Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право України → 
« Попередня Наступна »
Процюк Олег Володимирович. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ -2006, 2006 - перейти до змісту підручника

ознаки контрабанди, що містилися в ст. 166 МК України:а) законодавець відмовився від таких її ознак, як контрабанда з використанням спеціальних засобів по перевезенню, вчинення контрабанди озброєними особами, повторна контрабанда та контрабанда анульованих цінних паперів;
б) описання деяких ознак було уточнено.
Також в згаданому законі не використовувався термін - кваліфікована контрабанда. Змінено було і санкцію: замість одного року позбавлення волі нижню межу було піднято до трьох років.
В ст. 78 КК РРФСР 1960 р. наводилось таке визначення контрабанди: "незаконное перемещение товаров или иных ценностей через государственную границу СССР, совершенное с сокрытием предметов в специальных хранилищах, либо с обманным использованием таможенных или иных документов, либо в крупных размерах, либо группой лиц, организовавшейся для занятия контрабандой, либо должностным лицом с использованием служебного положения, а равно контрабанда взрывчатых, наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, оружия и воинского снаряжения" .
До переходу України на ринкові відносини основною формою зовнішньоекономічних зв'язків її з іншими країнами була зовнішня торгівля, яка охоплювала експорт та імпорт товарів та інших предметів.
Оскільки зовнішня торгівля здійснювалася на основі державної монополії СРСР і практично повністю регулювалася і контролювалася державою, то основні правопорушення, які посягали на її ефективне функціонування, виявлялися у незаконному переміщенні товарів і цінностей через державний кордон під час ввезення на територію СРСР чи вивезення із держави товарів масового попиту і широкого вжитку переважно приватними особами або в різних незаконних маніпуляціях із уже переміщеними товарами.
У сучасний період у науці загальновизнано, що головна причина, яка породжує та підтримує контрабанду, полягає у несприятливих умовах, що склалися в економіці України.
Значна різниця товарних цін зовнішнього та внутрішнього ринку сприяє розвитку контрабанди. Контрабанда ґрунтується на порівняльних коефіцієнтах світового ринку - контрабандним шляхом ввозиться та продукція, яка нерідко значно якісніша і дешевша за вітчизняну, що не сприяє розвитку вітчизняного підприємництва.
Таким чином, з огляду на все вищезазначене, можливо стверджувати, що контрабанда дійсно є злочином із глибоким історико-правовим корінням, розвиток її як явища, так і кримінально-правового закріплення в законодавстві тісно пов'язаний із розвитком державності. Цим даний склад злочину привертав до себе увагу багатьох дослідників. Разом із тим залишається ще досить широке коло питань, які є дискусійними та потребують глибокої теоретичної розробки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ознаки контрабанди, що містилися в ст. 166 МК України:"
 1. Поняття екологічного права України
  містилися популярна праці із зоології. Наукові погляди завжди діставали своє відображення у чинному законодавстві. Спочатку це - правові засади використання природних ресурсів для господарських потреб і захисту права власності на природні об'єкти. Наукове обгрунтування проблема захисту довкілля з'являється тільки у XX ст. Законодавче закріплення вона дістає лише в його другій половині. Система
 2. Поняття екологічного права України
  містилися популярна праці із зоології. Наукові погляди завжди діставали своє відображення у чинному законодавстві. Спочатку це - правові засади використання природних ресурсів для господарських потреб і захисту права власності на природні об'єкти. Наукове обгрунтування проблема захисту довкілля з'являється тільки у XX ст. Законодавче закріплення вона дістає лише в його другій половині. Система
 3. § 1. Поняття та ознаки обшуку
  контрабанди чи предмети, які є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, може бути проведено особистий огляд. Такий огляд не є слідчою дією і здійснюється без санкції прокурора. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» регламентує отримання розвідувальної інформації шляхом негласного проникнення оперативного працівника у житлове або інше приміщення громадянина. Такий
 4. §1. Криміналістична характеристика контрабанди
  ознак злочину) настає як за порушення митних правил відповідно до МК. Спосіб вчинення контрабанди - це детермінована система дій злочинця щодо підготовки, виконання та приховування незаконного переміщення контрабанди через митний кордон, а також щодо використання результатів контрабандної діяльності. Найбільш типовими способами вчинення контрабанди є: а) переміщення поза митним контролем; б)
 5. § 2. Початковий етап розслідування
  ознак злочину. Аналіз митної та судово-слідчої практики показує, що ознаки контрабанди можуть бути виявлені при: 1) здійсненні митного контролю; 2) провадженні справ про порушення митних правил; 3) здійсненні прикордонного контролю працівниками Прикордонних військ; 4) проведенні оперативно-розшукових заходів; 5) провадженні дізнання та попереднього слідства; 6) здійсненні прокуратурою
 6. 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКАЗІВ*
  ознаки. Учені-процесуалісти багато працювали над пошуком і описом невід'ємних ознак доказів. Наслідком цієї роботи стало визначення таких ознак: 1) належність; 2) допустимість; 3) достовірність; 4) достатність (щодо сукупності доказів). Допустимість доказів - це дозволеність для органу чи посадової особи, яка веде кримінальний процес, у силу положень процесуального права використати їх як докази.
 7. Рішення про порушення кримінальної справи
  ознак злочину в діянні, на яке в первинному Джерелі інформації вказано як на злочинне (ч. 2 ст. 94 КПК). У структурі підстави до порушення кримінальної справи виокремлюють: процесуальний елемент - достатні дані, що вказують на наявність ознак злочину; кримінально-правовий елемент, до складу якого належать: ознаки злочину (суспільна небезпечність, протиправність,винність і караність), завдяки яким
 8. 8. Методика аналізу складу злочину.
  ознаки особи, яка потерпіла від злочинного посягання. Так, потерпілим від розпусних дій може бути тільки підліток, який не досяг 16-ти років, статева недоторканість якого і виступає об'єктом злочину, передбаченого ст.156. Потерпілими в злочині, передбаченому ст.345, є робітники правоохоронних органів у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків. Об'єкт цього злочину - авторитет органів
 9. 2. Система Особливої частини кримінального права
  ознаки відповідного складу злочину. Ці випадки передбачені в деяких статтях КК. Так, у ч. З ст. 263 зазначено, що звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини чи вибухові пристрої. А в ч. 4 ст. 307 сказано, що особа, яка добровільно здала
 10. Розбій
  ознаки розбою відноситься і насильство, небезпечне для життя в момент заподіяння. Специфіка його у тому, що реальна небезпека для життя існує для потерпілого лише в момент застосування насильства, фактично воно не приводить до настання смерті. До такого насильства відносяться також дії, що не призвели у конкретному випадку до будь-яких наслідків, але містили реальну небезпеку для життя в момент
© 2014-2022  ibib.ltd.ua