Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

Глава V. Дивіденди товаристваПорядок та умови виплати дивідендів акціонерам товариства регламентуються
статтями 42 та 43 Закону. Якщо інше не передбачено Законом та статутом товариства,
останнім право щоквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення
(оголошувати) про виплату дивідендів по розміщених акціях. За акціях, що знаходяться
на балансі товариства, рішення про виплату дивідендів не приймається.
Рішення про виплату проміжних (щоквартальних, піврічних) дивідендів,
розмірі дивіденду і формі його виплати за акціями кожної категорії (типу) приймається
радою директорів (спостережною радою) товариства. Рішення тих же питань,
пов'язаних з виплатою річних дивідендів, приймається загальними зборами акціонерів.
Дата виплати проміжних дивідендів визначається кожного разу особливим
рішенням ради директорів (наглядової ради), але не може бути раніше
30 днів з дня прийняття такого рішення. Що ж до дати виплати річних
дивідендів, то вона може визначатися статутом товариства або рішенням загальних
зборів акціонерів.
Чисто технічно зручніше, якщо дата виплати дивідендів визначена статутом
суспільства. Вона буде орієнтувати і рада директорів, і службовий персонал
суспільства своєчасно проводити всю роботу, пов'язану з виплатою дивідендів.
До того ж зафіксована в статуті дата буде багато до чого зобов'язувати рада директорів.
Порушення статуту - справа серйозна. Тому невиплата своєчасно річних
дивідендів означатиме для ради директорів необхідність пояснити загальним
зборам акціонерів її причину, а збори в свою чергу може прийняти в
відношенні неефективно працюючого ради директорів відповідне рішення,
аж до дострокового припинення його повноважень.
Якщо ж дата виплати дивідендів статутом товариства не визначена, то це
може зробити загальні збори акціонерів, передбачивши у своєму рішенні, що
надалі річні дивіденди виплачуються у визначений термін. Можливий і інший
варіант, коли збори кожен раз приймає рішення про дату виплати річних
дивідендів і слідом за цим - рішення про виплату дивідендів, розмір дивіденду
і форми його виплати за акціями кожної категорії (типу).
Хоча тільки загальні збори акціонерів приймають рішення про виплату річних
дивідендів, пріоритет у вирішенні цього питання кожного разу належить раді
директорів. Рішення зборів приймається тільки за рекомендацією ради директорів,
і розмір річного дивіденду не може бути більш рекомендованого і менше
виплачених проміжних дивідендів.
Загальні збори акціонерів вправі прийняти рішення про невиплату дивіденду
по акціях певних категорій (типів), а також про виплату дивідендів у неповному
розмірі по привілейованих акціях, розмір дивіденду по яких визначено
в статуті. У цьому зв'язку акціонерам - власникам таких привілейованих акцій
слід подбати, щоб до статуту товариства було внесено положення про те,
що такі акції стають кумулятивними в порядку, передбаченому пунктом
2 статті 32 Закону. Невиплачений або не повністю виплачений дивіденд по
кумулятивним акціях накопичується і виплачується згодом.
Суспільство зобов'язане виплатити оголошені по кожній категорії (типу) акцій
дивіденди. Якщо дивіденди оголошені загальними зборами акціонерів, суспільство стає
боржником акціонерів. Тому при простроченні виплати дивідендів акціонери вправі
звернутися до суду з позовом до товариства, керуючись статтею 395 ГК РФ. Дивіденди
виплачуються, як правило, грошима. Іншим майном дивіденди можуть виплачуватися
лише в тому випадку, якщо це передбачено статутом товариства.
Дивіденди виплачуються з чистого прибутку товариства за поточний рік. Дивіденди
по привілейованих акціях визначених статутом товариства типів можуть виплачуватися
за рахунок спеціально призначених для цього фондів товариства. Положення про
тому, що дивіденди виплачуються з чистого прибутку товариства за поточний рік,
означає в принципі, що річні загальні збори акціонерів, яке, згідно
підпунктом 11 пункту 1 статті 48 Закону, затверджує річний звіт, бухгалтерський
баланс, рахунки прибутків і збитків, а також розподіляє прибуток і збитки, практично
не в змозі прийняти рішення про виплату дивідендів.
Не в змозі тому, що на річних зборах розподіляється чиста
прибуток, отриманий за підсумками минулого, але не поточного року, в поточному році
на річних зборах зафіксовано чистий прибуток, отриманий у минулому році.
Запис про те, що дивіденди виплачуються з чистого прибутку за поточний рік,
некоректна також тому, що, строго кажучи, чистий прибуток за рік може
бути визначена тільки за підсумками цього року, точно так само, як чистий прибуток
за квартал, півріччя може бути визначена по їх закінченні.
Тому суспільство фактично може виплатити дивіденди в рамках положення
пункту 2 статті 42 Закону, роблячи це за підсумками кварталів та першого півріччя.
Точно так само можливо формувати фонди для виплати дивідендів за привілейованими
акціям, якщо положення пункту 2 статті 42 Закону тлумачити таким чином,
що ці фонди також формуються за рахунок прибутку поточного року, а підстави
для цього є. На практиці ж річні дивіденди оголошуються, якщо за підсумками
минув року суспільство має чистим прибутком.
Згідно з пунктом 4 статті 42, рада директорів (наглядова рада)
складає список осіб, які мають право на отримання дивіденду. Правом на отримання
проміжних дивідендів володіють акціонери і номінальні власники акцій,
включені до реєстру акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати прийняття
радою директорів (спостережною радою) товариства рішення про виплату дивідендів.
Право на отримання річного дивіденду мають акціонери і номінальні утримувачі
акцій, внесення до реєстру акціонерів товариства на день складання списку осіб,
мають право брати участь у річних загальних зборах акціонерів.
У певних випадках Закон (ст.43) обмежує право акціонерного
суспільства приймати рішення про виплату (оголошенні) дивідендів:
- до повної оплати всього статутного капіталу товариства;
- до викупу всіх акцій, які повинні бути викуплені у акціонерів в
Відповідно до статті 76 Закону;
- якщо на момент виплати дивідендів товариство відповідно до федеральними
правовими актами відповідає ознаками неспроможності (банкрутства) або вказані
ознаки з'являться у нього в результаті виплати дивідендів;
- якщо вартість чистих активів товариства менше його статутного капіталу
і резервного фонду та перевищення над номінальною вартістю визначеної статутом
ліквідаційної вартості розміщених привілейованих акцій або стане менше
їх розміру в результаті виплати дивідендів.
У зв'язку з викладеним слід зазначити, що ознаки неспроможності
(банкрутства) товариства наводяться в статті 1 Закону РФ від 19 листопада 1992
"Про неспроможність (банкрутство) підприємств". Що ж до останнього
абзацу цього переліку випадків, коли суспільство не має права приймати рішення про
виплаті дивідендів, то в ньому в свою чергу наводиться три подібних випадки.
1. Суспільство не має право прийняти рішення про виплату дивідендів, якщо вартість
його чистих активів менше розміру статутного капіталу.
2. Те ж, якщо вартість чистих активів товариства менше його резервного
фонду.
3. Те ж, якщо вартість чистих активів товариства менше ліквідаційної
вартості, належної при ліквідації товариства до виплати акціонерам за розміщеними
привілейованими акціями певного типу (типів), по яких визначено
розмір ліквідаційної вартості (п.2 ст.32 Закону).
Поряд із зазначеними вище обмеженнями права суспільства брати рішення
про виплату дивідендів статтею 43 Закону передбачено ще два випадки, коли
суспільство не має право це робити. Згідно з пунктом 2 статті 43, суспільство не має права
приймати рішення про виплату дивідендів по звичайних акціях і привілейованим
акціям, розмір дивіденду по яких не визначений, якщо не прийнято рішення
про виплату в повному розмірі дивідендів за всіма типами привілейованих акцій,
розмір дивіденду по яких визначено статутом товариства.
Крім того, згідно з пунктом 3 статті 43, суспільство не має права приймати
рішення про виплату дивідендів за привілейованими акціями певного типу,
по яких розмір дивіденду визначений статутом, якщо не прийнято рішення про повну
виплаті дивідендів за всіма типами привілейованих акцій, що надають
перевагу в черговості отримання дивідендів перед привілейованими акціями
цього типу.
Глава V "Дивіденди товариства" Закону, що складається всього з двох лаконічних
статей, природно, не могла дати відповіді на всі питання, що виникають як
у суспільства, так і у його акціонерів у процесі їх застосування. Тому відомі
численні випадки звернення акціонерів до судів з позовами з невиплати їм
товариствами дивідендів.
У цьому зв'язку Верховний і Вищий Арбітражний Суди РФ були змушені звернутися
до розгляду даного питання. Спільною Постановою Пленумів цих судів
від 2 квітня 1997 р. N 4/8 (п.ХIII) було дано таке роз'яснення.
При вирішенні спорів, пов'язаних з вимогами акціонерів про виплату
(стягнення з товариства) дивідендів, необхідно враховувати порядок їх виплати,
а також обмеження на виплату дивідендів, встановлені статтями 42 і 43
Закону.
Відповідно до пункту 1 статті 42 Закону товариство зобов'язане виплатити
акціонерам оголошені дивіденди. У разі затримки їх виплати акціонер має право
звернутися до суду з позовом про стягнення з товариства належних йому сум.
У тих випадках, коли дивіденди за відповідний період (рік, півріччя,
квартал) суспільством не оголошені (не прийнято рішення про їх виплату), акціонер
- власник звичайних акцій і акціонер - власник привілейованих акцій,
по яких розмір дивідендів не визначений статутом, не мають підстав вимагати
стягнення їх з суспільства, оскільки прийняття рішення про нарахування дивідендів
або невиплаті їх за певний період є правом суспільства.
Не підлягають стягненню дивіденди повністю або частково і за позовами акціонерів
- власників привілейованих акцій, розмір яких визначений статутом, якщо
загальним зборами акціонерів на підставі пункту 3 статті 43 Закону прийнято
рішення про невиплату або неповну виплату дивідендів за привілейованими акціями
даного типу.
У статті 43 Закону перераховані випадки, коли суспільство не має права приймати
рішення про виплату (оголошенні) дивідендів. Такі рішення не можуть прийматися
до повної оплати статутного капіталу товариства, якщо на момент виплати дивідендів
суспільство відповідає ознаками неспроможності (банкрутства) або вказані
ознаки з'являться у суспільства в результаті виплати дивідендів, та в інших випадках,
зазначених у названій статті.
У всіх цих випадках вимоги акціонерів про виплату дивідендів не можуть
 визнаватися обгрунтованими.
 Поряд з численними випадками відмов у виплаті дивідендів, особливо
 за певними типами привілейованих акцій, або виплати дивідендів у неповному
 розмірі мають місце також часті випадки, коли поради директорів товариств,
 а за їхніми рекомендаціями і загальні збори акціонерів приймають рішення про виплату
 дивідендів, порушуючи обмеження, передбачені статтею 43 Закону. Йдеться
 про виплату дивідендів, коли суспільство відповідає ознаками неспроможності
 (Банкрутства).
 Як правило, такі неправомірні дії вчиняються у суспільствах, в
 яких ще немає великих приватних власників акцій, зацікавлених у їх процвітанні.
 В основному це стосується двох категорій акціонерних товариств. По-перше, це
 колишні державні та муніципальні підприємства, що стали акціонерними товариствами
 в результаті їх приватизації.
 У багатьох з них порівняно велика частина акцій належить залишилися
 на своїх місцях керівним працівникам. Ці особи зацікавлені у збереженні
 своїх місць і отриманні дивідендів. Інша, значна частина акцій розпорошена
 між численними членами трудового колективу, для яких виплата дивідендів
 є хоч якоюсь добавкою до їх мізерним сімейних бюджетах. Про наслідки
 виплати дивідендів для суспільства вони, як правило, не замислюються. І нарешті,
 значний пакет акцій - до 49% їх загальної кількості залишається у власності
 держави або муніципальних утворень, які в разі банкрутства товариства
 понесуть значні матеріальні втрати.
 По-друге, це акціонерні товариства, значна частина акцій яких
 належить юридичним і фізичним особам, що придбав ці акції за чисто
 символічними цінами при приватизації підприємств, на конкурсах та аукціонах,
 шляхом їх скупки у працівників-акціонерів. Вони не пов'язують свою подальшу
 долю підприємців з такими товариствами, створеними, як правило, на базі
 економічно слабких підприємств. Їх завдання полягає в продажу акцій таких
 товариств за вигідною для них ціною або ж в отриманні дивідендів, поки суспільство
 в змозі їх виплачувати, хоча і ведучи себе цим самим до банкрутства.
 Виплата товариствами, що відповідають ознакам банкрутства, дивідендів прийняла
 такого розмаху, що, судячи з усього, вийшла зпід контролю правоохоронних
 органів. Знадобилися радикальні заходи, щоб зупинити сповзання багатьох
 акціонерних товариств до економічного краху, нанесенню великих збитків їх кредиторам,
 державному і регіональним бюджетам. Однією з таких заходів з'явився Указ Президента
 РФ від 18 серпня 1996 р. "Про заходи щодо захисту прав акціонерів та забезпечення
 інтересів держави як власника і акціонера ".
 У пункті 4 Указу констатується, що рішення про виплату дивідендів акціонерними
 товариствами приймаються з урахуванням обмежень, встановлених федеральними законами.
 У відповідності з цими обмеженнями виплата оголошених акціонерним товариством
 дивідендів не проводиться, якщо на дату їх виплати суспільство відповідає ознаками
 неспроможності (банкрутства) відповідно до нормативних правових актів
 РФ про неспроможність (банкрутство) підприємств або зазначені ознаки з'являться
 в результаті виплати дивідендів. Виплата дивідендів у цих випадках повинна
 бути відстрочена до моменту, коли акціонерне суспільство перестане відповідати
 зазначеним вище ознаками.
 У разі порушення цих вимог:
 - Директор (одноособовий виконавчий орган акціонерного товариства),
 а також особи, які мають право давати обов'язкові для цієї суспільства вказівки
 або можуть іншим чином визначати його дії, несуть встановлену закономответственность;
 - Представники держави в органах управління акціонерного товариства,
 не менше 10% голосуючих акцій якого перебуває у державній власності,
 зобов'язані вимагати скасування або зміни раніше прийнятого рішення про оголошення
 дивідендів, а також припинення повноважень керівника (одноосібного виконавчого
 органу) акціонерного товариства та (або) покладення на нього встановленої законом
 відповідальності.
 У пункті 13 Указу міститься доручення ряду федеральних відомств, федеральним
 органам виконавчої влади та органам виконавчої влади суб'єктів Російської
 Федерації, службовці яких є представниками держави в акціонерних
 суспільствах, вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення дострокового
 припинення повноважень керівників (одноосібних виконавчих органів)
 акціонерних товариств у випадках, передбачених пунктом 4 цього Указу.
 Таким чином, саме директор став особою, відповідальною за порушення
 положень статті 43 Закону, оскільки саме він керує роботою адміністративного
 апарату суспільства, що здійснює виплату дивідендів акціонерам. Саме директор
 виявився єдиною особою, на яке держава може або хоча б сподівається
 вплинути під страхом звільнення з посади, чого воно вже не може зробити
 щодо учасників загальних зборів акціонерів товариства та членів його органів
 управління ради директорів (наглядової ради) та правління.
 Проте чисто формально припинити повноваження директора вправі лише загальне
 збори акціонерів, якщо статутом товариства не передбачено, що рішення про
 дострокове припинення повноважень директора приймається його радою директорів
 (Спостережною радою). (Див. пп.8 п.1 ст.48 і п.10 ст.65 Закону.)
 Що ж до представника держави в акціонерному товаристві, то,
 володіючи достатньою кількістю голосів належних державі акцій, він
 має право вимагати включити питання про припинення повноважень директора до порядку
 денного річних загальних зборів або скликання позачергових зборів, яке і
 вирішить питання, припиняти або не припиняти повноваження директора товариства.
 Проте всупереч тому, що санкції, передбачені пунктом 4 Указу,
 самі по собі виявилися малодійовими, загроза їх зіграла свою роль: кількість
 випадків виплати дивідендів з порушенням обмежень, передбачених статтею
 43 Закону, не могло не піти на спад.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава V. Дивіденди товариства"
 1. Введення
    Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
 2. Глава IV. Статутний капітал і активи товариства
    Акціонерне товариство відноситься до числа юридичних осіб, які мають статутний капітал. Згідно з пунктом 1 статті 99 ГК РФ, статутний капітал акціонерного товариства складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір його майна, що гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути менше розміру, визначеного
 3. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
    При ознайомленні зі шкільними і вузівськими підручниками з вітчизняної історії стає очевидно, що археологічні дослідження давньоруських міст не знайшли в них, за малим винятком, гідного відображення. Археологічні факти вкраплені в історичний розповідь про міста, але в цих текстах слабо відображена ситуація, дозволяє що навчається зрозуміти, як за останні півстоліття розширилися і
 4. 1. Національний характер
    До недавнього часу в історичній, філософській і взагалі в гуманітарній науці проблема національного характеру не ставилася. У радянський час панувала ідея інтернаціоналізму, а в застійний період - теорія нової історичної спільності, об'єднаній поняттям «радянський народ». Такий ідеологічний підхід передбачав пошуки уніфікує тенденцій у житті населення СРСР на противагу
 5. Микола I
    Великий князь Микола Павлович (1796-1855) був майже на 20 років молодший Олександра. З ранніх років він відрізнявся важким характером, грубістю і прихильністю до військової справи і субординації. Вихователі Миколи були вщент нижче тих, хто виховував Олександра. Першу скрипку в оркестрі вчителів грав генерал німецької школи Лансдорфа, в якості «знаряддя виховання» нерідко застосовував тілесні
 6. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
    Перебудова нашої історичної науки в світлі нових можливостей для історичних досліджень дала чимало підстав для критичної оцінки праць радянських істориків з названої проблеми. Визначився цілий ряд «білих плям», догматичних уявлень і застарілих схем, низький теоретичний рівень багатьох робіт, прагнення згладити гострі кути в історії другої російської революції. Було б
 7. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    До середини 80-х років у радянській історіографії історія громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами. А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не
 8. 15. Співвідношення особистості і граждани-на.
    Конституційні гарантії прав особистості дійсні тоді, коли вони закріплені не тільки в тексті Основного Закону, скільки в розгорнутій системі усталених процедурних правил. Конституційне забезпечення прав людини складається з тексту самої конституції, системи конституційно-стосовно нормативних актів, а також рішень судів. У тексті Конституції Французької республіки 1958
 9. 35. Сисетми обрання президен-та.
    Залежно від виду республіки і особливостей конституції можна намітити три системи обрання президен-та. 1. Прямі вибори президента застосовуються в багатьох президентських респуб-ликах, де, як правило, глава держави займає свій пост згідно з процедурою, що не передбачає участь парламенту (Мексика, Бразилія, Венесуела, Пана-ма, Парагвай, Перу, Колумбія, Коста-Ріка, Ю . Корея).
 10. 54. Фашизм та інші види авторитарних режимів
    Фашизація політичного режиму здійснюється звичайно за такими основними напрямками: відкрите порушення і попрання демократичний-ських прав і свобод; переслідування заборона опозиційних і політичних партій, а також профспілок і громадських організацій; злиття державного апарату з монополі-ями; одержавлення приватного капіталу; мілітаризація державного апарату ; занепад ролі
© 2014-2021  ibib.ltd.ua