Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 3. Основи слідоутворення матеріальних слідів у слідознавстві і трасологі


Як зазначалося вище, криміналістика досліджує всі сліди злочину - матеріальні та ідеальні. Слідознавство розглядає лише матеріальні сліди, джерелами яких можуть бути об'єкти живої і неживої природи. Трасологія як частина слідознавства досліджує тільки сліди об'єктів, які мають стійку зовнішню форму. В слідознавстві слідоутворюючими об'єктами можуть бути як індивідуально визначені предмети, так і індивідуально невизначені, тобто родові, видові, рідкі або газоподібні тіла. В трасології слідоутворюючими об'єктами є тільки індивідуально визначені тверді тіла, які мають стійку зовнішню форму. Незважаючи на різну природу слідоутворюючих об'єктів, механізм слідоутворення в слідознавстві і трасології будується на основі єдиних форм руху матерії, котрі у філософії іменуються, як механічна, фізична, хімічна і біологічна.
Слідоутворення здійснюється в процесі взаємодії - переміщення в просторі двох тіл, при контакті яких відбувається обмін енергії та утворення слідів.
Механічний рух самий явний і поширений у криміналістиці. Злочинець, перебуваючи на місці події, постійно переміщається, змінює розташування речей, взаємодіє з речовою обстановкою, впливає на неї і таким чином вступає в різні види контактних взаємодій, утворюючи сліди механічного контакту, які майже завжди очевидні. Об'єкти взаємодії володіють особистою енергією або остання сполучається поза ним стороннім джерелом.
При механічному русі об'єкти стикаються один з одним і слід утворюється головним чином на місці контакту, лише в окремих випадках він може утворюватися поза зоною контакту внаслідок обпадання часток, які знаходяться на слідоутворюючому об'єкті.
Сліди, які утворилися поза зоною слідового контакту, називаються периферичними. В практиці вони зустрічаються рідко, крім того, периферичні сліди малоінформативні, оскільки слід відображає тільки форму контура контактної поверхні слідоутворюючого об'єкта. Решта слідів - локальні, і виникають внаслідок деформації взаємодіючих об'єктів.
Деформація - це зміна форми і розмірів тіла під дією навантаження. Розпізнають залишкову (пластичну) деформацію, яка не зникає після припинення дії навантаження. Наприклад, якщо вдарити ломом по дошці, на ній залишається вм'ятина, яка потім не зникає; якщо надавити пальцем на замазку, то утворюється об'ємний слід, котрий зберігається, коли прийняти палець зі сліду. Другий вид деформації - пружинистий, суть його полягає в тому, що з припиненням впливу об'єкт відновлює свою форму. Тому на тілах, яким властива пружиниста деформація, не можуть залишатися сліди механічної взаємодії. Наприклад, на гумових предметах, на пружинистих металевих тілах (пружинистий сталевий дріт при згинанні вирівнюється, а залізний не відновлює первісної форми).
Об'ємні сліди ніг, транспортних засобів на глині, знарядь злому на дереві, металі, слід пальця на восковій свічці, розм'яклому сургучі - все це сліди залишкової деформації. При залишковій деформації слід утворюється внаслідок: 1) формування; 2) перерозподілення; 3) руйнування; 4) розділення; 5) структурних змін (структурної деформації). Розглянемо їх.
1. Формування - це спресовані та інші види злиття розрізнених часток внаслідок механічного контакту. Так утворюються об'ємні сліди на снігу, вологому піску та інших сипучих об'єктах за рахунок їх спресування, стовщення, спечення в результаті якоїсь події (мал. 6, а).
2. Перерозподілення - це переміщення під дією механічної сили часток сипучої, рідкої, в'язкої речовини, яке спричиняє утворення сліду. Так, під час ходіння по сухому піску, снігу слід утворюється не внаслідок формування - стовщення часток, а за рахунок їхнього перерозподілення: вони з-під взуття частково витискаються на периферію і утворюють слід. Шляхом перерозподілення, точніше витискання речовини цілого з-під слідоутворюючої поверхні виникають сліди на тонких шарах рідких і в'язких тіл. Наприклад, поверхневі сліди транспорту на мокрому асфальті, сліди взуття на вимитій і непросохлій підлозі, сліди ніг на шарі загущеного грунту і т.п. При витисканні мастил виникають сліди рук на твердих змащених об'єктах, скажімо, зброї. Такі об'ємні сліди папілярних візерунків нерідко зустрічаються при крадіжках зброї і законсервованої техніки зі складів (мал. 6, б).
3. Руйнування. При механічній взаємодії нерідко трапляється руйнування одного із об'єктів. Найчастіше - слідосприймаючого, який має меншу густину і міцність. Так виникають сліди-пробоїни на склі, дереві, металі, пошкодження на одязі та ін. Ушкодження на тілі, заподіяні людині колючим, ударно-роздроблюючим знаряддям - це сліди руйнування. У даному разі утворення слідів відбувається внаслідок руйнування і виносу матеріалу із зони слідового контакту через пружинисту деформацію. У подібних випадках, хоча і здійснюється ділення цілого на частини, але ці частини, як правило, не мають конформної лінії розчленування і для ідентифікації цілого за його частинами малопридатні (мал. 6в).
4. Розділення треба відрізняти від руйнування і відділення. Розділення і відділення викликає утворення двох і більше об'єктів. Розділення лежить в основі утворення слідів розрубування, розрізування, тобто коли слідосприймаючий об'єкт розчленовують на частини. У цьому випадку слідосприймаючий об'єкт втрачає властивості цілого і виникає два нових об'єкти (розрубаних, розпиляних об'єктів) (мал. 7, а). Слідоутворення шляхом відділення не змінює властивостей слідосприймаючого об'єкта як цілого, хоча і втрачає якусь частину (мал. 7, б). Наприклад, виготовляючи дубову палку, злочинець обробив сокирою рукоятку. Знайдені тріски на подвір'ї помешкання злочинця дозволили ідентифікувати сокиру, а потім встановити, що палка, знайдена на місці убивства, була оброблена сокирою злочинця на його подвір'ї. Хоча від палки і були відділені тріски, але вона, як ціле, не втратила своїх властивостей. Таким чином, відділення частин від цілого не змінює його загальних виробничо-побутових властивостей і призначень. До речі, об'ємні сліди утворені шляхом формування, руйнування, розділення, можуть бути одночасно зафарбованими за рахунок нашарування забруднюючої сипучої або рідкої речовини, яка знаходиться на слідоутворюючому предметі (взуття, знаряддя, пальці). Такі комбіновані сліди вимагають особливої уваги при фіксуванні. Комбінований слід, як правило, вилучають разом з носієм, виготовляти зліпки не рекомендується, бо губиться барвник речовини, яка є у сліді. Якщо на слідосприймаючому об'єкті є стороння забруднююча речовина, то сліди його треба шукати на слідоутворюючих предметах (знарядді злому, транспортних засобах, одязі та ін.).
5. Структурні зміни. У твердих тілах, які мають кристалічну будову, при механічній взаємодії не завжди утворюються видимі зміни - вм'ятини, нашарування, руйнування, відділення. Як правило, видимі сліди виникають на одному із контактуючих об'єктів внаслідок відмінності їх фізичних властивостей, насамперед, твердості. На менш твердому предметі виникає відображення більш твердого предмета. Якщо властивості однакові або близькі, то механічна енергія виконує невидиму роботу - змінює внутрішню структуру об'єкта в зоні контактного впливу. В аморфній структурі виникає стовщення, а у кристалічній руйнується її будова (мал. 8-а, б).Так утворюються невидимі сліди штампованих зображень на металі, дереві. Злочинці нерідко знищують, пошкоджують видиме зображення, наприклад, на викраденій зброї, транспортному засобі, але на них зберігаються сліди структурних змін, які дозволяють відновити знищені зображення. Це робиться за допомогою фізичних, хімічних та інших методів. Наприклад, вивести рельєфне зображення на дерев'яному об'єкті, а потім цю ділянку розпарити, через що стовщені волокна розбухнуть і на гладкій поверхні виникне рельєфне зображення виведених цифр букв.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Основи слідоутворення матеріальних слідів у слідознавстві і трасологі"
 1. § 2. Класифікація слідів у криміналістиці (історичний аспект)
  основоположники вітчизняної трасології І. Н. Якимов, Б. І. Шевченко розрізняли у трасології сліди: рук, ніг, знарядь злому, зубів, транспортних засобів, тварин, крові, вогнепальної зброї, пилу, бруду і т. ін. За механізмом творення сліди ділили на динамічні та статичні; об'ємні та поверхневі (плоскісні); локальні та периферійні; зафарбовані та безкольорові; видимі, слабовидимі (маловидимі) та
 2. § 1. Криміналістична профілактика злочинів
  основних напрямів у сфері боротьби зі злочинністю є розробка і застосування заходів щодо її попередження. Наукове забезпечення цієї сфери здійснюється кримінологією, криміналістикою та іншими кримінально-правовими галузями. Криміналістична профілактика, як діяльність уповноважених суб'єктів і напрям наукових досліджень, базується на загальних кримінологічних рекомендаціях щодо встановлення
 3. § 1. Поняття трасології та її значення
  слідоутворення. За матеріально-фіксованими слідами можлива ідентифікація (встановлення тотожності) об'єкта, який їх залишив; 3) відносна стійкість об'єктів. Об'єктами механічної контактної взаємодії можуть бути тільки тверді тіла, які мають доволі стійкі зовнішні ознаки; 4) відбиття у сліді зовнішньої будови предмета є перетвореним (має вид негативу). У сліді ознаки зовнішньої будови предмета
 4. § 2. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення
  основним предметом вивчення у трасології. Механізм слідоутворення - це система компонентів процесу утворення слідів-відображень. Такий механізм може бути різним: слідоутворення може здійснюватися в результаті фізичних, хімічних, біологічних та інших процесів. Матеріально-фіксовані сліди виникають у результаті механічної контактної взаємодії двох об'єктів: один об'єкт утворює слід (той, який
 5. 4. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації
  основі технічних засобів та методів збирання і подання джерел доказової інформації. Техніка - це широке поняття, що означає засоби людської діяльності, засоби праці, "інструментарій, який дозволяє зробити працю більш продуктивною та менш рутинною". Розслідування є діяльність уповноважених на це осіб, а засоби їх праці - це техніка, технічні засоби, а саме: прилади, інструменти, різне приладдя.
 6. § 2. Криміналістична ідентифікація - частковий метод науки криміналістики
  основи яких найбільш розроблені, а практична значущість різнопланова. Криміналістична ідентифікація - специфічний метод, що дозволяє розв'язувати вузькі ідентифікаційні задачі, суть яких зводиться до встановлення тотожності конкретного об'єкта, що має стійку зовнішню форму. Такі задачі виникають при розслідуванні окремих видів злочину, коли необхідно встановити вид, клас чи модель пістолета,
 7. § 1. Поняття слідів злочину, їхні властивості і криміналістичне значення при розслідуванні злочинів
  слідоутворення, тобто свідчити про те, як виник слід; 3) про навички суб'єкта взаємодії, тобто відповідати на запитання: "Хто діяв і які використані прийоми?". Індивідуальність слідів полягає в ототожненні об'єкта самому собі, в неповторності сукупності зовнішніх ознак і властивостей, які має даний предмет, його поверхня, що вступає у контактну взаємодію. Об'єкти індивідуального виробництва
 8. § 5. Механізм слідоутворення при фізичній взаємодії
  основи, можна побудувати класифікацію слідів фізичної взаємодії (мал. 11). Мал. 11. Класифікація слідів фізичних змін Сліди структурних змін виникають замість контактного обміну енергією слідоутворення на рівні перебудови кристалічної структури або на молекулярному і атомарному рівнях. Зміни кристалічної структури викликають втрату деяких властивостей об'єкта, наприклад, пружності,
 9. § 1. Ознаки зовнішності людини і механізм відображення їх при вчиненні злочину
  основним джерелом криміналістичної інформації. Людина як суб'єкт взаємодії та слідоутворення є одним з багатопланових об'єктів живої природи. Складна і різнобічна роль суб'єкта у структурі злочинної діяльності, тому що він посідає перше місце - без суб'єкта немає діяльності, а значить і не учинюються злочини. Перебуваючи на вищому ступені розвитку та організації матерії, людина володіє найбільшою
 10. § 4 Джерела інформації про зовнішній вигляд людини
  слідоутворенні беруть участь тільки два об'єкти - слідоутворю-ючий і слідосприймаючий, то можливі такі матеріальні джерела-системи: людина людина; людина предмет; предмет предмет знак означає відображення і взаємодію. Перша взаємодіюча система людина ? людина - найбільш поширене джерело криміналістичної інформації, тому що люди - найбільш часті суб'єкти злочинів не тільки проти особи, але й
© 2014-2021  ibib.ltd.ua