Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 3)

Подібні положення відносно натуралізації втримуються в законодавстві й інших держав
У випадку висновку шлюбу з іноземцем процедура його натуралізації також визначається головним чином нормами внутрішньодержавного права. Однак у цьому випадку нерідко виникають колізії законів держав про натуралізацію замужньої жінки, що може привести до того, що жінка втратиться свого громадянства й не придбає громадянства чоловіка, тобто стане апатридом або буде мати подвійне громадянство. Щоб уникнути подібних ситуацій у рамках ООН в 1957 р. була прийнята Конвенція про громадянство замужньої жінки. У ній зафіксовано, що ні висновок, ні розірвання шлюбу між громадянином держави й іноземцем, ні зміна громадянства чоловіком під час шлюбу не будуть автоматично тягти яких-небудь юридичних наслідків для дружини. Держави у своєму законодавстві звичайно використовують спрощену процедуру придбання іноземкою громадянства чоловіка в порядку натуралізації
Ребенок, що є іноземцем або особою без громадянства і якого всиновляють громадяни певної держави або над яким установлюються опіка або піклування з боку громадян такої держави, стає громадянином цього держави
Специфічними способами придбання громадянства є реінтеграція і дарування. Реінтеграція або відновлення громадянства означає, що особа, що раніше складалася в громадянстві якоїсь держави, може бути відновлене по його клопотанню в громадянстві цієї держави, як правило, за допомогою спрощеної процедури. Про це, зокрема, говориться в ст. 17 Закону України «Про громадянство України».
Специфіка дарування полягає в тім, що, на відміну від натуралізації, здійснюваної з ініціативи самої особи, ця процедура збуджується відповідними державними органами. І найчастіше дарування громадянства має місце за особливі заслуги особи перед державою
Крім індивідуальних способів придбання громадянства, міжнародній і національній практиці відомі також і колективні способи: трансферт і'оптація. Трансферт - це передача населення території, що переходить з-під суверенітету однієї держави під суверенітет іншого, відповідно з одного громадянства в інше. Трансферт здійснюється на основі міжнародного договору й в автоматичному режимі застосовується рідко. Звичайно трансферт супроводжується можливістю вибору громадянства, тобто оптацією
Оптація означає вибір громадянства. Право оптації надається, як правило, міжнародним договором, але може мати місце й однобічний порядок її надання. Оптація не завжди є способом придбання громадянства. Так, у конвенціях про подвійне громадянство особі, що є біпатридом, може бути надане право оптувати (вибрати) одне із двох громадянств і тим самим втратити інше
Оптація передбачалася, наприклад, у мирних договорах 1947 р., відповідно до яких відбувалися територіальні зміни як наслідок другої світової війни. В 1951 р. між СРСР і Польщею був укладений договір про обмін ділянками території в районі Люблинского воєводства ПНР і Дрогобычской (нині Львівської) областю УРСР. При цьому населенню було надане право оптації
Припинення громадянства відбувається на підставах, передбачених у законодавстві держав. Так, громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу із громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
3) на підставах, передбачених міжнародними договорами, ратифікованими Україною
Вихід з українського громадянства здійснюється по клопотанню зацікавленої особи
Втрачається громадянство України, якщо громадянин України добровільно придбав громадянство іншої держави (у відповідності зі ст. 4 Конституції в Україні існує єдине громадянство); внаслідок надходження громадянина України на службу в державні органи інший держави без згоди на те державних органів України; якщо громадянство України придбано внаслідок надання свідомо помилкових або фальшивих документів; якщо громадянин України, перебуваючи за кордоном, не став без поважних причин на консульський облік протягом семи років. Схожі положення відносно втрати громадянства втримуються й у законодавстві інших держав
На відміну від СРСР, в Україні, як того вимагає міжнародне право, немає інституту позбавлення громадянства. У ч. 1 ст. 25 Конституції України проголошується: «Громадянин України не може бути позбавлений громадянства й права змінити громадянство».
Подвійне громадянство (бипатризм) означає наявність в особи громадянства двох і більше держав. Біпатридом особа може стати як по своєму бажанню, так і в силу колізій національних законів про громадянство різних держав. Наприклад, жінка може вийти заміж за іноземця, чия держава автоматично надає їй громадянство чоловіка (Бразилія має таке законодавство), при цьому зберігаючи своє власне громадянство. Ребенок, чиї батьки мають громадянство країни, що визнає «право крові», при народженні на території держави, що застосовує «право ґрунту», також стає біпатридом
И хоча дане рішення Міжнародного Суду ООН зазнавало критики з боку ряду фахівців з міжнародного права, доктрина «реального зв'язку» або «ефективного громадянства» одержала поширення відносно надання дипломатичного захисту біпатридам. Суть її зводиться до того, що біпатрид може розраховувати на дипломатичний захист держави ефективного громадянства, тобто того, з яким у нього є реальні зв'язки. Найчастіше така держава визначається місцем постійного проживання біпатрида
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 3)"
 1. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 1)
  міжнародного права, наприклад дипломатичний захист громадян своєю державою на території інших держав і надання своїм громадянам консульської допомоги й послуг при знаходженні їх за рубежем. Держави також містять двосторонні й багатосторонні договори відносно ліквідації колізій, які виникли або можуть виникнути при взаємодії законів про громадянство різних країн Кожна держава виробляє свої правила
 2. Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 2)
  питання можуть виникнути, коли батьки ребенка мають різне громадянство. У відповідності зі ст. 13 Закону України «Про громадянство України» у випадку народження ребенка від осіб, одне йз яких було громадянином України, а інше ні, ребенок придбає українське громадянство, якщо він народився на території України, або якщо ребенок народився за межами Української держави, але батьки (або один з них) у
 3. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5)
  міжнародних договорів Міжнародній практиці відомі два типи міжнародних угод по проблемі бипатризма. Перший вид міжнародних договорів спрямований на усунення колізій, пов'язаних з подвійним громадянством, насамперед це стосується дипломатичного захисту й служби в армії. До них можна віднести вже згадувану Гаазьку конвенцію 1930 р., Гаазький протокол про військові обов'язки у випадку подвійного
 4. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 6)
  міжнародним договором Російської Федерації» (ч. 1 ст. 62). В 1993 р. Росія уклала з Туркменістаном Угода про врегулювання питань подвійного громадянства. У ст. 1 даної Угоди закріплено, що кожна зі сторін визнає за своїми громадянами право придбати, не втрачаючи її громадянства, громадянство іншої сторони. За Згодою особа, що складається в громадянстві обох сторін, у повному обсязі користується
 5. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 7)
  міжнародними договорами України (ст. 26). Іншими словами, легальним апатридам на території України надається національний режим. І лише незначні вилучення із цього режиму можуть установлюватися для осіб без громадянства в українському законодавстві й міжнародних договорах України. Зрозуміло, що апатриди не можуть користуватися деякими цивільними й політичними правами держави перебування (активним
 6. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  міжнародних договорів державами являє собою здійснення державного суверенітету і належить до числа основних прав держав. Укладання конкретного договору може бути й обов'язком держав, коли це випливає з інших договорів. Обов'язком може бути і вступ у переговори з конкретного питання. Так, наприклад, за Договором між СРСР і СІЛА про обмеження систем протиракетної оборони 1972 року «сторони
 7. 46. Міжнародно-правові питання громадянства
  міжнародного права, наприклад дипломатичний захист громадян своєю державою на території інших держав і надання своїм громадянам консульської допомоги й послуг при знаходженні їх за рубежем. Держави також містять двосторонні й багатосторонні договори відносно ліквідації колізій, які виникли або можуть виникнути при взаємодії законів про громадянство різних країн Кожна держава виробляє свої правила
 8. 46. Громадянство та його значення для міжнародного права
  міжнародного права і законодавстві з питань громадянства є багато визначень інституту громадянства, але, як вважається, усі вони грішать певною неповнотою, а іноді й суперечливістю. Так, наприклад, у семитомному «Курсі міжнародного права» міститься наступна дефініція громадянства: «Громадянство - це стійкий правовий зв'язок фізичної особи з державою, що виражається в сукупності їхніх взаємних
 9. Словник-довідник
  міжнародними договорами України, а також з метою виробництва кінцевої продукції. Проценти - дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на визначений строк коштів або майна. Публічний договір - договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг
 10. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  міжнародного співробітництва у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; здійснення інших повноважень, передбачених законом. До повноважень спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua