Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
Еникеев М. І.. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук)., 2003 - перейти до змісту підручника

§ 1. Предмет і компетенція судово-психологічної експертизи

Судово-психологічна експертиза - один з видів судових експертиз і, отже, один із засобів встановлення істини в судочинстві, джерело доказів.

Предмет судово-психологічної експертизи - непатологіческіе психічні аномалії індивіда, що мають значення для встановлення істини по даній категорії справ.

Поведінка психічно аномальних осіб відрізняється неадекватністю: невідповідністю об'єктивним вимогам вчинення дії. Показниками такої неадекватності поведінки злочинця можуть бути: крайні прояви емоційної нестійкості - підвищена агресивність; ознаки інтелектуальної неповноцінності, що виразилися у невідповідності мотивів, спонукань використаним засобам виконання дії, не здатність урахування об'єктивних умов діяльності; гіпертрофія потреб нижчих рівнів (наркоманія, еротоманія); крайня мовна бідність, примітивізм, односкладовість мовних побудов, дефектність речеобразования і речепроізнесенія; "стрибка думок" - нездатність до дискурсивного (логічно послідовному) мисленню, узагальнень і класифікації; експресивно-демонстративне (Крикливий, що викликає) поведінка на слідстві, легковажне ставлення до наслідків вчиненого діяння; підвищений рівень домагань, хвалькуватість, брехливість, явні ознаки самообмови; повідомлення явно умисних, неправдоподібних відомостей, часта зміна «свідчень»; алогічність злочинних діянь, відкрита демонстрація їх наслідків; внешнесоматіческіе ознаки - асиметрія скелета особи, аномалії в конфігурація черепа, неспівмірність частин тіла, інфантильність виразу обличчя, рухові і мімічні розлади.

Експертне встановлення психічних аномалій - необхідна умова всебічного, повного і об'єктивного розслідування злочинів. Права та обов'язки експерта-психолога ті ж, що й права та обов'язки всіх судових експертів - вони визначені законом. У своїй пізнавальній діяльності експерт самостійний і незалежний.

Судово-психологічна експертиза некомпетентна вирішувати питання юридичного змісту - визначати достовірність показань, мотиви і цілі злочинного діяння, встановлювати форму вини і т. п. Експертом-психологом може бути призначений тільки фахівець, який має вищу психологічну або медичну освіту. Відмова від проведення експертизи має бути прийнятий, якщо поставлені перед експертизою питання не відповідають професійної спеціалізації даної особи. Конкретним завданням судово-психологічного експертного дослідження повинні відповідати строго наукові методики і процедури дослідження.

При дослідженні так званих пограничних станів (олігофренія, інфантилізм, акцентуації характеру, психопатія) здійснюється комплексна психолого-психіатрична експертиза.

Для дослідження впливу соматичних (тілесних) захворювань на психічний стан індивіда призначається комплексна медико-психологічна експертіза3.

Юридична психологія

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Предмет і компетенція судово-психологічної експертизи"
 1. Поняття вікової неосудності.
  Предметів і явищ зовнішнього світу в межах, необхідних для орієнтації в зміст і наслідки дій, значущих для кримінального закону. Причому вирішальним для законодавця є можливість адекватного сприйняття не тільки фізичних об'єктів, а й ситуацій взаємодії людей, а одно так званих інформаційних об'єктів - усних, письмових, графічних, знакових систем, що фіксують
 2. Вибір виду експертизи.
  Предметом психології. Отже, для вирішення питання про наявність у неповнолітнього відставання у психічному розвитку і вплив цього відставання на здатність усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій або керувати ними проводиться психологічна експертиза. Недоліком послідовного проведення психіатричної, а потім психологічної експертизи є
 3. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Предмети, різали кінцівки лезом бритви. Після цього вони роздягнули П. догола, витягли його у двір будинку, принесли на город, де вже була викопана яма, і стали лопатами присипати його землею. Який намагався чинити опір П. кілька разів вдарили лопатою по голові, обличчю і продовжували його закопувати. Проходила повз випадково свідок К. викликала сусідів, міліцію, швидку допомогу, після чого
 4. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  предметно, конкретно, де власне, ці характеристики можна спостерігати, «відчувати» і відповідно вивчати. Ось чому пристрій держави можна визначити як таку будову держави, в якому проявляються його основні характеристики та яке забезпечує в комплексі, в системі організацію державної влади, методи, прийоми і способи здійснення державної влади,
 5. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  предметом дослідження у вітчизняній теорії держави і права. Вчені виділяли два головні способи освіти норм права. Перший проистекал з вирішального участі держави у створенні правової норми. Це був, на їхню думку, найбільш поширений спосіб. Пряме припис влади встановлювало закони, обов'язкові для всіх членів суспільства. Але норми позитивного права, відзначали вони, можуть
 6. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  предмет теорії права, тієї її частини, яка виділяється як теорія доказів. Сфера використання цих теоретичних знань - кримінальний процес, цивільне судочинство. Тут діє ціла система вимог - про міру достатності і необхідності фактів, процедурах їх оцінки, експертизі і т.д. В середні віки в судочинстві встановлювалися формальні критерії доказів: ордалії,
 7. Судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві
  предметом спеціального доведення. У багатьох випадках тут потрібна судово-психологічна експертиза. Наявність "пороку волі" встановлює суд, однак своє рішення він повинен приймати на основі доказів, зокрема на основі матеріалів судово-психологічної експертизи. Приводом для її призначення служать обгрунтовані сумніви в можливостях боку правильно розуміти суттєві
 8. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  предмет захисту, принципи їх організації та діяльності, закріплені в ст . 163, 165 Конституції Російської Федерації і процесуальних кодексах. Позицію М.С. Шакарян підтримує В.М. Жуйков, що думає, що суди загальної юрисдикції та арбітражні суди розглядають в принципі однакові справи, застосовують однакові норми матеріального права; суди і тієї, і іншої юрисдикції виконують одну і ту ж саму
 9. Третейська угода
  предметом третейського розгляду стане питання, розгляд якого не передбачено третейською угодою або яке не може бути предметом такого розгляду відповідно до федерального закону або правилами третейського розгляду. Третейський суд зобов'язаний розглянути заяву. За результатами розгляду заяви виноситься ухвала. Якщо третейський суд при
 10. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  компетенції арбітражних судів АПК РФ і іншими федеральними законами. Кінцева мета процесу - відновлення порушеного права. Встановлений нормами арбітражного процесуального права порядок порушення процесу, підготовки справи до розгляду, розгляду і вирішення справи, оскарження та перегляду актів суду, а також виконання рішень арбітражного суду називається процесуальною формою.
 11. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Предмета і сфери контролю розрізняють: фінансовий контроль (у тому числі - податковий, валютний, бюджетний, аудиторський і т.п.) реєстраційний контроль - контроль за дотриманням законодавства при реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності; ліцензійний контроль і нагляд - контроль за дотриманням законодавства при здійсненні діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 12. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  предмет і система криміналістичної техніки, її завдання й об'єкти вивчення. Галузі криміналістичної техніки. Правові та наукові основи застосування технічних засобів у судовому дослідженні та попередженні злочинів. Засоби та методи збирання слідів злочинів при проведенні слідчих дій. Науково-технічні засоби і методи, використовувані для лабораторного дослідження
 13. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з криміналістики
  предмет і система криміналістичної техніки. Загальні положення трасології. Класифікація слідів і їх криміналістичне значення. Сліди рук людини: папілярні лінії, флексорние лінії, складки зморшок і пори. Загальні і приватні ознаки папілярних візерунків. Способи виявлення, фіксації і вилучення слідів рук. Криміналістичне дослідження слідів ніг і взуття. Способи виявлення, фіксації і вилучення
 14. Список літератури
  судову систему Російської Федерації: Федеральний Конституційний Закон / / Збори законодавства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. Про уповноваженого з прав людини: Федеральний Конституційний Закон від 26 лютого 1997 / / Збори законодавства РФ. 1997. № 9. Ст. 1011. 14. Про військових судах Російської Федерації: Федеральний Конституційний Закон від 23 червня 1999 року / / Російська газета. 1999.
 15. Виявлення в процесі попереднього розслідування (судового слідства) обставин, що свідчать про відставання в психічному розвитку обвинуваченого (підозрюваного) неповнолітнього.
  Предмета доказування у справах неповнолітніх. Виявлення можливих ознак відставання в психічному розвитку має входити до переліку таких елементів поряд з встановленням точного віку неповнолітнього, наявності дорослих підбурювачів і т.п. Стаття 392 чинного КПК РРФСР встановлює необхідність виявлення, наскільки повно підліток усвідомлював значення своїх дій, якщо
 16. Запитання, поставлені на вирішення експертів при застосуванні ст. 20 ч. 3 КК РФ.
  Компетенції. У даному випадку мається на увазі питання типу: «Якого віку відповідає психічний розвиток обвинуваченого». Причини постановки даного питання пов'язані з тим, що після прийняття нового кримінального кодексу Федеральним Законом від 21.12.1996 р. було внесено зміну до ст. 5 КПК РРФСР. Згідно з ним, у разі, якщо обвинувачений має відставання в психічному розвитку, не пов'язаному з
 17. Використання експертами неточних формулювань
  предмета експертизи яскраво проявляється в тому різноманітті неправильних формулювань, які вони використовували у своїх висновках для позначення відставання в психічному розвитку, не пов'язаного з психічним розладом. Наведемо деякі з них: інтелектуальне недорозвинення з підвищеною сугестивністю; індивідуальні психологічні особливості та порушення психіки; інтелектуальні труднощі,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua