Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

89. Механізми й інструменти ОБСЄ по мирному врегулюванню суперечок

Одним з найважливіших принципів діяльності ОБСЄ, зафіксованому в Декларації принципів Хельсинкского заключного акту НБСЄ 1975 р., є принцип мирного дозволу суперечок
За роки існування цієї авторитетної міжнародної організації зложилася система механізмів і інструментів по мирному врегулюванню суперечок
ОБСЄ у своєму розпорядженні має дві підкріплювальні один одного форми діяльності в цій області: 1) прийняття спільних політичних рішень за правилом консенсусу; 2) прямі дії з використанням погоджених механізмів, застосовуваних обмеженим числом держав-учасників
Наявні в цей час механізми використовуються відносно подій у військовій області («Віденський механізм по незвичайній військовій діяльності»); людського виміру («Московський механізм»); серйозних надзвичайних ситуацій («Берлінський механізм»). Функціонування даних механізмів засновано на поетапному підході. На першому етапі з'ясовується ситуація шляхом проведення консультацій між безпосередньо зацікавленими державами, після чого призначаються зустрічі в рамках ОБСЄ в цілому з можливим використанням процедур установлення фактів. Зазначені механізми можуть приводитися в дію з ініціативи обмеженийного числа держав. Поряд із цим можуть уживати дії по оперативній ініціативі Діючого голови, а також уповноважених їм співробітників і інститутів
ОБСЄ також має у своєму розпорядженні чотири види інструментів по мирному врегулюванню суперечок
З 1994 р. діє Конвенція по примиренню й арбітражу 1992 р. По положеннях Конвенції в Женеві створюється Суд по примиренню й арбітражу
Суд утворять примирливі комісії й арбітражні трибунали, а точніше, світові посередники й арбітри. Примирлива комісія й Арбітражний трибунал створюються для кожної суперечки. До складу Комісії входять світові посередники, обирані зі списку, що становиться державами - учасниками Конвенції. Кожна держава-учасник призначає двох світових посередників, з яких принаймні один повинен бути громадянином цієї держави. Світові посередники призначаються на 6-літній строк з можливістю призначення на новий строк. Вони повинні бути особами, які займають або займали високі державні або міжнародні пости й мати визнану компетентність в області міжнародного права, міжнародних відносин або врегулювання суперечок. Кожна держава-учасник також призначає одного арбітра й одного його заступника, які можуть бути його громадянами або громадянами інших держав - членів ОБСЄ. Арбітри призначаються на 6-літній строк з можливістю призначення ще на один строк і повинні мати кваліфікацію, необхідної для призначення у своїх країнах на найвищі посади в судових органах, або бути юристами, що володіють визнаною компетентністю в області міжнародного права. Прізвища світових посередників і арбітрів повідомляються Секретареві, що включає їх у список, переданий у Секретаріат ОБСЄ для напрямку державам - членам організації. Адміністративне керівництво Суду здійснює Президію, що складається з Голови, Віце-голови й трьох членів, що обираються зі світових посередників і арбітрів
Примирлива комісія розглядає справи, передані їй по згоді двох або більше держав. У Конвенції 1992 р. також передбачена обов'язкова процедура, відповідно до якої держава-учасник може в однобічному порядку представити для примирення будь-яка суперечка з іншою державою, що бере участь у Конвенції, якщо ця суперечка не була врегульована «у розумний проміжок часу».
Арбітражний трибунал може бути створений, якщо сторони домовляться про цьому або якщо вони заздалегідь заявлять, що визнають обов'язкової юрисдикцію Трибуналу на основі принципу взаємності, тобто арбітражна процедура носить факультативний характер. Заява про згоду на арбітражну процедуру може бути зроблене без обмеження строку або на певний строк. Дана заява може поширюватися на все суперечки або виключати суперечки, що стосуються територіальної цілісності держави, його національної оборони, права на суверенітет над територією суши або одночасних домагань на юрисдикцію над іншими районами. Комісія й Трибунал не можуть залучатися до розгляду якоїсь суперечки, якщо сторони, що сперечаються, уже домовилися про інші засоби його врегулювання. Після подання конкретної справи на розгляд Суду воно розглядається або Примирливою комісією, або Арбітражним трибуналом залежно від характеру суперечки
Примирлива комісія по закінченні своїх слухань представляє сторонам, що сперечаються, доповідь, для того щоб вони протягом 30 днів вирішили, чи готові вони погодитися з висновками, що втримуються в ньому, чи ні. Якщо одна зі сторін не погоджується з висновками доповіді, інша вправі не вважати себе зв'язаної своєю згодою з ними. У випадку недосягнення згоди протягом 30 днів доповідь направляється в Арбітражний трибунал, рішення якого обов'язково для сторін у суперечці. Рішення Трибуналу остаточне й оскарженню не підлягає
Рішення Примирливої комісії й Арбітражного трибуналу приймаються більшістю голосів їхніх членів. Якщо голоси розділяються нарівно, правом вирішального голосу володіє головуючий
Відповідний механізм мирного дозволу суперечок закріплений у Валеттских положеннях процедури ОБСЄ по мирному врегулюванню суперечок 1991 р. У них передбачається можливість створення примирливого механізму для вироблення рекомендацій, що не мають обов'язкової сили
ОБСЄ також може використовувати процедури «директивного примирення», за допомогою яких Рада міністрів або Керівна рада (раніше КСДЛ) вправі директивно вказати державам, що сперечаються, на необхідність досягти примирення. Ще одним можливим варіантом мирного дозволу суперечки є створення примирливої комісії
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "89. Механізми й інструменти ОБСЄ по мирному врегулюванню суперечок"
 1. 64. Загальний характер безпеки
  механізми мирного дозволу суперечок; д) організаційні заходи щодо контролю за реалізацією положень документів ОБСЄ, здійснювані на однобічному, двосторонньому й багатобічному рівнях. Прикладом останніх можуть служити зустрічі держав - учасників Гельсінського процесу в Белграді (1977 - 1978 р.), Мадриді (1980 - 1982 р.), Відню (1986 - 1989 р.), Парижу (1990 р.), Стокгольмська конференція по мірах
 2. 22. Принцип мирного дозволу суперечок
  механізми, як Примирлива комісія, Арбітражний трибунал для розгляду суперечок і Суд по примиренню й арбітражу. Більше того, у цьому документі втримується великий перелік обов'язкових і факультативних процедур, що підлягають вибору сторонами, що сперечаються, для дозволу конкретної міжнародної суперечки з обліком його
 3. 44. Міжнародні механізми контролю задотриманням прав людини.
  механізми контролю за дотриманням прав людини. Ці механізми приводяться в дію міжнародними органами й організаціями Комісія із прав людини - допоміжний орган ЭКОСОС, заснований в 1946 р. Члени комісії (43 чіл.) обираються ЭКОСОС строком на 3 роки. Засідання Комісії проходять у Женеві (Швейцарія). Комісія представляє ЭКОСОС пропозиції, рекомендації й доповіді щодо Хартії про права людини,
 4. 61. Регіональні міжнародні організації
  механізм із вирішення спорів - Комітет з посередництва, примирення й арбітражу. Робота інших органів (комісії з економічних і соціальних питань, комітет звільнення та ін.) спрямована на реалізацію регіональних проблем та інтересів. У 1991 році держави-члени ОАЄ підписали Договір про утворення африканського економічного співтовариства (поки не набрав сили). Місцеперебування штаб-квартири ОАЄ -
 5. 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій
  мирному дозволі міжнародних суперечок, якщо вони не передані на розгляд Ради Безпеки ООН. Як ми вже відзначали, головну відповідальність за підтримку міжнародного миру й безпеки в рамках ООН несе Рада Безпеки (п. 1 ст. 24 Уставу). У зв'язку із цим даний орган має найбільш широкі повноваження по мирному врегулюванню міжнародних суперечок відповідно до положень Глави VI Уставу ООН (див. § 3 наст.
 6. 90. Мирне врегулювання суперечок у рамках Ради Європи і Європейського союзу
  механізми його діяльності із працею справляються зі зростаючими навантаженнями, що викликало необхідність реформування даних механізмів відповідно до Протоколу № 11 до Конвенції 1950 р., прийнятому в 1994 р. Суд Європейського Союзу - один з головних органів його інституційної системи. Держави - засновники Європейського об'єднання вугілля й стали (ЕОУС) визнали за необхідне створити спеціальний
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  механізму захисту прав і свобод громадян в межах самої виконавчої влади, тобто по "адміністративній лінії" вимагає цілеспрямованого руйнування певних стереотипів у психології людей, які й досі базуються на залишках колишнього так званого "патерналістського" характеру держави, а саме тих, завдяки яким багато хто з людей не звик відповідати за власні рішення, дії та їхні наслідки, добиватися
 8. 44. Міжнародні органи із захисту прав людини
  механізмами, створеними в рамках різноманітних міжнародних організацій. Конституція України (ч. 4 статті 55) говорить: «Кожний має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод у відповідні міжнародні судові установи або у відповідні міжнародні організації, членом або учасником яких є Україна». Міжнародні органи із забезпечення і
 9. Вступ
  механізм реалізації права на здорове і безпечне довкілля, панує екологічний нігілізм, зумовлений багатьма факторами. *Економіці України притаманна висока питома вага ресурсомістких та енергоємних технологій, впровадження та нарощування яких здійснювалося найбільш "дешевим" способом - без будівництва відповідних очисних споруд. Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових,
 10. Поняття екологічного права України
  механізму природокористування, про що буде сказано пізніше, забезпечить життєздатність «ко-реневої системи» «екологічного дерева». Йдеться про механізм плати за спеціальне використання природних ресурсів. Природоресурсове право виступає як основа, що «утримує» все «екологічне дерево» і одночасно за рахунок платності спеціального природокористування «живить» його, забезпечує дієвість всієї системи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua