Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Ілларіонова Т.І., Гонгало Б.М., Алетнева В.А.. Цивільне право. Учеб. для вузов.М., НОРМА-ИНФА 1998 484 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Основні і додаткові майнові наслідки недійсності угод.У випадках, коли недійсний правочин не тільки здійснена, але і виконана, виникає необхідність визначити правову долю виробленого виконання. Застосування тих чи інших майнових наслідків залежить від підстав недійсності угоди.
Майнові наслідки недійсності угоди поділяються на основні та додаткові.
До числа основних відносяться двостороння і одностороння реституція, а також вилучення майна обох сторін у дохід Російської Федерації (конфіскація).
Двостороння реституція полягає в тому, що сторони, які вчинили і виконали недійсну угоду, відновлюються в початкове положення. Кожна з сторін зобов'язана повернути іншій стороні все отримане за угодою, а при неможливості повернути одержане в натурі (коли майно спожито, втрачено, або якщо отримане виражається в користуванні майном, виконаній роботі чи наданій послузі) - відшкодувати його вартість у грошах (п. 2 ст. 167 ГК РФ).
Двостороння реституція є загальним правилом і застосовується завжди, якщо тільки законом не визначені інші (більш тяжкі) наслідки. Двостороння реституція застосовується не тільки, коли такі наслідки прямо вказані в законі (наприклад, в п. 1 ст. 171 ГК РФ), а й за відсутності подібних вказівок. Наприклад, у ст. 173 ГК РФ не названі правові наслідки вчинення внеуставой угоди, що означає необхідність застосування загального правила (п. 2 ст. 167 ГК РФ) про двосторонньої реституції.
Двостороння реституція застосовується до всіх операціях з пороками форми і суб'єктного складу, а також до трьох різновидам угод з пороками волі: угодами, здійсненим під впливом помилки, операціях дієздатного громадянина, який у момент їх вчинення не міг віддавати звіт у своїх діях або керувати ними, а також до угодами, здійсненим з перевищенням повноважень.
Одностороння реституція можлива тільки у випадках, прямо вказаних у законі, і полягає в тому, що лише одна зі сторін відновлюється в колишнє положення, отримуючи виконане назад. До другої сторони застосовується каральна санкція: все передане нею за угодою (або те, що має бути передано) звертається в доход Російської Федерації.
Одностороння реституція застосовується до кабальним угодами, угодами, укладеними під впливом обману, погрози, насильства, зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою стороною, а також до угод, вчиненим з метою, суперечною основам правопорядку чи моральності (за наявності умислу в однієї зі сторін такої угоди). Неважко помітити, що використання односторонньої реституції обмежується випадками, коли одна зі сторін порушила закон при укладанні угоди навмисне. Саме вона і піддається каральної санкції. Невинна сторона повертається в початкове положення.
Вилучення майна обох сторін у дохід Російської Федерації (конфіскація-ч. 2 ст. 169 ГК РФ) застосовується до операцій, здійснених з метою, суперечною основам правопорядку чи моральності при наявності умислу обох сторін і виконанні угоди повністю або в частині хоча б однієї з них. Наслідки неможливості вилучення отриманого в натурі ст. 169 ГК РФ не визначені. Проте ні споживання, ні відчуження незаконно отриманого за такою угодою не повинні звільняти винних від відповідальності перед державою. Тому представляється можливим застосувати в порядку аналогії закону п. 2 ст. 179 ГК РФ, тобто стягнути в доход Російської Федерації грошовий еквівалент.
Додаткові майнові наслідки недійсності складаються в обов'язку відшкодувати збитки, завдані фактом вчинення та виконання угоди. Додаткові майнові наслідки застосовуються лише у випадках, прямо встановлених законом: в угодах з пороками волі
(за винятком угод, укладених з перевищенням повноважень) та в угодах з пороками суб'єктного складу (за винятком позастатутних угод, передбачених ст. 173 ГК РФ).
Оскільки відшкодування збитків є формою цивільно-правової відповідальності, відповідний обов'язок має покладатися на сторону, винну в недійсності правочину. В операціях з участю недієздатних, обмежено дієздатних або неповнолітніх громадян обов'язок відшкодування збитків покладається виключно на дієздатну сторону за умови, що вона знала (тобто діяла умисно) або повинна була знати (вина у формі необережності) про недостатній рівень дієздатності іншого боку.
У кабальних угодах, а також в угодах, укладених під впливом погрози, насильства, зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою стороною, шкоди потерпілому відшкодовує заподіювач, що діяв навмисно.
І тільки для угод, укладених під впливом помилки, законодавцем встановлено виняток з принципу вини як підстави відповідальності. Зважаючи на те що оману може виникнути і з не залежних від сторін обставин, обов'язок відшкодувати шкоду покладається на сторону, потребовавшую визнання угоди недійсною.
Обов'язок відшкодування збитків, заподіяних укладенням та виконанням недійсною угоди, обмежується реальним збитком.
Строки позовної давності за недійсними угодами. Законом (ст. 181 ГК РФ) встановлені спеціальні строки позовної давності по недійсних угодах.
Скорочений термін - один рік встановлено для вимог. про визнання заперечної операції недійсною і застосування правових наслідків її недійсності. Він обчислюється з дня, коли власник на пред'явлення позову особа дізналася або повинна була дізнатися про обставини, які є підставою для визнання угоди недійсною. У виняток із зазначеного правила вимога про визнання недійсною угоди, укладеної під впливом погрози чи насильства, може бути пред'явлена протягом одного року з дня припинення насильства або загрози.
Більш тривалий порівняно із загальним (три роки-ст. 196 ГК РФ) - термін тривалістю в десять років. Встановлений для вимог про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину. Він обчислюється з дня, коли почалося виконання недійсною угоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні і додаткові майнові наслідки недійсності угод. "
 1. В. Роль юриста, що спеціалізується в сфері інтелектуальної власності
  основному представляє інтереси іноземних клієнтів. Це майже завжди так відносно малих країн. Переважна більшість прав на запатентовані винаходи, зареєстровані товарні знаки та авторських прав, що відстоюються, наприклад, у Данії, належить іноземним компаніям. І їм потрібна допомога данського юриста у забезпеченні своїх прав. Від датського юриста, в свою чергу, буде потрібно
 2. Угоди з вадами волі можна підрозділити на
  основному підлягають доведенню питання, пов'язані з наявністю волі і правильним її відображенням у волевиявленні, або наявність чи відсутність згоди опікуна чи піклувальника на вчинення правочину. Оспорімой угода може бути визнана тільки судом, і до винесення судового рішення ніхто, у тому числі і ніякої державний орган, не має права оголошувати оспорімую угоду недійсною. Якщо позов про
 3. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  основним способом встановлення панівного типу власності, який свого часу утвердився в нашій країні в результаті Жовтневої революції, прийнято вважати націоналізацію, тобто звернення у власність Радянської держави майна, що належало юридичним і фізичним особам. У власність держави в першу чергу були звернені засоби виробництва або, як прийнято було
 4. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  основна ознака, що лежить в основі віднесення перерахованих вище об'єктів до нерухомості, полягає в тому, що вони не можуть переміщатися без невідповідного збитку своєму призначенню. Крім того, чинне законодавство відносить до нерухомих речей і ряд інших об'єктів - це підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, а також космічні об'єкти.
 5. § 6. Угоди з вадами суб'єктного складу
  додаткові майнові наслідки: якщо недієздатна сторона внаслідок укладення та (або) виконання такої угоди понесла збиток, він має бути відшкодована дієздатної стороною за умови, що остання знала або повинна була знати про недієздатності контрагента. Збиток підлягає відшкодуванню в обсязі вже понесених або тих витрат, які необхідно зробити для відновлення
 6. Глава 11 Представництво і довіреність
  основний (наприклад, для адвокатури) або допоміжною діяльністю (представлення та захист прав неповнолітніх, здійснювана органами народної освіти, на які покладено функції органів опіки та піклування,-ст. 31, 34 ЦК). Керівник юридичної особи не може вважатися представником очолюваної ним організації, тому що є її органом; дії керівника - це
 7. § 2. Застава
  основного зобов'язання: заставне зобов'язання виникає остільки, оскільки існує ос-ловного. 4. Застава залежимо від основного зобов'язання, що чітко відображено в законі. Найбільш загальне правило включено в п. 4 ст. 4 Закону РФ "Про заставу '", відповідно з яким доля прав заставодержателя знаходиться в залежності від долі забезпечуваного заставою зобов'язання. Залежність застави
 8. 3. Принципи цивільного права
  основні початку, найбільш загальні керівні положення права, що мають в силу їх законодавчого закріплення загальнообов'язковий характер. Такі основні початку притаманні як праву в цілому (правовій системі), так і окремим правовим галузям, а також підгалузями і навіть інститутам і субинститутами. Значення правових, в тому числі галузевих, принципів двояко. З одного боку, вони відображають істота
 9. 4. Припинення юридичної особи при банкрутстві
  додаткові доходи, а не збитки). Слід також мати на увазі, що ліквідація юридичної особи в результаті її банкрутства вкрай несприятливо відбивається на його найманих працівниках і нерідко має інші негативні соціальні наслідки (наприклад, при банкрутстві містоутворюючих підприємств). Тому вона є крайнім заходом, використанню якої зазвичай передує застосування інших,
 10. 3. Відповідальність сторін за договором продажу підприємства
  додаткової) відповідальністю і паїв в кооперативах. У зазначених випадках господарське панування над підприємством можливо, якщо суб'єкти мають необхідною кількістю голосуючих акцій акціонерного товариства, необхідною часткою в статутному (складеному) капіталі товариств, товариств з обмеженою (додаткової) відповідальністю та необхідною кількістю паїв у статутному капіталі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua