Головна
ГоловнаCоціологіяПершоджерела з соціології → 
« Попередня Наступна »
Спенсер Герберт. Синтетична філософія: Пер. з англ. - К.: Ніка-Центр. - 512 c. - (Серій "ПІЗНАННЯ"; Вип.2). , 1997 - перейти до змісту підручника

IX. Напрямок Руху

§ 74. Хоча ми і змушені прийняти, що сили тяжіння і відштовхування усюди співіснують, проте ми не повинні вважати їх реальностями, але тільки нашими символами реальності. Це суть форми, під якими дії непізнаваного збагненна нами; види Безумовного, представлені під умовою нашої свідомості. Але, знаючи, що ідеї, що виникли в нас подібним чином, не абсолютно істинні, ми можемо без коливання довіритися їм як відносним істин і зробити з них цілий ряд висновків, які будуть мати таку ж відносну істинність.

§ 75. З всесвітнього співіснування сил тяжіння і відштовхування випливають деякі загальні закони руху. Ми повинні тепер відзначити ці закони у всіх різноманітних змінах Космосу. Ми повинні показати, яким чином кожен рух відбувається по лінії найбільшого тяжіння, найменшого опору або по рівнодіючої обох; яким чином це встановлення руху за відомою лінії є причиною продовження його по тій же лінії; яким чином зміна у відносинах ко зовнішнім силам робить все-таки цю лінію

2 С'меісср

непрямий; і яким чином ступінь її відхилення зростає при всякому збільшенні числа явищ.

§ 76. Рівнодіючої відцентрової і тангенціальною сил, керуючих всякої планетою і всяким супутником, є та крива, яку кожне це тіло описує; ця крива, очевидно, утворюється внаслідок несиметричного розподілу сил навколо шляху тіла. Пертурбації показують, яким чином лінія руху є рівнодіюча введених в дію сил і яким чином вона робиться більш складною в міру збільшення числа сил.

§ 77. Змивання землі і відкладення яких віднесло опадів, очевидно, обумовлено рухом води до центру Землі: шлях визначається лініями найбільшого тяжіння і найменшого опору. Що землетрусу постійно повторюються в одних і тих же місцевостях; що вулкани розподілені по відомим лініях; що виверження відбуваються з одних і тих же отворів - все це показує, що надламаних частина земної кори перша поступається тиску.

§ 78. «Освіта кореня (рослин) дає прекрасний приклад закону найменшого опору, бо корінь росте, проникаючи, клітинка за клітинкою, крізь отвори грунту» (J. Hiriton. Life in Nature, p. 104-105). Що судини, по яких рухаються кров, лімфа, жовч і всі виділення, суть канали найменшого опору, цей факт є майже надто очевидним для того, щоб служити ілюстрацією. З динамічної точки зору «природний відбір» передбачає зміни будови по лініях найменшого опору. Розмноження в сприятливих місцевостях небудь тварини або рослинного роду є зростання в тому напрямку, в якому протидіючі сили слабкіше. 'І збереження різновидів, які краще своїх родичів досягають успіху в боротьбі з оточуючими умовами, є продовження життєвого руху в тих напрямках, в яких перешкоди найбільш усунені.

§ 79. Цей закон не так легко встановити відносно явищ духу. Проте вже один приклад сміху (який складається в мимовільному розрядженні почуття, причому нервовий струм направляється спочатку на м'язи рота, потім на м'язи голосового та дихального апарату, потім на м'язи кінцівок і нарешті на м'язи спинного хребта) достатній для доказу того, що сила, що утворилася в нервових центрах і не має спеціально відкритого для неї шляху, породжує рух по каналах, які представляють найменший опір; а якщо вона надто велика, щоб вилитися через них, то вона породжує рух по каналах, які представляють послідовно більший опір. Перехід від спеціальних бажань до спеціальних мускульним актам узгоджується з тим же принципом. Бо воля сама по собі є що починається розрядження по лінії, яку попередні досліди зробили лінією найменшого опору. І перехід хотіння в дію є самий акт розрядження. § 80. Якщо розглядати суспільство як організм, то ми побачимо, що його зростання відбувається в тому напрямку, якому, в середньому, сили протидіють найменш.

Зводячи справу до кінцевих термінів, ми можемо сказати, що соціальні одиниці повинні з'єднаними і розрізненими зусиллями оберігати себе і своїх нащадків від тих органічних і неорганічних сил, які постійно прагнуть їх знищити (опосередковано внаслідок окислення і ненормального відібрання теплоти або безпосередньо внаслідок тілесних ушкоджень); що ці сили або врівноважуються іншими, уживаними у формі їжі, одягу, житла і знарядь захисту, або ж, наскільки це можливо, усуваються; що населення поширюється у всіх напрямках, в яких воно найлегше уникає цих сил, або найлегше досягає можливості опору їм, або знаходить обидві ці переваги. Не менш очевидний цей закон і в щоденних функціональних змінах. Прилив капіталу до занять, що дає найбільший дохід; покупка на дешевших ринках і продаж на дорожчих; нарешті всі зміни в напрямку торгівлі, що відзначаються газетами, - все це приклади руху за напрямками, на яких зустрічається найменша сума протидіючих сил.

§ 81. Загальна істина, викладена в цьому розділі, є необхідний висновок з постійності сили. Якщо ми станемо шукати докази того твердження, що з двох зіштовхуються сил та буде більшою, в напрямку якої відбудеться рух, то ми не знайдемо іншої основи, окрім свідомості, що та частина більшої сили, яка не була нейтралізована меншою силою, повинна виявити свою дію , тобто свідомості того, що ця залишкова сила не може зникнути, але повинна виявитися в якій-небудь еквівалентної перерві, тобто свідомості сталості сили. Ми не можемо навіть виявити існування руху в якомусь іншому напрямку, крім напрямку найбільшої сили, бо наша єдина міра відносної величини сил полягає в їх відносному могутність при породженні руху.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " IX. Напрямок Руху "
 1. § 2. Міжнародні громадські рухи в другій половині ХХ в.
  Після другої світової війни на новий щабель розвитку піднялися масові громадські рухи. Особливо широкий розмах вони отримали в 70-80-і роки. Ряд із них виник поза рамками політичних партій, відображаючи криза політичних партій як інституту демократичного суспільства. Провідні громадські рухи виступали на захист миру, демократії і соціального прогресу, проти всіх проявів реакції і
 2. XVII. Закон Еволюції
  (Закінчення) § 139. До цих пір ми стежили тільки за перерозподілом матерії і не звертали уваги на супутнє перерозподіл руху. Хоча час від часу ми і говорили про рух, яке розсіюється, але ми нічого не говорили про рух, яке залишається. Ритмічний рух, що має місце в усякому агрегаті, повинно диференціюватися й інтегруватися одночасно зі
 3. 1.8.1. Проблема відносини етносу і нації
  Саме соціоісторіческіе організми та їх системи є основними об'єктами історичного дослідження. Поняття «соціоісторіческій організм» - найважливіша категорія історичної і взагалі суспільних наук. Зокрема, воно і тільки воно може відкрити шлях до проникнення в сутність такого важливого суспільного явища, як нація. Нерідко між поняттям «нація» і поняттями «народ», «етпос»
 4. контроверза ПСИХОАНАЛІЗУ
  Історія розвитку психоаналітичного руху характеризується низкою метаморфоз, обумовлених двоїстим ставленням до теоретичної спадщини Фрейда . Первинна реакція на фрейдівські ідеї про несвідоме та сексуальної детермінації поведінки невротиків, всієї людської діяльності була настільки негативною, особливо з боку медиків, що засновник психоаналізу виявився фактично
 5. Тема 8.Політіческіе та правові вчення в XX в
  . Основні напрямки політико-правової ідеології. Розвиток реформістського і центристського напрямків у марксизмі. Проблеми держави і права у творах Е. Бернштейна. Політико-правова теорія К. Каутського. Ідеї парламентаризму, політичного плюралізму, соціального законодавства. Політична теорія більшовизму. В.І. Ленін про соціалістичну революцію, диктатуру пролетаріату, її
 6. клюнійское РЕФОРМА
  перетворення в кін. 10-11 вв. в католицькій церкві, спрямовані на її зміцнення. Рух за реформу очолило абатство Клюні (Cluny) в Бургундії (Франція). Головні вимоги клюнійцев: суворий режим в монастирях, незалежність їх від світської влади і від єпископів, безпосереднє підпорядкування папі; заборона симонії, дотримання целібату. Частина вимог була здійснена. Програму
 7. I. Нервова система
  § 1. Нижчих тварин слід розглядати як істот, що породжують вельми незначні кількості дійсного або потенційного руху, а вищих тварин - як таких, що породжують порівняно великі кількості його. § 2. З якими внутрішніми відмінностями пов'язані ці відмінності зовнішнього прояву? Хоча породження руху знаходиться в непрямій залежності від будівель:
 8. II. Перехідні моделі філософії історії
  В основних моделях філософії історії були розглянуті концепції, де чітко виділяється характер руху історичного процесу, що має або лінійну, або циклічну, або спиралевидную, або хаотичну характеристику. Проте всі вони разом і становитимуть єдину універсальну схему уявлень про розвиток світової історії в різних культурах і епохах. Не зайвим було б відзначити той факт, що
 9. Аграрне рух в Римській республіці в другій половині 2 в. до н.е., римська армія і реформи братів Гракхів.
  План: Причини реформ в оцінці античних авторів. Аграрна реформа Тіберія Гракха. Боротьба супротивників і прихильників реформи. Реформи Гая Гракха та їх соціально-політична спрямованість. Причини поразки аграрного руху та його значення. Аграрний закон 111 року до н.е. Література: Історія Стародавнього Світу. Кн.3. Занепад древніх товариств. М., 1989. Лекція 2: Єгоров А.Б. Римська республіка з середини
 10. Франкфуртська школа
  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АКТУАЛЬНІ ТЕМИ СФЕРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЬОМУ ПОТРІБНО НАВЧИТИСЯ «Франкфуртська школа» - напрям у німецькій філософії і соціології. Виникло в 30-х роках XX в. в Німеччині, об'єднало ряд теоретиків. Найрізноманітніші дослідження групуються навколо одного загального філософського проекту, званого «теорією критики». шшшш Рух? Вираз «Франкфуртська школа» визначає
 11. Додаткова література
  Голосів Г.В. Формати партійних систем в нових демократіях: інституційні чинники нестійкості і фрагментації. - Поліс, 1998. - № 1. Джанда К. Порівняння політичних партій: дослідження та теорія. - Сучасна порівняльна політологія. Хрестоматія. - М., 1997. Джордан Г. Групи тиску, партії та соціальні рухи: чи є потреба в нових розмежуваннях? - МЕіМО, 1997. - № 1.
 12. Основні напрямки сучасної зарубіжної педагогічної думки
  Серед найбільш помітних концепцій зарубіжної педагогіки можна виділити наступні: - традиціоналістичного (Ж.-Ж. Мажо, Л. Кро (Франція) , Д. Равич, Ч. Фінн (США та ін.) - має на меті: зберегти консервативну роль освіти в передачі новим поколінням культури минулого; надати людині міцні різнобічні знання будь-яку ціну; - раціоналістична (П. Блум, Р. Ганьє,
 13. Б. Про матеріалізмі. З роботи «Анти-Дюрінг» [т. 20, с. 5-338]
  55. «Маркс і я були чи не єдиними людьми, які врятували з німецької ідеалістичної філософії свідому діалектику і перевели її в матеріалістичне розуміння природи та історії. Але для діалектичного і разом з тим матеріалістичного розуміння природи необхідно знайомство з математикою і природознавством. Маркс був грунтовним знавцем математики, але природничими науками
 14. З роботи «Діалектика природи» [т. 20, с. 343-676] 60.
  «Рух, що розглядається в найзагальнішому сенсі слова, тобто розуміється як спосіб існування матерії, як внутрішньо властивою матерії атрибут, обіймає собою все, що відбувається у всесвіті зміни і процеси, починаючи від простого переміщення і кінчаючи мисленням ... фізико-хімічне обгрунтування інших явищ життя все ще перебуває майже в самій початковій стадії свого розвитку. Тому,
 15. Матерія
  - "... філософська категорія для позначення об'єктивної реальності, яка дана людині у відчуттях його, яка копіюється, фотографується, відображається нашими відчуттями, існуючи незалежно від них "(Л., 18, 131). Матерія - це нескінченна безліч всіх існуючих у світі об'єктів і систем, субстрат будь-яких властивостей, зв'язків, відносин і форм руху. Марксистсько-ленінське розуміння матерії
© 2014-2021  ibib.ltd.ua