Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФундаментальна філософія → 
« Попередня Наступна »
Малик Е.Г.. Ірраціоналістіческіх ШКОЛА ФІЛОСОФІЇ. (А. Шопенгауер, С. К'єркегора, Ф. Ніцше). Навчально-методичний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

Невикорінна цінність життя

- це брехня, тому що вона найбільше підтримує життя, вона є умовою, від якого залежить життя. Філософи, як
вважає Ніцше, помилялися щодо істини, вони були «адвокатами своїх істин».
Так вирішив Ніцше питання про витоку філософії. Для нього філософія не любов до істини, що не позив до пізнання, а позив до пізнання волі. Досліджуючи волю як інстинктивну сторону людського існування, визначальну вчинки людини, він бачить в інстинкті надихаючий геній філософії.
Ніцше більш за все шукає правди в самому собі, а не у всьому, він вторгається в область психології. Засобом пізнання самого себе вважає ясність розуму (не розум), витончену здатність до оцінки і граничну чесність по відношенню до самого себе. Бути чесним - значить бути жорстким і суворим, мужнім, а не боягузом. Не щастя, а правдивість - мета життя.
Завдання філософії по Ніцше полягає в самопізнанні. Філософ повинен завжди займатися самопізнанням, він час від часу повинен втрачати себе, а потім знову знаходити. Так Ніцше знайшов новий предмет пізнання для філософії. Його філософія стала протестом проти традиційної класичної філософії, яка підкоряла індивіда зовнішнім силам, принципам і обставин. Філософія Ніцше - це гімн сильній людині, туга по сильному людині, надлюдини, ідеал якого в процесі свого життя і творчості він шукав то в минулому (Заратустра), то в теперішньому (геній), то в майбутньому. При-чину слабкості сучасної йому людини він бачив у християнстві; альтруїзм і любов до ближнього привели людини до виродження. У Ніцше безліч хльостких визначень людини, в яких він висловив своє презирство до слабкого, егоїстичному і немічному людині. Слід зауважити, що Ніцше схильний до перебільшень, він навмисно провокує читача, спростовуючи традиційні норми, принципи і правила. Провокаційні фрази зачіпають за живе, не залишають нас байдужими. Байдужості і байдужості найбільше боявся Ніцше. Однак перебільшення не дають можливості скласти щире уявлення про його філософії. Чому Ніцше приділяє увагу не про-
сто людині, а саме сильній людині, "надлюдини"? Можна тільки припустити, що нездоров'я і тривога змусили Ніцше шукати "надлюдини" і шляху до нього. Тяга до надлюдини це, мабуть, своєрідна реакція людини на своє нездоров'я і слабкість.
Незважаючи на переоцінку існували цінностей, Ніцше не був Іммораліст, Відкидаючи любов, як головний принцип християнської культури, він однак, у своїх роздумах з приводу любові вельми суперечливий. Видається, що ядро філософії Ніцше укладено саме в його роздумах про кохання. Ці роздуми породили новий напрям в пізнанні, породили Фрейда, фрейдизм і неофрейдизм. Джерелом нових напрямків у пізнанні стало протиставлення двох явищ людського життя: "любові до себе" і "себелюбства", які, на думку Е. Фромма, були двома суперечливими принципами європейської культури, джерелом душевного розладу людини з самим собою і навколишнім світом. Ці два принципи дезорієнтують індивіда, шкодять інтеграції особистості. Згідно формальній логіці ці два принципи виключають один одного.
Ірраціональна філософія Ніцше відрізняється від поглядів Шопенгауера і К'єркегора. Спільне в них - це волюнтаризм, а в іншому, вони протилежні. Шопенгауер песиміст, а Ніцше оптиміст, так як головне в його філософії - віра в людину, віра в можливість подолати свою слабкість і недоліки. Ніцше всюди шукає діонісійське начало в людині, намагається слабкість перетворити на гідність, силу і міць. Сучасна йому культура, на його думку, знаходиться в глибокій кризі, саме в силу переважання раціонального начала над життям, над інстинктами і над свободою людини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Невикорінна цінність життя "
 1. 1.Поіск в галузі методології
  цінностей, думок, знань і основних норм поведінки в суспільстві. При філософському - культура постає не як синонім суспільства і не як певна частина або сторона суспільного розвитку, а як явище, що виділяється з процесу тільки аналітично й яка б могла стати предметом вивчення лише на рівні найвищої абстракції, Поряд з вищесказаним в арсеналі сучасної вітчизняної історичної
 2. Петро Великий
  цінністю вважалося саме сама держава. Є. В. Анісімов аналізує основні законодавчі акти Петровського часу і показує, як жорстко були рег-темi, регламентованi царем всі сторони життя російського суспільства, як рішуче втручалася уряд у найпотаємніші куточки побуту підданих. На думку автора, петровський час внесло свою лепту у формування тоталітарної свідомості народу.
 3. 7. З історії російського лібералізму
  цінність суспільних груп або установ вимірюється виключно тим, якою мірою вони захищають права та інтереси окремої людини і сприяють здійсненню цілей окремих суб'єктів »(В. В. Леонтович). З точки зору діяльності особистості головним для лібералізму є підприємницький дух і воля людини. Це, в свою чергу, може забезпечити принцип приватної власності і свобода
 4. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Цінності людства, нації, людини від загибелі в часі. Таке визначення включає в себе і прагнення захистити свої багатства і положення окремими соціальними верствами, і тип політики з відповідними йому ідеологічними та організаційними структурами, і філософське, куль - турологіческое ставлення до світу, суспільству. Основне завдання кон - серватізма - врівноважити радикальні тенденції,
 5. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Цінностей, які склалися в суспільстві. Тільки революції, на відміну від змов, бунтів, путчів, палацових переворотів, призводять до глобальної зламу старих підвалин. Події, що сталися в Росії протягом 12 років (з 1905 по 1917 рр..) Три революції цілком підходять до наведеного визначенням. І вони давно визнані у всьому світі справжніми революціями, а не бунтами або змовами. Революції можуть відбуватися
 6. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  ціннісні установки народу, нав'язує Росії кризовий ритм розвитку », тобто в якості глибинної причини виділяється соціальний егоїзм влади, який формує конфронтаційне сприйняття світу, коли особисті образи і невлаштованість у житті проектуються на суспільний лад, а суспільні біди стають особистим болем. У кінцевому рахунку, народжується фанатична віра в революцію (у «світлий шлях» або
 7. Драма «розселянення»
  цінностей, притаманних саме селянству. Сталося те, про що ще в 1932 р., тобто в розпал колективізації, писала група М.Н. Рютина («Союз марксистів-ленінців»): «Авантюристична колективізація за допомогою розкуркулення, спрямована фактично головним чином проти середняцьких і бідняцьких мас села, і, нарешті експропріація села шляхом всякого роду поборів і насильницьких заготовок
 8. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  цінностей. Партійний апарат став головною несучою конструкцією адміністративно-бюрократичної системи радянського суспільства. Безроздільна влада Сталіна зовсім не означала, що ті чи інші представники партійно-державного апарату не робили спроб стати на бік народу, кинути виклик деспотичного панування вождя. Хоча ці спроби, як правило, не приводили до бажаних результатів і
 9. 7. Радянська влада і церква
  цінність життя кожної людини, що, до слова, завжди визнавалося релігією. У літературі історія церковно-державних відносин в СРСР найчастіше виглядала так, що церква представлялася як абсолютно реакційний, антинародний інститут, а органи державної влади показані виключно в позитивному плані. За допомогою публіцистики, прочинила багато таємниць в нашій недавній історії,
 10. 2. Проблеми науки і культури
  цінностей, якого вистачить для розвитку російської культури в майбутньому. Ця культура повинна зберегти російськість, як з'єднання сокральним, народної патріархальності і реалізму. Саме це має допомогти російській культурі протистояти динамічної постіндустріальної західної цивілізації. Постмодернізм - це специфічний метамова культури, активно входить до спонтанне протягом життя. Тому тут
© 2014-2022  ibib.ltd.ua