Головна
ГоловнаПолітологіяПолітична філософія → 
« Попередня Наступна »
Бенуа А.. Проти лібералізму до четвертої політичної теорії. СПб.: Амфора. - 480 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Визначення соціалізму

Не існує жодного чіткого визначення соціалізму, щодо якої було б загальне згоду. За Прудона, «соціалізм - це всяке прагнення до поліпшення суспільства». Таке визначення, однак, нас далеко не відведе - в цьому випадку соціалістом можна назвати майже кожну людину. Протиставлення соціалізму індивідуалізму теж недостатньо: соціалістичне суспільство у Маркса описується як вельми індивідуалістичне в багатьох аспектах. З іншого боку, такого автора, як Фур'є, можна одночасно зарахувати й до соціалістів, і до індивідуалістів. Цікаво відзначити тут достатню близькість між соціалізмом і анархізмом: Прудона, приміром, вважають своїм метром як соціалісти, так і анархісти. Більше того, історично розбіжності між соціалістами й анархістами зводилися найчастіше лише до питань тактики.

Деякі бачать в соціалізмі суто сучасний феномен, нерозривно пов'язаний з появою індустріального суспільства та робітничого руху. Сорель в 1906 році говорив про «метафізиці моралі», а Вернер Зомбарт вважав соціалізм «інтелектуальним відображенням» прагнення пролетаріату до звільнення. Для інших авторів соціалізм незводимо ні до робітничого руху, ні до ідеології промислового пролетаріату. Багато хто розглядає його як тенденцію (до «рівності», до «справедливості», до «революції»), яка присутня і проявляється в людській історії постійно - від Платона, ізраїльських пророків і ранніх християн аж до іранської секти бабідов (вивченню якої присвятив своє дослідження Гобіно - «Релігії та філософії Центральної Азії»), через великих утопістів XVI-XVП століть, Томаса Мора, Мюнцера і Кампанеллу2.

У своїй книзі «Конструктивний соціалізм» (1933) Генрі де Ман визначив соціалізм як «сучасну форму вічного повстання проти всякої експлуатації, проти всякого гноблення, проти всякої несправедливості». Соціалізм, таким чином, передував появі буржуазії, як сама буржуазія передувала виникненню капіталізму.

Таким чином, соціалізм логічно розглядати «не як вчення пролетаріату, але як вчення для пролетаріату».

Спроби визначити соціалізм через ті засоби, які він використовує (обмеження прав власності, одержавлення, націоналізація підприємств і т. д.), теж не дає нам повноти картини. З одного боку, однакові засоби можуть служити протилежним цілям: юридична структура сама по собі не дозволяє досконально визначити соціальну функцію. З іншого боку, жодне з цих коштів не є обов'язковим для різних типів соціалізму.

У Франції соціалістичний рух завжди поділялося на «державників» (Луї Блан) і антидержавників (Фур'є, Віктор Консидеран, Прудон). Один з класичних праць бельгійського соціалізму називається «Соціалізм проти держави» (Еміль Вандер-Вельде). Ярий противник державного і правового втручання в приватне життя, Прудон пропонував ідею «мутуалізму», яка не припускала скасування приватної власності на засоби виробництва. Аристотель же, навпаки, відносно Левкада стверджував, що в основі олігархічної системи лежить принцип невідчужуваності володінь і що перехід до приватної власності означав декаданс режиму і настання ери демократії. (Точно так само в прусській державі обмеження приватної власності були введені не заради «соціалізму», але для зміцнення становища земельної аристократії, що розглядається як кістяк суспільства.)

Зв'язок між соціалізмом і демократією теж неочевидний. Не тільки демократії не обов'язково бути соціалістичною, але і соціалізм зовсім не завжди буває демократичним. Соціалізм Платона, у якому тільки правлячі касти не мають права володіти приватною власністю, грунтується на ідеї фундаментальної нерівності людей. Прагнення до справедливості в цьому випадку аж ніяк не має на увазі скасування цієї нерівності. Соціалістична держава єзуїтів в Парагваї в XVII столітті було разом з тим абсолютної теократією.

Вже в наш час Прудон, теоретик «організаційного плюралізму», постійно протиставляє федералізм, гарант свободи, демократії, яка є централизаторской і диктаторської за своєю природою. «Демократія в тій же мірі є свободою, - писав він, - в якій Юда є Христом». Сорель, якого Лукач в есе про «деструкції розуму» відносить до числа найвидатніших представників ірраціонального в політиці, критикує демократію ще більш жорстко.

Антоніо Грамші, не вагаючись, написав наступне: «ніяка держава не може існувати без уряду, що складається з дуже невеликого числа людей, що володіють при цьому найкращими здібностями і максимальної далекоглядністю. Поки держава історично необхідно, поки зберігається необхідність правити людьми - яким би не був правлячий клас, - завжди буде стояти проблема вождів, проблема вождя. Є соціалісти, які вважають себе марксистами і революціонерами, а значить, що визнають необхідність диктатури пролетаріату, але при цьому заперечують диктатуру вождів, заперечують індивідуалізацію, персоніфікацію влади. При цьому вони хочуть диктатури, але заперечують єдино історично можливу її форму. Все це викриває не тільки цих мислителів, а й всю політичну лінію, якої вони слідують ... »(« ОМБТІ ШОУО », 1 березня 1924)

Мабуть, найближче до істини стоїть Вернер Зомбарт, противопоставляющий соціалізм як принцип системи або особливого суспільного ладу соціалізму як стилю певної ментальності, з одного боку, і соціалізму як синоніму «прогресу» і «теорії класової боротьби», з іншого. В остаточному підсумку він визначає соціалізм як «суспільний норматівізм» або «такий стан громадського життя, при якому поведінка індивідуума диктується в принципі обов'язковими нормами, проистекающими з інтересів політичної громади та втілюються у" номосе "(якісному традиційному порядку)» («німецький соціалізм»).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення соціалізму "
 1. Пережитки капіталізму в свідомості людей
  соціалізмі. Однак живучість "пережитків" при соціалізмі повинна пояснюватися не стільки минулою історією, скільки наявністю в економічним базисі соціалізму умов для відродження негативних явищ, характерних для капіталістичної формації. Неповне усуспільнення споживання і наявність товарно-грошових відносин при соціалізмі буде не тільки сприяти збереженню "пережитків", але з
 2. «Національні моделі» соціалізму. Деякі особливості розвитку соціалізму в окремих країнах.
  Соціалізму? Деякі вважають, що їх було декілька: «югославська», «польська» і «класична радянська». Підкреслимо, не даючи детальну аргументацію, що загальноприйнятим є заперечення національних моделей, так як процес будівництва та розвитку соціалізму був уніфікований, проходив цілеспрямовано під керівництвом СРСР, а відступу припинялися, про що свідчить переривання «Празької
 3. III . Моральну велич соціалізму і комунізму
  соціалізму. Перед лицем безрозсудною атомної політики імперіалістичних кіл це стає все більш очевидним. Але соціалізм є не тільки історична необхідність, суспільна формація, закономірно сменяющая капіталізм. Соціалізм в той же час є новим моральним якістю в історії людства. Своїм моральним величчю зі соціалізм і комунізм перевершують всі колишні громадські
 4. § 2. Криза радянської моделі соціалізму в країнах Центральної та Південно-Східної Європи
  соціалізму призвело до її кризи, яка найбільш виразно проявився в Польщі і
 5. Перспективи
  визначеними. Але як би там не було, сьогодні історія ясно показує, що якщо соціалізм як вчення має якесь майбутнє - а соціальна база для цього все ще є в наявності, оскільки капіталістичний світ не здатний сам по собі зняти глибинне протиріччя, закладені в ньому, не здатний дати адекватної відповіді на виклик «соціальної несправедливості», злиднів, експлуатації і т. д., - то це
 6. Глава з. Селянський соціалізм
  соціалізм
 7. СОЦІАЛІЗМ (СОЦІАЛ? ДЕМОКРАТІЯ)
  СОЦІАЛІЗМ
 8. Соціалістична ідеологія
  соціалізмі, що є сумішшю комуністичної та дрібнобуржуазної ідеологій. Комуністична (громадська) сторона соціалістичної ідеології пов'язана з суспільною власністю на засоби виробництва, з отриманням значної частини добробуту особистості через суспільний добробут. Дрібнобуржуазна (індивідуалістична) сторона соціалістичної ідеології є наслідком особистої
 9. Введення
  соціалізму, викладену ними в трьох брошурах: "Соціалізм і комуністична революція" (1991), "Реставрація капіталізму і необхідність комуністичної революції "(1993)," Комунізм - майбутнє людства. Криза соціалізму і комуністична перспектива "(1997). Відповідно до цієї концепції соціалізм являє собою самостійну, останню класово-антагоністичну суспільно-економічну
 10. Революційний процес
  соціалізму або від соціалізму до комунізму). Зворотний рух - від подальшої формації до попередньої - є контрреволюційний процес. Звідси революція - відносно швидкий перехід від попередньої формації до наступної, а контрреволюція - відносно швидкий перехід від подальшої формації до
 11. "РЕАЛЬНИЙ СОЦІАЛІЗМ" У БОЛГАРСЬКОМУ варіанти: від "СТАЛІНІЗМУ" К "ЖІВКОВІЗМУ"
  "РЕАЛЬНИЙ СОЦІАЛІЗМ" У БОЛГАРСЬКОМУ варіанти: від "СТАЛІНІЗМУ" К
 12. Глава 8 Ідеологічні диверсії сіонізму проти соціалізму
  соціалізму викликає запеклу протидію імперіалістичних кіл , що прагнуть будь-якими засобами утримати в духовному полоні мільйони людей в капіталістичному світі, «обробити» у відповідному дусі нестійкі і незрілі елементи в соціалістичних країнах. Імперіалістична пропаганда, стаючи все, більш витонченою, намагається домогтися «розмивання», «ерозії» соціалізму як
© 2014-2022  ibib.ltd.ua