Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
«Предидушєє Наступна »
Ю.Л. Шевченко. Філософія медицини, 2004 - перейти до змісту підручника

2. Особливості медичної естетики

Медицину цікавить вплив різних, в тому числі естетичних, факторів на життя і здоров'я населення. Медицина використовує позитивно діючі естетичні явища з метою оздоровлення людини і суспільства. Естетика, виражає і виробляє прекрасне, життєстверджуюче начало, потрібна медицині, насамперед, як психотерапевтичний засіб в профілактичної та лікувальної роботи, покликане зберігати духовне і фізичне здоров'я людей, здатних до активного життя, творення. Прояв і застосування естетики, її категорій і принципів у медицині вивчає медична естетика.

Вже в ранніх філософських і медичних трактатах, настановах ми знаходимо звернення до морально-естетичних проблем. Так, у формулі давньогрецького філософа Платона щастя представлено у вигляді трикутника, сторонами якого є розум, добро, краса. У Гіппократа загоїтись розуміється як «непорочно чисте мистецтво». Англійський філософ XVII століття Т. Гоббс справедливо зауважив: «Краса - це обіцянка щастя». А його попередник Ф. Бекон розумів красу як зовнішню чеснота. На зворотний зв'язок вказував Гегель: «Моральність повинна виступати у формі краси ...». Такий взаємозв'язок моральних та естетичних явищ лежить в основі медичної етики, деонтології та медичної естетики. Можна сказати, що медична естетика зародилася в лоні філософії, етики та медицини і до цих пір не виділилася в самостійну наукову дисципліну.

Медичне естетика трактується як наука, що вивчає вплив естетичних явищ на організм і організацію естетичної середовища в лікувальних цілях. Робиться акцент на дослідження механізму психофізіологічного впливу естетичних переживань, позитивних і негативних емоцій. Це традиційне науковий напрям в дослідженнях І.М. Сеченова, С.П. Боткіна, В.М. Бехтерева, І.П. Павлова. У монографії «Деонтологія в медицині» (1988) коротко розглядаються естетичні проблеми в медицині, предмет медичної естетики зводиться до з'ясування психофізіологічної ролі мистецтва, його впливу на здоров'я. Автори Ю.П. Лісіцин і A.M. Ізуткін закликають розвивати естетотерапіі, естетопрофілак-тику і естетореабілітацію.

Однак при визначенні предмета медичної естетики не можна упускати закономірною і необхідною зворотного зв'язку: впливу самої медицини, різних її напрямів (соціального, профілактичного, клінічного, відновного та ін.) на духовне життя людини і суспільства, зміцнення її етичних і естетичних начал. Особливо це стосується валеології та санології, гігієни та санітарії. Тому медичну естетику правильніше було б представити як прикладну філософську та медичну науку, що досліджує вплив естетичних явищ, мистецтва, художньої творчості на духовне і фізичне здоров'я людей, а також вплив медицини на естетичну культуру особистості і суспільства, естетизацію навколишнього середовища людини.

Медичне естетика звертається до природи естетичних почуттів, переживань, відносин людини. В.П. Ефроімсон пише про вкорінене помилковому, з його точки зору, думці, що етика, мораль, естетика обумовлені і визначаються вихованням, середовищем. Розкриваючи біологічні основи етики та естетики, він припускає, що сприйнятливість до краси і гармонії записана в генофонді, що ці риси психіки розвинулися в ході еволюції людини як соціальної тварини. Інший автор М.С. Каган відносить такий погляд до біологи-Заторське і пише про соціальну природу естетичного, відносячи естетичні почуття і естетичне свідомість до культури. Однак твердження генетиків про спадковість, схильності людини до добра і зла, краси і потворного в медицині враховується, особливо в етіології та патогенезі.

При обговоренні біосоціальних основ етики та естетики, проблеми природи почуття краси у людини медична естетика виходить з гармонії або дисгармонії організму і середовища, розглядає їх діалектичну взаємозв'язок. Архітектор І. Шмельов пише про те, що естетичний наряд організму повинен бути инвариантно співзвучний естетичним покровам середовища. Інакше спектакль життя буде не плідним, що не затишним в психологічному відношенні.

Медичне естетика досліджує впливають на здоров'я людей фактори навколишнього середовища, особливо патогенні. Академік РАМН З.І. Янушкявічус стверджує, що скоро поряд з гігієною і санітарією з'явиться галузь медицини, яка вторгається у формування ландшафту, архітектури, а мабуть, і в літературу, музику, мистецтво. Це не порожня мрія: можливості естетичного впливу дуже великі, але поки ми їх мало вивчили і мало їх використовуємо. Такий недолік пояснюється не тільки станом медицини та мистецтва, а й можливостями медичної естетики як науки та сфери медичної діяльності.

Наприклад, у ряді західних країн вже з'явилася нова лікарська спеціальність - «телевізійні хвороби», тобто хвороби, викликані переглядом телепередач. Як стверджують лікарі, телевізор загрожує здоров'ю і моральності, перекручує естетичні смаки. У телепередачах часто концентруються пристрасті: секс, насильство, страх. Перевантаження нервової системи негативною інформацією може викликати, особливо у дітей, розвиток невротичних розладів, загострення психічних, психосоматичних та інших захворювань. Медична естетика покликана аналізувати вплив на здоров'я людей не тільки естетичних, але й антиестетичних явищ, запобігати вплив останніх в інтересах збереження здоров'я людей, формування здорової особистості.

Медичне естетика вивчає різні види естетичної діяльності в галузі медицини та охорони здоров'я. До них відносяться: загоїтись як мистецтво - естетичне в самій медицині, естетична медицина, іскусствотерапія, естетичне виховання медичних кадрів.

Естетична медицина - це комплекс методів, що дозволяють усунути естетичні недоліки і сформувати красиву, привабливу фігуру або виправити якісь вроджені чи набуті вади організму. У цьому сучасній людині на допомогу приходять останні досягнення медичної технології. Фахівці пропонують різні методики електроліполі-за, лімфатичний дренаж, електростимуляцію, кольорово-і светотера-пию. Це ефективні способи лікування целюліту, розгладження зморшок, зняття набряків, формування гармонійної фігури. На підставі попереднього обстеження та з урахуванням побажань проводиться курс процедур. Більш докладно питання естетичної медицини розглядаються в спеціальному журналі «Аннали плас-тичної, реконструктивної та естетичної хірургії» та інших виданнях.

Естетичне в медицині виступає у вигляді конкретних проявів категорій прекрасного, піднесеного, героїчного, трагічного, комічного, які в сукупності називають мистецтвом лікування, лікування. Це якості медичного працівника: його думки, почуття, відносини, вчинки, слова, його зовнішність, а головне - професіоналізм, сприймаються іншими людьми і, насамперед, пацієнтами як вчинені, відповідні ідеалу. Це гуманістична спрямованість медичної діяльності, охорони здоров'я: безкоштовність, своєчасна кваліфікована допомога, профілактика захворювань, турбота про материнство і дитинство, про соціально не захищених людей. Це та середу і духовна атмосфера, створювана медициною, яка сприяє підтримці позитивних емоцій у хворих і персоналу. Це здоровий спосіб життя, культивований медициною, етикою і естетикою, суспільством соціальної справедливості і рівності людей.

Основним критерієм естетичного, гуманного в медицині вважають практичну значимість результатів медичної діяльності: стан здоров'я і благополуччя нації, демографічне зростання, якість життя населення, збільшення середньої тривалості життя. Звичайно, такі показники залежать не лише від медицини та охорони здоров'я, а, головним чином, від домінуючих цінностей в тому чи іншому суспільстві, від економічних, соціальних, психологічних, екологічних та інших факторів.

До естетичному в медицині відноситься здатність лікаря до художнього мислення, яка є суттєвою складовою клінічного мислення. Сюди відносяться образність уявлень. Яскравість і чіткість суджень, наприклад, коли описується картина захворювання. Образне уявлення лікаря, доповнює конкретність його мислення, часто призводить до художньої творчості, заняття мистецтвом. Так, «крижані малюнки» Н.І. Пирогова з'явилися як результат особливості її образного мислення, схильного до аналогії. Прикладом медичного та художнього творіння можна назвати чудову гіпсову м'язову постать, виконану скульптором Козловським з трупа, відпрепарувати І.В. Буяльським.

Чудовий російський філософ І.А. Ільїн (1882-1954) в своїй роботі «Шлях до очевидності» словами старого друга-лікаря так писав про естетичне в мисленні лікаря: «... цей процес має в собі щось художнє, ... в ньому є естетичне творчість; мені ка-жется, що хороший лікар повинен стати до певної міри «художником» своїх пацієнтів, що ми лікарі, повинні постійно дбати про те, щоб наше сприйняття пацієнтів було досить тонко і точно ». Така особливість мислення і діяльності лікаря, пов'язана з естетикою, пояснюється тим, що людина завжди краще сприймає і запам'ятовує те, що більш красиво і виразно.

Естетичної є сама лікарська діяльність, споріднена художньої творчості. А.П. Чехов говорив про С.П. Боткине, що «в російській медицині він те ж саме, що Тургенєв в літературі.

.. по таланту ». У вірші JI.A. Бурдина «Хірург» є такі рядки:

У його движеньях, точних, швидких Манера майстра жила. Здавалося, пальці піаніста Лягли на краєчок столу ... Я бачив ці руки у справі, І я завжди дивувався їм ...

Естетика в медицині виконує психотерапевтичну функцію не тільки в іскусствотерапіі. Досвідчений лікар при контакті з пацієнтом прагне викликати у нього відволікаючі від хвороби позитивні естетичні відчуття і почуття. Це він робить словом, своїм виглядом, мімікою, жестами, зверненням до прикладів з життя, до творів мистецтва в залежності від можливостей хворого, його особистісних особливостей. Наприклад, добре сприймається хворими нагадування їм висловлювання А.П. Чехова: «Людина любить поговорити про свої хвороби, а між тим, це саме нецікаве в його житті». Лікар відповідно реакції направляє бесіду, прагнучи викликати у пацієнта позитивні почуття, підйом настрою.

Естетичне невіддільне від гігієни та санітарії. Чистота, охайність, догляд за собою дають привабливість, упевненість, бадьорість і прикладом цього є сам медичний персонал, видужуючі пацієнти. Складніше в цьому відношенні з важкими хворими. Медикам добре відомі гігієнічні процедури для таких хворих. Треба відзначити, що за останні роки в російських лікувальних установах не завжди виконуються вимоги і норми гігієни та санітарії. Це пов'язано не тільки з нестачею коштів і безвідповідальністю керівників, а й із зниженням культури, естетичного смаку у медичних працівників.

На жаль, в деяких лікувальних установах, лікарнях і клініках можна спостерігати антиестетичні прояви, частіше пов'язані зі благими намірами. Так, окремі приміщення «прикрашені» ілюстраціями поганої якості.

У медицині широко застосовується дизайн (англ. design - проект, креслення) - проектна художньо-технічна діяльність з формування предметного середовища. Це штучна середу, поступлива природною, але значуща для лікування і відновлення здоров'я. Тут застосовується естетичний спосіб цілісного осмислення і формування об'єктів, їх композиційної єдності. Художнє конструювання лікувально-оздоровчих об'єктів, композицій показово в лікувальних та санаторних комплексах Санкт-Петербурга, Сестрорецкого курорту, в підмосковних лікарнях, на Кавказі та Криму, створених в основному в XIX-початку XX століття. Такі композиції включають не тільки архітектурні споруди із збереженням ландшафту, а й скульптуру, садово-паркову зону.

Тісно пов'язана з медичної екологічна естетика, розглядає взаємозв'язок людини з навколишньою природою. У біомедичної та екологічної естетиці людина виступає як невід'ємна частина біосфери і як активна перетворююча сила. Для XX-начала XXI століття характерний середовищної підхід при вивченні тенденції різних захворювань, що включає в себе естетичну середовище проживання людини як оздоровчий або патогенний фактор.

Медики деяких країн ставлять діагноз не тільки людям, а й їхньої оселі, так і пишуть «синдром хворих будівель». Страждають їм люди, що живуть, наприклад, в екологічно брудних будинках. За оцінкою фахівців, є квартири, де концентрація забруднюючих речовин в сто разів вище, ніж на вулиці. У США до 30% житлового фонду вважають екологічно неблагонадійними. Виною тому нові будівельні та оздоблювальні матеріали, на вигляд комфортабельні і затишні предмети побуту, санітарно-технічні миючі та чистячі засоби.

 Не кращим чином справа йде в Росії, де близько 50% громадян живе в панельних будинках, ще більша кількість користуються газовими плитами. Під впливом реклами з радістю заповнюємо квартири і лікувальні установи клеєної меблями, покриваємо паркет лаком, застилаем підлоги лінолеумом і хімічними паласами. У результаті в кімнатах витає більше ста видів органічних сполук. Ці невидимі шкідники викликають подразнення верхніх дихальних шляхів, неприємні відчуття в очах, нежить, хронічний головний біль, нудоту та інші розлади. На міжнародному екологічному конгресі в Токіо був зроблений висновок про згубність для людства сучасної моделі цивілізації і необхідності під- лагодити середу новим вимогам життя, зміцненню здоров'я людей. Естетика виступає як критерій оцінки життєвості простору, середовища. Стоїть завдання в XXI столітті рекультивувати існуюче природне оточення з урахуванням вимог естетики, охорони здоров'я, збереження та створення здорового середовища проживання для майбутніх поколінь. 

 Естетика, займаючись вивченням законів краси, мистецтва переносить їх в сферу медицини, особливо профілактичної та відновлювальної. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Особливості медичної естетики"
 1. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
    особливостей, дозволяють сформулювати і поняття права. Це поняття формується на основі розуміння права в тих чи інших суспільствах, на тих чи інших етапах їх розвитку. Адже саме право - динамічна система, яка знає різні конкретно-історичні «одягу», різні способи вираження, забезпечення. Тому-то діапазон розуміння і понять права в наукових працях, підручниках є вельми
 2. А. В. ЛогіновК історико-філософський ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕРМІНА "АНТРОПОЛОГІЯ"
    особливості його не можна звести до Аристотеля. Коли він говорить про anthropologos, він має на увазі те, що іноді перекладається як "пліткар". Форми anthropologein у Отців Церкви мають теологічне значення. Таке значення слово "антропологія" має вже у Мальбранша, Лейбніца, навіть фейербаховской вимога "очеловечеванія" Бога за допомогою антропології відповідає теологічному значенням. Слід
 3. ЗМІСТ КУРСУ
    особливості навчання філософії; Г.В.Ф. Гегель про викладання філософії в гімназіях та університетах. Проблемне поле та зміст курсу «Методика викладання філософії»; основні завдання курсу, теоретичний і практичний рівні оволодіння методикою викладання. Тема 2. Гуманітаризація освіти і викладання філософії. Гуманізація соціуму як умова сталого
 4. Особливості процесу перевиховання засуджених жінок
    особливості жінок накладають значний відбиток на організацію їх життя і діяльності в період відбування покарання, що впливає на їх працездатність, поведінка, протікання інтелектуальних і вольових процесів. Жінки більш емоційні, вразливі, чутливі. Емоції можуть переходити в афекти, супроводжувані істеричними реакціями, що створює додаткові труднощі для
 5. Глава 21. Злочини проти власності
    особливостей при цьому предмета злочинного посягання від такого, наприклад, при крадіжці або пограбуванні. До того ж і Цивільний кодекс Російської Федерації відніс майнові права не просто до майна, а до "іншому майну" на відміну від речей як таких. 5. Щоб відповідати вимогам предмета злочинного посягання, майно має володіти такими ознаками: 1)
 6. 4. Естетичне виховання лікарів
    особливо моральні та естетичні якості. Н.І. Пирогов у «Щоденнику старого лікаря» писав про майбутні фахівцях: «Тільки різнобічному попередньою розвитку своїх здібностей вони і зобов'язані успіхом в культурі обраного ними предмета ...». В системі сучасної спеціальної та філософської підготовки працівників охорони здоров'я потрібно з'ясування ряду принципових питань. Як
 7. 1. Етапи і основний зміст вітчизняної філософії
    особливо яскраво висловив у книзі «Подорож з Петербургу до Москви». Радищев виступав проти самодержавства, а кріпосне право викликало в ньому обурення, за що в 1790 році Катерина Велика заслала його до Сибіру. На засланні Радищев написав філософський трактат «Про людину, її смертність і безсмертя» (1792, опубл. У 1809), де проаналізував діаметрально протилежні системи поглядів французьких
 8. Адміністративний процес
    медичним наблюдени-ем і які продовжують вживати наркотичні речовини або психотроп-ні речовини без призначення лікаря або ухиляються від лікування, а так-же особам, засудженим за вчинення правопорушень і нужденним в наркологічному лікуванні, за рішенням суду призначаються примусові заходи медичного характеру, передбачені законодавством
 9. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
    особливості та витоки, кого можна назвати представниками цього напрямку суспільно-політичної і філософської думки. Під консерватизмом традиційно розуміється напрямок в політиці, що прагне до збереження існуючого державного і громадського порядку, йому приписується боротьба з демократичними силами, з прийдешніми реформами. Таким чином, консерватизм трактується за допомогою
 10. 7. Джерела адміністративного права.
    особливостями, зумовленими цільової спрямованістю і змістом норм, його складових; їх юридичною силою, масштабом функціонування (дії). Він може бути загальної і локальної дії, обов'язковим для виконання всіма органами управління й об'єктами, незалежно від підпорядкованості або тільки підприємствами, установами, посадовими особами, підвідомчими органу, який видав акт. У
 11. Особливості сучасної організованої економічної злочинності в Росії
    особливості та тенденції розвитку. До найбільш значущих відносяться наступні. Високий рівень латентності економічних злочинів, скоєних злочинними групами. Рівень латентності збільшується або, принаймні, не зменшується, розкриваність злочинів і виявляємість правопорушень не росте. Так, латентність шахрайства оцінюється рівною 65, посадових розкрадань - 925,
 12. Тема 18. Розслідування злочинів проти життя і здоров'я (вбивства, заподіяння шкоди здоров'ю).
    особливості розслідування вбивств при виявленні трупа або його частин. Особливості розслідування у разі зникнення людини? Що може служити підставою для висунення в цих випадках версії про вбивство? Особливості розслідування вбивств, скоєних особами, які страждають психічними захворюваннями. Використання спеціальних знань у розслідуванні вбивств. Рекомендована література: Бистряков
 13. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
    медичної служб і т.д.). Як вказує Золотарьов П.С. найважливішою складовою військової реформи має стати поділ адміністративної та оперативної функції управління. В даний час система військових звань для офіцерів бойових частин, а також для офіцерів забезпечують служб, рід діяльності яких ближче до функцій військових чиновників (і їх статуси) - однакові. Як результат - 14
 14. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
    особливо в разі вини військовослужбовців та відшкодування ними завданих збитків. Це зажадає реорганізації роботи військових судів, але це необхідно для впровадження цивільних правовідносин і посилення принципів цивільно-правової та матеріальної відповідальності. Одним з основних показників впровадження цих принципів у ЗС РФ є розвиток інституту контрактних відносин. Виходячи з вищевикладеного,
 15. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    особливості повинні мати контракти, підписані курсантами ВУ. Держава, витрачаючи величезні кошти на підготовку офіцерів, не передбачило цивільно-правової відповідальності за невиконання або порушення курсантами умов договору. Багато лейтенанти, отримавши безкоштовну освіту, звільняються і йдуть працювати в комерційні структури, завдаючи великої фінансовий і
 16. 3.3. Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
    особливостей місць служби. Наприклад, по існуючих нормативних актів офіцер, який проходить службу в Далекосхідному регіоні, незалежно від того, де він служить - у м. Хабаровську, великому культурному центрі з добре розвиненими наукою, освітою, медициною, усією інфраструктурою, зв'язком, транспортом, високим рівнем життєзабезпечення або в с. Анастасівка (50 км від м. Хабаровська), де стоїть гарнізон, і
 17. 3.1. ПОРЯДОК несення служби нарядами
    особливості маршруту (поста); дислокацію найближчих нарядів міліції, військових нарядів, представників громадських об'єднань з охорони правопорядку і систему зв'язку з ними; прикмети осіб, майна і транспортних засобів, оголошених у розшук; місця найбільш ймовірного скоєння злочинів, скупчення антигромадського елементу; осіб, звільнених з місць позбавлення волі, а також осіб, умовно
 18. ОСОБЛИВОСТІ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ патрулів на автомобіль (мотоцикл)
    особливо у вечірній час доби (крім ДПС ГИБДД) при патрулюванні повинні рухатися зі швидкістю, що дозволяє вести спостереження з машини, але не понад 40 км на годину. Так, наприклад. 10 січня 2006 по вул. Радянська, д. 67 міста Тамбова в ході виниклої сварки Хайруллин став наносити потерпілому, свідомо для нього знаходиться в безпорадному стані в силу слабкого фізичного розвитку та сильного
 19. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
    особливо в сільській місцевості, де затоплення піддаються значні території, а співробітників міліції та інших сил недостатньо. Одночасно з проведенням евакуації населення із зон затоплення потрібно організовувати охорону майна, що залишилося без нагляду. Такі приклади також є. У 2002 р. в результаті випадання рясних опадів рівень води в річках Краснодарського краю піднявся
© 2014-2022  ibib.ltd.ua