Головна
ГоловнаCоціологіяМетоди збору і аналізу соціологічних даних → 
« Попередня Наступна »
Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Загальне уявлення про «м'якої» та «жорсткої» стратегіях отримання вихідних даних

Звернемо увагу читача на те, що наведені у розділі 1 приклади, що підтверджують існування проблеми вимірювання в соціології, стосувалися в основному анкетних опитувань. Це не випадково. Ті численні результати, які можна віднести до області соціологічного виміру, стали з'являтися саме як реакція на негативні моменти такого способу збору даних. Відповідні проблеми активно почали розглядатися в науці приблизно в 20-х роках XX століття, коли почався «бум» анкетних опитувань і, як наслідок, стала розвиватися серйозна наукова рефлексія з приводу їх ролі в наукових соціологічних построеніях1.

У анкетних способів отримання емпіричної інформації відразу з'явилися принципові супротивники. Вони вважали, що справжнє думку респондента може бути виявлено тільки за допомогою неформалізованих, що не обмежених анкетними питаннями методів збору даних. Протиставлення різних методів один одному призвело до народження нових термінів. Одні методи стали називатися «м'якими», якісними, гнучкими («втілення» м'якості - вільне інтерв'ю або метод фокус-групи), інші - «жорсткими», кількісними («втілення» - анкета з закритими питаннями) [Ядов, 19916].

Нам такий поділ усіх методів на дві зазначені групи видається невдалим.

По-перше, між «абсолютно» «м'яким» і «абсолютно» «жорстким» підходами до отримання інформації від респондента існує безліч проміжних варіантів. Куди, наприклад, слід віднести відомий метод вимірювання установки, пов'язаний з ім'ям Терстоуна: з одного боку, він дозволяє побудувати зовсім «жорстку» анкету, відповіді на запитання якої дадуть нам можливість приписати кожному респонденту число, що відбиває його установку; але з іншого - включає в себе масу неформалізованих, змістовних, «м'яких» тагов, необхідних для побудови згаданої «жорсткою» анкети (глава 5). (Ідея існування «континууму» методів, безперервно заповнюють проміжок від «абсолютно» «жорстких» до «абсолютно» «м'яких» підходів, неодноразово висувалася в літературі; см.

, наприклад, [Беккер, Босков , 1961, гл. 7; Томпсон, Прістлі, 1998, с. 435; Веселкова, 1995].)

По-друге, нам представляється невдалою ідея покласти в основу якої б то не було класифікації різних підходів до виміру ступінь формалізації кожного з них. На наш погляд, формалізація - справа вторинна. І неформалізовані підходи потрібні не заради задоволення якийсь «ненависті» до формалізму, а заради отримання більш адекватною, більшою мірою відповідає реальним уявленням респондента, інформації. Цілком можна уявити собі ситуацію, коли «поганий» соціолог за допомогою зовсім неформалізованих методів отримує фікцію, а «хороший» - на основі повністю «жорсткою» анкети - вельми доброякісну інформацію. Тому нижче, говорячи про «м'якості» методу вимірювання, ми будемо мати на увазі можливість з його допомогою досить глибоко «проникнути» в свідомість респондента. Більш «м'яким» будемо називати той метод вимірювання, який більшою мерс дозволяє відобразити думку опитуваного. Іншими словами, ототожнив поняття «м'якості» методу збору даних з поняттям його адекватно сти суті розв'язуваної задачі. Враховуючи, що реалізація сучасних методів вимірювання неможлива без використання математичного апарату, зупинимося ще на одному моменті, пов'язаному з трактуванням пари термінів «м'який-твердий».

Нам доводилося стикатися з такою ситуацією, коли соціолог ототожнює поняття «жорстких» методів з математичними. Це представляється абсолютно неприпустимим. Звичайно, будь математичний метод за своєю суттю є у відомому сенсі жорстким. Але це не та «твердість», яка нас цікавить у зв'язку з проблемою вимірювання.

З одного боку, і при «м'якому» підході до опитування респондентів можливе використання математичних схем [Tesch, 1990]. І ми цим нижче скористаємося. А саме: покажемо, що адекватна оцінка думки респондента може відбуватися шляхом використання вираженою на математичній мові моделі процесу сприйняття їм об'єктів, пропонованих йому для оцінки.

З іншого боку, можлива і зворотна ситуація, коли математичні методи в соціології застосовуються на основі «м'якої» стратегії: передбачається початкова невизначеність цільової установки, використовуються різні підходи, здійснюються їх порівняльний аналіз, постійне повернення до попередніх етапам, змінюються умови реалізації останніх, формалізм зв'язується з змістовними концепціями дослідника і т. д. Таке «пом'якшення» жорстких математичних алгоритмів досягається за рахунок реалізації деяких загальних правил і методологічних принципів використання математики в соціології [Толстова, 1991]. Зауважимо, що наше розуміння процесу аналізу даних у певному плані близько до трактування цього поняття, запропонованої [Дж. Тьюки, по Ю. Адлер, 1982].

В останні роки в літературі ведеться досить бурхлива дискусія про переваги і недоліки «м'яких» і «жорстких» підходів до виміру. При цьому аргументи авторів відповідних публікацій часто бувають спрямовані на обгрунтування того, що тільки один з них є «хорошим». Як відомо, кожен гарний на своєму місці. Обговорення різних підходів до здійснення соціологічного виміру, звичайно, потрібно, але не для доказу того, що тільки один з них хороший, а для виявлення можливостей кожного з них (для нас найбільш важливо в цьому відношенні вивчення можливостей адекватного відображення того, що відбувається у свідомості респондента '). У цьому відношенні ми повністю поділяємо погляди авторів статті [Батигіі, Дев'ятко, 1994] (про наш думці з цього питання див також [Толстова, 2003, с. 198-212]. Отже, які ж «плюси» і «мінуси» укладені в кожному з розглянутих підходів? 2.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Загальне уявлення про« м'якої »та« жорсткої »стратегіях отримання вихідних даних"
 1. Стратегічний підхід:
  стратегією організації і стратегічним управлінням. В основі даного підходу лежить модель процесу стратегічного управління (оцінка організації відповідно до SWOT-аналізом, визначення стратегічних цілей і стратегії організації, виконання стратегії організації, контроль при обов'язковості зворотного зв'язку і повторюваності
 2. 1. Поняття програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми
  представлення сукупності даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату. Одночасно до числа програм для ЕОМ відносять також підготовчі матеріали, отримані в ході її розробки, і породжувані нею аудіовізуальні відображення. База даних (далі - база) як складений твір - це об'єктивна форма
 3. Протиставлення суб'єкту
  отриманого при цьому судження. Протиставлення суб'єкту общеутвердітельного судження (А) дає частноотрицательное судження (О): Всі S суть Р Vx (S (x) з Р (х)) Деякі Р НЕ суть не-S з х (Дх) лад) Наприклад: Всі равносторонние трикутники - рівнобедрені Деякі трикутник не є нерівносторонні Жодне S не є Р \ / x (S (x) з Р (х)) - Протиставлення суб'єкту
 4. Надійність
  даних за будь-яких технічних неполадках, по-друге, забезпечення ефективного захисту даних від несанкціонованого
 5. Протиставлення предикату
  отриманого при цьому судження. - Протиставлення предикату общеутвердітельного су-ждения (А) дає общеотрицательное судження (Е): Всі S суть Р Vx (S (x) з Р (х)) Ні одне не-Р не є S \ / г (Р (х) з S (x)) Наприклад: Всі равносторонние трикутники - рівнобедрені Жоден неравнобедренний трикутник не є рівностороннім - Протиставлення предикату общеотріцательного судження (Е) дає
 6. 3.1. Умовивід як форма мислення. Види умовиводів
  отримання вивідного знання на основі вже наявного. Умовивід являє собою перехід від деяких висловлювань Аі, ..., Ап (п> 1), що фіксують наявність деяких ситуацій у дійсності, до нового висловом В і відповідно до знання про наявність ситуації, яку описує цей вислів. У структурі умовиводу прийнято виділяти такі частини: посилки і висновок. Посилки - це
 7. Висновок.
  стратегією підприємства повинна стати комплексна стратегія з надання продукції високої якості і за нижчими цінами, а також розширення асортименту послуг. Виходячи з цього, стратегією маркетингу обирається стратегія розширення попиту за рахунок стимулювання обсягу продажів, цінової політики і нецінових факторів конкурентної боротьби, створення позитивного іміджу кафе. Основними
 8. Модельні уявлення
  «м'якої» та «жорсткої» стратегій При реалізації розглянутого підходу відбувається те саме поєднання «м'якої» та «жорсткої» стратегій збору даних, про який ми говорили в п. 3.2 та 4.1. З одного боку, «знімаючи »з респондентів інформацію, тобто реалізуючи третій етап шкалювання, ми використовуємо порівняно просту« жорстку »процедуру: просимо кожного респондента погодитися або ие
 9. 5.1. Загальна характеристика умовиводу
  отримане таким шляхом знання прийнято називати вивідним, або опосередкованим. Під умовиводом розуміють форму мислення, за допомогою якої з одного або кількох суджень виводиться з необхідністю або ймовірністю нове судження. Умовивід складається з трьох основних компонентів: посилки - вихідного судження, з якого виводять нове знання; виводу - логічного переходу від посилок до
 10. Завдання 2.: Визначте вид даних понять за обсягом (одиничне, загальне або пусте).
  загальне, «прокурор Іванов І.І. »- одиничне,« кандидат театральних наук »-
 11. Росія як ядро потенційної альтернативи
  загальна назва для всієї сукупності« нових викликів »на стратегічному рівні, ядро і полюс вірогідною асиметрії. Паралельно цьому євразійство (або, в деяких редакціях, неоєвразійство) виступає як світоглядний, ідеологічний корелят стратегічного фактора, претендує на роль «філософії
 12. Вміти передбачити
  стратегії Росії в галузі забезпечення національної безпеки можливе лише на основі наукового передбачення ходу і розвитку світових процесів. При цьому оцінюється загальна обстановка в світі, регіонах, країні, вивчаються тенденції, напрями розвитку ситуації і визначають їх фактори, робляться спроби оцінити нові можливості цих факторів. Для успіху прогнозування, таким чином,
 13. Реалізація кантівського інтуїционізма
  уявлень про природу математичного мислення. З філософської точки зору, проте, видається важливим дослідити сутність інтуїционістському обмежень і можливість їх розумної лібералізації. Ми повинні розглянути можливість ослаблення цих обмежень, допустимі з точки зору концепції онтологічної істинності вихідних математичних уявлень. За аналогією з логіцізма ми
© 2014-2021  ibib.ltd.ua