Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Є. А . Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Поняття договору енергопостачанняЗа договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) 2 через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм приладів і обладнання, пов'язаних зі споживанням енергії (п 1 ст 539 ЦК).
На відміну від договору купівлі-продажу, який передбачає обов'язок покупця "прийняти товар", за договором енергопостачання абонент "зобов'язується оплачувати прийняту енергію". Це означає, що на нього в принципі не покладається обов'язок прийняти товар, тобто отримати певну кількість енергії. Крім того, для договору енергопостачання характерні такі обов'язки абонента, які не властиві купівлі-продажу: дотримання певного режиму споживання енергії, забез-
1 У багатьох правових системах електроенергія не розглядається як товар і її продаж має свої особливості Цим було обумовлено виключення зі сфери дії Віденської конвенції договорів продажу електроенергії (см Віденська конвенція про договори між народною купівлі продажу Коментар М, 1994 З 14)
2 Поставши чяется, що поняття "абонент" включає і поняття "споживач" Тому надалі в даному параграфі вживається, як правило, лише поняття "абонент"
чення безпеки енергетичних мереж і справність використовуваних їм приладів і обладнання, пов'язаних зі споживанням енергії. Нарешті, для цього договору не характерні такі атрибути багатьох договорів купівлі-продажу, як гарантійний термін і термін придатності товару, комплектність товару, тара і упаковка та ін
Для юридичної характеристики договору енергопостачання необхідно вказати на те , що це договір консенсуальний, оскільки права і обов'язки сторін виникають з моменту укладення договору і постачальна організація зобов'язується подавати абоненту енергію протягом дії договору; крім того, це договір відшкодувальний і взаємний і відноситься до числа публічних договорів.
Сторонами цього договору виступають енергопостачальна організація і абонент. Енергопостачальними визнаються комерційні організації, що здійснюють продаж споживачам виробленої або купленої електричної і (або) теплової енергії. У практиці електропостачання широкого поширення набула перепродаж енергії. В якості перепродавців (оптових споживачів) виступають організації, які отримують енергію на основі укладеного договору електропостачання і потім продають її безпосереднім споживачам - субабонентам. Абонент може здійснювати передачу енергії субабонентам і укладати з ним відповідний договір тільки за згодою енергопостачальної організації (ст. 545 ЦК).
До числа електропостачальних організацій відносяться також суб'єкти федерального (загальноросійського) оптового ринку електричної енергії (потужності) - комерційні організації, що здійснюють купівлю-продаж електричної енергії (потужності) і (або) надають послуги суб'єктам названого оптового ринку , які найчастіше виступають як продавці електроенергії1. Головним суб'єктом оптового ринку є Російське АТ "ЄЕС Росії". Електроенергія може також поставлятися і на експорт.
Абонентом за договором енергопостачання (покупцем енергії) може виступати юридична або фізична особа. Юридична особа може отримувати енергію або для безпосереднього споживання, або для перепродажу. Громадяни, як правило, укладають договір електропостачання з метою отримання енергії для побутового споживання. Однак договором може бути передбачено
1 См постанова Уряду РФ від 12 липня 1996 р № 793 "Про федеральний (загальноукраїнському) ринку електричної енергії (потужності)" / / СЗ РФ 1996 № 30 Ст 3654
дивлено використання енергії і для забезпечення підприємницької діяльності.
Важливими особливостями відрізняється положення сторін договору електропостачання у випадках, коли енергопостачальна організація отримує енергію від блок-станцій, тобто електричних станцій, що належать промисловим, транспортним або іншим організаціям, якщо вони включені в мережу даної енергопостачальної організації. Власник (власник) електростанції отримує енергію від енергопостачальної організації за договором з нею, але водночас він передає їй за окремим договором енергію, вироблювану його електростанцією. Енергопостачальна організація включає її в загальний ресурс енергії, що відпускається споживачам, у тому числі і власнику електростанції. Природно, що при цьому ведеться облік отриманої та відпущеної ним енергії і виробляються відповідні розрахунки.
Вельми своєрідно становище сторін у договорі на перетік електричної енергії. Відповідно до цього договором енергопостачальна організація передає електричну енергію іншого енергопостачальної організації, з якою з'єднана лінією електропередачі. Таким чином, в даному випадку сторонами договору є дві енергопостачальні організації. За допомогою договорів на перетік енергії здійснюється маневрування енергетичними ресурсами. Особливо ефективні реверсивні (зустрічні) перетоки, тобто передача електроенергії в обидві сторони - в сторону приймаючої енергопостачальної організації (основний напрямок) і передавальної (у періоди, передбачені договором) 1.
Різновидом договору на перетік електроенергії є договір про взаємне резервування електропостачання. За цим договором сторонами є два промислових абонента, які зобов'язуються гарантувати електропостачання один одного, якщо один з них не зможе отримувати енергію через приєднану мережу від енергопостачальної організації2.
ЦК не містить спеціальних вимог до форми договору енергопостачання. Тому при його оформленні повинні дотримуватися загальні положення про форму угод. При укладенні договору енергопостачання з абонентом - юридичною особою потрібне дотримання простої письмової форми (п. 1 ст. 161 ЦК).
1 См Сейнароев Б М Правові питання договору на постачання електроенергією підприємств і організацій Алма-Ата, 1975 З 8-23
2 См шафір Енергопостачання підприємств (правові питання) М, 1990 З 10
Якщо громадянин використовує електричну енергію для побутового споживання, оформлення договірних відносин з ним відбувається шляхом "фактичного підключення" в установленому порядку до приєднаної мережі (п. 1 ст. 540 ЦК). Фактичному підключенню передує подача громадянином заяви енергопостачальної організації, огляд його електропроводки, оплом-бированием лічильника і т. п., після чого, якщо буде встановлено їх відповідність діючим технічним вимогам, енергопостачальна організація відкриває на ім'я абонента особовий рахунок і вручає йому "розрахункову книжку" для виписки платіжних документів за використану електроенергію. Представляється, що зазначені дії свідчать про письмове оформлення договірних відносин і з абонентом-громадянином, хоча і своєрідним способом1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Поняття договору енергопостачання "
 1. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  поняття і системи приватного і цивільного права, даються основні відомості про ціві-листической науці, джерелах цивільного права, зміст і системі курсу його вивчення. Розділ II. Цивільне правовідношення - включає виклад вчення про поняття, зміст і видах цивільних правовідносин, правове становище їх суб'єктів і об'єктів, а також про підстави їх виникнення, зміни та
 2. Передмова
  договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір підряду Глава 37. Договори будівельного підряду та підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт Глава 38.
 3. 3. Публічний договір і договір приєднання
  поняттям публічного договору. Адже останній передбачає можливість його примусового ув'язнення на вимогу споживача, тоді як сенс договору приєднання, навпаки, полягає в наданні споживачеві більш широкої, ніж зазвичай, можливості домагатися його зміни або
 4. 1. Значення і сфера застосування купівлі-продажу
  поняттям по відношенню до деяких інших договорами (окремих видів договору купівлі-продажу), суть яких полягає в тому, що одна особа зобов'язується передати у власність іншої особи-яке майно, а останнє зобов'язується прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). До числа договорів, визнаних окремими видами договору купівлі-продажу, відносяться
 5. 1. Енергопостачання і його цивільно-правове регулювання
  поняття "енергопостачання", закон має на увазі головним чином постачання електричною енергією. Відносини у сфері постачання тепловою енергією піддаються самостійного регулювання, але до них за певних умов можуть застосовуватися норми про енергопостачання, серед яких переважають норми, що регулюють постачання електричною енергією. Постачання споживачів енергією здійснюється на
 6. 4. Укладення договору енергопостачання
  договору енергопостачання потрібні певні передумови у вигляді технічних засобів - технічні передумови. До них відноситься в першу чергу наявність у абонента відповідають технічним нормам і правилам мережі проводів, приєднаних до мережі енергопостачальної організації, а також приладів обліку споживаної енергії. Поняттям "технічні передумови" охоплюється також справний стан всіх
 7. 5. Зміст і виконання зобов'язання енергопостачання
  договорі якості. Особливої акту передачі товару (як при купівлі-продажу або поставки) тут немає. Абонент використовує енергію в міру необхідності, і при цьому електроенергія переходить у його мережу. З моменту переходу електроенергії з мережі енергопостачальної організації в мережу абонента вона вважається переданою абоненту і ризик її випадкової витоку або інших втрат падає на нього. Момент переходу енергії
 8. 7. Зміна та припинення договору енергопостачання
  поняття з числа названих у ст. 523 - "неодноразове порушення термінів оплати товарів". Це дало деяким авторам підставу для тлумачення ст. 523 в тому сенсі, що лише порушення умови про терміни оплати енергії закон визнає істотним нарушеніем1 Слід погодитися з тим, що аналізованих положення сформульоване в ГК не зовсім вдало Однак для з'ясування його справжнього сенсу необхідно
 9. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 10. Адміністративні стягнення
  договорів та особливою необхідністю посилення адміністративної відповідальності законами РФ може бути встановлений штраф у більшому розмірі. Штраф може бути застосований за будь-яке адміністративне правона-рушення. При визначенні розміру штрафу слід керуватися не тільки Кодексом про адміністративні правопорушення, а й законом від 14 липня 1992 року "Про порядок перерахунку розміру штрафів,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua