Головна
ГоловнаПолітологіяПолітика → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Мельвіль. Категорії політичної науки. - М.: Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС РФ, «Російська політична енциклопедія» (РОССПЕН). - 656 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Поліархія: правління багатьох, але не всіх

Демократія - це найгірша форма правління, якщо не вважати всі інші.

У. Черчілль, 1947

У наш час поняття демократії розширилося і стало включати не тільки нормативні визначення як системи політичного правління та її характеристики (від всенародності до форм участі громадян у самоврядуванні), але також світоглядні підходи до відносинам між людьми, етичні, філософські та

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

інші підстави людського існування в умовах сучасності. Разом з тим, ідеали демократії залишилися фактично такими ж, як в IV в. е., за винятком одного - зараз набагато більше цінується окрема особистість, її думку й інтереси, політична активність. Ось як про це висловився Нобелівський лауреат Мілтон Фрідман (нар. 1912):

Мілтон ФРІДМАН (нар. 1912, Нью-Йорк) - американський економіст-монетарист, удостоеннигй в 1976 р. Нобелівської премії з економіки; прихильник класичного лібералізму, вільного риинка, вільного від будь-якого державного втручання.

Наше суспільство таке, яким ми робимо його самі. Ми самі здатні визначати форму і структуру наших соціальних інститутів. Зрозуміло, різноманіття доступних нам можливостей обмежене як чисто технічними чинниками, так і особливостями людської природи - однак ніхто не може перешкодити нам (якщо ми цього справді хочемо) в побудові суспільства, спирається в організації економічного та інших видів діяльності насамперед на принцип добровільного співробітництва. Тільки від нас самих залежить створення такого суспільства, яке охороняє і примножує свободу особистості, не допускає надмірного розширення влади держави і стежить за тим, щоб уряд завжди залишалося слугою народу і не перетворювалося в його господаря.

М. і Р. Фрідман, «Господарі своєї долі»

Подібний підхід, багато в чому спирається на ціннісне ставлення до людини, спонукав сучасних політологів відрізняти демократію в широкому, навіть ідеальному сенсі від її власне політичного, переважно інституційного базису. В останньому випадку прихильники емпіричної (тобто заснованої на досвіді) демократичної теорії розглядають обширнейший набір факторів, що сприяють встановленню більш стабільних форм демократичного правління на всій планеті. Правда, останнім часом вчені знову все частіше визнають, що демократія - це поняття, яке і в сучасності, незважаючи на масу досліджень, рішуче не піддається чіткому науковому визначенню.

Разом з тим, одна з найпопулярніших у світовій політології дефініцій сучасної демократії - поліархія. Це не система влади, яка втілює в собі демократичні ідеали у всій їх повноті, але правління, достатньою мірою наближається до таких ідеалів.

Найбільш послідовно розрізнення ідеалів і інституційного оформлення демократії проводить Роберт Даль, якого за спільною згодою політологи називають патріархом досліджень плюралістичних моделей. Він запропонував використовувати для позначення інституційних рішень фактично реконструйоване їм поняття поліархії (англ. polyarchy).

http://creativecommons.org/licenses/ by-nc/2.0 /

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

Елліни слово поліархія сприймали переважно в негативному сенсі - як розбрід в таборі пануючих, неузгодженість правління. У контексті ж сучасності це поняття, навпаки, підкреслює політичний плюралізм і здатність інститутів нинішньої демократії забезпечувати взаємодію та координацію (погодження) інтересів індивідів і груп без втрати їх самостійності і принципового рівності.

Роберт ДАЛЬ (нар. 1915, Інвуд, шт. Айова) - американський політолог, один з основоположників концепції плюралістичної демократії, широко відомий своїми працями в галузі політичної теорії, в першу чергу сучасної демократії, розподілу влади та плюралізму.

П'ять критеріїв є стандартами - ідеальними стандартами, якщо завгодно, - на основі яких слід оцінювати пропоновані процедури ... Будь-який процес, який повністю задовольнить їм, стане досконалим демократичним процесом, а управління асоціацією - досконалим демократичним правлінням. Я визнаю , що досконалий демократичний процес і досконале демократичне правління ніколи не існували в реальності. Вони дають уявлення про людські можливості, з якими можуть порівнюватися дійсні явища ... Які ж критерії тоді будуть безумовно відповідати нашим уявленням, а тому служити нам відмінними ознаками демократичного процесу ? Ефективна участь. В ході всього процесу прийняття зв'язують рішень громадяни повинні мати адекватні та рівні можливості для вираження своїх переваг щодо кінцевого результату ... Рівність у голосуванні при прийнятті рішення. На етапі прийняття колективних рішень кожному громадянину повинна бути гарантована рівна можливість висловити перевагу , яке буде вважатися рівним за вагою перевазі, вираженого будь-яким іншим громадянином ... Освічене розуміння ... Кожен громадянин повинен мати достатні і рівними можливостями для визначення і перевірки ... в контексті прийняття рішення того уподобання, яке найкращим чином служило б інтересам даного громадянина ... Контроль над порядком денним ... Демос повинен мати виняткову можливість вирішувати, які питання поповнюють перелік проблем, що підлягають вирішенню в ході демократичного процесу.

Р. Даль, «Демократія і її критики »

ДАЛЬ (Dahl), Роберт (нар. 1915, Інвуд, шт. Айова) - американський політолог, один з основоположників концепції плюралістичної демократії, широко відомий своїми працями в галузі політичної 236 теорії , в першу чергу сучасної демократії, розподілу влас-

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

ти й плюралізму, що роблять значний вплив на сучасні політичні дослідження.

'

U *

Автор таких робіт, як: «Економіка, політика і добробут» (1953, співавт. Ч. Ліндблом); «Введення в теорію демократії» (1956); «Хто керує? Демократія і влада в американському місті» (1961); «Плюралістична демократія в США »(1967);« Після революції? Влада в хорошому суспільстві »(1970);« Поліархія: участь і опозиція »(1971);« Дилеми плюралістичної демократії: автономія У8.

контроль » (1982); «Сучасний політичний аналіз» (5-е вид., 1990); «Введення в економічну демократію» (1985); «Демократія та її критики» (1989); «Про демократію» (1998) та ін

Внесок у розвиток політичної думки. Наукові погляди Даля склалися під впливом ліберально-позитивістської і бихевиористской парадигм. Спільно з Ч. Ліндбломом і Дж. К. Гелбрейт Даль утворює неоплюралістіческое напрямок в політології, що визначило діапазон досліджуваних їм проблем , серед яких: передумови сучасної демократії, емпіричні умови для часткової або повної реалізації демократичних проектів; співвідношення демократії, свободи і рівності, а також елітарних і плюралістичних елементів у сучасних демократичних Політило; розподіл влади в суспільстві та наслідки зростаючого впливу великого бізнесу; моделі сучасної демократії , нормативні теорії, їх оцінюють або обгрунтовують, використання даних моделей при аналізі реальних політичних режимів та інститутів.

Специфіка політики, по Далю, в тому, що це одночасно і наука в силу особливого ставлення до фактів, на основі яких робляться узагальнення і пропонуються теорії, і мистецтво (майстерність), багатьма елементами якого можна опанувати тільки на практиці.

Величезний внесок Даля у розвиток теорії демократії визначається насамперед розробкою проблематики поліархії, співвіднесеної з демократією як такої. Якщо демократія - ідеальний тип пристрою політичної системи, то поліархія - реально існуючий політичний режим, найбільш близький демократичному ідеалу і «спирається на сім основних інститутів: виборні посадові особи, вільні і чесні вибори, загальне голосування, право претендувати на виборну посаду, свобода слова, альтернативна інформація, незалежність самоорганізації ». поліархічних характер політичного режиму не виключає можливість і навіть необхідність його подальшої демократизації шляхом, наприклад, підвищення« ефективної участі »або посилення« контролю за порядком денним »для кращої відповідності ідеальної моделі« процедурної демократії ». Ефективне функціонування поліархічних режиму вимагає високорозвиненого суспільного і державного плюралізму (тобто існування безлічі щодо автономних організацій) і здійснюється на підставі відкритої конкуренції політичних еліт, підконтрольних народу. Даль вважає, що принципи демократії повинні бути також поширені на неполітичні (наприклад, корпорації) і міжнародні (наприклад, міждержавні організації) інститути.

к

-Л ь

Джон Кеннет Гелбрейт (нар. 1908, Онтаріо) - американський економіст, соціальнигй мигслітель і общественнигй діяч ; творець концепції нового індустріального суспільства, в якому утвердилася регулююча влада техноструктуриг. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution -NonCommercial 2.0

ВИЗНАЧЕНІСТЬ процедур за невизначеності РЕЗУЛЬТАТІВ у сфері політики при демократії, що спирається на суспільний договір, інституціоналізовані (встановлені) процедури, що регулюють конфлікти і забезпечують відносну стабільність політичної системи в цілому: норми, закони, правила ігри, порядок функціонування структур (партії, впорядковують політичну боротьбу, державна бюрократія, яка виходить із раціонально-правових критеріїв, і т.д.). Тим самим конкуренція за політичні пости вельми строго позначена, а правління є представницьким. Однак, враховуючи право всіх громадян на участь у прийнятті рішень, наслідки цих рішень (результат виборів, можливість впливу на держчиновників всіх рангів і т.д.) мають непередбачуваний і тимчасовий характер (як в економіці - при ринку прибуток аж ніяк не гарантована). Політики, виборці, партії, групи інтересів, діючи в умовах змагальності, поставлені в невизначене становище, бо їх майбутнє невідомо, а справжнє схильне змінам. Таким чином, конкуренція при демократії обмежена, а визначеність політичних процедур поєднується з невизначеністю результатів. При державно-соціалістичному режимі ->?

Розгляд поліархії, на думку Даля, можливо з декількох взаємодоповнюючих позицій: 1) як тип режиму для управління сучасною державою, що характеризується «високої терпимістю до опозиції» і «відносно широкими можливостями брати участь у впливі на поведінку уряду і навіть в зміщенні мирним шляхом різних офіційних осіб », 2) як результат лібералізації та демократизації націй-держав або як« ряд певних інститутів, що зазнали значної еволюції, в т.ч. під впливом зусиль по демократизації та лібералізації політичних інститутів націй-держав »; 3) як необхідність демократичного процесу; 4) як система перевірки компетенції або система політичного контролю; 5) як система прав, в якій« звичайні права гарантовані і захищені інституційно »(см . «Поліархія, плюралізм і простір»).

Крім поліархії, на підставі показників участі та змагальності Даль виділяє ще три політичні режими: закрита гегемонія, відкрита гегемонія, змагальна (конкурентна) олігархія. Перехід від цих режимів до поліархії і являє собою суть політичної модернізації та політичного розвитку в цілому. Для закритої гегемонії характерні найжорсткіші обмеження в усіх сферах життя, заборона політичної конкуренції з правлячою елітою або її ідеями в будь-якій формі (як наслідок - заборона будь-якої опозиції, нерозрізнення лояльних і нелояльних опонентів), відсутність гарантованих прав у громадян. У змагальної олігархії дозволена партійна конкуренція, але вона - привілей тільки еліти і відбувається в її рамках.

«

к

а

и

о

И

и

о

и

Л

5

и

о

и

и

о

§?

Політичні режими по Р. Далю Змагальна

олігархія Поліархія Закрита гегемонія Відкрита гегемонія Участь

Головне в демократії полягає в орієнтації на створення певних умов для досягнення поставлених нею піднесених цілей на рівнях політії, групи інтересів і кожного http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

громадянина. Чи будуть досягнуті такі цілі чи ні, залежить від того, як саме і в яких обставин (в т.ч. привхідних) розвивається політичний процес, які сили на нього впливають і беруть участь в ньому, а які протистоять, які здібності проявляють дані сили і т.

 д. Надаючи великого, часом принципове значення політичним процедурам і здібностям громадянина, пред'являючи до них дуже жорсткі вимоги, демократія не гарантує визначеності результатів. Ось у чому головний сенс широко визнаною сьогодні дефініції демократії як визначеності процедур за невизначеності результатів (Адам Переворський, рід. 1940). 

 У невизначеності результатів полягає основна функціональна слабкість демократії - в даній системі немає і не може бути органічно властивих їй механізмів, повністю оберігають від приходу до влади авторитарних і тоталітарних угрупувань. Головні перешкоди цьому - в демократичній діли-бераціі (постійної самокритики і самоочищенні демосу, тобто сукупності громадян), в залученні потенційних супротивників демократії в політичну дискусію, а тим самим у демократичний процес заради їх «звернення» в демократів. Такий проект по суті справи побудований на стародавней ідеї про що розвивається природі людини. 

 Принцип демократичної деліберації дозволяє максимально повно враховувати різнорідні інтереси в політиці, зміни в політичній системі і навколишньому її середовищі, хоча і є чинником певної нестабільності, зменшення ступеня якої можливо при підтримці відкритості та динамічності політичного процесу в цілому. 

 При всьому різноманітті виникали в різний час і в специфічних умовах конкретних демократичних режимів, інститутів і процедур політологія дозволяє узагальнити їх і згрупувати в ряд інституційних схем або організаційних принципів. Подібну інституційну інфраструктуру (складові частини пристрою) сучасної демократії, слідом за Далем, Сарторі називає селективної (тобто заснованої на вибірковості, відборі) полиархией. 

 Поліархія - політичний порядок, який відрізняється в узагальненому вигляді двома масштабними характеристиками: цивільні права надані порівняно високій частці дорослих, а самі ці права дозволяють виявляти незгоду і шляхом голосування зміщувати вищих посадових осіб в управлінні. ". Якщо конкретніше, ... то поліархія 

 ? дзеркально протилежна ситуація: у сфері політики монополія однієї партії виключала конкуренцію, позапартійні організації (профспілки і т.д.) були обмежені в можливостях, заборонена будь-яка діяльність з розвитку громадянського суспільства і т.зв. суспільства політичного. Тим самим були гарантовані відомі політичні результати. І навпаки, ірраціональність державної машини при крайній бюрократизації політичної сфери, засилля ідеології замість встановлення демократичних процедур і прав громадян - як наслідок - давали можливість політикам і бюрократам самим приймати рішення, визначати права громадян, процедури і юрисдикцію, а значить, маніпулювати результатами. Таким чином, державно-соціалістичний режим характеризується невизначеністю процедур при визначеності результатів. 

 ДЕМОКРАТИЧНА деліберації (англ. ЕЕН-'егайоп - обдумування, обговорення, обачність) - постійно поновлюваний політичною спільнотою процес пошуку, оцінки та переоцінки прийнятих політичних рішень та їх альтернатив; означає потенційний відмова від додання будь-якому рішенню статусу абсолютно «істинного», що відкриває можливості для його подальшої корекції. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ 

 Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 

  ПРАВЛІННЯ БІЛЬШОСТІ (мажоритарне правління - фр. Та_) 'огйе - більшість) - 1) методика прийняття рішень, по якій за наявності альтернативних варіантів приймається рішення, що отримало найбільшу підтримку з боку осіб, які мають право приймати рішення (ОПР), або їх представників; 2) система правління, заснована на такій методиці прийняття рішень. 

 З принципом правління більшості пов'язано кілька проблем: 1) за наявності більше двох альтернативних варіантів рішення і в силу процедурних вимог (наприклад, прийняття рішення кваліфікованою більшістю дозволяє меншості заблокувати його) підтримано може бути те, яке не користується абсолютним перевагою більшості («парадокс голосування»), 2) більшість і / або її представники не завжди мають достатнє уявлення про деякі соціально та політично значущих проблемах, що підвищує роль компетентного в цих питаннях меншини (наприклад, експертів, професійних груп тощо) у процесі прийняття рішень; 3) правління більшості стає умовою демократичного правління і не деградує в «тиранію більшості» при повазі та гарантуванні законом і різними процедурами (наприклад, пропорційним представництвом, судовими слуханнями) рівних?? 

 є політичний порядок, який спирається на сім основних інститутів, і всі вони повинні діяти, щоб система могла бути визнана саме полиархией. 1.

 Виборні посадові особи (elected officials). Контроль за рішеннями уряду з приводу політичного курсу конституційно закріплений за обираними посадовими особами. 2.

 Вільні і чесні вибори (free and fair elections). Виборні посадові особи обираються на частих і чесно проведених виборах, в ході яких примус трапляється порівняно рідко. 3.

 Загальне голосування (inclusive suffrage). Практично всі дорослі мають право голосувати на виборах посадових осіб. 4.

 Право претендувати на виборну посаду (right to run for office). Майже всі дорослі мають право претендувати на виборні посади в уряді, хоча вікові обмеження можуть бути вище, ніж для голосування. 5.

 Свобода слова (freedom of expression). Громадяни мають право висловлювати свою думку без загрози суворого покарання з найширшого кола політичних питань, включаючи критику посадових осіб, уряду, режиму, соціально-економічного порядку і пануючої ідеології. 6.

 Альтернативна інформація (alternative information). Громадяни мають право звертатися до альтернативних джерел інформації. Більше того, альтернативні джерела інформації існують і захищені законом. 7.

 Незалежність самоорганізації (associational autonomy). Для забезпечення своїх різноманітних прав, включаючи перераховані вище, громадяни також мають право створювати відносно незалежні асоціації чи організації, в т.ч. незалежні партії та групи інтересів. 

 Важливо розуміти, що ці положення характеризують дійсні, а не номінальні права, інститути та процеси. 

 Р. Даль, «Демократія та її критики» 3.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Поліархія: правління багатьох, але не всіх"
 1. Р. Даль. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛІАРХІЙ24
    поліархії. Полиархией Даль, щоб уникнути суперечок про дефініції демократії, запропонував назвати сучасну дійсність розвинених країн, нехай і відмінну від демократичного ідеалу, але все ж надає громадянам можливість політичної участі, а групам і лідерам - можливість відкритого суперництва в боротьбі за владу. Термін «поліархія» набув поширення як синонім сучасної
 2. Методи, стилі і порядок владарювання
    поліархії (гр. polyarkhia - влада багатьох) як рассогласованности управління. Коли ж створюються спеціальні інститути, які регулюють процеси розподілу влади, задають правила її делегування, повернення та функціонального перетворення, різноманіття локусів (лат. locus - місце) влади люди здатні повернути собі на користь. >? люди готові слідувати нормам і вказівкам посадових осіб.
 3. Програмні тези
    поліархії - влада багатьох, але не всіх. Ідеальні критерії, реальні інститути та принципи (правління більшості при повазі прав меншості, рівність громадян, легітимність і представницький характер влади, плюралізм і свобода в політиці) поліархії. Характеристики форм політичного правління. Визначеність процедур за невизначеності результатів. Поняття та функціонування консоціативної
 4. Інституційні принципи поліархічних режиму
    поліархії в цілому і вписані в неї «аристократичні» (представницькі органи, уряд) і «монархічні» (президент) елементи піддаються перевірці та критиці за допомогою демократичної деліберації, а також формальних процедур (референдумів, виборів, відгуків тощо). Більш того, загальнонаціональні вибори стають симуляцією політичної кризи (державного перевороту),
 5. Петро Великий
    правління. Противники Петра піддавалися безумовному засудженню. «Не може народ, - писав Ф. прок-Повіча, - повелівати небудь монарху своєму». Петро I постає в працях цього автора, як «піклувальна батько» свого народу, ідеальний государ, наділений мало не божественним могутністю і проникливістю. До праць, що висвітлювали зовнішню політику Петра I, відносяться «Історія Свейський війни» і
 6. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
    правління громадської думки, покликаного захищати владні інститути. У радянській історіографії в основному піднімалися проблеми соціальних катастроф та історії «пригноблених» класів, тому й консерватизм розглядався як ідеологія правлячих класів, чужа «всього передового людству». Тим часом, в російської зарубіжної історичної та філософської думки в 20-30-х рр.. з'явився ряд дуже глибоких
 7. 2. Революція 1905-1907 рр..
    правління: «Не для мене, звичайно, не для мене - для Росії я визнав, що конституція привела б зараз країну в таке положення, як Австрію. При такій культурності народу, при наших околицях, єврейському питанні і т.д. одне самодержавство може врятувати Росію. При тому мужик конституції не зрозуміє, а зрозуміє тільки одне, що царю зв'язали руки, тоді я вас вітаю, панове ». Тільки після довгих
 8. 35. Сисетми обрання президен-та.
    правління найбільших адміністративно-террігоріальних одиниць. 3. У деяких федеративних державах для обрання президента також формується особлива колегія, що складається з депутатів союзного парламенту і представників суб'єктів федераціі.Во всіх трьох варіантах виборів президента парла-тарної республіки глава держави отримує мандат від парламенту, його влада похідна і він не може
 9. 41. Види контрольних повноважень парла-та.
    правління. У президентських республіках контрольні повноваження парламентів менш різноманітні. У парламентарних країнах, навпаки, великі контрольні повноваження парламенту в значній мірі нейтралізує-ються належить уряду правом розпуску парламентах основні методи контролю над деятельностьюправительства. 1. Постановка питання про довіру, застосовувані лише в парла ментарной
 10. § 1. Поняття юридичної особи
    правління капіталом. Інститут юридичної особи створює підстави для більш гнучкого використання капіталу, що належить одній особі (в тому числі-державі), в різних сферах підприємницької діяльності. Налагоджене законодавство про юридичних осіб (насамперед акціонерне законодавство), цінних паперах і біржах служить одним із засобів управління капіталами Е масштабах всієї
 11. 4. Реорганізація товариства
    правління суспільством кредитору повідомлення про реорганізацію у формі злиття, приєднання або перетворення; - не пізніше 60 днів з дати направлення суспільством кредитору повідомлення про реорганізацію у формі поділу або виділення. Як було показано вище, реорганізація акціонерного товариства може здійснюватися у формі злиття, приєднання, поділу, виділення і перетворення. Злиттям
 12. 2. Права акціонерів
    правління товариства кваліфікованою більшістю голосів або одноголосно. Оскільки загальні збори акціонерів є вищим органом управління товариства, у статуті можна, наприклад, передбачити перелік питань, за якими їм приймаються рішення кваліфікованою більшістю голосів, понад переліку таких питань, передбачених у пункті 4 статті 49 Закону. Крім того, до виключної
 13. Глава V. Дивіденди суспільства
    правління акціонерного товариства, не менше 10% голосуючих акцій якого перебуває у державній власності, зобов'язані вимагати скасування або зміни раніше прийнятого рішення про оголошення дивідендів, а також припинення повноважень керівника (одноосібного виконавчого органу) акціонерного товариства та (або) покладення на нього встановленої законом відповідальності . У пункті 13 Указу
 14. 1. Рада директорів
    правління товариства, а також діяльність виконавчого органу, певну також Законом та статутом товариства. Рада директорів, збираючись від випадку до випадку, не в змозі керувати повсякденному, поточною діяльністю товариства; для цього призначений виконавчий орган товариства, також діє відповідно до Закону та статутом товариства. Що ж до питань, вирішення яких
 15. Глава IХ. Великі угоди
    правління товариства щодо прийняття рішень про здійснення великих угод регламентуються статтею 79 Закону. 1. Рішення про великої угоди, предметом якої є майно, вартість якого становить від 25 до 50% балансової вартості активів товариства на дату прийняття рішення про здійснення такої угоди, приймається радою директорів (спостережною радою) товариства одноголосно,
 16. Глава Х. Зацікавленість у скоєнні товариством правочину
    правління товариства; - акціонер (акціонери), що володіє спільно зі своїм афілійованою особою (особами) 20% голосуючих акцій товариства або більше. Вони стають особами, зацікавленими в угоді, якщо вони, їх дружини, батьки, діти, брати, сестри, а також усі їхні афілійовані особи: - є стороною такого правочину або беруть участь в ній в якості представника або посередника; - володіють 20%
 17. 3. Доцільність дії профспілкової організації в закритому акціонерному товаристві
    правління, адміністрація будь-якого підприємства, в тому числі і закритого акціонерного товариства, не має права так чи інакше обмежувати діяльність профспілкової організації, тим більше ставити питання про доцільність її ліквідації. Однак існує точка зору, поширювана зазвичай в закритих акціонерних товариствах їх адміністрацією наближеними до неї людьми, що полягає в тому, що в них
 18. 7. Профком та загальні збори (конференція) трудового колективу
    правління, що захищають інтереси власників. Ними є вищий орган управління акціонерного товариства - загальні збори акціонерів, рада директорів (наглядова рада) і, нарешті, виконавчий орган - генеральний директор або генеральний директор і правління. Всі ці органи управління в межах своєї компетенції приймають рішення, так чи інакше, часто вирішальним чином, що впливають на
 19. 6. Акціонерне товариство
    правлінні суспільством, у тому числі в роботі його загальних зборів, не будучи знайомі з підприємницькою діяльністю. Залучення ж їх коштів до формування капіталу товариства часто досягається за допомогою різного роду реклами, обіцянок виключно високих дивідендів і т. п. Тому одним з найважливіших завдань акціонерного законодавства поряд із захистом інтересів можливих кредиторів товариства
 20. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
    спрямованої на перетворення природи і виробництво їжі: створення нових рослинних і тваринних форм і заміщення ними природних, природних форм. Цей перехід супроводжувався не тільки селекційної діяльністю, яка лягла в основу землеробства і скотарства, а й інший виробничою діяльністю - перш за все виготовленням керамічних виробів, а також металургією і металообробкою.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua