Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
А.В. Маринченко. ГЕОПОЛИТИКА. Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

Обережно: «інформаційні віруси»

Сучасна геополітична ситуація вимагає принципово іншого підходу до проблеми забезпечення національної безпеки Росії, аналізу змісту і еволюції всього спектра геополітичних чинників, найважливішим з яких є інформаційний. Сьогодні правомірно стверджувати, що за інших рівних умов досягнення державою стратегічних переваг залежить від наявних у нього інформаційних можливостей. Про це свідчать підсумки «холодної війни», яка велася насамперед інформаційними засобами. Досягнувши паритету з США у військовій сфері, СРСР зазнав поразки в інформаційному протиборстві. У цьому контексті стає зрозумілою оцінка американським військово-політичним керівництвом ролі інформації і з'ясовні причини постійного збільшення асигнувань на розвиток і вдосконалення інформаційних технологій.

Складність нинішнього становища Росії полягає в тому, що, з одного боку, вона не повинна перебувати на периферії світового ринку інформаційних технологій і тому їй необхідно співпрацювати з передовими країнами в галузі обміну інформацією та технологіями. З іншого боку - російському руко

404

ництва потрібно враховувати, що в умовах загострення геополітичного протиборства провідні країни будуть використовувати інформаційний компонент для ослаблення позицій Росії на світовій арені. У боротьбі за геополітичний вплив і економічні ресурси суперники Росії кидають їй все нові виклики, запускають «інформаційні віруси» і за допомогою сучасних інформаційних технологій і засобів комунікації впроваджують їх у масову свідомість.

Важливе значення в геополітичних і геостратегічних основах держави відіграють культурно-цивілізований і духовний аспекти. Політична історія свідчить, що утримати простір світових імперій одній тільки силою ніколи не вдавалося.

Зміна геополітичної та історичної реальності в результаті розпаду СРСР призвело до пошуку нової сполучній і об'єднуючої ідеї нового історичного вибору, нової системи цінностей. Ідей ринку, демократії, прав і свобод людини для Росії виявилося недостатньо. Вони втрачають свою привабливість і мобілізуючу силу. Формування справжньої вітчизняної системи цінностей на основі нашого способу життя, традицій, історії є найважливішим завданням, без вирішення якої процес реформування країни і створення в Росії нової державності затягнеться ще на десятиліття.

Могутність Росії залежатиме від здатності відродити і зберегти енергоінформаційний стратегічний ресурс російської культури та мови.

Для поступального розвитку країни потрібна правильно сформована ідеологія. Роль ідеології у формуванні стратегії забезпечення національної безпеки Росії полягає в консолідації суспільної свідомості, всіх громадян навколо обгрунтованих ідеологічних уявлень про статус нашої країни в системі міжнародних відносин, про її місце в системі світових господарських зв'язків, про загальну ідею розвитку, про ту основу, на якій повинні розроблятися конкретні напрями політичного курсу Росії.

Стабільна і динамічно розвивається Російська Федерація, сумісна за різними параметрами з розвиненими країнами Заходу і Сходу, саме в умовах нової геополітичної ситуації здатна зіграти критично важливу роль у формуванні хоча б більш-менш збалансованої структури сучасного світу.

405

Отже, підіб'ємо деякі підсумки. Загальна світова ситуація буде характеризуватися повільним просуванням у бік багатополярного світу. Провідну роль як і раніше будуть грати США. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні поступово посилюватиметься роль Китаю як самостійного полюса світової політики, відбудеться також зміцнення позицій Японії та Індії. Незважаючи на виниклі труднощі, по всій видимості, здійсниться об'єднання європейських країн на основі єдиної конституції і Європа (або Євросоюз) перетвориться на самостійний полюс світової політики.

Росія в силу недостатньої економічної та знижується військової потужності не зможе претендувати на роль самостійного полюса майбутнього світоустрою. Водночас за своєю політичної значущості, в тому числі в якості постійного члена Ради Безпеки ООН, в силу вигідного геополітичного положення, наявності ядерних озброєнь, здатності зайняти лідируючі позиції в області ресурсного забезпечення наша країна залишиться однією з світових держав, від яких значною мірою залежить майбутнє світової системи.

Реалізувати наявні у Росії можливості на світовій арені можна лише в тому випадку, якщо буде правильно сформована геостратегія, спрямована на захист національних інтересів. Геостратегію доцільно формувати виходячи з трирівневого характеру національних інтересів Російської Федерації.

Національні інтереси Російської Федерації на глобальному рівні складаються в її активному і повноправну участь у побудові такої системи міжнародних відносин, в якій їй відводилося б місце, найбільшою мірою відповідає її політичному, економічному й інтелектуальному потенціалу, військово -політичним і зовнішньоекономічним можливостям і потребам.

Національні інтереси Російської Федерації на регіональному рівні зводяться до забезпечення стабільного і безпечного міжнародного оточення, а також до просування і закріплення її військово-політичних і економічних позицій на світовій арені на основі використання механізмів регіональної співпраці.

Національні інтереси Російської Федерації на пострадянському просторі складаються в розвитку всебічних взаємовигод

406

них зв'язків з країнами СНД та їх максимальному залученні в сферу російських інтересів.

Геостратегія повинна враховувати загрози національній безпеці Російської Федерації та передбачати заходи по нейтралізації цих загроз.

Шлях до посилення впливу Росії на світовій арені лежить через підйом національної економіки. Необхідно вживати зусилля щодо збільшення виробничих потужностей, підвищення якості виробленої продукції, впроваджувати сучасні технології, розвивати наукоємні галузі, розширювати споживчий ринок. Одночасно Росії доцільно закріпитися в ролі одного з головних постачальників енергоресурсів на світовий ринок і тим самим забезпечити собі можливість впливати на цінову кон'юнктуру на світовому ринку вуглеводнів. Це може відбутися лише в тому випадку, якщо російські компанії будуть користуватися високою довірою партнерів, якщо їх пропозиції будуть володіти високим ступенем гарантій.

Обставини диктують необхідність посилення Збройних Сил РФ, які повинні бути готові до відбиття військової агресії проти Росії. Слабкість російської армії не дозволить нам відстоювати російські інтереси на світовій арені.

Пропозиції та заперечення Росії з важливих міжнародних проблем повинні підкріплюватися міццю російської армії. Мова йде не стільки про кількісне зростання Збройних Сил, скільки про підвищення їх якості. Російська армія гостро потребує сучасних озброєннях, у підвищенні рівня підготовки військовослужбовців, поліпшення умов їх життя, а також у підвищенні морально-бойового духу.

У зв'язку з посиленням геополітичного суперництва і розв'язаної проти Росії інформаційної війни з боку наших геополітичних супротивників в особі США і їх атлантичних союзників важливим завданням держави щодо забезпечення інформаційної безпеки стає організація інформаційного протиборства. Успіх російських інформаційних операцій на міжнародній арені багато в чому буде залежати від правильності визначення слабких місць наших геополітичних противників, активного характеру інформаційних заходів і вмілого використання результатів цих заходів.

Представляється вкрай важливим підйом російської культури, звернення до історичних традицій російського народу. Треба по

407

намагатися відродити і всіляко підтримувати інформаційний стратегічний ресурс російської мови, російського етносу і культури як всередині країни, так і в ближньому зарубіжжі.

Унікальне положення Російської Федерації на земній кулі, її географічні та історичні особливості свідчать про необхідність вироблення власної геостратегічної моделі з опорою на військовий потенціал. Адже США та їх атлантичні союзники як і раніше прагнуть до ослаблення нашої країни, відводячи їй роль сировинного придатка на світовій арені. Такий статус жодним чином не відповідає інтересам ні особистості, ні російського суспільства. Російська Федерація може бути процвітаючою державою тільки в тому випадку, якщо вона буде сильною державою, в тому числі і у військовому відношенні.

Здавалося б, яке відношення ці конфлікти, деякі з яких відстоять від наших кордонів на сотні і тисячі кілометрів (див. малюнок), мають до Росії і кожному з нас? Якщо виходити з принципу «моя хата скраю ...», то ніякого. А якщо прорахувати ситуацію на пару ходів вперед?

Припустимо, в Грузії правлячий режим вирішує задавити опозицію і починає репресії. Підсумок: сотні тисяч громадян Грузії вирішують не повертатися на батьківщину з Росії.

Припустимо, в Пакистані світська влада здає позиції під впливом оскаженілих ісламістів. Крах терпить і без того не надто вдала операція НАТО в Афганістані, після чого виробництво героїну там багаторазово зростає. А афганські наркотики в значній мірі йдуть до Європи транзитом через Росію. Припустимо, косовські албанці в односторонньому порядку проголошують незалежність, а Європа і США йдуть їм назустріч. Після цього тих же прав починають вимагати Абхазія, Південна Осетія і Придністров'я ...

Припустимо, Іран все-таки створить свою атомну бомбу або підійде до її створення занадто близько. Хто може гарантувати, що США або Ізраїль не завдадуть по ядерних об'єктах ісламської республіки попереджуючий удар? Наслідки цього сценарію взагалі погано піддаються прогнозуванню - від радіоактивного зараження місцевості по типу чорнобильського до запуску «в білий світ як в копієчку» іранських балістичних ракет. Радіус їх дії поки невеликий, але і російські кордони теж поруч.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Обережно: «інформаційні віруси» "
 1. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  обережно через можливі друкарських помилок, спотворень треба відноситься до норм, вміщених у різних збірниках, коментарях. Принаймні, посилання на правові норми при пред'явленні позовів, в різних процесуальних документах повинні бути зро-лани неофіційними виданням. Четверта стадія. На цій стадії здійснюється тлумачення норми права, з'ясування її змісту. Ця стадія є настільки багатогранною
 2. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  обережному участю в інструментах уніфікації універсальною. Наприклад, на жовтень 2001 р. в Конвенції ООН 1980 про договори міжнародної купівлі-продажу товарів беруть участь Аргентина, Венесуела, Канада, Колумбія, Куба, Мексика, США, Перу, Уругвай, Чилі та Еквадор (із загального числа учасників - 60) ; в Нью-Йоркської конвенції ООН 1958 про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних
 3. 1. Поняття та правова природа третейського (арбітражного) угоди
  обережні в судженнях щодо його кваліфікації. Часом висловлювання окремих юристів суперечать один одному. Це нескладно підтвердити посиланням на деякі судження. Так, Є.Ю. Новиков пише про те, що третейський запис суть цивільно-правовий договір, до якого застосовні загальні правила укладання, зміни та припинення договору, які у ДК РФ, з урахуванням спеціального
 4. РОЗУМІННЯ ПЕРЕЖИВАННЯ У ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ
  обережність, хитрість, удавання, велике сообладаніе і все, що називається mimicry (до останнього відноситься велика частина так званої чесноти) »181. І настільки ж, наскільки Ніцше не довіряє розуму, він виявляє довіру почуттям. Оспівування чуттєвого переживання досягає у Ніцше апогею: «Почуття не брешуть ... Вперше те, що ми робимо з їх свідоцтва, вкладає в них брехня,
 5. ВСТУП
  обережністю, враховуючи колосальні розбіжності в специфіці окремих країн, від географічного положення та клімату до інституційних і культурних традицій. Проте, при всій умовності, міжнародні порівняння дозволяють виявити загальносвітові тенденції розвитку освіти і визначити ступінь відповідності або невідповідності їм структурних характеристик освітніх систем окремих
 6. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  обережних рад вчителя, однокласників або більш старших учнів. Допомога дитині потрібна і в підготовці презентації портфоліо на заключному дитячо-батьківських зборах. Презентація також не повинна мати жорсткої форми, вона може бути не тільки усній (вітається музикування або демонстрація спортивних досягнень) і не тільки індивідуальної (друзі можуть представляти успіхи один
 7. внутрішньофірмової підготовки ВЧИТЕЛІВ
  обережно направляти і керувати. Модератори повинні використовувати методи, які: - спонукають до діяльності і активізують учасників; - виявляють проблеми та очікування; - викликають і використовують досвід і компетенцію; - організовують процес участі та самоорганізації; - відпрацьовують дії або зразки дій ; - встановлюють клімат товариського співробітництва; - передають певне
 8. ПЕРШИЙ ЕТАП ПЕРЕТВОРЕНЬ. 1985-1986
    обережно розвертався в академічних структурах, які вивчали світовий досвід (Інститут світової економіки і міжнародних відносин, Інститут економіки світової соціалістичної системи, Інститут США і Канади) 17. Багато підлозі 59 58 Лекція 3 чівшіх широку популярність у другій половині 80-х - середині 90-х років економісти і політологи пройшли школу цих центрів. Г. X. Попов досить різкий у
 9. ДЕМОНТАЖ Союзні ДЕРЖАВНОСТІ
    обережність в дні кризи глава МЗС А. А. Безсмертних, лавная перевагою нового міністра закордонних справ Б. Д. Панна було те, що він «був одним з небагатьох послів, хто в перший день перевороту дав однозначну оцінку пугчу» 23. Панкін, одна-, на новій посаді протримався недовго і в листопаді 1991 р. був правлен послом в Лондон. 25 серпня указом Горбачова був ліквідований Рада Міні-"в СРСР і
 10. ВИБІР МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
    обережних економічних термінах роз'яснював «нетрадиційність * пропонованих урядом рішень і обіцяв, що через рік Росія буде мати бездефіцитний бюджет і максимальну соціальну захищеність населенія69. Напередодні неминучих і очікувалися в нових умовах конфліктів 15 листопада 1991 президент підписав Указ «Про соціальне партнерство», яким засновувалася Російська тристороння
© 2014-2021  ibib.ltd.ua