Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

5. Загальні висновки і конкретні пропозиції

Після того як я уважно ознайомився з американською системою тестування і виявив всі ті її безглуздості, які наведені вище, у мене виникло здивування: як це могло статися, що цілком гідна ідея тестування , оприлюднена французькими психологами-винахідниками Біне і Симоном ще на початку ХХ століття, так і залишається привабливою ідеєю, що не дозріваючи до рівня суворої та об'єктивної теорії? За минулі 100 років зусиллями багатьох ентузіастів ідея тестування була привнесена в усі галузі освітньої діяльності, перетворилася на високоприбутковий бізнес і часто стала визначати життя і долю людини. Водночас, як показано вище, сучасне тестування в освіті занадто далеко від об'єктивності і точності, щоб на його основі робити далекосяжні висновки. Бізнесу, однак, не потрібна сувора і однозначна теорія, що не допускає маніпуляцій і свавілля у створенні та інтерпретації тестів, його цілком влаштовує сліпа емпі-

189

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1ІН1

В.

П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

рика типу SAT і TOEFL, що утворюють ту «каламутну водичку», в якій ловиться велика рибка.

Утворенню для його прогресу життєво важливі об'єктивні методи визначення якості його діяльності і, зокрема, визначення якості навченості його учнів. Наявний в даний час апарат тестування цієї ролі не виконує і виконувати не може. Він спирається на нічим не обгрунтовану емпіричну базу, основні положення якої є надуманими, а тому помилковими. Об'єктивне тестування може стати об'єктивним, якщо його методологія спиратиметься на природні механізми і процеси засвоєння знань і дій учнями. Тоді опис властивостей вузлових моментів цього процесу створить впевнену базу для розробки адекватного інструменту діагностики досягнення учням цих вузлових моментів і методики застосування цього інструменту. По цьому шляху пішли наші дослідження, які й привели до створення теорії розділених параметрів якості знань і дій людини (див.

Лекцію № 3) і методики побудови тестів, що спирається на цю теорію (див. Лекцію № 4).

Використання в освіті названої теорії та методики - елемент природосообразного освіти, званого персоналізованих освітою (див. Лекцію № 11).

Деякі публікації за темою лекції:

Kaplan Educational Center, GRE Exam 2000-2001. Staff of the Princeton Review, Cracking the NEW SAT, NY, 2005. Brenner, G. A. TOEFL, 2001 Edition. IDG Books Worldwide, Inc. USA 2000.

Hale (June 1992) Effects of Amount of Time Allowed on the Test of Written English (http://www.jslw.org).

Hale and Courtney (February 1991). Note taking and Listening Comprehension (http://www.jslw.org).

Ogden, C. K. Basic English. London, 1968.

Representing Language Use in the University: Analisis of the TOEFL 2000 Spoken and Written Academic Language Corpus. http://www.ets.org/Media/Research/pdf.

-E-

ВеБра1ко1.дх <З 28.02.2008 16:15 Раді 19

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 5. Загальні висновки та конкретні пропозиції "
 1. VIII. Доказ з виразності
  виводу. Все-таки відмінністю між ними буде те, що єдиний висновок одного з них складено з елементів, більшість яких (якщо не всі вони) мають найвищим ступенем виразності, тоді як багато висновки іншого утворені з вкрай невиразних елементів. § 412. Звідси випливає, що ідеалістичне показання свідомості не може бути прийнято без визнання того, що речі пізнаються
 2. XII. Випробування відносної достовірності
  висновками. Відносна достовірність складних речень не може бути прямо пізнана; перш ніж ми можемо висловити яке-небудь судження про них, ми повинні розділити їх на прості пропозиції, які містяться в них, і зіставити ці пропозиції з антагоністичними пропозиціями рівний простоти. Так потрібно чинити в тому випадку, коли пізнавання представляє одночасну складність,
 3. Глава IV Про протилежність між пропозиціями, які є ОДИН І ТОЙ ЖЕ СУБ'ЄКТ І ОДИН І ТОЙ ЖЕ АТРИБУТ
  загальні, наприклад: Всякий людина є тварина, Жодна людина не є тварина. Подпротівнимі - коли вони приватні, наприклад: Деякий людина є тварина, Деякий людина не є тварина. Розглядаючи тепер протилежні пропозиції з точки зору істинності і хибності, неважко прийти до наступних висновків. 1. Суперечать пропозиції ніколи пе бувають ні одночасно
 4. Сукупна пропозиція робочої сили
  конкретну роботу. Основна частина сукупного пропозиції та попиту на працю в ринковій економіці задовольняється, що і забезпечує функціонування суспільного виробництва (задоволеного попиту). Менша його частина в силу руху робочої сили і робочих місць - вибуття людей з працездатного віку і вступу в працездатний вік, звільнень і переходів на нове місце роботи,
 5. 2. Методологія юридичної науки. Основні методи ТГП.
  Загальні вихідні принципи, на яких базується дана наука. Методологія ТГП - це застосування сукупності певних теоретичних принципів, логічних прийомів і спеціальних способів дослідження основних загальних закономірностей виникнення і розвитку державно-правових явищ. Найважливішими принципами (підходами) загальнотеоретичного дослідження держави і права є: Історизм.
 6. Завдання 34: Розділово-категоричне умовивід. Зробіть висновок. Запишіть формулу, визначте модус і характер виводу.
  Загальні та приватні. Це судження не приватна. Отже, воно загальне ». - Судження бувають ще поодинокими. Приклад: «Фосфор буває білий або червоний. Цей фосфор не червоний ». Рішення: «Значить, він білий». АУВ-В - заперечливо-який стверджує модус. А Висновок
 7. 40. * Скласти тезу на запропоновану тему, обгрунтувати його (до 6-7 речень).
  Злочинність. Дружба. Чесність. Благородство. Людяність. Співчуття. Агресія. Справедливість. Носії зла. Відповідальність. Краса. Порядок. Виховання. Суперництво. Співпраця. Екологічна ситуація в місті Улан-Уде. Екологічна культура жителів Бурятії. Люди без певного місця проживання. Безпритульні діти. Мудрість. Фізичне здоров'я. Душевне здоров'я.
 8. Порядок зміни і розірвання договору.
  Загальні правила про угод, зокрема правила про форму вчинення правочинів. Поряд з цим до зміни і розірвання договорів застосовуються і спеціальні правила, які стосуються форми їх здійснення. Відповідно до п. 1 ст. 452 ГК угоду про зміну або розірвання договору вчиняється в тій же формі, що й договір, якщо із закону, інших правових актів, договору або звичаїв ділового
 9. 2. 1. за предметом регулювання розрізняють
  загальні - що регулюють загальні відносини загального характеру для всіх галузей і сфер. Загальна частина. б) особливі - що регулюють загальні відносини в конкретній сфе-ре управління. Наприклад: в економіці, культурі, суспільному без-
 10. 4.1. Судження як форма мислення. Судження і пропозиція
  пропозиції. При вивченні питання про співвідношення судження і пропозиції особливу увагу необхідно звернути на їх схожість і відмінність. Зазвичай судження виражаються оповідальними пропозиціями, які містять якесь повідомлення, інформацію. За метою висловлювання речення поділяються на розповідні, спонукальні і питальні. Питальні пропозиції не містять у своєму складі
 11. 2.1. Судження як форма мислення
  конкретне єдність суб'єкта та об'єкта, пов'язаних за змістом. Приклади суджень і висловлювань: Просте висловлювання - А; просте судження - «S є (не є) Р». Складне висловлювання - А ^> В; складне судження - «якщо Л '/ є Р /. то S2 є
 12. Позитивно-розумна форма логічного.
  Загальні поняття "формальний
 13. .3. 1.5Механізм функціонування ринку
  пропозицію, конкуренція. Завдання, які вирішуються ринком: що виробляти, як виробляти, і для кого виробляти. Ці три чинники і вирішуються через ринковий механізм, утворений з ціни, попиту-пропозиції, конкуренції [16]. Відбувається це через встановлення рівноваги між попитом і пропозицією: - по-перше, - ціни служать орієнтиром для зміни обсягу виробництва, вибору технології
 14. Право законодавчої ініціативи.
  пропозиції, законопроекту або поправки до нього. Процедура реалізації зазначеного права регламентується ст. 93 Конституції України, ст.11 Закону "Про статус народного депутата України", ст.6.2.1. Регламенту України. Це право народний депутат може реалізувати у формі внесення: проекту нового закону, проекту закону про внесення змін чи доповнень до чинного закону або про його скасування;
 15. 1. ВСТУП
  висновку, який полягає в тому, що уявні пропозиції цієї області є повністю безглуздими. Тим самим досягається радикальне подолання метафізики, яке з більш ранніх антіметафізіческой позицій було ще неможливим . Правда, знаходяться подібні думки вже в деяких більш ранніх міркуваннях, наприклад номіналістичного типу; але рішуче їх проведення можливе лише сьогодні, після
© 2014-2021  ibib.ltd.ua