Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

20. Незаконне поміщення у психіатричний заклад.


Стаття 151. Незаконне поміщення в психіатричний заклад
Об'єктом злочину є свобода і здоров'я людини.
З об'єктивної сторони злочин полягає у суспільно небезпечних діях - незаконному поміщенні в психіатричний заклад завідомо психічно здорової особи. Способами вчинення цього злочину можуть бути насильство, погрози, обман, фальсифікація документів тощо. Психіатричний заклад - це психоневрологічний, наркологічний чи інший заклад, центр, відділення тощо будь-якої форми власності, діяльність яких пов'язана з наданням психіатричної допомоги. Поміщення в психіатричний заклад означає поміщення у відповідний стаціонар такого закладу для здійснення обстеження стану психічного здоров'я особи, діагностики, лікування і нагляд за нею.
Суб'єкт злочину - спеціальний. Ним може бути тільки лікар, який відповідно до встановленого законодавством України порядку приймає рішення про поміщення особи у психіатричний заклад.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. При цьому ставлення винного до тяжких наслідків може характеризуватися прямим чи непрямим умислом або необережністю.
Кваліфікованим видом є поміщення у психіатричний заклад за-відомо психічно здорової особи, що спричинило тяжкі наслідки.
До тяжких наслідків, передбачених у ч. 2 ст. 151 КК, слід віднести самогубство чи самоскалічення особи, спричинення їй середньої тяжкості чи тяжкого тілесного ушкодження тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "20. Незаконне поміщення у психіатричний заклад."
  1. 20. Незаконне поміщення в психіатричний заклад
    незаконного позбавлення волі. З об'єктивної сторони цей злочин полягає в поміщенні (оселенні) в психіатричний заклад завідомо психічно здорової особи. Для складу злочину не має значення, в який саме заклад поміщено потерпілого: із звичайним, посилений або Іаівіть суворим наглядом. Однак ця обставина може враховуватися при призначенні покарання. Злочин вважається закінченим з моменту поміщення
  2. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
    незакон ними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокура тури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - Ст. 1. 193. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні уста нови для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 6. - Ст. 35. 194. Про бібліотеки та
  3. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
    незаконне вирубування та пошкодження дерев і чагарників; знищення або пошкодження лісу внаслідок підпалу або недбалого поводження з вогнем; порушення вимог пожежної безпеки в лісах; знищення або пошкодження лісу внаслідок його забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побудовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та інші види
  4. Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення
    психіатричну допомогу", указами Президента "Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я", "Про невідкладні заходи щодо боротьби з туберкульозом" та ін. (див. рекомендовану літературу). До системи органів державного управління охороною здоров'я входить КМУ, Міністерство охорони здоров'я, Рада Міністрів АРК, місцеві державні адміністрації (управління охорони здоров'я, відділи
  5. 17. З'ясування дієздатності учасників посвідчувальної угоди
    психіатричну лікарню), які можуть звернутися до суду з заявою про визнання цієї особи недієздатною чи обмежено дієздатною. При цьому вчинення нотаріальної дії відкладається на 10 днів. У разі порушення справи в суді нотаріус зупиняє нотаріальне провадження до набуття рішенням суду законної сили, а якщо справу не буде порушено протягом 10 днів, то нотаріус вчиняє нотаріальну дію. Справжність
  6. 21. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні
    незаконними вчинені конкретні нотаріальні дії та скасувати їх або зобов'язати нотаріуса чи посадову особу, яка вчиняє нотаріальні дії, вчинити ті чи ті нотаріальні дії, якщо в цьому було неправомірно відмовлено. Відповідно до ст. 50 Закону України "Про нотаріат" та ст. 285 ЦПК України заінтересована особа має право подати скаргу до районного (міського) суду за місцезнаходженням державної
  7. 39. Витрати, пов'язані з розглядом судової справи.
    незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду (ст. 81 ЦПК). Витрати па правову допомогу - це витрати, що пов'язані з оплатою юридичної допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права. Як правило, такі витрати несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги. Граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу
  8. 80. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
    психіатричні заклади. Заяву про обмеження права неповнолітньої особи САМОСТІЙНО розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або про позбавленим її цього права може буї и подано батьками (усиновлювачами). піклувальниками, органом опіки іа піклування. Із заявою про визнання фізичної особи недієздатною можуть звернутися члени її сім'ї, близькі родичі, незалежно від їх спільного
  9. 88. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.
    психіатричної допомоги до інших актів законодавства. Надання фізичній особі цього виду медичної допомоги здійснюється з дотриманням Закону України "Про психіатричну допомогу" (далі у цьому параграфі - Закон). Специфіка надання особі психіатричної допомоги полягає в тому, що такі захворювання (психічні розлади) можуть виключати можливість особи усвідомлювати значення своїх дій га керувати ними
  10. 89. Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
    поміщення хворого до протитуберкульозного закладу. Процесуальний порядок розгляду та вирішення справи визначається сг.ст. 283-286 ЦПК. Заявником у цін категорії спран г представник протитуберкульозного закладу, повноваження якого повинні бути оформлені за загальними правилами про процесуальне представництво. Заява мас містити, крім положень, встановлених ст. 119 ЦПК, вказання на визначені законом
© 2014-2021  ibib.ltd.ua