Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття житлових відносинСеред особистих потреб людини першочергове значення мають потреби в їжі, одязі, житлі та інші, які є нагальними, життєвими потребностямі1. Тому будь-яке звернення до проблеми, пов'язаної з житлом, неминуче буде мати в якості вихідної категорію "житлова потреба". Житлова потреба означає потребу в житлі як об'єктивно необхідній умові для підтримки життєдіяльності кожної людини, для його праці, відпочинку, сімейного уюта2.
Уявлення про житлової потреби і формах її задоволення формується залежно від матеріальних умов життя суспільства, від рівня його культурного розвитку, природних умов та інших факторів. Це подання постійно змінюється і вдосконалюється. Історичний досвід свідчить, що ніколи ще житлові потреби всіх членів суспільства не були задоволені у повній мірі. У всі часи існував і зараз існує житлове питання. Сутність його полягає в нестачі житла. Але житлове питання стосується тільки певної частини населення - малозабезпечених, бідних, для яких повноцінні житла недоступні через їх дорожнечу. Для багатьох, забезпечених людей житлового питання в цьому сенсі ніколи, ні в одному суспільстві не існувало. Для них питання полягає в іншому - в прагненні мати ще більш розкішні квартири, котеджі, палаци в порівнянні з тими, якими вони володіють.
У нашій країні житлове питання завжди відрізнявся особливою гостротою. З переходом до ринкових відносин житлова проблема вирішена тільки для розбагатілої прошарку суспільства; в основної частини населення "житлове питання" залишається невирішеним. Доводиться констатувати, що це питання безсмертний, він буде актуальним завжди. Однією з причин цього, поряд з іншими, є і те, що постійно зростають вимоги людей
1 Див: Маркс К. і Енгельс Ф Соч. Т. 3. С. 542; Т. 23 С 182.
2 Див: Баранов Н. А. Майнові потреби та цивільне право. Саратов, 1987 (гл. 1).
До оселі. Свого часу в нашій країні людина завжди був цілком задоволений отриманням від держави кімнати в багатонаселеної квартирі або місця в гуртожитку, тепер же ідеалом більшості людей є придбання окремої упорядкованої квартири або власного будинку.
I
Житлові відносини являють собою суспільні В
відносини, що складаються у зв'язку із задоволенням жи-в
ліщно потреби громадян. §
Цією категорією охоплюються відносини у сфері управління житловим фондом, в тому числі його державний облік і контроль за його використанням і збереженням; забезпечення громадян жилими приміщеннями на умовах найму; забезпечення правильного використання житлового фонду, його експлуатація і ремонт і т. д. З наведеного переліку з очевидністю випливає, що серед житлових відносин певне місце займають відносини організаційні, управлінські - публічно-правові за своєю природою. Але більшою мірою це майнові відносини, засновані на рівності їх учасників, тобто приватноправові (цивільно-правові).
Слід зазначити, що відносини, безпосередньо не пов'язані із задоволенням житлової потреби громадян, не можуть бути віднесені до категорії житлових (наприклад, відносини у зв'язку з проектуванням і будівництвом житлових будинків). До житловим не належать відносини з користування приміщеннями, які не визнаються житловими (приміщення в садівничих товариствах, дачах, пристосованих під житло вагончиках і т. п.). Тільки на житлові відносини поширюється дія норм житлового законодавства, а до відносин, лише віддалено пов'язаних із задоволенням житлової проблеми, ці норми не застосовуються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття житлових відносин "
 1. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
  Поняттям «остаточної перемоги». Ці висновки, закріплені в партійно-державних документах, не могли піддаватися сумніву, тому протягом півстоліття історіографія змушена була посилено доводити за допомогою конкретних фактів теза про побудову до кінця 30-х рр.. в СРСР соціалістичного суспільства. Але подсознатель-но все більше міцніла й інша думка. Чим далі розвивалися події і
 2. ВСТУП
  поняття вікової осудності. Введення в КК РФ норми, яка регламентує цю вікову осудність, відповідає вимогам низки міжнародно-правових документів. До них відноситься Декларація про права розумово відсталих осіб, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20.12.1971 р. У ст. 6 цього документа вказується, що "у випадку судового переслідування у зв'язку з будь-яким діянням воно (тобто особа,
 3. 34. Поняття і види цінних паперів за Законом України« Про цінні папери та про фондову біржу ».
  поняття цінних паперів складається із сукупності різних функцій, які вони виконують у цивільному і торговому обороті. Зокрема, цінні папери: * перерозподіляють грошові кошти між галузями і сферами економіки, між територіями та країнами, між групами і верствами населення тощо; * надають певні додаткові права її власникам, крім права на капітал.
 4. § 4. Система цивільного права
  житлово-комунального господарства і т. п. Загальна частина в цивільному праві дає безсумнівні юридико-технічні переваги, що дозволяють уникнути маси практичних незручностей, викликаних зростанням числа взаємних відсилань або непотрібного дублювання правових норм у різних структурних підрозділах цивільного права. Так, передбачені численними цивільно -правовими інститутами суб'єктивні
 5. § 5. Підстави цивільних правовідносин
  житлового зобов'язання щодо муніципального житлового приміщення потрібна видача ордера і висновок на його основі договору житлового найму. Такі підстави цивільних правовідносин іменуються складним юридичним складом або складним юридичним фактом. У цивільному законодавстві передбачені всілякі юридичні факти як підстави цивільних правовідносин. Загальний перелік цих
 6. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  житлової політики "нерухомістю в житловій сфері, серед інших об'єктів, є квартири, елементи інженерної інфраструктури тощо Всі інші речі, які за прямою вказівкою закону не віднесені до нерухомості, включаючи гроші та цінні папери, визнаються рухомим
 7. Основна специфіка правового режиму нерухомого майна
  житлового найму, безоплатного користування майном, підряду та деяких інших об'єкт завжди індивідуалізований. Різної буде і захист прав кредитора в разі ненадання йому індивідуально-визначеної або родової речі (ст. 398 ЦК) та ін Речі подільні та неподільні. Ділимими визнаються речі, які не змінюють у результаті розділу свого первісного господарського чи іншого призначення.
 8. § 2. Гроші та цінні папери. Поняття майна
  поняття, як емісія цінних бумах, їх розміщення, передплата на цінні папери, конвертація і т. д., містяться вимоги до професійних учасників ринку цінних паперів (брокерам, дилерам, кліринговим організаціям, депозитаріям , реєстраторам, номінальним власникам цінних паперів тощо), визначаються умови реклами цінних паперів та вирішуються інші питання, пов'язані з цінними паперами. Цінні
 9. § 1. Поняття та ознаки речового права
  поняття визначають надмірно широко. З даного вище визначення речового права не випливає, ніби речове право зводиться до того, що закріплює ставлення особи до речі. Якщо б так було, то речове право на роль права взагалі не могло б претендувати. Антитеза речових і зобов'язальних прав полягає в тому, що в області речових прав вирішальне значення для задоволення інтересів уповноваженої
 10. § 2. Види речових прав та їх місце в системі законодавства і курсу цивільного права
  поняттям права власності як абсолютного речового права. В умовах же вітчизняної правової системи, яка тяжіє до континентальних зразків і не знає поділу на загальне право і право справедливості, ця конструкція просто-напросто не буде працювати. Схоже, що в новому ЦК законодавець повернувся до тієї моделі довірчого управління, яка передбачалася в проекті Закону, прийнятого в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua