Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

4. Тестова система TOEFL

Ця система називається The Test of English as a Foreign Language, в абревіатурі TOEFL. Вже майже півстоліття ця система обслуговує потреби американських і канадських навчальних закл-

177

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

ний у відборі іноземних абітурієнтів за ступенем володіння ними англійською мовою. Передбачається, що чим краще майбутній студент виконає тест TOEFL, тим краще він буде навчатися у вузі, так як у нього буде менше мовних труднощів. Виходячи з цього завдання передбачення, побудовано зміст тестових проб TOEFL.

Ми знайшли щось співзвучне у назві цієї системи з ім'ям одного з головних героїв безсмертної поеми І.В. Гете «Фауст», сатани Мефістофелем і дали системі псевдонім MephisTOEFL. Виявилося, що це не просто співзвуччя імен. Коли ми проаналізували сутність цієї системи, то впевнено додали їй ще й підзаголовок: «Сатанинські вимірювання». А тепер судіть самі.

Мефістофель - легендарна постать, порочне спокусник, персонаж середньовічного епосу - диявол від народження і сатана з дій. Йому, згідно з легендою, респектабельний вчений, але слабка людина на ім'я Фауст продав свою душу в обмін на пізнання сумнівних задоволень і таїнств потойбічного світу. Деталі цієї дуже старої, захоплюючої легенди докладно описані в безсмертній поемі «Фауст» великим німецьким поетом Йоганном Вольфгангом Гете і представлені в однойменній опері французьким композитором Чарльзом Франсисом Гуно.

Подібно Фаусту, багато нинішніх випускники школи мріють побачити і пізнати світ сумнівних задоволень і таїнств американських університетів. Для цього вони готові викласти «круглу суму», щоб піддатися малообоснованно іспиту, нібито що відкриває їм двері в американський вуз. Як і Фауст, вони будуть глибоко розчаровані. «Старі» російські університети, ті, що з доброї російської традиції вчать, а не продають дипломи, набагато переважніше американських. А що стосується «сумнівних» задоволень, то, висловлюючись мовою відомої приказки: «свиня скрізь бруд знайде».

4.1. Фактична довідка

Тестова система TOEFL розроблена тією ж фірмою ETS для оцінки якості засвоєння англійської мови іноземцями, охочими вчитися в американських вищих навчальних закладах. Вона використовується по всьому світу мільйонами абітурієнтів

178

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page l ^-Q

Лекція № 5. Педагогічний аналіз деяких зарубіжних тестових систем

і приносить її власникам солідний прибуток, яка множиться примітивним маніпулюванням вимогами змістовної та функціональної валідності тестів, а також заплутаною шкалою оцінки.

Незважаючи на те, що ця система тестування використовується у всьому світі (180 країн) протягом майже 50 років, викладення її педагогічних основ автору цієї лекції не вдалося виявити ні в одній з відомих публікацій з проблеми вимірювання якості знань учнів. Не виявилися також звіти про перевірку цієї системи в коректному педагогічному експерименті. Мої запити з цього приводу в ETS залишилися без відповіді. Наявні публікації мають швидше інформаційний, ніж дослідницький характер і не зачіпають педагогічного фундаменту системи: її валідності, надійності та предсказа-ності результатів.

Лише в 2004 році був опублікований звіт про дослідження спроможності змісту тестових завдань TOEFL по розділах розмовного та письмового іспиту під назвою: Analisis of the TOEFL 2000 Spoken and Written Academic Language Corpus. До цього моменту, як вказується в дослідженні, ніяких, скільки-небудь значущих досліджень TOEFL не проводилося. Результати цього дослідження представляють лише академічний інтерес і на змісті тестів TOEFL поки не відображаються.

4.2. TOEFL як він є

Одна з численних публікацій, викладають сутність системи тестування TOEFL, міститься в періодично перевидавалася книги Master the TOEFL test, видаваної IDG Books Worldwide, Inc.

Як пишуть автори книги, «мета тесту полягає в оцінці якості знань англійської мови іноземцями, які хочуть вчитися в коледжах і університетах, де навчання здійснюється англійською мовою». Відповідно цієї мети випробуваним пропонується чотири набору тестів:

1) Listening - слухання (аудіювання);

2) Structure - структура (елементи граматики);

3) Reading - читання і розуміння тексту;

4) Writing - твір на вільну тему.

179

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 118 ^ 0

180

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

У згаданій книзі дається таке роз'яснення змісту кожного з тестів:

«... тести слухання перевіряють вашу здатність розуміти англійську мову, що вживається в США і Канаді. Структурні тести перевіряють вашу здатність розпізнавати правильність написання на стандартній англійській. Тести читання перевіряють здатність розуміти тексти загального (чи не спеціального) змісту. Письмовий тест перевіряє вашу здатність писати на стандартному літературному англійською ». Всі чотири набору тестів, що містять завдання (від 150 до 230), даються випробуваному на три години з однією перервою на 10 хв.

Після виконання тесту учневі виставляється загальна оцінка (бал), яка нібито характеризує його знання англійської. Передбачається, що чим вище бал, тим краще знання мови. Але ж один і той же бал можна набрати при різному знанні мови. Цю можливість творці тесту ігнорують. За загальною оцінкою навчальний заклад повинен вирішувати, приймати даного абітурієнта або не приймати. Ніякого критерію для такого рішення не існує: зрозуміло, що одні коледжі вимагають найвищого балу, а інші, не розуміючи конкретного сенсу цього бала, можуть прийняти абітурієнта і без TOEFL з подальшим вивченням англійської в самому коледжі. У кожному конкретному випадку абітурієнту рекомендується звертатися до коледжу для довідки, який вступний бал по тесту TOEFL в даному коледжі встановлений.

4.3. Конструкція тестів TOEFL

Тести аудіювання пропонуються в трьох варіантах: у вигляді короткого діалогу, розгорнутого діалогу (кілька фраз) і короткою лекції.

Наприклад, короткий діалог (в перекладі на російську):

А: Ви дзвонили Петі?

Б: Я подзвоню йому, як тільки повернуся додому.

Текст цей зачитується тільки один раз (з екрану комп'ютера або з магнітофона) і далі таким же чином пропонуються один або кілька тестів першого рівня англійською мовою!

Питання: Що має на увазі Б?

Відповіді для вибору:

1) Б подзвонить Петі до повернення додому;

180

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 118KL

181

Лекція № 5. Педагогічний аналіз деяких зарубіжних тестових систем

2) Б подзвонить Петі після повернення додому;

3) Б подзвонить Петі додому;

4) Б подзвонить Петі завтра.

А ось тест слухання в оригіналі.

Розмова двох студентів, який випробуваний чує і спостерігає на екрані комп'ютера (наводиться в оригіналі для точності подальшого аналізу):

Female: That statistics exam was really difficult.

Male: I'll say! I studied for it, but I hardly knew any of the answers.

Потім, знову ж таки з екрану комп'ютера дається наступний тест першого рівня:

What does the man mean?

1) Although he studied, he did not take the test.

2) He was sure about the answers on the test.

3) He hardly made any mistakes on the test.

4) Although he studied, he did not do well on the test.

Четвертий відповідь передбачається правильним.

Структурні тести пропонуються у вигляді псевдо-тестів підстановки і тестів розпізнавання помилки. І ті й інші виконуються у вигляді тестів першого рівня.

Ось приклад псевдо-тесту підстановки:

An instant camera can produce a photograph almost immediately after the picture___

1) had been taken;

2) is taken;

3) is taking;

4) took.

Тест розпізнавання помилки вимагає від випробуваного знайти помилку у реченні, написаному на стандартній англійській. Наприклад:

Three of the most important qualities of a safe driver are experience, attitude, and to concentrate.

В обох типах тестів діяльність учня не перевищує першого рівня майстерності, оскільки в тестах підстановки правильну відповідь міститься в пропонованих варіантах і його треба тільки розпізнати. У тесті розпізнавання помилок помилки лише розпізнаються, але не виправляються.

У тестах читання випробуваному пропонується для читання п'ять коротких текстів по 120-250 слів кожен. Після прочитання кожного тексту випробовуваний виконує 12 тестів розпізнавання,

181

-е-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1ІК2

182

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

відповіді на які треба шукати в самому тексті. Завдання ускладнюється тим, що у складі пропонованих текстів міститься безліч рідкісних і спеціальних слів і учень повинен не тільки перекласти текст, знайти необхідну відповідь на питання, а й розпізнати прихований в тексті сенс.

У тестах-творах необхідно показати володіння мовою для викладу своїх думок. Необхідно в обмеженому за обсягом творі (200-300 слів) на вільну тему показати свою здатність критично мислити, оригінальність уяви і багатство словника.

4.4. Педагогічний аналіз TOEFL

Отже, система тестів ТОЕFL створена для оцінки здатності іноземних абітурієнтів американських і канадських вузів читати і розуміти стандартний усну та письмову англійську мову, володіти його граматикою і вміти ним користуватися для вираження своїх думок.

Виникає питання: чи достатньо адекватна пропонована екзаменаційна процедура мети іспиту?

Виходячи з викладеної в лекціях № 3 та № 4 теорії педагогічних вимірювань, яке вимірювання якості знань учнів повинна відповідати таким педагогічним вимогам:

1) бути змістовно валідним, т . е. здійснюватися на раніше вивченому безлічі УЕ (чого вчили, то й треба перевіряти);

2) бути функціонально валідним, тобто відповідати меті вивчення заданих УЕ;

3) бути простим, тобто містити одну задачу даного рівня;

4) бути надійним для точних суджень.

А. Насамперед змістовно чи валидни тести TOEFL? Щоб відповісти на це питання, треба зіставити зміст тестованого знання з вмістом застосовуваних тестів. На жаль, таке зіставлення зробити неможливо, оскільки система ТОЕFL не обмежує себе ні лексичним, ні граматичним мінімумом, на якому будуються тести. Тому проголошена мета розуміти англійську мову і вміти ним користуватися безрозмірна навіть для носія мови. Не випадково американці з молодих нігтів і до сивого волосся вивчають свою мову, як

182

-е-

Bespalkol.qxd 28.02 .2008 16:15 Page 1ІЬ3

Лекція № 5. Педагогічний аналіз деяких зарубіжних тестових систем

це роблять і росіяни, і німці, і французи, і представники будь-якої іншої національності. І відбувається це тому, що будь-який національний мова складається з мільйонів нелічених лексичних одиниць, моделей, правил і винятків. Навіть кращі національні письменники і поети використовують у своїй творчості мізерну частку національного мовного багатства. Що ж говорити про абітурієнта-іноземця, який готується в спеціалізований вуз чужої країни, де навіть самий красномовний професор використовує в своєму лексиконі дві-три тисячі стандартних для даного предмета лексичних одиниць? Вивченню мови в її безмірі багатстві присвячують ціле життя покоління вчених, і вони йдуть з життя, так і не завершивши вивчення цієї вічно розвивається. Чи можна вимагати від іноземного абітурієнта безрозмірного знання чужої мови? Безрозмірна за обсягом УЕ мета породжує і безрозмірне зміст іспиту, і ні про яку змістовної валідності тестів системи TOEFL говорити не доводиться. Іспит вироджується в примітивну лотерею-пастку з величезною ймовірністю провалу випробуваного в кожному тесті. Важко собі уявити, щоб автори TOEFL не були знайомі з вимогою змістовної валідності тесту, оскільки про це йдеться навіть у самих примітивних і рецептурних посібниках з розробки тестів досягнення.

Напрошується питання: чи не з комерційних чи міркувань автори цієї тестової системи навмисно і грубо порушують цю вимогу? На це питання наводить також і підозріле нововведення: корпорація ETS, що є розробником і власником TOEFL, почала публікацію посібника під назвою «Test Prep From Test Maker», що означає «Підготовка до іспиту за посібником від виробника тестів». Тепер уже фірма ETS продаватиме довірливим абітурієнтам не лише сам тест, але і допомога по його подоланню, монополізуючи таким шляхом весь ринок навчання англійської мови за рубежами США. Ігноруючи вимогу змістовної валідності тестів і кожен раз варіюючи тест на безмірі масиві мови, екзаменатори позбавляють піддослідних законної можливості цілеспрямовано підготуватися до іспиту, і їм залишається лише сподіватися на знаменитий російський «авось». Чи не тому навіть добре підготовлені випускники середньої школи незмінно отримують досить низькі оцінки по TOEFL? Навряд чи допоможе і новий посібник при інвалідності іспиту.

 183 

 -Е- 

 Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1ІЬ4 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 Навряд чи захочуть виправлення цієї педагогічної помилки в тестовій системі ТОЕБЬ його автори, але якби у них таке бажання з'явилося, то необхідно: 

 а) точно визначити і поставити те лексичний мінімум, який використовується викладачами в типовому американському навчальному закладі та авторами відповідних підручників. Дослідження показують, що 3-4 тисячі лексичних одиниць у прикладних науках і Огденовскіе (Ogden, CK) 800 одиниць житейській лексики є хорошим базисом для розвитку мовної свідомості учня і його подальшого мовного розвитку. У спеціальному дослідженні, проведеному професором Hirsch, ED, і результати якого опубліковані у монографії під назвою «Cultural Literacy» (1987), показано, що культурна освіченість утвореного американця полягає в знанні всього 8500 «Консепт». Під Консепт (concept) розуміється те ж саме, що раніше було названо нами навчальними елементами (УЕ): об'єкти, предмети, явища, процеси та методи діяльності людей. У зв'язку зі сказаним, природним є вимога створення словника-мінімуму, який по всім педагогічним принципам освіти повинен бути доступний учням для підготовки до іспиту; 

 б) точно так само повинні бути визначені типові граматичні форми, використовувані у відповідних науках, і моделі мови, які учні повинні засвоїти. 

 Ці вихідні дані, доступні для учнів, можуть підвищити змістовну валідність ТОЕБЬ. В іншому випадку тест перетворюється на несподівану пастку для учня. Адже в навчанні завжди в учня було законне виправдання незнання, якщо він стверджував: «А ми цього не вивчали ...». Учитель інтуїтивно дотримується змістовної валідності випробування. Змістовна ж інвалідність ТОЕБЬ свідомо посилюється ще і тим, що його автори з тих же міркувань, що і в системі SAT, штучно ускладнюють тести, щороку включаючи в них нові спеціально підібрані 300 слів нестандартної і рідко використовуваної лексики. Як вище показано, це може поставити в глухий кут і носія мови, а не тільки абітурієнта. При цьому автори ТОЕБЬ неодноразово підкреслюють, що їх тести побудовані на базі стандартної англійської, використовуваного в США і Канаді. Що це? Лицемірство або незнання власного продукту? 

 184 

 Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page ІІНБ 

 Лекція № 5. Педагогічний аналіз деяких зарубіжних тестових систем 

 При аналізі структури тестів TOEFL спливає ще одна недоладність: студент переводить англійські тексти з англійської на англійську, а не на свою рідну мову, на якому він може точно і повно показати своє розуміння іноземної мови. Де гарантія, що при такому «дубль-тестуванні» не накопичуються помилки висловлювання при подвійному перекладі: з англійської на російську і з російської на англійську? 

 Істотним порушенням змістовної валідності тестів розуміння англійської лексики є вимога не стільки перекладу того, про що йдеться в тесті, а логічною інтерпретації ретельно завуальованого сенсу або зовсім безглуздого тестового висловлювання. У наведеному вище прикладі тесту, де обговорюється іспит за статистикою, в альтернативах можливої відповіді випробуваному не пропонуються варіанти перекладу, що було б змістовно валідним для читання іноземною мовою, а питання і варіанти відповіді на вгадування прихованого змісту у висловленні студента. І тест миттєво трансформується з мовного в тест перевірки логічного мислення випробуваного. Дійсно, питанням What does the man mean? (Що студент має на увазі?), А не природним у цій ситуації питанням What did the man say? (Що студент сказав?) Радикально підміняється діяльність випробуваного в тесті: замість перекладу - логічний аналіз висловлювання при нестачі інформації, і тест стає інвалідним щодо проголошених цілей іспиту. Наведений у тесті короткий діалог нічого не говорить перекладачеві щодо того, екзаменувався чи студент або екзаменувався. Його фраза: «I'll say! І studied for it, but I hardly knew any of the answers », в перекладі звучить тільки так:« Не скажи! Я готувався до іспиту, але не знаю відповідей на питання ". З висловлювання студента зовсім не випливає, що: Although he studied, he did not do well on the test (Незважаючи на те, що він готувався, він провалив тест). Цілком може бути, що, незважаючи на погане знання відповідей на питання тесту, він дивом його виконав або, що, погано знаючи відповіді (I hardly knew any of the answers ...), він взагалі не пішов на іспит. Тоді не четвертий, а перший варіант із запропонованих відповідей буде вірний.

 У будь-якому варіанті відповіді випробуваний потрапить в розставлену для нього пастку змістовної інвалідності тіста і зробить помилку, викликану не його незнанням мови, а недоліком даних для прийняття однозначного логічного висновку. Подоб- 

 185 

 Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1ІЬ6 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 ная підміна предмета тестування і сповзання в інші області знання (психологію, логіку, історію та ін.) руйнує змістовну валідність тесту і веде до помилкових суджень про якість знань учня по предмету іспиту. 

 Б. Тепер розглянемо, наскільки функціонально валидни тести TOEFL 

 Для цього можна порівняти діяльність, що задається тестами TOEFL, з реальною діяльністю студента в американському вузі. Ця діяльність полягає в слуханні лекцій, читанні навчальної літератури, спілкуванні на заняттях і поза ними, написанні курсових і дипломних робіт, користуючись обмеженою і точно обумовленою лексикою навчальних предметів. Виконуючи всі ці види діяльності, студент не отримує ні від кого ні допомоги, ні підказки, а діє на основі інформації, що міститься в його пам'яті. Це означає, що студент повинен мати здатність читати, розуміти, спілкуватися і писати англійською мовою як мінімум на другому рівні засвоєння. Чи відповідає діяльність, що задається тестом, цього очевидного вимогу? Нічого подібного. TOEFL робить різниці між тестами різних рівнів і оцінює їх однаковим балом. Тести слухання, граматики та читання - все першого рівня і функціонально ін-валідність реальної діяльності студента у вузі. 

 Продовжуючи аналіз TOEFL, представляється досить дивним умова виконання тесту слухання: «Ви прослухаєте діалог тільки один раз. Їх не повторюватимуть, і вам не дозволяється робити нотатки ». Обидва обмеження суперечать природній ситуації спілкування. У будь-який момент діалогу не буде нетактовним перепитати: «Вибачте, не зрозумів». Заборона повторити висловлювання, яке повинно бути зрозуміле випробуваним, по-перше, вносить непотрібну додаткову нервову напруженість в екзаменаційну процедуру, а по-друге, перетворює тест досягнення у функціонально інвалідний тест пам'яті та уваги. 

 Заборона робити нотатки і зовсім дивно, оскільки власні дослідження працівників корпорації TOEFL (Hale and Courtney, 1991) показують, що, роблячи замітки, випробовувані отримують додаткові знання, краще запам'ятовують, знаходять більш точні визначення. Ось чому навіть професійні перекладачі роблять замітки в процесі синхронного перекладу. Чому ж абітурієнта цього позбавляють? 

 186 

 Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 

 Лекція № 5. Педагогічний аналіз деяких зарубіжних тестових систем 

 Аналіз функціональної валідності тестів розуміння мовлення приводить до висновку, що всі вони виконані на першому рівні засвоєння у вигляді тестів розрізнення. Отже, тести на розуміння усної мови функціонально не валидни майбутньої діяльності абітурієнтів, якість якої вони покликані оцінити. Вони орієнтують викладачів мови і студентів на занижений рівень засвоєння мови, чим створюють для останніх утруднені умови адаптації в англомовній середовищі і можливу перспективу академічної неуспішності з цієї причини. 

 У тестах розпізнавання правопису тести підстановки зведені до першого рівня діяльності на розрізнення правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів. 

 Тести по знаходженню помилки в реченні можна ототожнити з типовою завданням, тобто вони валидни другому рівню засвоєння тільки в тому випадку, якщо вимагатимуть від випробуваного не тільки розпізнати помилку (перший рівень), але і виправити її. 

 Тести на читання та розуміння прочитаного вимагають логічної та семантичної інтерпретації тексту для виявлення їх глибинного сенсу. Це робить ці тести валідними третьому рівню засвоєння, що зайве ускладнює тести для абітурієнтів, що не націлених на філологічні відділення університетів. 

 Те ж саме відноситься і до тестів-творам. Твір в принципі не відноситься до сфери мовної діяльності. Це діяльність літературна, основними компонентами якої є не лексика, а семантика, граматика, логіка, уяву і мислення. Всі ці якості мають відношення до особистості письменника та його літературній майстерності, а не до абітурієнта і його володінню письмовій промовою. Про ці тестах, особливо творах на вільну тему, виконуваних експромтом в ході іспиту, можна говорити, по-перше, як про змістовно інвалідних завданнях і, по-друге, як про завдання четвертого рівня засвоєння. В обох випадках вони недоречні для іспиту, який перевіряє володіння абітурієнтом стандартним англійською мовою. Якщо абітурієнту в майбутньому і доведеться писати будь-які твори (essays), то це завжди будуть змістовно валідниє завдання другого рівня засвоєння і ніколи завдання на вільну тему (четвертий рівень). Такі вимоги можуть бути пред'явлені абітурієнту хіба що при вступі на деякі творчі спеціальності (література, мистецтво, істо- 

 187 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 18Ь8 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 рія), і то тільки абітурієнту-американцеві, але не іноземцю, творчі літературні здібності якого можуть бути виявлені лише на його рідній мові. 

 Наприклад, чужинцю-абітурієнту пропонується написати твір в 300 слів на тему феміністського руху в США і іспит з мовного перетворюється на іспит по одному з фактів історії. Звідки чужинцеві знати те, що багато випускників американської 12-річної школи не знають? А не знають вони багато чого про те, як американські жінки ще 150 років тому, після прийняття конституції і декларації незалежності, де було сказано, що всі люди створені Богом рівними, боролися за свої права. У хвилинах Сполучених Штатах до кінця першої чверті ХХ століття становище жінки в суспільстві незначно відрізнялося від їхнього положення в Ірані, хіба що паранджу не було потрібно носити. 

 Про змістовної інвалідності тестів-творів як засобу виявлення володіння другою мовою красномовно говорять і критерії оцінки творів. Аналізуючи ці критерії, можна зробити цілком обгрунтований висновок, що даний тест взагалі не має відношення до перевірки якості володіння іноземною письмовою мовою. Як вказується в поясненні сенсу цього тесту, він призначений для перевірки уяви, творчого мислення, логічних здібностей, емоційності та інших ірраціональних особистісних якостей випробуваного, але не володіння стандартним письмовою англійською мовою. Це скоріше характеристики письменника, ніж рядового абітурієнта вузу, для визначення письмових здібностей якого було б цілком достатнім виконання викладу або написання нескладного диктанту. 

 Багато питань викликають також критерії оцінки якості знань піддослідних. «Зрівнялівка» в оцінці різнорівневих тестів і сума балів за їх виконання, по-перше, неприпустима з математичних міркувань (відсутність адитивності), а по-друге, не дає об'єктивної картини успішності і підстав для правильних суджень при прийомі до вузу. 

 Важливо й те, що надійність батарей тестів різного виду діяльності надзвичайно низька (30% -40%), що також різко знижує достовірність суджень за результатами тесту. 

 І, звичайно, повний волюнтаризм у призначенні часу на виконання батарей тестів різного рівня: 50 тестів першого 

 188 

 -Е- 

 Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page ІІЬ © 

 Лекція № 5. Педагогічний аналіз деяких зарубіжних тестових систем 

 рівня - 30 хв. (Півхвилини на тест); 40 тестів другого рівня - 25 хв. (Теж півхвилини); 60 тестів 2-3 рівня - 55 хв. (Майже хвилина на тест). Така жорстка регламентація для перевірки знання іноземної мови нічим не виправдана: випробуваному може бути надано стільки часу, скільки йому необхідно, для завершення всього тесту без поспіху і нервового напруження. Ця рекомендація підтримується спеціальним дослідженням фактора часу для якості виконання тесту (Hale, 1992). Однак творці тесту з цим не вважаються і в новій редакції тесту, призначеного для комп'ютерного використання, всі зазначені вище недоладності ще більш поглиблюються. Тепер вже буде тестуватися усне мовлення випробуваного, незважаючи на те, що об'єктивних критеріїв її якості не існує, ірраціональні властивості твори будуть зараховуватися в бал оцінки, а час виконання тесту зведено до часу, хіба що посильного для холеричного носія мови. Ясно, що ці «удосконалення» не мають нічого спільного з педагогікою, а продиктовані тільки бізнес-міркуваннями: чим важче в подоланні тест, тим більше, завдяки багаторазовим спробам його подолання, дохід екзаменаторів. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4. Тестова система TOEFL"
 1. ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ТЕСТОВИХ СИСТЕМ
    тестових систем. 3. Аналіз тестової системи SAT. 3.1. Тест SAT I. 3.2. Тест SAT II. 4. Тестова система TOEFL. 4.1. Фактична довідка. 4.2. TOEFL як він є. 4.3. Конструкція тестів TOEFL. 4.4. Педагогічний аналіз TOEFL. 5. Загальні висновки і конкретні пропозиції. Деякі публікації за темою лекції. Синопсис Дуже часто при обговоренні педагогічних проблем доводиться
 2. 5. Загальні висновки і конкретні пропозиції
    тестів, його цілком влаштовує сліпа емпі-189 Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1ІН1 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА ріка типу SAT і TOEFL, що утворюють ту «каламутну водичку», в якій ловиться велика рибка. Утворенню для його прогресу життєво важливі об'єктивні методи визначення якості його діяльності і, зокрема, визначення якості навченості його
 3. 6. Створення тестів різного рівня
    тестів успішності навчання слід керуватися найбільш загальними вимогами до них: 1) бути змістовно валідними, 2) бути функціонально валідними; 3) завдання мають бути загальнозрозумілими і містити в явному вигляді питання; 4) бути простими. Вимога змістовної валідності тесту, як вище вже не раз підкреслювалося, полягає в тому, що можна контролювати тільки те знання, якому
 4. 2. Методика педагогічного аналізу тестових систем
    тестів, на перший погляд може здатися, що існує безліч тестових систем та їх аналіз може перетворитися на дуже громіздке підприємство. Але якщо придивитися до вихідних посилок (згадані «біблії»), що лежить в основі створення та використання цих тестових систем, то виявляється, що всі вони побудовані за однією і тією ж методичної схемою, при незначних варіаціях у своїй
 5. Оцінка інтелектуального розвитку.
    тестових методик, спрямованих на оцінку інтелектуального розвитку тестованих за результатами рішення пред'явлених завдань, складається з 2-го і 4-го інтелектуальних тестів Айзенка, словесного тесту Дйзен-ка, методики "Виявлення загальних понять". За допомогою інтелектуальних тестів Г. Айзенка оцінюється узагальнений показник швидкості вирішення завдань (швидкості міркування), зібраності і завзятості, т.
 6. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ТЕСТІВ
    Глава 1: 1.1 - 1В, 2Б, 3А, 4Б, 5В; 1.2 - 1Г, 2Г, 3Г. Глава 2: 2.1 - 1А, 2Г, 3В, 4В; 2.2 - 1В, 2Г, 3А. Глава 3: 3.1 - 1Б, 2А, 3А; 3.2 - 1Г, 2В, 3В. Глава 4: 4.1 - 1А, 2В, 3Г; 4.3 - 1Б, 2В, 3Б; 4.3 - 1Г, 2Г, 3Г; 4.4. - 1Г, 2Г, 3Г, 4В, 5Б; 4.6 - 1Г, 2Б; 4.7 - 1Г, 2В, 3В, 4А, 5А; 4.8 - 1В, 2Г, 3Г, 4А. Глава 5: 5.1 - 1В, 2Б, 3А; 5.2 - 1Б, 2Г, 3Б, 4Г, 5Г; 5.3 - 1Г, 2В, 3Г.
 7. 7. Методичні рекомендації ДЛЯ ВИКОНАННЯ контрольної РОБОТИ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА
    тестових завдань (з Нової сторінки), потім - практичне Завдання (з Нової сторінки). Контрольна робота оцінюється: "Зараховано", "незарахована". У разі незарахування контрольної роботи вказуються причини цього. Контрольна робота может буті незарахована у випадка: - Виконано не тієї вариант контрольної роботи; - теоретичне Завдання Виконання з порушеннях вимог до нього, в т.ч. Стосовно ОБСЯГИ; - НЕ
 8. 8. Тести, іспити і демократія
    тестів для перевірки якості засвоєння учнями навчальних предметів може якісно змінити один з важливих елементів навчального процесу - іспит. Іспити завжди створювали і створюють понині відомі емоційні напруги у випробовуваних через непередбачуваної поведінки екзаменатора, випадкового і несподіваного питання і загальної Секрет-ності всієї процедури підготовки та проведення випробування. При-
 9. 5. Структура тесту
    тестів, але на конструкцію тесту не впливають. Так, 125-е-ВеБраІкоІ.дхсІ 28.02.2008 16:15 Раді Іії-б 26 грудня В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА можна говорити про наборах тестів на різних щаблях абстракції або ступеня усвідомленості, різних по надійності або автоматизації, але це не змінить диференціювання тестів по чотирьох рівнях засвоєння. Для зручності
 10. Анотація
    тестові завдання, список основної та додаткової літератури, методичні вказівки для
 11. 1. Чи можна довіряти тестам?
    тестів. Серед безлічі публікацій на цю тему виділяється книга відомого тестового експерта А.Д. Стре-нио (AJ Strenio, Jr.) Під страхітливим назвою «Тестова пастка» (The Testing Trap, NY, 1981). Основний пафос книги полягає в тому, що тестові оцінки стали в Сполучених Штатах, по суті, доленосним критерієм ставлення до людини, визначаючи його життєві можливості. На багатому
© 2014-2021  ibib.ltd.ua