, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Кодексу.
Важливу роль у вдосконаленні системи управління корпоративними правами держави має відіграти реалізація Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. № 1152.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Корпоративні права"
 1. МІНІМАЛЬНІ РОЗМІРИ СТАТУТНИХ ФОНДІВ ДЕЯКИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  корпоративні права» і відповідно до ст. 167 ГК трактуються як права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності,
 2. 3.2. Мирова угода
  корпоративні права; 3) задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать
 3. Фінансова інвестиція
  корпоративні права, емітовані такою юридичною особою (іноді таку форму ще називають корпоративною). Портфельні інвестиції - господарська операція, що передбачає придбання цінних паперів, їх похідних та фінансових активів за кошти на фондовому
 4. Реінвестиція
  корпоративні права та нерухомість. Ді- яльність таких фондів регулюється Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001
 5. 3.4. Інвестиційні фонди і компанії
  корпоративні інвестиційні фонди» від 15.03.2001 (далі - Закон). Відповідно до ст. 1 Закону інститут спільного інвестування (ІСІ) - це корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та
 6. Словник-довідник
  права їх використання у господарському обігу такої фізичної чи юридичної особи, з дальшим поверненням цих матеріальних активів платнику податку без зміни їх якісних або кількісних характеристик. Вклад учасників та засновників господарського товариства - будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами,
 7. 2. Система господарського законодавства.
  корпоративні права. Четвертий розділ ГК України - "Господарські зобов'язання" складається з наступних глав: 19) загальні положення про господарські зобов'язання; 20) господарські договори; 21) ціни і ціноутворення у сфері господарювання; 22) виконання господарських зобов'язань. Припинення зобов'язань; 23) визнання суб'єкта підприємництва банкрутом. П'ятий розділ ГК України -
 8. 7. Система господарського законодавства.
  корпоративні права. Четвертий розділ ГК України - "Господарські зобов'язання" складається з наступних глав: 19) загальні положення про господарські зобов'язання; 20) господарські договори; 21) ціни і ціноутворення у сфері господарювання; 22) виконання господарських зобов'язань. Припинення зобов'язань; 23) визнання суб'єкта підприємництва банкрутом. П'ятий
 9. Реєстр об'єктів державної власності, що використовуються у сфері господарювання.
  корпоративні права держави, державне майно, передане в оренду, майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації. Реєстр формується шляхом створення на єдиних методологічних засадах інформаційних систем у Держкомстаті, Мінекономіки, Фонді державного майна, Мінфіні, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державній
 10. Глава 12. Корпоративні права
  права
© 2014-2021  ibib.ltd.ua