Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В. П.. природосообразном педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Методика педагогічного аналізу тестових систем

Знайомлячись з сьогоднішнім закордонним ринком тестів, на перший погляд може здатися, що існує безліч тестових систем та їх аналіз може перетворитися на дуже громіздке підприємство. Але якщо придивитися до вихідних посилок (згадані «біблії»), що лежить в основі створення та використання цих тестових систем, те виявляється , що всі вони побудовані за однією і тією ж методичної схемою, при незначних варіаціях у своїй емпіричної частини. Це особливо характерно для тестових систем, що використовуються в США і скопійованих Росією у вигляді горезвісного ЄДІ, яким ми і приділяємо наше основну увагу. У даній лекції будуть розглянуті дві найбільш широко представлені в освіті США тестові системи: SAT і TOEFL.

Даний аналіз зарубіжних тестових систем здійснюється з позицій, викладених у попередніх лекціях. В наших роботах, підвідних підсумок піввікового пошуку об'єктивних змістовних показників протікання педагогічних процесів, відкривається можливість переходити в аналізі педагогічних явищ з феноменологічних позицій на позиції якісної, а потім і адекватної кількісної теорії.

У даному аналізі тестових систем ми озброєні наступними методиками об'єктивного аналізу їх педагогічної сутності:

1) теорією розділених параметрів (N, в, а, т, у) якості знань учнів;

1) вимогою змістовної валідності тесту;

2) вимогою функціональної валідності тесту;

3) вимогою простоти тесту;

4) вимогою общепонятности і однозначності завдання тесту;

5) вимогою надійності тесту;

6) вимогою коректності швидкісного тесту;

7) 12-бальною шкалою оцінки, поєднаної з процесом формування знань.

162

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 1Іг-3

Лекція № 5. Педагогічний аналіз деяких зарубіжних тестових систем

Теорія розділених параметрів якості знань учнів викладена в попередній лекції (див. Лекцію № 4).

Змістовна валідність тесту, як згадувалося вище, означає, що всі завдання тесту можуть бути дозволені на основі раніше вивченого у предметі навчального матеріалу. «Що мало бути вивчене, про те і запитують» - афористичний правило змістовної валідності тесту. Здавалося б, цілком просте і очевидне вимога. Однак, якщо при створенні тесту, коли не використовується формалізована методика аналізу відповідності тесту змісту навчального матеріалу, відхилення від змістовної валідності стають систематичною помилкою. Нижче при аналізі конкретних систем ці відхилення будуть наочно продемонстровані, але висновок про можливу змістовної інвалідності тесту може бути винесено відразу ж, як тільки буде встановлено, що у змісті предмета не виділені навчальні елементи, з опорою на які будуються тести.

Непомітно для себе укладачі тестів відхиляються від здається їм обмеженості змісту предмета і будують тести на «здогад», яка здається їм такий «простий». Наявність графа навчального предмета з наочним поданням структури та номенклатури навчальних елементів у предметі дозволяє практично повністю уникнути помилок в змістовної валідності-сти тесту. І це не умоглядний, а аналітичний підхід.

Функціональна (конструктивна) валідність тесту означає, що тести побудовані з орієнтацією на деякий, чітко і точно сформульований діагностується ознака якості діяльності щодо тестованого предмету. Зіставляючи сконструйований тест з необхідної діяльністю щодо його виконання, доходять висновку про функціональну валідність тесту.

У теорії розділених параметрів чітко виділено такий діагностується ознака функціональної валідності тесту, як спосіб виконання діяльності при вирішенні завдання тесту: репродуктивно з підказкою, репродуктивно по пам'яті, евристично і творчо. Відповідно будь-який тест, складений для діагностики засвоєння знань і умінь учнями, може бути однозначно віднесений до однієї з названих вище категорій діяльності та зроблено висновок про валідності його використання стосовно даної мети навчання.

За способом опису діяльності в тесті судять про його критеріальною валідності. Суттєвою ознакою критері-

163

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 16r4

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

альний валідності тесту є ступінь абстракції або наукова мова тесту, який повинен в точності збігатися з мовою опису змісту навчання у навчальному предметі.

Афоризм конструктивною і критеріальною валідності тіста може бути сформульований, перефразовуючи улюблене вислів диктаторів: «Мета навчання визначає засоби діагностики якості засвоєння знань».

Звичайно, цей афоризм доречний тільки в тому випадку, коли мета задана діагностично. Функціональна валідність тесту не може бути встановлена, якщо мета навчання не поставлена діагностично. Наприклад, якщо мета навчання поставлена: «Навчити учнів читати англійською мовою», то можна пропонувати будь-який тест, але ні його змістовну, ні функціональну, ні критеріальну валідність довести не можна. Перефразуємо мету: «Навчити учнів самостійно читати літературні тексти англійською мовою, складені на основі базової (800 одиниць) лексики». За такого формулювання мети навчання функціонально валідним буде тест на читання (впізнавання по пам'яті - а2) англійського тексту, що не виходить за межі, обмежені зумовленими метою восьмьюстамі навчальними одиницями (змістовна валідність).

Критериально валідним він стане, якщо це текст літературний ФД а не який-небудь спеціальний. До критеріальною валідності слід віднести і відповідність тесту цілі по усвідомленості засвоєння (\ | /).

Загальнозрозумілих і однозначність опису завдання тесту означає, що учню ні про що не треба здогадуватися, читаючи завдання тесту: воно зрозуміло йому відразу.

Простота тесту - це чисто функціональне вимога, що запобігає помилки оцінювання через схильність укладачів тестів ускладнювати їх зміст шляхом нашарування в одному кадрі декількох тестів, та ще й різного рівня. У цьому випадку природа помилки, якщо вона трапляється, часто не може бути пояснена.

Вимога надійності тесту полягає в тому, що оцінювання повинно проводитися батареєю тестів з надійністю, допустиму для даної мети контролю якості навчання.

Іноді йдеться про швидкісні тестах: це ті ж тести досягнень з обмеженням часу на тестування. Обмеження часу перетворює тест досягнень у швидкісній тест досягнень. Завжди, задаючи обмежений час на виконання те-

164

-е-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1ІН5

Лекція № 5. Педагогічний аналіз деяких зарубіжних тестових систем

ста, його перетворюють на швидкісний тест. Необхідність швидкісного тесту завжди повинна бути доведена і, в разі необхідності такого, його вимоги повинні бути співвіднесені з індивідуальним темпом учня. Індивідуальний темп учня - це психологічна характеристика учня, вона повинна утримуватися в особовій справі учня в розділі з опис її темпераменту.

Оцінка якості знань учня повинна виставлятися в залежності від досягнутого їм місця на траєкторії процесу засвоєння діяльності і за шкалою, відповідної природі оцінюваного ознаки. Ми скрізь використаємо 12-бальну шкалу відносин, відповідну процесу сходження учня за рівнями засвоєння діяльності. Оцінка за 12-бальною шкалою однозначно показує позицію учня за якістю його знань на повній діапазоні можливої людської діяльності в даному предметі від учнівської (а,) до творчої (aj.

Таким чином, викладена в лекціях № 2-4 дидактична теорія вимірювання та оцінки якості знань учнів стає базою для аналізу педагогічної коректності застосовуваних у США і Росії тестових систем.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Методика педагогічного аналізу тестових систем"
 1. Методи і методика дослідження
  методика досліджень (вивчення конкретної педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи
 2. Основні завдання юридичної педагогіки
  методики юридико-педагогічного пізнання; - створення наукової картини юридико-педагогічної дійсності, притаманною правової сфері суспільства, діяльності органів правопорядку та їх співробітників, її парадигми і понятійно-категоріального апарату; - проведення педагогічних досліджень з актуальних проблем законотворчої, правоохоронної, правозастосовної і
 3. Оцінка інтелектуального розвитку.
  методик, спрямованих на оцінку інтелектуального розвитку тестованих за результатами рішення пред'явлених завдань, складається з 2-го і 4-го інтелектуальних тестів Айзенка, словесного тесту Дйзен-ка, методики "Виявлення загальних понять". За допомогою інтелектуальних тестів Г. Айзенка оцінюється узагальнений показник швидкості вирішення завдань (швидкості міркування), зібраності і завзятості, тобто бажання
 4. ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ТЕСТОВИХ СИСТЕМ
  педагогічного аналізу тестових систем. 3 . Аналіз тестової системи SAT. 3.1. Тест SAT I. 3.2. Тест SAT II. 4. Тестова система TOEFL. 4.1. Фактична довідка. 4.2. TOEFL як він є. 4.3. Конструкція тестів TOEFL. 4.4. Педагогічний аналіз TOEFL. 5. Загальні висновки і конкретні пропозиції. Деякі публікації за темою лекції. Синопсис Дуже часто при обговоренні
 5. Педагогічний контроль
  методика, забезпечення, умови; навчальні, виховні, розвиваючі та освітні складові педагогічного процесу та його
 6. Виділення педагогічної проблеми, її вивчення і визначення мети рішення (бажаного результату)
  педагогічного результату. Перший прийом у його підготовці та прийнятті - виділення педагогічної проблеми, її вивчення, з'ясування, визначення мети її рішення. Педагог, зіткнувшись з якоюсь труднощами в роботі або виявивши, що досягаються результати не ті, які хотілося б мати, замислюється над причинами їх. У чому суть проблеми, де може знаходитися причина , що треба робити? Відповідаючи
 7. 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
  методика викладання навчальних дисциплін на кафедрах і циклах. Методична робота є невід'ємною складовою частиною педагогічного процесу в освітніх установах і одним з основних видів діяльності викладачів, навчального відділу та керівництва навчального закладу. Її теоретичну основу складає методика навчання - особлива область педагогічної науки. Основними завданнями
 8. категоріальний-понятійний апарат
  педагогічної реальності. категоріальний-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико -педагогічної проблематикою. А.Д.
 9. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну із закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу
 10. Результати експериментально-психологічного дослідження
  методикою Равена вираз непродуктивний, здатний виконати лише початкові, які не потребують трансформацій, варіанти; при переході до подальшим картками намагається некритично переносити знайдений ним спосіб "успішного" виконання . Допомога з боку експерта мало покращує показники. При дослідженні в методиці Роршаха виявляє тип протоколу, характерний для більш раннього віку - домінують
 11. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  педагогічної діяльності. 3. Порівняльний аналіз психологічного потенціалу особистості вчителів, які здійснюють різні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності
 12. Теми для рефератів 1.
  педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 13. Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів.
    методики розслідування окремих видів злочинів. Поняття і зміст основних елементів загальних положень криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів. Структура приватноїкриміналістичної методики. Контрольні питання: Яка наступність і взаємозв'язок існує між криміналістичною технікою, тактикою і методикою розслідування окремих видів
 14. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічної роботи та хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 15. 1. Чи можна довіряти тестам?
    методики і «фундаментальні» праці, детальнейшим чином розглядати кожну операцію створення, застосування та інтерпретації результатів тесту. Тільки за останні півстоліття були видані чотири практично ідентичні 800-сторінкові «біблії» тестування під одним і тим же назвою «Educational Measurements. Кожна з цих «біблій», зберігаючи наступність з попередньою, була підготовлена окремим
 16. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 17. Система педагогічних наук
    методика виховання і навчання, самоформірованія, школоведеніе (вузоведеніе). Ці складові є родовими. Видовими ж формами по відношенню до загальної педагогіки є порівняльна, спеціальна педагогіка, історія педагогіки, вікова, професійна і соціальна педагогіки. Кожна з них має свої підвиди. Таблиця 1.1 Система галузей педагогіки ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 18. Зміст і питання методики професійно-педагогічної підготовки
    методики проведення занять за своїм розділу професійної підготовки. Слід мати на увазі, що професіоналізм викладача як фахівця не рівнозначний підготовленості до навчання інших навіть зі спеціальних питань. Дослідження показують, що для успіху викладач, як мінімум, повинен ще: а) чітко знати зміст всього розділу, б) вміти розподіляти його
 19. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    методику занять з професійної підготовки. 5. Охарактеризуйте основи методики формування та вдосконалення професійних знань, навичок і умінь співробітників. 6. Розкрийте структуру групового майстерності спеціальних груп правоохоронних органів. 7. Які особливості підготовки спеціальних груп правоохоронних органів? 8. Обгрунтуйте необхідність і
 20. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    педагогічної діяльності. 1. Поняття соціально-психологічної адаптації до професійної діяльності. 2. Педагогічна взаємодія початківця вчителя-стажиста з іншими суб'єктами освітнього процесу як фактор його соціально-професійної адаптації до практичної діяльності. 3. Включеність студент-майбутніх вчителів у процес
© 2014-2022  ibib.ltd.ua