Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЛогопсихологія → 
« Попередня Наступна »
Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська. «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;, 2011 - перейти до змісту підручника

Мислення. Поняття. Уява.

Мислення бере участь у кожному процесі пізнавальної діяльності. Розумова оцінка ощущаемого і сприйманого передбачає їх співвіднесення з наявним досвідом, знаннями. Таким чином, мислення пов'язує у заїкуватих окремі відчуття в узагальнені сприйняття мовних запинок, формує уявлення та поняття про свою дефектної мови, про особливості її проявів, про вплив на становище заикающегося в суспільстві і т. д.

Завдяки наявності у людини розумової, абстрактної форми відображення дійсності, він здатний не тільки сприймати світ в образах предметів і явищ, а й знаходити закономірності і відносини між ними. Характерними ознаками мислення є узагальненість і опосередкованість відображення дійсності. У першому випадку (узагальненість) це означає здатність заикающегося переробляти численні відомості від різних джерел і отримувати інформацію у вигляді стислої, згорнутої форми про найбільш істотному з них.

У другому випадку (опосередкованість) дозволяє виявити і зрозуміти те, що стає доступним свідомості тільки завдяки непрямими ознаками, без безпосереднього впливу на органи чуття людини. Це відбувається за допомогою утворення понять, кожне з яких виражається словом або декількома словами.

(Я запинався на окремих звуках. Я кажу неправильно. Мені важко говорити з певними людьми. Мені важко говорити в певних умовах. Я - заїка! Я не такий як усі. Я не можу сам подолати виниклу трудність в мові. Спроби подолати труднощі лише підсилює її. Я - безнадійний заїка! І т. д.)

Поняття про свою неправильної мови складаються у заїкається дітей по-різному і поступово, з накопиченням досвіду. Першим джерелом служить наявність мовних запинок, які ускладнюють процес мовного спілкування з оточуючими, породжує осад, невдоволення, переживання від неможливості реалізувати свою потребу (передати як хотілося б своє бажання, думка, повноцінно взяти участь у колективних діях).

Прикра ставлення оточуючих, нереалізованість своїх бажань, безуспішні спроби самостійно впоратися зі своїм недоліком або хоча б замаскувати його - це другий важливий джерело, що формує поняття у заїкається про свою неправильної мови, про себе, про своє місце в колективі, про ставлення колективу до нього. Ці поняття, пов'язані між собою за контрастом, подібністю і суміжністю, багатоликі і залежать від соціального середовища (сприятливою або несприятливою), в якій перебуває дитина.

Процес формування понять і утворення на їх основі думок і висновків передбачає використання ряду розумових, розумових операцій: аналіз, синтез, порівняння, абстракцію, конкретизацію. Оціночні поняття, судження, умовиводи про свою дефектної мови і про себе як носії цього мовного дефекту, зумовлюють, з одного боку, ставлення до себе, оточуючих і оцінками оточуючих, а з іншого - свою поведінку в колективі.

У процесі осмислення своєї дефектної мови і свого становища в колективі задіюються всі основні види мислення: наочно-дієве (найпростіше, практичне мислення), образне (використання образів минулих дій), абстрактно-логічне (понятійний мислення), мислення ймовірностями (облік очікуваних подій), планування майбутньої діяльності. Останнє тісно пов'язане з уявою.

Уява, що розглядається як форма мислення, це створення в процесі мислення нових образів на основі минулих сприйняттів і наявних понять. Якщо сприйняття - образи справжнього, пам'ять - минулого, то уява як форма мислення дозволяє це зробити щодо майбутнього.

Несприятливий досвід минулого породжує у заїкається не тільки певні уявлення та поняття про свою дефектної мови, про самих себе як носіях цього дефекту і про своє становище в колективі, але й формує образи майбутніх мовних ситуацій, передбачення своїх мовних запинок, очікування їх в певних ситуаціях або видах мовленнєвої діяльності.

Передбачення, очікування пароксизмів заїкання - симптом, можна сказати, характерний для заїкуватих. Він і породжує невпевненість у своїх мовних можливостях і за механізмом самонавіювання зазвичай і провокує ці пароксизми.

Уява тісно пов'язане з емоціями. Відповідно з переживаннями заїкуватих від своєї дефектної мови їх уяві може створювати похмурі картини майбутнього, або навпаки, малюючи у своїй уяві картини майбутніх мовних труднощів, людина може викликати у себе важкі негативні емоції. У цьому відношенні в медицині добре відома роль уяви у виникненні та утяжелении захворювань. У недовірливих хворих уяву хвороби (слабо вираженою або зовсім не існуючої) може призвести до важких патологічних змін.

Передбачення і очікування пароксизмів заїкання в сукупності з негативними емоціями створює напружене, тривожне очікування, сприяє виникненню мимовільного уяви різних картин важкою промови і неприємних мовних ситуацій. Поглиблення цього процесу веде від простого передбачення мовних запинок до тривожного очікуванню, боязкості, а потім і до нав'язливих страхів мови (логофобии).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Мислення. Поняття. Уява. "
 1. ГЛАВА 8. ВООБРАЖЕНИЕ
  мислення. Однак відмінність останнього від уяви тут у тому, що знання ще не втілилася в поняття або судження, але на чуттєвому рівні вже складається якийсь образ. Одна з особливостей уяви полягає в наступному: предметне ціле створюється відповідно тієї потреби, яка постає перед людиною. Крім того, відбувається перенесення якогось властивості об'єкта на інший. У цьому
 2. Проблема буття і сучасність.
  Мисленні, але, тим не менш має об'єктивне доказові значення. У тлумаченні цієї реальності філософи розділилися на кілька принципово різних течій. Одні стверджують, що буття відкриває справжній світ сутностей і є вікном, що дозволяє поглянути зі світу явищ на дійсність. Інші вважають, що буття - це фікція, порожнє поняття, що виникло в результаті лінгвістичних
 3. Від видавництва
  мислення тут працює спільно з образним, поняття - з метафорою. Такий стиль мислення автор іменує «залученими» - у тому числі і до життя людини-мислителя. Твір написано в жанрі щоденника: перед нами розгортається захоплююча драма борінь мислення зі своїм предметом; тут відбувається дізнання істини, розслідування, - так що книга читається як інтелектуальний детектив. Незвичайний і
 4. питання До іспиту ПО логіці
  мислення в пізнанні. Логіка як наука. Значення логіки. Основні логічні закони. Закон тотожності. Закон несуперечливий. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави. Поняття як форма мислення. Зміст і обсяг поняття. Види понять. Відносини між поняттями. Логічні операції з поняттями. Узагальнення і обмеження понять. Визначення понять. Поділ понять. Судження як
 5. 1.1. Загальна характеристика понять
  мисленню характеризується насамперед як перехід відображення світу у формах відчуттів, сприймань і уявлень до відбиття його в поняттях і на їх основі в судженнях і теоріях. Мислення, таким чином, може розглядатися як процес оперування поняттями. Саме завдяки поняттям мислення набуває характеру узагальненого відображення дійсності. Поняття - це одна з основних форм
 6. Позитивно-розумна форма логічного.
  Мисленню, "вловлюється" протилежності і об'єднуючого ці протилежності, відповідає діалектична логіка, що дозволяє конкретно-цілісно уявити суперечливу і розвивається сутність предметів. Діалектичне мислення - це мислення, що розглядає "речі": 1) у взаємозв'язку внутрішніх протилежностей, 2) в процесі саморозвитку, 3) а тому найбільш повно і,
 7. 1. Розумова (абстрактні) форма логічного.
  Мислення абстрагувати загальні поняття і фіксувати їх несуперечливість. Мислення на рівні розуму »не гнучко», не диалектично, тобто не вміє зрозуміти протиріччя. Тим не менне вміння створювати загальні (абстрактні) поняття - це прев'ю необхідна ступінь логіки. Логіка розуму є логіка формальна, яка прагне уникнути протиріччя за законом "виключення третього", що говорить: з
 8. 1.1. Предмет логіки
  мислення. Специфіка логіки у вивченні людського мислення, на відміну від інших наук, полягає в наступному: У логіці мислення розглядається як інструмент пізнання навколишнього світу, як засіб отримання нового знання. Мислення цікавить логіку з боку його результативності, яка, в свою чергу, грунтується на
 9. Логічне мислення
  мислення, що відповідає певним принципам, вироблення яких і становить одну з головних завдань логіки. Поняття правильності мислення пов'язується в логіці по перевазі з формальними аспектами мислення. Перераховані аспекти вивчення логікою людського мислення дають можливість описати її специфіку як науки наступним чином: Це філософська наука про форми, в яких протікає
 10. 2.1. Мова і мислення
  мислення. Внутрішня і зовнішня структури мислення взаємопов'язані і взаємозалежні, так як за зовнішніми ознаками можна судити про те, що відбувається всередині. Логіка завжди тісно пов'язана з мовним матеріалом і в чомусь близька граматиці. В даний час логіка відтворює об'єктивну структуру мислення, принципи її побудови та функціонування і являє собою теоретичну науку про
 11. III. Необхідність релігійного відношення у формі мислення і його опосередкування
  мисленні зміст подання, не що інше, як поняття в своїй свободі, де вміст стає визначенням поняття і зрівнюється з самим «я». Визначеність тут - просто моя, дух має в ній в якості предмета саму свою істотність, і даність предмета, авторитет і зовнішнє перебування змісту поза мною зникають. Тим самим мислення дає самосвідомості абсолютне ставлення
 12. Правила визначення
  мисленні », помилка полягає в тому, що в даному визначенні не вказано специфічний ознака логіки як науки про мислення, що відрізняє її від інших наук, що вивчають мислення. По-друге, - до помилки занадто вузького визначення, коли в якості видового відмінності береться відмітний ознака не виду, а підвиду (Dfd> Dfn). Наприклад, «острів - частина суші, обмежена з усіх боків морем». В
 13. 8.2. Види уяви
  уяви характеризує поява образів при вольовому зусиллі і мотивації. У зв'язку з цим уява може бути активним і пасивним. До активного відносяться творче, що відтворює, мрія. До пасивного - сновидіння, мрії, утопії. Активним суб'єктом людина виступає в творчій уяві. Будучи відповідальним за свою діяльність, будуючи плани і втілюючи задумане, він стає
© 2014-2022  ibib.ltd.ua