Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

55. Поняття й класифікація міжнародних організацій

Міжнародна (міжурядова) організація - це постійно діюче об'єднання держав, створене на основі міжнародного договору з метою рішення певних завдань, що має необхідну для цього систему органів і самостійні права й обов'язки. Права й обов'язки міжнародної організації відмінні від прав і обов'язків держав-членів, саме тому міжурядові організації є самостійними суб'єктами міжнародного права. Їхня міжнародна правосуб'єктність носить вторинний або похідний характер, оскільки міжнародні організації конституюються як суб'єкти міжнародного права на основі угоди первинних суб'єктів - держав
Відмітними ознаками міжнародної організації є: 1) договірна основа, що відповідає основним принципам міжнародного права; 2) наявність певних цілей; 3) система органів, необхідних для досягнення цілей організації; 4) міжнародна правосуб'єктність
Класифікація міжнародних організацій може бути проведена по ряду критеріїв. По колу членів виділяють універсальні (загальні) і регіональні міжнародні організації. Перший вид організацій призначений для участі всіх держав, однак у силу певних обставин у таких організаціях деякі держави не беруть участь. До даного виду ставляться ООН і організації, що входять у її систему - Міжнародна морська організація (ИМО), Міжнародна організація праці (МАРНОТРАТ), Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР), Організація Об'єднаних Націй по промисловому розвитку (ЮНИДО) і др.
Регіональні організації, як правило, відкриті тільки для держав певного регіону, наприклад Рада Європи, Ліга арабських держав, Організація американських держав, Організація африканської єдності, Асоціація держав Південно-Східної Азії. Крім того, існують міжнародні організації обмеженого складу, прийом до яких здійснюється за особливими критеріями. Приміром, членом Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) може бути держава, чию економічну основу становить видобуток і експорт нафти. Учасником Генерального угода з тарифів і торгівлі/Всесвітньої торговельної організації (ГАТТ/ВТО) может стати держава, що дотримує певні принципи у своїй торговельній політиці: найбільшого сприяння, невикористання кількісних обмежень на імпорт, рішення спірних питань шляхом консультацій і т.д.
По сфері діяльності міжнародні організації можна розділити на політичні (наприклад, Ліга Націй, ООН, ОБСЄ), військово-політичні (наприклад, НАТО, ЗЕС, АНЗЮС), економічні (наприклад, МВФ, МБРР, ЮНИДО), соціального характеру (наприклад, МАРНОТРАТ, ВІЗ), культурно-гуманітарні (наприклад, ЮНЕСКО, ВОИС).
Міжнародні міжурядові організації створюються для об'єднання зусиль держав у досягненні певних цілей, і звичайно такі організації не мають владні повноваження відносно держав-членів, т.е. вони не мають наддержавного характеру. Разом з тим держави - члени міжнародної організації можуть додати наднаціональний, наддержавний характер діяльності такої організації в певних областях. Європейський союз (ЄС) має найбільше число сфер діяльності, де рішення цієї організації носять наднаціональний характер. Хоча говорити про ЄС як про наднаціональну структуру в загальному передчасно, тому що в цьому випадку мова йшла б уже про федеративну державу, а не про міжнародну організацію
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "55. Поняття й класифікація міжнародних організацій"
 1. Міжнародні конференції й міжнародні організації - Поняття й класифікація міжнародних організацій (Частина 1)
  міжнародного договору з метою рішення певних завдань, що має необхідну для цього систему органів і самостійні права й обов'язки. Права й обов'язки міжнародної організації відмінні від прав і обов'язків держав-членів, саме тому міжурядові організації є самостійними суб'єктами міжнародного права. Їхня міжнародна правосуб'єктність носить вторинний або похідний характер, оскільки міжнародні
 2. Міжнародні конференції й міжнародні організації - Поняття й класифікація міжнародних організацій (Частина 2)
  міжнародної організації можуть додати наднаціональний, наддержавний характер діяльності такої організації в певних областях. Європейський союз (ЄС) має найбільше число сфер діяльності, де рішення цієї організації носять наднаціональний характер. Хоча говорити про ЄС як про наднаціональну структуру в загальному передчасно, тому що в цьому випадку мова йшла б уже про федеративну державу, а не про
 3. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  класифікації є досить вдалим, однак сутності адміністративного права більше відповідає саме перша класифікація. До індивідуальних суб'єктів належать: громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці; до колективних - органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; підприємства, установи, організації незалежно від форми власності; громадські організації, релігійні
 4. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  поняття "органи виконавчої влади", оскільки вони не є суб'єктами виконавчої влади, тобто не мають державно-владних повноважень. 195 До складу групи установ і організацій при Кабінеті Міністрів повинні бути віднесені: а) структури, що утворені внаслідок перетворення окремих існу ючих нині органів виконавчої влади, які підвідомчі Кабінету Міністрів, але фактично не мають владно-розпорядчих
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 6. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  поняття зазнає критики. Проте, на думку 1.1. Лукашука, це не заважає його широкому використанню в міжнародній доктрині для позначення двох різноманітних напрямків. У першім випадку мова йде про особливий вид міжнародно-правових норм, що, на відміну від «твердого права», не породжують чітких прав і обов'язків, а дають лише загальну установку, котрій проте суб'єкти зобов'язані слідувати. Для таких
 7. 33. Види міжнародних договорів
  поняття, що охоплює усі види міжнародних договорів. Міжнародні договори класифікуються на різних підставах: І. За кількістю учасників: 1) односторонній міжнародний юридичний акт. Його виділення в якості самостійного виду міжнародного договору деякі автори пояснюють наявністю процесу одностороннього волевиявлення суб'єкта міжнародного права, що, правда, викликає юридичні наслідки тільки для
 8. 50. Поняття й класифікація міжнародних конференцій
  міжнародних конференцій нерозривно пов'язаний із двома іншими міжнародними інститутами - переговорами й міжнародними організаціями. Міжнародні конференції виникли як продовження інституту переговорів, а міжнародні організації з'явилися як наслідок розвитку інституту міжнародних конференцій Міжнародні конференції - відносно молодий інститут міжнародного права, що з'явився в XIX в. У сучасному
 9. Поняття екологічного права України
  міжнародних конвенцій, зокрема, про охорону озонового шару та запобігання впливу на потепління клімату. Найбільшими спожива-чами кисню залишаються теплові електростанції. Одночасно енергетика, зокрема теп-лова, яка є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря, постачає більше 27% енергії України. В умовах загострення енергетичної проблеми в Україні потрібно вимагати про запровадження
 10. Поняття і особливості принципів екологічного права
  поняття принципів екології взагалі, але нічого не говориться про правовий зміст принципів екологічного права. Деякі дослідники, аналізуючи питання загальної теорії екологічного права, не торкаються принципів останнього, що не можна визнати виправданим. Принципи екологічного права, закріплюються легально, або виводяться із законодавства. Функція екологічного права, як більш загальна спрямованість
© 2014-2022  ibib.ltd.ua