Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і значення механізму держави

Механізм держави є та реальна організаційна матеріальна сила, маючи в своєму розпорядженні якої, держава здійснює владу. Механізм є структурним і предметним уособленням держави, являє собою матеріальне "речовина», з якого воно складається. Можна сказати, що механізм суть діяльну, постійно функціонуюче вираз держави.

Механізм держави - це цілісна ієрархічна система державних органів і установ, практично здійснюють державну владу, завдання і функції держави.

Наведене визначення дозволяє виділити наступні характерні ознаки механізму держави.

1. Це цілісна ієрархічна система державних органів та установ. Цілісність її забезпечується єдиними принципами організації та діяльності державних органів та установ, єдиними завданнями і цілями їх діяльності.

2. Первинними структурними частинами (елементами) механізму є державні органи та установи, в яких працюють державні службовці (чиновники, іноді їх називають управлінцями). Державні органи пов'язані між собою началами субординації і координації.

3. Для забезпечення державних владних велінь вона має безпосередні знаряддя (установи) примусу, відповідні технічному рівню кожної епохи, - озброєні загони людей, в'язниці та ін Без них не може обійтися жодна держава.

4. За допомогою механізму практично здійснюється влада і виконуються функції держави.

Між функціями держави та її механізмом зв'язок пряма і нерасторжимая. В силу того, що механізм якраз і створюється для виконання функцій держави, останнім у цьому зв'язку належить визначальна роль.

Органи держави і установи змушені підлаштовуватися до мінливих його функцій. Якщо, приміром, у суспільстві беруть гору функції, які з класових чи національних протиріч, то за цим неминуче виходять на перший план такі елементи механізму держави, як органи та установи насильства, примусу.

У навчальній літературі поняття «механізм» і «апарат» держави зазвичай визнаються співпадаючими за обсягом та змістом. Вважається, що термін «механізм» лише підкреслює цілісність апарату, його спрямованість на результативну діяльність.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і значення механізму держави "
 1. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  поняттями «індустріалізація СРСР» і «індустріалізація республіки». Тим часом, в 1920-і роки індустріалізація розглядалася як багатогранний процес створення багатогалузевої економіки при більш прискореному темпі розвитку «групи А», як процес реконструкції всього народного господарства на основі передової техніки, перекладу відсталих форм господарства на соціалістичний шлях розвитку, як процес,
 2. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  поняття економічної діяльності, ні поняття економічного спору нормативно не визначені. Це й дає підстави для обмежувального тлумачення меж компетенції арбітражних судів. Поняття економічної діяльності широко використовується в Конституції РФ (ст. 8, 34) і пов'язується з певною сферою суспільних відносин. Конституційне значення набуває і категорія економічного
 3. 2. Поняття підвідомчості, її види
  значення цього інституту складалося саме в розмежуванні компетенції між органами, вирішуючими спори про право, а не в забезпеченні ефективного захисту прав і охоронюваних законом інтересів від будь-яких порушень, у тому числі з боку держави, її органів і посадових осіб. На ступінь ефективності захисту порушених прав, здійснюваних шляхом вирішення спорів про право, впливають багато факторів.
 4. 43. Поняття законності і дисципліни в сфері виконавчої влади.
  Значення. Це дисципліна фінансова, ціноутворення, штатна, трудова, виконавча, технологічна і т.п. Таким чином, створення стійкого правового режиму вимагає: 1) наявності розвинутого законодавства та системи правових норм, яка на ньому базується; 2) гарантій, які забезпечували б надійне і послідовне виконання юридичних розпоряджень усіма учасниками управлінських
 5. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  поняття, види, тенденції, проблеми кримінально-правової боротьби. - М., 1993 заступництвом. Міцність кримінального контракту є найважливішим чинником ефективності організації та зниження рівня кримінального ризику, дозволяє збільшити масштаб операцій, розміри ринку, надійність ланцюжка "виробник - посередник - споживач" (у разі продуктивної незаконної діяльності). Міцність
 6. Поняття вікової неосудності.
  Понятійного; пов'язаної з ним здатністю до узагальнення, що дозволяє усвідомлювати і прогнозувати поведінку; здатністю до усвідомленого сприйняття і засвоєння нормативних стандартів поведінки (або слідуванню їм, в силу розуміння негативних наслідків); категоріальний оцінки та аналізу ситуацій , подій, ідей, норм; критичністю, як здатністю до усвідомлення та усунення помилок у модельованих і
 7. § 1. Загальні зауваження
  поняття злочину, констатує, що це - дія, вчинена людиною під контролем свідомості, і що суспільна небезпека представляє основний зміст злочину. Не розкриваючи при цьому соціальної сутності суспільної небезпеки, автор обмежується лише вказівкою на ті обставини, від яких вона залежить (об'єкт, характер дії, обстановка вчинення злочину і т. д.) 2.
 8. § 1. Теоретичне обгрунтування (загальні питання]
  поняття, то переконаємося, що наукові висновки і рекомендації, прийняті судовою практикою, а в ряді випадків закріплені законодавством, також підводять нас до висновку про те, що визначальною стороною складу злочину є суб'єктивна сторона. Слід відзначити в зв'язку з цим, що проблема суб'єктивної сторони (вини) злочину завжди перебувала в центрі теоретичних суперечок з проблем
 9. Розкриття сутності суспільної небезпеки злочинного діяння і складу злочину як підстави кримінальної відповідальності
  понять кримінального права - злочину і покарання. Правильне тлумачення і встановлення складу має найважливіше значення для зміцнення соціалістичної законності і вирішення завдань кримінально-правової охорони найбільш важливих суспільних відносин від злочинних посягань. Пізнання дійсного злочину, передбаченого кримінально- правовою нормою, як і всяке наукове пізнання,
 10. § 2. Кримінальна відповідальність - феномен індивідуального правосвідомості
  поняттях громадські нормативи чи норми кримінального права приймаються і усвідомлюються самим діяльним суб'єктом; стають його самовеленіямі і самооцінками. На цьому рівні прийняття того чи іншого рішення, вибір варіанта поведінки залежить від почуття відповідальності, яке за певних умов органічно трансформується в свідомість відповідальності, своєрідний соціальний фільтр. При
 11. § 3. Місце кримінальної відповідальності у соціально-правовому просторі
  поняття юридичної відповідальності, визначити її роль і місце в системі і взаємовідносини з галузевими визначеннями цієї категорії. Цей процес слід визнати цілком закономірним і природним. Слід (не без жалю) відзначити, що єдине положення, всіма визнане і однаково оцінюється, - це факт існування кримінальної відповідальності як виду юридичної відповідальності.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua