Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

8. Тести, іспити і демократія

Використання тестів для перевірки якості засвоєння учнями навчальних предметів може якісно змінити один з важливих елементів навчального процесу - іспит. Іспити завжди створювали і створюють понині відомі емоційні напруги у випробовуваних через непередбачуваної поведінки екзаменатора, випадкового і несподіваного питання і загальної Секрет-ності всієї процедури підготовки та проведення випробування. При-

152

-е-

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1 ^ г3

1553

Лекція № 4. Інструменти діагностики якості знань учнів. Тести

менение тестів, за певних умов, може зняти ці негативні явища і зробити іспит рутинним звітом учня про виконану їм навчальної роботи.

Першим з цих умов є розробка і приміщення в підручнику всіх тестів, що відображають мету навчання і містять все вивчені УЕ. Вчення по такому підручнику дозволяє учневі проводити систематичний самоконтроль якості своєї навчальної роботи і усвідомлено управляти нею. Можуть бути створені спеціальні збірники тестів, що володіють тією ж повнотою подання всіх УЕ, що входять до складу навчального предмета і відповідають меті навчання.

Другим з цих умов є включення в екзаменаційні випробування тільки таких тестів, які містяться в підручнику, або таких, які подібні ім. Ця умова відповідає вимозі змістовної валідності тесту. Відоме прагнення екзаменаторів відхилятися від змістовної валідності тесту і включати на іспитах тести з раніше вивченим УЕ, виправдовуючись тим, що учень повинен вміти орієнтуватися в несподіваних ситуаціях шляхом перенесення засвоєних умінь в нові умови, нічим не виправдане. Якщо таке трапиться в майбутній практиці учня і йому зустрінеться завдання, не схожа на вивчені, то це буде, як мінімум, тест третього рівня, для вирішення якого він може залучити найширшим чином літературу і допомогу експертів, що в екзаменаційних умовах неможливо.

Тести третього і четвертого рівнів абсолютно недоречні в умовах загальноосвітньої школи і можуть використовуватися тільки при підсумкової атестації у вищому професійному освіті. Нарешті, надання в розпорядження учня в самому підручнику повного набору тестів по предмету для поточного самоконтролю може поставити під питання необхідність іспиту, як такого взагалі. І останнє, найбільш суперечливий з точки зору традиційної освіти вимога, - це надання учню повної свободи (демократія!) користування під час іспиту усіма можливими джерелами інформації: підручниками, монографіями, конспектами, шпаргалками і пр., моделюючи таким шляхом майбутню діяльність учня, коли використання різних джерел ніким і нічим, крім їх наявності, що не буде обмежено. Крім того, усталене в традиційному навчанні вимога повного і безумовного запам'ятовування всієї інформації, що міститься в навч-

153

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 15 * 4

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

ном предметі (а2), ігнорує і суперечить природним властивостям людської пам'яті, схильною забуванню і відновленню після короткочасного підкріплення. Регулювати ступінь досягнутого учням майстерності можна за допомогою параметра автоматизації, мінімального (Кт <0,5) на першому рівні і поступово підвищувати (Кт> 0,5) на наступних рівнях засвоєння. Надання випробуваному можливості «зазирнути» в джерело в рамках вимоги автоматизації анітрохи не спотворить судження про його підготовку, але істотно знизить традиційно ігнорований екзаменаційний стрес.

Не можна в цій лекції обійти мовчанням і традиційно-масове оману з приводу можливості застосування тестів для перевірки якості підготовки учнів у так званих «творчих» навчальних предметах: літературі, історії, інших гуманітарних дисциплінах.

Типова позиція супротивників застосування тестів в цих дисциплінах полягає в тому, що шановні професори - гуманітарії допускають використання тестів у природничо-наукових і прикладних науках, але різко заперечують проти їх застосування в гуманітарних. На підтримку своєї позиції вони наводять спеціально підібрані неосвічене складені тести першого рівня типу:

Хто зазнав поразки в другій світовій війні?

А) Ленін, б) Сталін; в) Наполеон; г) Хрущов; д) Гітлер.

Годі й говорити, що жоден шкільний учитель такого тесту не запропонує своїм учням, і приклад цей є продуктом педагогічно безграмотного розуму.

Педагогічно неетично також вступати в суперечку про застосовність або незастосовність тестів для контролю якості знань учнів, маючи за душею настільки обмежене знання про їх сутності. Втім, ще довго педагогічні рішення будуть приймати владні дилетанти, оскільки, по-перше, вони перебувають в завидною впевненості у своїй педагогічної компетентності, а по-друге, у них просто не вистачає часу, та й потреби на те, щоб вивчати педагогіку: адже за останні 15 років освітою управляло вже півдюжини міністрів-тимчасових правителів!

Будемо сподіватися, що в майбутньому ми не зустрінемо на громадських і телевізійних форумах шанованих професорів-вчених, не прочитали цієї лекції і тим самим ставлять себе в смішне становище своїм педагогічним невіглаством щодо поняття «ТЕСТ».

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 15 N5

155

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 8. Тести, іспити і демократія "
 1. ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ. ТЕСТИ
  тести) тільки такою конструкцією. Чималий вплив на засвоєння подібного помилкового стереотипу зробили і американські спрощенське моделі тестування, міцно засіли в мізках деяких наших шановних вітчизняних дослідників, які читають лише англійською. Насправді словом test в англійській мові, звідки до нас воно й прийшло, позначають будь-яке випробування, іспит або пробу. Форма ж і
 2. Зміст
  Організаційно-методичний розділ 4 Тематичні плани лекцій, семінарських та практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ТА ЗДАЧІ заліки та іспити з криміналістики
  іспиту дозволяє стимулювати розвиток у студентів таких якостей, як працьовитість, відповідальне ставлення до справи, самостійність. Оцінює функція іспиту полягає в тому, що він покликаний виявити отриманих в результаті вивчення предмета знань студента. Для успішного складання іспиту з криміналістики студенти повинні брати до уваги, що: всі основні категорії криміналістики, які
 4. Зміст
  іспиту 90 Питання, що виносяться на залік (іспит) за криміналістиці 91 Додаток № 1 «Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи» 100 Додаток № 2 «Зразок оформлення титульного аркуша дипломної
 5. Програмні тези
  демократії (первісна, антична, демократичні системи Нового часу і в США), їх особливості та фактори спадкоємності. Всенародність, самоврядування, виборність і рівність громадян як базисні принципи первинних видів демократії. - Класичні і сучасні моделі демократії. Охоронна демократія з поділом влади і набором правил, що обмежують владу держави.
 6. Тексти
  демократії. - М., 1992. Даль Р. Поліархія, плюралізм і простір. - Антологія світової політичної думки. - Т. 2. - М., 1997. Даль Р. Про демократію. - М., 2000. Лейпхарт А. Демократія в багатоскладний суспільствах. Порівняльне дослідження. - М., 1997. Політична наука: новиге напрямки. - М., 1999. - Гол. 13, 14, 20. Хантінгтон С. Майбутнє демократичних змін: від експансії до
 7. Демократія
  демократія як форма держави є вираженням диктатури панівного класу. Відзнаками демократії від інших форм держави є: підпорядкування меншості більшості, рівноправність громадян, наявність широких політичних і соціальних прав і свобод, виборність основних органів державної влади, верховенство закону та ін Буржуазна демократія характеризується явним протиріччям
 8. Державне устрій Афін в епоху розквіту демократії (V ст. до н.е.).
  Демократії древніми авторами. Перікл. Експлуатація Афінами союзників. Обмеженість афінської демократії. Література: Антична демократія в свідоцтвах сучасників. М., 1996. Історія стародавньої Греції. / Под ред. Авдиева В.І., Бокщанин А.Г., Пікус М.М. М., 1972, гл. 6 (автор - Савостьянова О.І.). Історія Стародавньої Греції. / Под ред. В.І. Кузищина. М., 2000. З глави XIII - Афінська демократія як
 9. Лекції по бухгалтерському учета, 2009
  Лекції по бухгалтерському
 10. Шпаргалки по міжнародному праву, 2009
  Шпаргалки по міжнародному
 11. 26. Поняття, сутність, основні ознаки політичного режиму демократії.
  Демократичним. Основною якістю демократичного методу є те, що управління людською спільністю здійснюва-ляется з волі більшості її учасників, створюючи систему установ, за допомогою якої виявляється і здійснюється воля більшості, оформлена у вигляді відпо-чих актів. Державознавство виділяє три істотні сторони демократії: 1. . Демократія являє собою
 12. Оцінка інтелектуального розвитку.
  Тести Г. Айзенка були опубліковані в нашій країні в 1972 р.). Тести Айзенка призначені для визначення загального рівня здібностей. У них ис-користується словесний, цифровий і графічний матеріал у поєднанні з різними способами формулювання і пред'явлення завдань. Від випробуваного потрібні елементарні знання, зацікавленість (мотивація), певні навички. Залежність між бажанням
 13. Лекція: Аспекти екологічного права и екополітікі, 2009
  1. Поняття и система екологічного права. 2. Екологічне законодавство України. 3. Екологічні права и обов'язки громадян. 4. Соціально-екологічна політика. 5. Міжнародне екологічне право и співробітніцтво України в екологічній
 14. 2. Пряма і представницька демократія.
  Демократичних і намагаються такими здаватися державах грунтується на низці принципів, серед яких виділяється принцип народного суверенітету. Цей принцип полягає в тому, що джерелом всієї влади вважається народ. Влада народу - це і є демократія в буквальному сенсі слова. Вона здійснюється в представницької і безпосередньої (прямий) формах. Представницька демократія, або
 15. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
  Іспиту в навчальному процесі. 32. Іспит як форма роботи викладача, стиль викладача-екзаменатора; найбільш поширені помилки при проведенні іспиту з філософії. 33. Залік з філософії як форма контролю знань студентів; види заліків. 34. Самостійна робота студента в процесі навчання філософії: види і зміст, роль викладача. 35. Консультація
 16. Лекція: Екологічне право УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ етап, 2009
  Екологічне право УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ
 17. Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004
  Адміністративне право України. Конспект
 18. Конспект лекцій з адміністративного права України, 1998
  Конспект лекцій з адміністративного права
 19. Додаткова література
  демократія в країнах, що розвиваються. - М., 1996. Арон Р. Демократія і тоталітаризм. - М., 1993. Гуггенбергер Б. Теорія демократії. - Поліс, 1991. - № 4. Чи можливий пакт суспільно-політичних сил в Росії? (Круглий стіл). - Поліс, 1996. - № 5. Даймонд Л. Чи пройшла «третя хвиля» демократизації? - Поліс, 1999. - № 1. Демократичні переходи: варіанти шляхів і невизначеність
 20. Глава 2.7. Методи підбору персоналу (співбесіда, інтерв'ю, тестування та ін.)
  тести, практикуючі американськими компаніями, як правило, діляться на чотири категорії: на придатність, професійний рівень, наявність інтересу до своєї професії, особистісні якості . Тести на придатність покликані виявити потенційні можливості індивідуального працівника виконувати ту чи іншу задачу. Різні тести на придатність відрізняються між собою тим, що одні з них визначають загальний
© 2014-2021  ibib.ltd.ua