Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003 - перейти до змісту підручника

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ТА ЗДАЧІ ЗАЛІКИ ТА ІСПИТИ З КРИМІНАЛІСТИКИІспит - це перевірочне випробування по якомусь навчальному предмету , своєрідний підсумковий рубіж вивчення чого-небудь, що дозволяє краще визначити рівень знань, отриманий студентом.
Іспит з криміналістики, як і з будь-якого іншого предмету, переслідує три основні функції - навчальну, виховну та оценивающую. Навчальна функція реалізується в тому, що випробуваний додатково повторює матеріал, пройдений за час вивчення певної дисципліни, знайомиться з питаннями, що не викладеними на лекціях і семінарських заняттях, досліджує нову навчальну та наукову літературу, більш детально опрацьовує широке коло нормативних актів. Виховна функція іспиту дозволяє стимулювати розвиток у студентів таких якостей, як працьовитість, відповідальне ставлення до справи, самостійність. Оцінює функція іспиту полягає в тому, що він покликаний виявити отриманих в результаті вивчення предмета знань студента.
Для успішного складання іспиту з криміналістики студенти повинні брати до уваги, що:
всі основні категорії криміналістики, які вказані в цьому посібнику, потрібно знати, розуміти їх зміст і вміти його роз'яснити;
семінарські заняття сприяють отриманню більш високого рівня знань і, як наслідок, більш високої оцінки на іспиті;
| готуватися до іспиту необхідно починати з першого лекції та семінару; При оцінці знань студентів на іспиті з криміналістики викладач
керуються, перш за все, наступними критеріями:
правильність відповідей на всі питання;
поєднання повноти і лаконічності відповіді;
наявність практичних навичок з застосування технічних засобів, тактику проведення окремих слідчих дій і т.д.;
орієнтування в криміналістичній літературі ;
знання основних проблем сучасної криміналістики;
логіка та аргументованість викладу;
культура відповіді.
Таким чином, при проведенні іспиту викладач приділяє увагу не тільки змістом відповіді, а й формі його викладу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ТА ЗДАЧІ заліки та іспити з криміналістики "
 1. Зміст
  рекомендації з підготовки до семінарських, практичних (лабораторним) заняттям 26 Плани семінарських, практичних (лабораторних) занять 27 Методичні рекомендації з написання курсових робіт 79 Тематика курсових робіт з криміналістики 82 Словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів 84 Методичні рекомендації з підготовки та здачі заліку та іспиту 90 Питання, що виносяться
 2. ВСТУП
  методичні та є відповідно самостійними розділами криміналістичної науки (криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, криміналістичної методики). За цілями застосування розрізняють (певною мірою умовно) криміналістичні засоби і методи судового дослідження та методи профілактики злочинів. По суб'єкту їх застосування зазвичай мають на увазі засоби і методи,
 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
  методичній літературі. Правильно оформлена курсова робота містить: титульний аркуш; зміст або зміст; вступ, в якому обгрунтовується вибір теми та її актуальність; літературний огляд; узагальнення слідчої, судової та експертної практики; методику дослідження; висновок, де містяться висновки та рекомендації автора роботи щодо основних положень проведеного
 4. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
  методичному посібнику наводяться теми по всьому курсу криміналістики, плани лекційних, семінарських та практичних занять, вказана основна і додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі
 5. Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика»
  методичні основи розслідування (злочинів, скоєних організованими злочинними групами, особами із психічними аномаліями, іноземними громадянами , неповнолітніми та ін, основи методик і дій по гарячих слідах, за раніше нерозкритим злочинами та ін.); види методик розслідування. Крім того, вивчаючи даний курс, студенти повинні: Вивчити основні поняття і категорії науки
 6. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  рекомендації. Тактичні та оперативно-тактичні комбінації. Поняття, структура і види тактичного рішення. Взаємозв'язок слідчої ситуації і тактичного рішення. Вплив слідчих ситуацій на формування та реалізацію тактичних прийомів. Тема 12. Тактика слідчого огляду та огляду. Поняття, завдання та види слідчого огляду. Загальні положення тактики слідчого
 7. Тема 6. Криміналістичне дослідження документів.
  Методичні питання криміналістичного дослідження писемного мовлення. М., 1997. Гусєв А.А. та ін Криміналістична експертиза документів. М., 1966. Жбанков В.А. Одержання зразків для порівняльного дослідження. М., 1992. Женило В.Р. Комп'ютерна фоноскопія. М., 1995. Зуєв В.Д. та ін Відновлення змісту документів. М., 1974. Ідентифікація людини по магнітного запису його промови
 8. Тема 7. Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак людини (габітоскопія).
  Рекомендації з виготовлення суб'єктивних портретів. М., 1980. Стьопін В.С. та ін Криміналістичне ототожнення людини за разноракурсним портретам. Методичні рекомендації. М., 1992. Топорков А. А. Словесний портрет: Практичний посібник. М., 1999. Шиканемо В.І. Комплексна експертиза та її застосування при розслідуванні вбивств. Іркутськ, 1976. Шиканемо В.І. Ідентифікація трупа за його черепом.
 9. Тема 22. Розслідування фінансових і податкових злочинів.
  Рекомендації з розслідування розкрадань із застосуванням підроблених авізо. М., 1993. Вафин Р.Р. Вимагання («Рекет»). Криміналістичні проблеми. Єкатеринбург, 1993. Виноградов С.В. та ін Розслідування квартирних крадіжок. М., 1990. Гаухман Л. Д., Степічем С.С. Розслідування грабежів і розбоїв. М., 1971. Звірбуль А.К., Смислов В.І. Розслідування крадіжок, грабежів і розбійних нападів. М., 1982. Казаков
 10. СЛОВНИК найчастіші КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕРМІНІВ
  рекомендацій з організації та здійснення розслідування і запобігання злочинів. Криміналістична тактика - система наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо організації та планування попереднього і судового слідства, визначенню лінії поведінки здійснюють його осіб, прийомів проведення окремих слідчих і судових дій, спрямованих на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua