Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяТелеологія → 
« Попередня Наступна »
Георг Вільгельм Фрідріх. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ В ДВОХ ТОМАХ. ТОМ 1, 1975 - перейти до змісту підручника

1. Момент загальності

Перше в понятті релігії - знову саме загальне, момент мислення в його досконалої загальності. Мислиться не те чи інше, але мислення мислить себе саме, предмет є загальне, яке в якості діючого є мислення. Підносячись до істини, релігія виходить з чуттєвих, кінцевих предметів; якщо ж цей процес стає одним тільки переходом до іншого, то ми маємо рух в погану нескінченність, балаканину, яка не рухається з місця. Мислення ж є піднесення від обмеженого до абсолютно загального, а релігія існує лише за допомогою мислення і в мисленні. Бог тобто не вища почуття, а вища думку; і навіть якщо його зводять до подання, то зміст цього подання таки належить царству думки. Самим грубим помилкою нашого часу є думка, згідно з яким мислення шкодить релігії, і що релігія тим міцніше, чим менше вона пов'язана з мисленням.
Це непорозуміння засноване на повному нерозумінні вищих духовних відносин. Так, в області права прийнято розглядати добру волю як щось що протистоїть інтелекту і тим швидше вбачають у людині істинно добру волю, чим менше він схильний думати. Тим часом право і моральність визначаються саме тим, що я здатний мислити, тобто розглядаю свою свободу не як свободу своєї емпіричної особистості, яка належить мені як цьому особливому, з допомогою якої я можу хитрістю або силою підпорядкувати собі іншого, а як суще в собі і для себе, як загальне.

Стверджуючи, що релігія містить в собі момент мислення в його досконалої загальності і що необмежено-загальне є вища, абсолютна ідея, ми тут ще не встановлюємо відмінності між суб'єктивним і об'єктивним мисленням. Загальне є предмет і є саме мислення, але ще не розвинене в собі і не визначене.

У ньому ще відсутні і зняті всі відмінності, в цьому ефірі мислення преходит все кінцеве, все зникло і все охоплено ім. Але ця стихія загальності ще не отримала конкретного визначення; в цій воді, в цій прозорості ще нічого не утворилося.

Подальший процес полягає в тому, що загальне визначає себе для себе, і це самовизначення становить розвиток ідеї бога. У сфері загального сама ідея є перш за все матеріал визначення, і процес являє себе в божественних формах; але інша, формоутворення, міститься в божественній ідеї, яка є ще у своїй субстанциальности, і у визначенні вічності це інше залишається в лоні загальності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Момент загальності "
 1. М.П. Бузьке. Суб'єктна основа буття і регулювання суспільства. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 248 с., 2002
  загальності суб'єкта, що виступає основним регулятором інформаційно-відтворювальних процесів у суспільстві. Розкрито особливості буття суб'єкта, його історичного генезису і способів впливу на суспільство. Виявлено основні історичні форми общесуб'ектного регулювання, розкриті їх цілі, символічно виражене простір і способи зв'язку з соціальними структурами та суб'єктами.
 2. З РОЗПОДІЛ
  моментами поняття виклад і розвиток релігії ділиться на три частини. Спочатку ми розглянемо поняття релігії в його загальності, потім у його особливості як розділяє себе і що розрізняє себе поняття, це - сфера перводеленія (des Ur-teils) 50а, обмеженості, розрізнення ™ і кінцівки, і, нарешті, поняття, що замикає себе в собі , умовивід (den SchluB), або повернення поняття з його
 3. ВИСНОВОК
  загальність суб'єкта розкривається як спосіб самовизначення суспільної системи, що дозволяє їй формувати і коригувати напрямки свого розвитку, свої мети, координувати спільне поведінка, спілкування і діяльність суб'єктів усіх рівнів - як індивідуальних, так і колективних (соціальних і національно-етнічних груп, спільнот, товариств). Саме загальність суб'єкта в соціальній
 4. 63. Момент допуску адвоката до участі у деле у крімінальному процесі
  моменту вінесення постанови про притягнений особини в якості обвинуваченого, за вінятком ніжчезазначеніх віпадків; 2) з моменту Порушення крімінальної справи Щодо конкретної особини; 3) з моменту фактичного затримання особини, підозрюваної у вчіненні злочинна, у випадка: а) передбачення ст. ст. 91 и 92 КПК України, б)! Застосування до нього у відповідності Зі ст. 100 КПК РФ запобіжного заходу у вігляді
 5. 2.3.1 Закон єдності і боротьби протилежностей.
  Моментів, предметів, які одночасно: 1) нерозривно пов'язані; 2) взаємовиключають один одного (причому не тільки в різних, але і в одному і тому ж відношенні), 3) взаємопроникають і - за певних умовах - переходять один в одного (позитивне - негативне, асиміляція - дисиміляція, матеріальне - ідеальне та ін.) Єдність конкретних протіположностей утворюють протиріччя. В
 6. Методи і внутрішній зміст філософії.
  Загальності філософських методів. Діалектико-матеріалістичний метод. Основні принципи діалектики. Діалектика і світогляд. Діалектика і філософія. Принципи діалектико-матеріалістичної філософії. Категорії діалектики. Одиничне, особливе, загальне. Явище і сутність. Дійсність. Частина і ціле. Елемент, структура, система. Зміст і форма. Причина, наслідок, субстанція.
 7. § 8. Причинний зв'язок як необхідна умова кримінальної відповідальності у матеріальних складах злочину
  загальність. Немає безпричинних явищ, так само як немає і наслідки, яке, в свою чергу, не ставало б причиною нового явища. 4. Причинний зв'язок є необхідною, закономірною, а не випадковою. Необхідність тут розуміється як процес, здійснення якого за наявності всіх сприятливих умов і обставин неминуче призведе до настання наслідки. 5. Розвиток причинного
 8. 51. Поняття і значення позовної давності.
  Момент. У законодавстві закріплено, що перебіг строку позовної давності починається з моменту виникнення права на позов, тобто з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. Таким чином, можна говорити про те, що початковий момент позовної давності носить об'єктивно-суб'єктивний характер. Об'єктивний, так як пов'язаний з порушенням конкретного суб'єктивного права, тобто
 9. 20. Момент ВИНИКНЕННЯ права власності у покупця. Ризико віпадкової загібелі майна. (Ст.334)
  моменту передачі промов (вручення его набувачеві або перевізнікові, організації зв'язку ТОЩО для відправлення, Пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов'язання доставки; до передання майна прірівнюється вручення коносамента або ін. товарно-розпорядча документа), ЯКЩО Інше НЕ передбача договором чи не встановлено законом. Право власності на майно за договором, Який підлягає нотар.
 10. А. Безумовна необхідність
  момент. Якщо ми зіставимо два наступних твердження: "Цезар перейшов Рубікон в 49 р. до н.е." і "носієм моральних цінностей не може бути безособова сутність", то побачимо, що за-7 Зак. 3069 97 даємо першою пропозицією факт є випадковим, а зміст другого речення має характер безумовної необхідності. Різниця між двома цими фактами полягає в тому, що
 11. Гегель (1770-1831)
  моментів всередині цілісності, що розвивається шляхом відмінностей. Тільки конкретна загальність володіє істиною, - говорить Гегель, і гідність умогляду в тому, що воно допомагає побачити істину в її розвитку. Розумне розвиток світу - основна тема гегелівської філосфіі. Розуміння будь-якого об'єкта дається виключно в аспекті його походження і розвитку. Це відноситься і до самої думки. ШШвВ
 12. ВІД феноменології до ЕТИКУ: Левінас?
  Момент етичне питання переплітається з питанням релігійним. Ставлення до Бога є відношення до іншої людини. Зв'язок З іншим як таким, тобто як з особистістю, є релігія. «Саме в Особі Іншого, - говорить Левінас, - приходить заповідь, яка перериває рух світу». Зустріч Іншого відкриває етичну можливість, тому що вона визначає відповідальність. Цю відповідальність і пізнав
 13. 1.1. Проблема підстав загальності суб'єкта в сучасній філософії
  моменти свого тотожності-відмінності по відношенню до субстанції, розширюючи масштаб свого саморуху: суб'єкт будує реальність не "з себе», але з свого ставлення до субстанції, причому механізм цей однаковий як в площині пізнання, так і в сфері бигтія. Гегель писав: «У безпосередньому готівковому бигтіі духу, у свідомості, є два моменти: момент знання і момент негативний по відношенню до знання
 14. конституювання БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
  загальності суб'єкта, товариство набуває форму буття-для-себе, що змінюється в кожну історичну епоху в тій мірі, в якій воно в змозі перетворити становлення в структури, час у простір. Ці структури являють собою не що інше, як інформацію, що відкриває свій сенс саме у вигляді оформлених у мові символів і текстів. Цей процес, виявлений А. Бергсоном в ідеї творчої
 15. § 1. Поняття та ознаки правової норми, її специфіка
  загальність соціальних зв'язків і явищ. Загальність означає максимальну ступінь поширеності суспільних відносин, їх видів, варіантів серед членів суспільства. Ступінь спільності і важливості відносин, модельованих в юридичних нормах, обумовлює ієрархію цих норм. Загальні зв'язки виражаються і закріплюються, як правило, в найбільш масштабних актах, мають вищу юридичну силу,
 16. § 1. Поняття і сутність законності
  загальність, єдність, верховенство закону, неприпустимість протиставлення законності, доцільності та справедливості. Загальність законності передбачає обов'язковість вимоги неухильного підпорядкування правовим нормам усіх суб'єктів права: громадян, організацій, органів держави. Єдність законності означає, що, незважаючи на деякі місцеві особливості, має бути
 17. А ПРО БОГА
  момент у визначенні бога як духу. Саме це положення викликає нападки на філософію. Противники її стверджують: філософія, якщо вона хоче бути послідовною, повинна неминуче прийти до спінозізма, а отже, до атеїзму і фаталізму. Однак початок ще не укладає в собі розрізнених визначень - те й інше; на початку є лише одне, але не інше. Тому тут ми і розглядаємо
 18. § 3. Особливості тактики проведення окрем слідчіх Дій
  моменту злочинна и до моменту Подання заяви минувши незначна проміжок годині, слід негайно озирнутися місце події. Если ж з моменту нападу Вже минувши Деяк годину, доцільніше передусім допітаті потерпілого и свідків, после чего озирнутися місце
 19. 2.3. Соціум як проекція загальності суб'єкта
  моменту, з встановленого вихідного пункту. У соціальному з'єднуються свобода та інформація, утворюючи внутрішню форму суб'єктивного, разом з якою виявляється «назовні» і нормативність, сфера належного. Останнє - не що інше, як опосередкування единичностей їх загальною формою. Тому свідомість людей, в якому виражені позиції, смисли, оцінки, розгорнуті в сфері соціального, лише деяка
© 2014-2022  ibib.ltd.ua