Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдвокатура України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по адвокатському праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

16. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої кваліфікаційной комісії адвокатури.


Для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів утворюються строком на 3 роки кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Ці комісії утворюються у складі двох палат - атестаційної та дисциплінарної.
Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та організаційне забезпечення їх діяльності покладається на Раду Міністрів Республіки Крим, обласні та Київську і Севастопольську міські Ради народних депутатів.
Атестаційна палата утворюється у складі 11 членів, до неї входять 4 адвокати, 4 судді та по одному представнику від Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, управління юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації, відділення Спілки адвокатів України.
Рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або про відмову у видачі свідоцтва приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати. Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити, має право складати їх повторно через рік. Дисциплінарна палата утворюється у складі 9 членів, до неї входять 5 адвокатів, 2 судді, по одному представнику від управління юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації, відділення Спілки адвокатів України. Рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається відкритим голосуванням двома третинами голосів від загальної кількості членів палати.
У роботі кваліфікаційно-дисциплінарної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь вчені-юристи та народні депутати.
Рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або на притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності можуть бути оскаржені до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.
Порядок організації і діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії визначається Положенням про неї, яке затверджується Президентом України.
Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури утворюють при Кабінеті Міністрів України. Строк повноважень комісії становить 3 роки. Утворюють Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури з представників від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, Спілки адвокатів України.
Вища кваліфікаційна комісія виконує такі функції:
- розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій,
- про відмову у видачі свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю ;
- про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності ;
- розробляє і затверджує програми і порядок складання кваліфікаційних іспитів і здійснює контроль за діяльністю кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.
Скарги на їх рішення розглядаються у місячний строк з дня надходження.
Вища кваліфікаційна комісія має право:
- скасовувати або змінювати в межах своєї компетенції рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій;
- направляти їм у необхідних випадках матеріали справи для додаткового вивчення;
- запрошувати на засідання комісії осіб, які звернулися зі скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, представників адвокатських об'єднань, інших установ, організацій, а також посадових осіб.
У результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури може ухвалити таке рішення: залишити рішення палати або кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін, а скаргу без задоволення; змінити рішення; скасувати рішення і надіслати справу в ту саму кваліфікаційно-дисциплінарну комісію для нового розгляду або закрити справу або прийняти справу до свого провадження, розглянути її по суті та постановити нове рішення. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є остаточним.
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури щорічно інформує про свою роботу Кабінет Міністрів України. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури здійснюється Кабінетом Міністрів України.
Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури очолює голова та його заступник, які обираються відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів комісії. Члени комісії звільняються від виконання своїх посадових обов'язків на час її роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "16. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої кваліфікаційной комісії адвокатури."
 1. 21.Підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності
  повноваженнями щодо застосування дисциплінарної відповідальності до адвокатів. Повідомлення може направлятися і до адвокатського об'єднання, якщо адвокат є його членом. Статутом адвокатського об'єднання, як правило, передбачаються заходи дисциплінарного впливу. Відповідно до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури члени КДКА можуть проводити перевірки якості подання
 2. 8. Кваліфікаційні комісії нотаріату
  повноважень кваліфікаційної комісії становить три роки. Діє вона у складі семи осіб: чотирьох нотаріусів, двох представників від управління юстиції та одного представника відділення Української нотаріальної палати або іншого об'єднання нотаріусів. Члени кваліфікаційної комісії на час її роботи звільняються від виконання їхніх службових обов'язків зі збереженням середнього заробітку.
 3. 12. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату в Україні.
  повноважень комісії становить три роки. До її складу входять чотири нотаріуси, три представники від Міністерства юстиції, два представники від Української нотаріальної палати. Члени Вищої кваліфікаційної комісії звільняються від виконання їхніх службових обов'язків на час її роботи зі збереженням середнього заробітку. Повноваженнями Вищої кваліфікаційної комісії є: - розгляд скарг на рішення
 4. 44. Підстави для припинення адвокатської діяльності.
  кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане свідоцтво анульоване у випадках: засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили; обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним; грубого порушення вимог цього Закону та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, Присяги
 5. 44. Припинення адвокатської діяльності
  кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у випадках: - засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили; - обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним; - втрати громадянства України; - грубого порушення вимог Закону про адвокатуру та інших актів законодавства, які регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката
 6. 45. Призупинення адвокатської діяльності
  кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. !!!Адвокат може тимчасово призупинити заняття адвокатською діяльністю. В цьому випадку він зобов'язаний письмово повідомити про це відповідну колегію НААУ і передати своє свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю до регіональної КДКА на зберігання протягом часу призупинення заняття адвокатською діяльністю. Тимчасове зупинення заняття
 7. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  повноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. 3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або
 8. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
  повноваження. Особливості проходження служби в органах юстиції. ',і Державна виконавча служба: організаційно-правові засади, завдання, Й1 система органів та їх повноваження. "° Організація роботи нотаріату. -с _9 Служба громадянства та реєстрації фізичних осіб. Правові засади управління юстицією складають закони: "Про нотаріат", "Про органи реєстрації актів громадянського стану", "Про державну
 9. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  повноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 22 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - Ст. 99. 226. Про кінематографію: Закон України від 13 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 6. - Ст. 205. 227. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 6. - Ст. 206. 228. Про
 10. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  повноважень, а механічне відтворення команд "згори" з наміром догодити вищому начальнику. Тому навіть саме поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua