Головна
ГоловнаЕкологіяДитяча психологія → 
« Попередня
Т. Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Програми

До глави 2

Додаток 1. Бланки психологічних висновків ... 175

Додаток 2. Протоколи корекційно-діагностичних заходів ... ... 184

Додаток 3. Журнал психологічних запитів ... 186

Додаток 4. Бланк психологічного запиту ... 186

Додаток 5. План роботи практичного психолога в дошкільному закладі ... ... 187

До глави 3

Додаток 6. Набір діагностичних методик для дітей 3-4 років ... 189

Додаток 7. Набір діагностичних методик для дітей 4-7 років ... 189

Додаток 8. Набір діагностичних методик для дітей 7-12 років ... 190

Додаток 9. Набір діагностичних методик для дітей 12-18 років ... 190

Додаток 10. Діагностика готовності до школи ... 191

Додаток 11. Додаткові методики ... ... 191

Додаток 12. Зразки використання окремих методик

та аналізу отриманого матеріалу ... ... 192

До глави 4

Додаток 13. Анкета для вихователів ... ... 207

Додаток 14. Анкета для батьків ... ... 210

Додаток 15. Виписка з медичної карти ... . 215

Додаток 16. Схема бесіди з дитиною ... ... 216

Додаток 17. Схема бесіди з батьками ... ... 217

Додаток 18. Конспекти псіхокорректшонних занять ... 218

Додаток 19. Практичний матеріал психопрофілактичних

впливів ... ... 220

Додаток 20. Рекомендації для батьків ... ... 223

Додаток 21. Матеріали для самооцінки батьків ... 227

До глави 5

Додаток 22. Діагностика нервово-психічного розвитку дітей

першого року життя ... ... 230

Додаток 23. Діагностика психічного розвитку дітей раннього

віку ... ... 241

Додаток 24. Діагностика психічного розвитку дітей 4-7 років ... 250

Додаток 1 Бланки психологічних висновків

Форма А

Психологічне висновок

Прізвище та ім'я ребенка_

Код дитини

Вік дитини Дата обстеження

П.І.Б. псіхолога_

I. Загальна характеристика вікового розвитку

1. Фізичне развітіе_

2. Зовнішній від_

3. Велика моторіка_

4. Дрібна моторіка_

5. Темп жізнедеятельності_

6. * Організація деятельності_

7. Стенічность_

8. Реакція на обстеження II. Пізнавальний розвиток

1. Сприйняття

Показники, помічені *, фіксуються починаючи з 4 років.

175

цвета_

форми_

велічіни_

цілісне об'ектов_

2. Мишленіе_

предметні дії _

3. Воображеніе_

4. Память_

5. Речь_

6. Вніманіе_

III. Особистісно-емоційний розвиток

1. * Особистісна актівность_

2. * Особистісна направленность_

3. Емоційна лабільность_

4. Емоційні проявленія_

міміка_

пантоміміка_

IV. Комунікативний розвиток

1. Особливості спілкування в ситуації обследованія_ '

2. Особливості спілкування з батьками (сім'я) _

3. Особливості спілкування з воспітателямі_

176

4. Особливості спілкування з сверстнікамі_

V. Дитяча компетентність

1. Конструірованіе_

2. Образотворча деятельность_

3. Ігра_

VI. Особливості розвитку

VII. Проблеми розвитку

VIII. Прогноз розвитку IX. Рекомендації

Підпис Форма В

Психологічне висновок

Прізвище та ім'я ребенка_

Вік дитини Дата обстеження

П.І.Б. псіхолога_

177

I. Загальна характеристика вікового розвитку

1. Фізичне развітіе_._

2. Зовнішній від_

3. Велика моторіка_

4. Дрібна моторіка_

5. Темп деятельності_

6. Організація деятельності_

7. Стенічность_

8. проізвольность_

9. * Регуляція_

10. Реакція на обследованіе_

П. Пізнавальний розвиток

1. Воспріятіе_

2. Мишленіе_

форма розумової діяльності (ФМГ)

моделювання? "Кодування

?" Класифікація та узагальнення схематизація

3. Воображеніе_

4. Память_

Показники, помічені *, фіксуються за 5 років.

178

5. Речь_

6. Вніманіе_

III. Особистісно-емоційний розвиток

1. Особистісна активність

2. Особистісна спрямованість _

3. Емоційна лабільність

4. Фактор емоційної напруги (ФЕН)

емоційна загальмованість емоційна збудливість ситуативна реактивність

5. * Самооцінка

6. * Рівень домагань

IV. Комунікативний розвиток

1. Особливості спілкування в ситуації обстеження

2. Особливості спілкування з батьками (сім'я)

3. Особливості спілкування з вихователями

4. Особливості спілкування з однолітками

5. Соціальний статус в групі однолітків

V. Дитяча компетентність

1. Конструювання

2. Образотворча діяльність

179

3. Ігрова деятельность_

предметно-дидактична ігра_

сюжетно-рольова ігра_

VI. Особливості розвитку

VII. Проблеми розвитку

VIII. Прогноз розвитку IX. Рекомендації

Підпис

Форма С

Психологічне висновок

Прізвище та ім'я ребенка_

Вік дитини Дата обстеження

П.І.Б. псіхолога_

I. Загальна характеристика вікового розвитку

1. Фізичне развітіе_

180

2. Зовнішній від_

3. Рухова актівность_

4. Велика моторіка_

5. Дрібна моторіка_

6. Темп діяльно сті_

7. Організація деятельності_

8. Стенічность_

9. Проізвольность_

10. Регуляція_

11. Навченості сть_

12. Реакція на обследованіе_

П. Пізнавальний розвиток

1. Воспріятіе_

2. Мшгленіе_

форма розумової діяльності (ФМГ) _

словесно-логічне мишленіе_

діалектичне (опозиційний) мишленіе_

моделірованіе_

сістематізація_

3. Воображеніе_

4. Память_

5. Речь_

181

6. Вніманіе_

Ш. Особистісно-емоційний розвиток

1. Особистісна активность___

2. Особистісна направленность___

3. Емоційний фон_

4. Фактор емоційної напруги (ФЕН) ___

емоційна возбудимость___

емоційна заторможенность___

ситуативна реактивность___

5 . Самооценка___

6. Рівень притязаний___

7. Ціннісні оріентаціі_

IV. Комунікативний розвиток

1. Особливості спілкування в ситуації обследования___

2. Особливості спілкування з батьками (сім'я) ___

3. Особливості спілкування з вихователями та педагогамі___

4. Особливості спілкування з сверстниками___

5. Соціальний статус в групі сверстников___

V. Дитяча компетентність

1. Конструювання / моделірованіе_

2. Зображально-графічна деятельность_

182

3. Ігрова деятельность_

4. Навчальна деятельность_

VI. Готовність до школи

VII. Особливості розвитку

VIII. Проблеми розвитку

IX. Рекомендації

Підпис

Додаток 2

Протоколи корекційно-діагностичних

заходів

Протокол корекційного заняття

Прізвище та ім'я ребенка_

Дата_

Загальна время_

Мета корекційного занятія_

Методи! і технологіі_ Етапи корекційного заняття Хід

корекційного заняття Примітки Висновки: _

ПСИХОЛОГ

184

Код

Протокол бесіди

Прізвище, ім'я, по батькові дорослого (дитини) _

Возраст_

Дата_

Время_

Мета беседи_ Питання до бесіди Хід бесіди Примітки Висновки:

Психолог

Код

Протокол психодіагностичного обстеження

Прізвище та ім'я ребенка_

Вік ребенка_

Дата обследованія_

Час початку обследованія_

Час закінчення обследованія_

Методіка_ Етапи діагностичної процедури Хід діагностичної процедури Примітки Висновки:

Психолог

185

Додаток 3 Журнал психологічних запитів Оформлення запитів Обробка запитів Відмітка про виконання Примітки №

п / п П.І.П. .,

інші відомості Зміст запиту Контактний телефон (для батьків) Аналіз запиту Висновок Рекомендації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Додаток 4 Бланк психологічного запиту Зміст запиту П.І.Б.

(Код) запитуваної Контактний телефон (контактна час) Примітки Додаток 5

План роботи практичного психолога в дошкільному закладі

на .. ... місяць 19 .. р. № Види Мета і Форма Контіні-Засоби Необхо-Необхо-п / п професії-завдання професії-гент навчаючи-профес-дний димость сіональ-психо-сіональ-ників сіональ-матері-спів-ної діяль-диагно-ної діяль- (вік-ної діяль-ал і обо-пра ці тельно-Стіч-тельно-ная груп-тельно-Рудова-сти ської про-сти па) сти ня з від-цедури міткою про наявність 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Психо - Опреде-Группо-Подгото-Комплекс В наявності диагно-ня про-ше діа-витель-методик: стіки щей і гностіче-ная до «Припускає-спеці-ське об-школі Силки ної го-слідові-група розвитку товно-ня навчальної сти до дітей діяч-школі ності »,« Самое непохо-жее »та ін Опреде-Індиві-Подгото-Комплекс В наявності ня ін-дуальне витель-методик: ДІВІДІ-психоло-ная до« Два альних гическое школі дому », особ - обстежують-група «Три ностей вання ба-психиче-ня», ського раз-«Сім витія де-карто-тей на чек», «вихо-« утішний-де »з до-ца», шкільно-«пиктами-го возра-грама »ста та ін 187

Продовження 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Психопрофилактика 3 Психо-корекція 4 Консуль-

тирів-

ня 5 Психологічне просвітництво 6 Психологічне забезпечення педа-Гогіч-ського процесу Додаток 6 Набір діагностичних методик для дітей 3-4 років

 1. Малюнок на вільну тему. 

 2. Малюнок людини. 

 3. Розрізні картинки. 

 4. Бирюльки. 

 5. Мисочки. 

 6. Коробочка форм (поштова скринька). 

 7. Еталони. 

 8. CAT (2-3 картинки з першої серії). 

 9. Запам'ятовування картинок. 

 10. Конструювання за расчлененному зразком. 

 Додаток 7 

 Набір діагностичних методик для дітей 4-7 років 

 1. Малюнок людини. 

 2. Малюнок казкового тварини. 

 3. Домальовування (тест Торренса). 

 4. Що може бути одночасно. 

 5. Запам'ятовування 10 картинок. 

 6. Запам'ятовування 12 слів (або найпростіша піктограма). 

 7. Виняток 4-го (картинки). 

 8. Послідовні картинки. 

 9. Самое несхоже (тест Венгера). 10.Перцептівное моделювання. 

 11.Кораблік для дітей (4-5 років - рибка, тест Венгера). 12.Дорожкі (галявинки) (тест Венгера). 

 13.Матріца Равена (для дітей 4-5 років - серії А, А-В, ДЛЯ дітей 5-7 років - 

 серії А-В, В). 14.Розенцвейг (12 картинок). 15.САТ. 16.Лесенка. 

 189 

 Додаток 8 

 Набір діагностичних методик для дітей 7-12 років 

 1. Малюнок дерево - будинок - людина. 

 2. Малюнок неіснуючої тварини. 

 3. Кружечки (тест Торренса). 

 4. Піктограма. 

 5. Послідовні картинки. 

 6. Систематизація (для дітей 7-8 років, тест Венгера). 

 7. Словесні пропорції. 

 8. Підведення під поняття. 

 9. Виключення зайвого поняття. 10.Тест Айзенка (4-5 завдань). 

 11.Матріци Равена (серія В, початок серії С). 12.САТ (10 картинок). 13.Тест Розенцвейга (12 картинок). 14.Ізмереніе самооцінки. 

 15.Тест Роршаха (5-7 карток). 

 Додаток 9 

 Набір діагностичних методик для дітей 12-18 років 

 1. Малюнок неіснуючої тварини. 

 2. Малюнок себе в трьох проекціях (реальний, ідеальний, в очах інших). 

 3. Тест Кеттела. 

 4. Тест Торренса (паралельні прямі). 

 5. Піктограма. 

 6. Словесні пропорції. 

 7. Виключення зайвого. 

 8. Складання поняття. 

 9. Тест «Прислів'я». 10. Класифікація. 

 11.Тест Айзенка (4-5 завдань). 

 12.Тест Шмишека (або Айзенка на психодинамические якості). 13.Ісследованіе самооцінки (таблиця). 14.Тест Роршаха (4-5 карток). 

 190 

 Додаток 10 Діагностика готовності до школи 

 1. Корректурная проба. 

 2. Тест Бендера (або Керна-Іерасека). 

 3. Візерунковий диктант. 

 4. Піктограма. 

 5. Малюнок неіснуючої тварини. 

 6. Домальовування. 

 7. Тест на прийняття завдання. 

 8. Тест на загальну обізнаність (варіант Біне або Векслера). 

 9. Тест «Запам'ятай і намалюй». 10.Любой тест на логічне мислення. 11.САТ (1-2 картинки). 

 Додаток 11 Додаткові методики 

 1. Лабіринт (тест Векслера). 

 2. Локус контролю. 

 3. Тест Когана. 

 4. Тести Торренса (розмісти фігурку, назви картинку, використання предмета). 

 5. Тест Юнга. 

 6. Малюнок сім'ї. 

 7. Малюнок сім'ї у вигляді неіснуючих жівотнигх. 

 8. Дослідження імпульсивності-рефлексивності. 

 9. Тест Люшера. 10.Тест Векслера. 

 1 І.Тест на творче мислення. 12.Тест на передбачення. 

 13.Тест «Чарівна паличка» або «Три бажання». 14.Тест Лірі. 

 15.ТАТ - Тематичний апперцептивного ^ ій тест (використовується замість тесту CAT з 13-14 років). 

 191 

 Додаток 12 

 Зразки використання окремих методик 

 та аналізу отриманого матеріалу 

 Тест «Коробочка форм». Спрямований на дослідження рівня розвитку процесів сприйняття і ступінь їх інтеріоризації, а також на перевірку наявності та ступеня узагальненості сенсорних еталонів. Використовується для діагностики дітей з 2,5 до 3,5-4 років. 

 Стімул'ний матеріал цього тесту являє собою дерев'яну або пластмасову коробку (нині з'явилися не тільки коробки, але і м'ячики), в кришці якої прорізані отвори по формі основних геометричних фігур - коло, квадрат, трикутник, прямокутник і т.д. У наборі є і тривимірні фігури (дерев'яні або пластмасові), в основі яких ті ж геометричні фігури, тобто куля, куб, паралл-піпед і т.д. 

 Інструкція: «Подивися на коробочку, давай пограємо, як ніби це поштовий ящик, в який тобі потрібно опустити листи (показуються геометричні фігури). Тільки запам'ятай, що для кожного листа існує спеціальний отвір, в яке його можна опустити. Тому дивись уважно на фігурку-лист і знайди те отвір, який для нього призначене ». 

 Проведення тесту. Фігурки кладуться перед дитиною поруч з коробочкою. У процесі роботи дорослий може звернути увагу дитини на інформативні точки в тому випадку, якщо сам дитина не намагається досліджувати фігуру, але намагається силою впихнути її в інший отвір. У такому випадку дітям показується, що у даної фігурки, приміром, є три гострих кута, а отвір кругле, тому вона туди не увійде і треба знайти такий отвір, в якому також є три кути. Потім разом з дитиною такий отвір відшукується і демонструється, як легко входить в нього фігурка. Допомога можлива при роботі з першими 1-3 фігурками, потім або дитина починає діяти самостійно, навчаючись правильному орієнтуванні, або тестування припиняється. У тому випадку, якщо ви хочете перевірити, наскільки добре дитина володіє еталонами форми, можна дати додаткове завдання - розкласти фігурки за формою, склавши разом всі куби, кулі, трапеції. 

 Аналіз результатів. При інтерпретації отриманих даних насамперед звертають увагу на характер діяльності дітей - наявність орієнтування, ступінь її інтеріоризованості. Для дітей 2,5-3 років в нормі ще не характерно виділення орієнтовною фази діяльності, вони намагаються засунути фігурку в будь-який отвір, що не розглядав їх і не співвідносячи їх один з одним. Тому допомога дорослого в даному випадку представляє з себе навчання, яке формує у дітей і орієнтування, і дії сприйняття одночасно. Велике значення тут має здатність до навчання дітей, так як більш здатні швидше схоплюють новий матеріал і вже після показу способу дії з однією - двома фігурами починають діяти самостійно. У нормі орієнтування, як самостійний етап діяльності, з'являється в 3-3,5 року (хоча у імпульсивних дітей може з'явитися значно пізніше, до 4-4,5 років). Тому в 3 - 4 роки діти вже повинні оглядати фігурки перш, ніж почати їх засовувати в коробку. Однак це орієнтування може бути ще зовнішньої, тобто дитина допомагає собі пальчиками, обмацує фігурки, повертає їх в різні боки, намагаючись засунути в коробку. У цьому випадку також допустима допомога дорослого, який допомагає дітям перейти до зорової орієнтуванні, яка в нормі повинна з'явитися до кінця третього року життя. У цей час спроба обмацати фігурку і, тим більше, силою втиснути її у невідповідний отвір вважається вже грубою помилкою, що свідчить про порушення в інтелектуальному розвитку. У цьому випадку особливо важливо перевірити здатність до навчання дитини, так як хороша здатність до навчання допомагає швидко скоригувати це відставання, поки воно не відбилося на розвитку мислення дитини. 

 Тест «Піктограма» - спрямований на дослідження опосередкованої пам'яті (дає інформацію і про розвиток мислення). Використовується для діагностики дітей з 4,5-5 років. 

 Стімул'ний матеріал. Для проведення тгктограмми дитині пропонується аркуш білого паперу (стандартний аркуш формату А4), простий олівець і набір слів для запам'ятовування. Для дітей 5-10 років може бути використаний наступний набір з 12 слів: 

 веселе свято обман 

 смачну вечерю розставання 

 сувора вихователька розвиток 

 важка робота сліпий хлопчик 

 теплий вітер страх 

 хвороба весела компанія 

 Інструкція: «Я тобі зараз прочитаю слова, які тобі треба добре запам'ятати і повторити мені в кінці заняття. Слів багато, тому запам'ятати їх важко, щоб тобі було легше впоратися із завданням, ти можеш на цьому аркуші намалювати що-небудь, що тобі нагадає дане слово. Але малювати можна тільки якісь картинки, а не букви. Так як слів досить багато, а лист тільки один, постарайся розташувати малюнки таким чином, щоб всі вони вмістилися на цьому листочку. Чи не старайся вимальовувати картинки, якість малюнків не важно, головне, щоб вони правильно відображали зміст слова ». 

 193 

 Проведення тесту. Дітям повільно читаються наведені вище слова і словосполучення (які йдуть як одне слово). При цьому дорослий уважно дивиться за тим, щоб дитина малював не букви, а тільки певні зображення. Якщо дитина починає малювати великі фігурки, що займають основну частину листа, то йому можна нагадати про те, що лист один і на ньому треба буде умістити всі картинки. ' Це нагадування робиться один раз, приблизно після 2-3-го слова. При необхідності лист можна перевернути, однак при цьому дитині обов'язково слід нагадати про те, що його попереджали, що місця мало, а він це прослухав і 

 тому порушив інструкцію. У тому випадку, якщо у дорослого з'являються підозри, що дитина малює без будь-якої мети і сенсу, перші приходять в голову картинку, ніяк не пов'язану зі словом, тобто що він не зрозумів або не розчув інструкцію, необхідно запитати про те, що за малюнок робить дитина і яке відношення він має до слова, названому дорослим. Можна уточнити, чи пам'ятає ще дитина то слово, деякий робить малюнок. 

 Час, що відпускається на кожен малюнок до слова, обмежена і не перевищує 1-2 хвилин. Якщо діти починають захоплюватися, вимальовувати деталі і додавати щось до первісного малюнку, то дорослий повинен нагадати, що його не цікавить якість картинки, важлива тільки її зв'язок з сказаним словом. Якщо дитина продовжує малювати, цей процес переривається і йому пред'являється наступне слово. 

 Після закінчення роботи дорослий повинен пронумерувати малюнки, щоб було видно, який малюнок до якого слову відноситься. (У тому випадку, якщо діти вміють рахувати, це можна попросити зробити самої дитини.) Через 20-30 хвилин після проведення тесту дітям пред'являється аркуш паперу з їх малюнками, дивлячись на які їх просять пригадати ті слова, які диктував дорослий. При відтворенні фіксується кількість правильно відтворених слів, а також кількість помилок, які були допущені дитиною. При цьому відтворення, наприклад, словосполучення «смачну вечерю» як «солодкий вечерю» або «розлука» як «розставання» вважається як правильне. 

 Аналіз результатів. Насамперед фіксується кількість правильно відтворених слів, яке говорить нам про обсяг опосередкованої пам'яті, який повинен бути більше, ніж обсяг безпосередньої пам'яті, і в нормі для дітей цього віку становить 10-12 слів (тобто практично стовідсоткове відтворення). 

 Рівень розвитку образного мислення досліджується за допомогою аналізу малюнків. При цьому у дітей з низьким рівнем мислення малюнки мало пов'язані з темою або їх зв'язок поверхнева, в той час як у дітей з високим рівнем образного мислення малюнки відображають суть даного предмета. Наприклад, для смачної вечері може бути намальований торт, стіл з якимось блюдом, тарілка з їжею і т.п. Точно так же для хвороби може 

 194 

 бути зображений і хвора людина (наприклад, з перев'язаною ногою чи що лежить на ліжку), і сама ліжко, і лікарня. 

 Слід звернути увагу на характер малюнків до слів різної складності, спеціально підібрані в піктограмі. Так, намалювати знак, що відображає «смачну вечерю» або «сувору виховательку», дітям набагато простіше, ніж «хвороба» або «обман». Найбільш складними вважаються слова «теплий вітер» і «розвиток». Для дітей 5 років нормою є адекватні малюнки для простих слів і відмова або буквальне, конкретне відображення складних слів. У той же час для дітей 6 років і старше нормою є адекватне зображення всіх слів даної піктограми. 

 Необхідно відзначити ті випадки, коли дитина малює практично однотипні, мало пов'язані з утриманням слова малюнки, але в той же час правильно відтворює слова. Це говорить про те, що низький рівень мислення компенсується в даному випадку гарною механічною пам'яттю. У той же час той факт, що у дитини відзначається низький рівень розвитку і пам'яті, і мислення може якоюсь мірою бути показником його загального інтелектуального відставання. 

 Великий інтерес представляє порівняння даних про відтвореному матеріалі при безпосередньому і опосередкованому запам'ятовуванні, так як у випадку гарного розвитку образного мислення воно може компенсувати недолік пам'яті. При цьому дитина відтворює нормальна кількість слів (10-12) в піктограмі, однак при безпосередньому запам'ятовуванні може запам'ятати їх менше норми, наприклад всього 3-5 слів. 

 Аналіз розташування малюнків на аркуші паперу показує здатність дитини правильно 'організувати свою діяльність, що особливо важливо враховувати при діагностиці 6-річок, так як це є одним з параметрів, пов'язаних з готовністю до шкільного навчання. Найбільш адекватним вважається розташування малюнків в тій послідовності, в якій даються слова, так що дорослій навіть не потрібно їх спеціально нумерувати в кінці піктограми. При цьому зображення відокремлені один від одного і вільно уміщаються на одному боці аркуша. Найбільш низьким рівнем організації є варіант, при якому малюнки хаотично розкидані по листу і настільки великі, що налазять один на одного, не вміщаються на одній стороні і доводиться перевертати лист, щоб умістити всі слова. 

 Тест «Невербальна класифікація» - спрямований на вивчення словесно-логічного мислення у дітей 5-7 років. 

 Стомлений матеріал цього тесту складається з 20 картинок предметів, що відносяться до двох класів близьких за змістом понять, наприклад, диких і домашніх тварин, овочів і фруктів, одягу та взуття тощо Для дітей 5-5,5 років може використовуватися легший матеріал, тобто зображення понять, далеких один від одного, наприклад, одяг і транспорт. Також можуть бути використані картинки з лото, картинки, вирізані з книжок або намальовані. Важливо, щоб вони були однаковими по яскравості 

 195 

 (Не повинно бути поєднання кольорових і чорно-білих зображень) і за розміром, а також кількість картинок в кожній групі має бути однаковим, наприклад, 10 диких і 10 домашніх тварин, 10 фруктів і 10 овочів і т.д. 

 Інструкція: «Подивися уважно, що я буду робити» - після цього інструкція переривається і дорослий починає розподіляти картинки на дві групи, не пояснюючи принципу цієї систематизації. Після того як дорослий виклав три картинки, він передає їх дитині зі словами: «А тепер розкладай картки далі, роблячи так само, як і я». 

 Проведення тесту. Дана класифікація називається невербальної, так як дорослий ставить підставу класифікації в реальній діяльності, не називаючи самі поняття. Викладаючи картки, зверніть увагу на те, що перші дві повинні ставитися до різних класів (наприклад, вовк і корова), так як це полегшить дитині подальшу класифікацію. Третя картка може ставитися до будь-якого класу, вона кладеться під першою карткою правильної групи, наприклад, картка вівці розташовується під коровою. Після того як ви передали картинки дитині, ви тільки спостерігаєте за його діяльністю, не промовляючи жодного слова (не потрібно навіть говорити: «молодець», «правильно» або «неправильно»). У випадку помилки ви просто мовчки перекладаєте картку в потрібне місце, під правильної картинкою. 

 Вкрай важливо при цьому не викликати у дитини почуття відгородженості і невпевненості, тому ваша поведінка не повинно бути відстороненим, ви можете посміхнутися дітям, погладити їх, сказати: «Не крутись, будь уважніше». Не повинно бути тільки словесних пояснень класифікуються понять, так як це суттєво полегшує завдання, змінюючи його характер. Після того як дитина закінчить роботу, його треба запитати про те, чому він розклав картинки на ці дві групи і яку назву він їм може дати. 

 Аналіз результатів. Даний тест досліджує рівень розвитку словесно-логічного мислення дітей, саме тому так важливо, щоб задане вами підставу класифікації було зрозуміле і вимовлено ними самостійно. У процесі роботи час практично не обмежена, хоча, як правило, класифікація 20 картинок займає в нормі не більше 5 - 7 хвилин (для дітей рефлексивних, з повільним темпом діяльності час може бути збільшено до 8-10 хвилин). Головна увага звертається на характер роботи і кількість помилок, які допускає дитина. 

 Ми можемо говорити про норму, тобто про середній рівень інтелектуального розвитку в тому випадку, якщо дитина допускає 2-3 помилки, переважно на самому початку роботи, поки поняття їм ще не виділені остаточно. Бувають і випадкові помилки в процесі класифікації, особливо у імпульсивних дітей, які поспішають розкласти картинки швидше. 

 Проте в тому випадку, якщо дитина допускає більше п'яти помилок, можна говорити про нерозуміння ним принципу розкладання цих картинок. Про це ж говорить і хаотичний їх розклад, наприклад, коли діти не заду 

 196 

 миваясь розподіляють картки по групах. У цьому випадку робота може бути перервана і дорослий вводить вербальне позначення класифікуються понять. Як правило, дітям кажуть: «Ну навіщо ж ти кладеш конячку в цю групу, адже тут лежать вовк, тигр, лев, тобто тільки ті тварини, які живуть на волі, в лісі або в джунглях. Це дикі тварини, а кінь - тварина домашня, вона живе з чоловіком, тому її треба покласти в ту групу, де корова, осел і т.д. ». Після цього класифікація доводиться до кінця, але не оцінюється. Для діагностики (вже не тільки інтелекту, але й навченості) дитині дається другий набір карток, і в цьому випадку робота не переривається навіть тоді, коли він знову допускає помилки. 

 Про інтелектуальних дефектах (затримці, зниженні інтелектуального рівня) можна говорити в тому випадку, якщо дитина і після пояснення дорослого не може впоратися із завданням або не може назвати групи картинок (в цьому випадку можна говорити про порушення саме словесного мислення). Для підтвердження цього діагнозу через якийсь час (день-два) дитині можна запропонувати провести легшу класифікацію (наприклад, овочі і меблі, люди і транспорт), з якою справляються навіть діти 4,5-5 років. 

 Для ускладнення завдання (наприклад, при діагностиці обдарованих дітей) можна запропонувати варіант класифікації, не ставлячи її заснування, тобто НЕ розкладаючи спочатку перед дитиною картинки на дві групи. При такому завданні дітям просто даються всі картинки і просять їх розкласти на дві групи. Звертається увага не тільки на помилки, але і на швидкість виділення підстави (тобто як скоро дитина розуміє, які два поняття треба виділити). Дітям з високим рівнем інтелекту достатньо, як правило, 3-4 картинок. 

 Тест «Неіснуюче тварина» - спрямований на дослідження особистості дітей. Може використовуватися при роботі з дітьми від 4,5-5 років і старше. 

 Інструкція «Намалюй неіснуючу тварину, тобто таке, якого немає в реальному житті ». 

 Проведення тесту. Дітям пропонують аркуш білого паперу і простий олівець. Молодшим дітям (4,5-6 років) можна запропонувати кольорові олівці чи фломастери. Їм також можуть бути дані більш детальні роз'яснення поняття «неіснуюче тварина», наприклад, дорослий може запропонувати намалювати таку тварину, якого немає в житті, воно існує тільки в казках. Після початку роботи дорослий, як і в інших особистісних тестах, не втручається в її процес. Як тільки дитина закінчила малювати, його можна попросити відповісти на деякі питання: «Як звуть цю тварину? З ким воно живе? З ким дружить? Чим харчується? »Відповіді дітей фіксуються. 

 197 

 Аналіз результатів. Насамперед звертають увагу на розмір фігури намальованого тваринного і розташування цієї фігури на аркуші паперу. Розмір фігури пов'язаний з самооцінкою дитини (чим більше розмір фігури, тим вище самооцінка), а її розташування на аркуші паперу - з рівнем його домагань. Розташування у верхній третині листа говорить про високі домагання, в середині листа - про середні, а в нижній третині - про занижені домагання. Велике значення має зіставлення розміру фігури з розташуванням на аркуші паперу. Найбільш адекватним вважається досить великий малюнок, розташований в середній частині листа. Таке розташування говорить про впевненість дитини в собі, але не ідеалізації, його прагненні проявити себе, отримати заохочення, високу оцінку, але не будь-якою ціною. 

 Тварина великого розміру, розміщене у верхній частині аркуша, свідчить про завищену самооцінку і домаганнях дитини на найвищі оцінки, на лідерство, хоча ці домагання і не завжди виправдані. Якщо малюнок ще і прикрашений (прикраси на тварині, квіти, орнаменти і т.д.), можна говорити про демонстративності даної дитини, тобто про те, що він прагне звернути на себе увагу будь-яку ціну. Якщо такі діти не можуть отримати позитивну оцінку, не є лідерами групи, вони стають дезорганізаторами, що порушують будь-які правила тільки для того, щоб привернути до себе увагу. Покарання тільки підсилюють негативізм і конфліктність таких дітей, так як залучають до них увагу, якого вони і домагаються. Тому найкраще намагатися не звертати уваги на їхні витівки (звичайно, якщо вони не небезпечні для оточуючих і самої дитини), одночасно заохочуючи їх хороші вчинки, намагаючись забезпечити їм успішність в якоїсь діяльності. 

 Про невпевненість, тривожності і розвиток комплексу неповноцінності у дітей говорять малюнки, в яких маленька фігурка тварини поміщається в самому низу аркуша. Такі діти потребують заохочення дорослих, дуже важливо звертати увагу інших дітей на їхні успіхи (наприклад, на те, як добре ця дитина щось намалював або склеїв), якщо вони не дуже успішні в навчанні або спортивних вправах. Подібне заохочення необхідно для того, щоб дитина відчула впевненість у своїх силах, зрозумів, що і у нього є багато позитивних якостей, він не гірше за інших дітей. Особливо важлива така робота з дітьми з авторитарних сімей, в яких від них вимагається висока успішність у всіх видах діяльності і слухняність, які насилу даються дітям і призводять до зниження їх самооцінки. 

 Про наявність внутриличностного конфлікту можна говорить в тому випадку, якщо є розбіжності між самооцінкою і рівнем домагань. На малюнках таких дітей маленька фігурка може розташовуватися на самому верху листа, або, навпаки, велика фігура намальована в самому низу Висока нервову напругу, тривога і агресія у таких дітей пов'язані з тим, що вони не можуть оцінити себе, скласти свій целостньгй образ. Їх представ 

 198 

 ня про себе постійно змінюється, а тому змінюється і поведінка, і характер спілкування. При цьому діти, у яких невелика фігура зміщена вгору, часто приховують свою невпевненість і тривогу (іноді неусвідомлені) нарочито жорстким, агресивною поведінкою, конфліктністю. Такий вид агресії називається «агресією від тривоги» і є досить поширеним як у дітей, так і у дорослих, які нападають для того, щоб приховати своє невміння, некомпетентність і невпевненість. Про такій поведінці склалася приказка: «Кращий метод захисту - напад». Цей тип відхилень часто з'являється у дітей, у яких немає впевненості в любові і захисті. Діти бояться, що мама або тато не будуть їх любити, якщо вони зроблять щось не так, не отримають високої оцінки. Звідси їх демонстративне домагання на цю оцінку, який поєднується з невпевненістю в собі. 

 Діти, які малюють велику фігуру внизу, навпаки, впевнені в собі і своїх силах, але бояться або не хочуть цю впевненість показувати. Це, як правило, діти з не надто благополучних сімей, в яких ними не займаються, не люблять, часто карають. 

 При аналізі малюнка потрібно звертати увагу і на розміщення фігури по горизонталі. Так, фігура, зрушена в ліву сторону (так само як і що дивиться вліво), може говорити про інфантильність дитини, його прагненні назад, у дитинство. Це може бути пов'язано як з надмірними вимогами до дитини, так і з ревнощами до з'явився брата чи сестри, яких не було раніше. Фігура, зрушена в праву сторону (або що дивиться вправо), говорить про прагнення в майбутнє, про бажання стати дорослим. Хоча цей малюнок також свідчить про те, що діти не дуже задоволені справжнім, таке прагнення переважніше прагнення в минуле. 

 Велике значення має і переважання в намальованою фігурі горизонтальних або вертикальних ліній. Витягнута по горизонталі фігура говорить про невпевненість, тривожності, а переважання вертикальних ліній - навпаки, про впевненість, агресивності, прагненні до лідерства. 

 Про агресивність свідчать і намальовані кігті, зуби, стиснуті кулаки тощо, так само як і відповіді дітей, в яких розповідається про те, що тварина харчується іншими тваринами, людьми, сирим м'ясом і т.д. Однак треба пам'ятати, що ці відповіді характерні для будь-якої агресії - і відкритої (з прагненням до переваги, до лідерсту), і захисної агресії (що з'являється в результаті тривоги). Тому важливо аналізувати малюнок цілком, зіставляючи дані, отримані при аналізі різних параметрів. 

 Рекомендується звертати увагу і на штрихування малюнків. Так, сильна, з натиском пряма штрихування часто пов'язана з внутрішньою напругою дитини, прагненням до високої оцінки, лідерства. Коса штрихування, з сильним натиском і часто виходить за межі контуру, також говорить про нервовому напруженні дитини, але свідчить швидше про невпевненість у собі, уразливості, нервозності. Штрихування колами пов'язана з інфанта 

 199 

 лізм, прагненням дитини до захисту, до любові і ласки, яких йому не вистачає. 

 Оцінюється і зміст малюнків. Малюнки тварин, що мають панцир, броню тощо, говорять про бажання дитини сховатися, піти від спілкування. Такі малюнки характерні і для тривожних, і для замкнутих дітей. Наявність бар'єрів, огороджень, як круглих, так і прямокутних ліній, огороджувати фігуру, пов'язано з отгороженностью самої дитини, бажанням піти від спілкування, від цікавості чужих людей. Такий малюнок може говорити і про недостатню емоційності дітей. Малюнки птахів, метеликів або звіряток, мають крила, часто пов'язані з бажанням дитини вьшті з неприємної ситуації, що склалася в сім'ї або в групі однолітків. При цьому важливо звернути увагу на положення фігури на аркуші паперу, яке показує, куди прагне переміститися дитина - у минуле або в майбутнє (див. вище). Поява антен, проводів, біноклів і т.п. атрибутів часто пов'язано з інтересом дитини до навколишнього, до інших людей, прагненням налагодити з ними зв'язок. 

 Тест «Опитувальник Айзенка» - спрямований на дослідження трьох індивідуальних якостей дитини - інтравертного-екстравертність, нейротизм і брехливість. 

 Стімул'ний матеріал: 60 питань і бланк відповідей. 

 Інструкція: «Слухай мене уважно. Зараз я тобі прочитаю питання, на які ти повинен відповісти тільки «так» чи «ні». Перед тобою лежить аркуш, на якому написані номери питань і намальовані дві колонки. Ти повинен поставити хрестик або галочку в першій колонці, якщо хочеш відповісти на це питання «так». Якщо ж ти не згоден і хочеш відповісти «ні», то постав галочку в другій колонці. Намагайся відповідати швидко, але будь уважний, подумай, перш ніж відповісти «так» чи «ні». 

 Проведення тесту. Дитині дається бланк відповідей, потім зачитується інструкція. Питання читаються вголос, по черзі. На відповідь дається приблизно 1-1,5 хвилини. Якщо дитина не встиг відповісти, його можна поквапити, сказавши про те, що зараз Ви будете зачитувати наступне питання. Після закінчення роботи дітей запитують, чи все їм було зрозуміло, чи не було пропущених питань і в разі потреби зачитують пропущений питання повторно. Потім листи з відповідями збираються. 

 Аналіз результатів. При обробці отриманого матеріалу підраховуючи-ється кількість балів, набраних дитиною по кожній з трьох шкал - екстра-интраверсия, нейротизм і брехливість. Підрахунок відбувається на підставі «ключа», який наводиться в додатку. Якщо дитина відповіла на питання так, як зазначено в «ключі», він отримує один бал. При протилежному відповіді - 0 балів. Наприклад, підраховуючи кількість балів за перше якості - екстра-интраверсия, Ви бачите, що дитина на першому і дев'ятий питання відповів «так». За ці питання він отримує по одному балу. На питання 3 і 11 - відповіді «ні», відповідно за них Ви 

 200 

 ставите 0 балів. Водночас при відповіді на питання 6 або 33 Ви, навпаки, ставите 1 бал за відповідь «ні» і 0 балів за відповідь «так». Таким чином підраховується загальна кількість балів за кожною шкалою. 

 1. Максимальна кількість балів за шкалою «екстра-интраверсия» - 24 (19 + 5). 

 Діти, які набрали по першій шкалі 12 і більше балів, - екстраверт-вання, що набрали менше 12 балів - інтравертированість. Для екстравертів характерне прагнення до спілкування. Вони відкриті і доброзичливі, як правило, впевнені в тому, що й інші люди ставляться до них добре. Така впевненість і дає їм можливість ставитися до всіх людей, навіть незнайомим, з довірою. Це допомагає їм налагодити спілкування з будь-якою людиною, завести багато друзів. Для цих дітей також характерна імпульсивність, активність у поведінці, гарний настрій. 

 Інтравертні діти - більш закриті, вони важче налагоджують контакти, особливо з незнайомими людьми через свою невпевненість і сором'язливості. Зате при контактах з близькими вони намагаються проявити себе з найкращої сторони, хоча і не прагнуть мати багато друзів. Такі діти хочуть розпланувати свої дії заздалегідь або хоча б озирнутися в новій ситуації до того, як почати щось робити. 

 2. Максимальна кількість балів за шкалою «нейротизм» - 24. 

 Діти, які набрали більше 12 балів за другий шкалою, емоційно нестійкі. Вони ранимі, не можуть впоратися зі своїми негативними емоціями - образою, тривогою, які можуть у них перейти в гнів і навіть агресію, мстивість. Водночас добре слово, посмішка здатні зняти цей спалах і швидко привести їх у гарний настрій. Діти з низьким рівнем нейротизму (менше 12 балів) менше схильні до емоційних зривів, вони не так залежні від розташування інших людей, особливо дорослих. Але зате їх гнів або агресію не так легко зупинити, так само як і змінити їх погане (або хороше) ставлення до якоїсь людини, як дорослому, так і однолітка. 

 3. Максимальна кількість балів за шкалою «брехливість» - 12 (5 + 7). 

 Критична кількість балів за шкалою «брехливість» 5-6. Діти, які набрали більше 5 балів, намагаються виглядати краще, ніж вони є насправді. Вони демонстративні, тобто прагнуть звернути на себе увагу будь-яку ціну, навіть якщо для цього треба нашкодив або збрехати. Для них характерна висока самооцінка, домагання на високу оцінку або лідерство в групі. Однак ця нещирість позначається і у відповідях на інші питання, на які діти можуть відповісти не стільки правдиво, скільки «правильно», з їхньої точки зору, для того щоб показати себе з кращого боку. Це треба враховувати при обробці матеріалу, по можливості перевіряючи відповіді дітей або звіряючи отримані результати з даними інших тестів. 

 Для складання більш повної характеристики дитини після підрахунку балів за окремими шкалами потрібно співвіднести ці показники між собою. Зіставляючи цей тест, Айзенк виходив з того, що психодина 

 201 

 ческие якості співвідносяться з рисами характеру і темпераменту людини.

 Це співвідношення ілюструється «кругом Айзенка», на якому показано, якими рисами володіє інтравертний дитина з високим (верхній лівий кут) і низьким (нижній лівий кут) рівнем нейротизму. На правій стороні наводяться якості, характерні для екстравертних дітей з високим (верхній кут) або низьким (нижній кут) рівнем нейротизму. 

 Складаючи загальну характеристику дитини, потрібно також пам'ятати про те, що діти з високим рівнем екстраверсії, нейротизму і брехливості володіють неадекватно завищеною самооцінкою. Їх домагання, прагнення до домінування в групі однолітків часто вже не підкріплюються їх реальними знаннями й уміннями. Однак це не знижує їх самооцінку, тільки посилюючи їх демонстративність, переводячи її в негативізм, упертість, агресивна поведінка. У несприятливих умовах (холодність дорослих, небажання визнати їх достоїнства, жорсткий, авторитарний стиль спілкування) у них розвивається істерія. 

 Діти, у яких високий рівень нейротизму поєднується з інтраверт-ністю і брехливістю, також неадекватні, але схильні, навпаки, занижувати свою самооцінку. Їх невпевненість у собі може привести до відходу від спілкування, замкнутості, закомплексованості. Такі діти бояться помилитися, викликати гнів або незадоволення дорослих. Тому вони можуть не відповісти на питання навіть тоді, коли знають правильну відповідь, а їх брехливість пов'язана з прагненням сподобатися експериментатору. Проте і у таких дітей може спостерігатися агресивна поведінка, яка є захистом від їх тривожності і невпевненості в собі. У несприятливих обставинах у цих дітей розвиваються депресії і фобії, тобто невмотивовані страхи (темряви, висоти, закритих приміщень і т.д.). 

 Таким чином, треба пам'ятати про те, що діти, які набрали найбільшу кількість балів за шкалами «нейротизм» і «брехливість», потребують підвищеної уваги дорослих, дбайливому ставленні, так як відхилення в процесі особистісного зростання у них виникають швидше, ніж у більш врівноважених і стабільних дітей. Водночас тепло і турбота дорослих, заохочення реальних досягнень дитини важливі для нормального розвитку особистості всіх дітей. 

 Особистісний опитувальник Айзенка (дитячий варіант) 

 1. Чи любиш ти шум і суєту навколо себе? 

 2. Чи часто ти потребуєш друзів, які могли б тебе підтримати або втішити? 

 3. Ти завжди знаходиш швидку відповідь, коли тебе про що-небудь запитують, якщо це не на уроках? 

 4. Буваєш ти іноді сердитим, дратівливим, злишся? 

 5. Чи часто у тебе міняється настрій? 

 202 

 6. Тобі більше подобається бути одному, ніж зустрічатися з іншими хлопцями? 

 7. Чи буває іноді, що тобі заважають заснути різні думки? 

 8. Чи завжди ти відразу робиш так, як тобі говорять? 

 9. Чи любиш ти пожартувати над ким-небудь? 

 10. Ти коли-небудь відчував себе нещасним, хоча для цього не було справжньої причини? 

 10.Ти весела людина? 

 11.Ти коли-небудь порушував правила поведінки в школі? 12.Многое Чи дратує тебе? 

 13.Тебе подобається така робота, де треба робити все швидко? 15. Ти переживаєш через всяких страшних подій, які мало не сталися, хоча все скінчилося добре? 14.Тебе можна довірити будь-яку таємницю? 15.Можешь Чи ти розвеселити занудьгували товаришів? 16.Случается чи іноді так, що в тебе без всякої причини сильно б'ється серце? 

 17.Обично ти робиш перший крок для того, щоб з ким-небудь подружитися? 

 18.Ти коли-небудь говорив неправду? 

 19.Сільно Чи ти засмучуєшся, якщо люди знаходять недоліки в роботі, 

 яку ти зробив? 20.Любішь Чи ти розповідати смішні історії, жартувати зі своїми 

 друзями? 

 21.Часто Чи ти відчуваєш себе втомленим без всякої причини? 22.Ти завжди спочатку робиш уроки, а граєш вже потім? 23.Ти зазвичай веселий і всім задоволений? 24.Обідчів ти? 

 25.Любішь Чи ти розмовляти і грати з іншими дітьми? 26.Всегда ти виконуєш прохання рідних про допомогу по господарству? 27.Бивает Чи так, що в тебе сильно паморочиться голова? 28.Любішь Чи ти поставити кого-небудь у незручне становище, посміятися над ким-небудь? 29.Ти часто відчуваєш, що тобі щось дуже набридло? 30.Ти любиш іноді похвалитися? 31.Ти найчастіше мовчиш в товаристві інших людей? 32.Ти іноді хвилюєшся так сильно, що тобі важко всидіти на місці? ЗЗ.Ти швидко наважуєшся на що-небудь? 34.Ти іноді шумиш в класі, коли немає вчителя? 35.Тебе часто сняться страшні сни? 

 Зб.Можешь Чи ти забути про все і від душі повеселитися серед своїх 

 друзів, приятелів, подруг? 37.Тебя легко засмутити чим-небудь? 38.Случалось Чи тобі погано говорити про кого-небудь? 

 203 

 39.Можешь ти назвати себе безтурботним, безтурботним людиною? 40.Еслі тобі трапляється потрапити в незручне становище, ти довго потім 

 переживаєш? 41.Ти любиш галасливі і веселі ігри? 42.Ти завжди їж все, що тобі пропонують? 43.Тебе важко відмовитися, якщо тебе про що-небудь попросять? 44.Ти любиш часто ходити в гості? 45.Бивают Чи такі моменти, коли тобі не хочеться жити? 46.Ти коли-небудь був грубим з батьками? 47.Тебя вважають веселою людиною? 48.Ти часто відволікаєшся, коли робиш уроки? 

 49.Ти більше любиш сидіти осторонь і дивитися, ніж самому приймати участь в загальному святкуванні? 

 50.Тебе зазвичай буває важко заснути через різних думок? 

 51.Ти зазвичай буваєш впевнений в тому, що зможеш впоратися зі справою, яку тобі доручають? 

 52.Часто Чи ти відчуваєш себе самотнім? 

 53.Ти соромишся перший заговорювати з незнайомими людьми? 

 54.Часто Чи ти наважуєшся на що-небудь, коли вже пізно? 

 55.Когда хто-небудь з приятелів кричить на тебе, ти теж кричиш у відповідь? 

 56.Ти іноді відчуваєш себе особливо веселим або сумним без всякої причини? 

 57.Ти вважаєш, що важко отримати справжнє задоволення в гостях, на ранках, на ялинці? 

 58.Тебе часто доводиться хвилюватися через те, що ти зробив що-небудь не подумавши? 

 204 

 Регістратшоннигй бланк до дитячого опитувальником Айзенка Так Ні Так Ні Так Ні 1 21 41 2 22 42 3 23 43 4 24 44 5 25 45 6 26 46 7 27 47 8 28 48 9 29 49 10 30 50 11 31 51 12 32 52 13 33 53 14 34 54 15 35 55 16 36 56 17 37 57 18 38 58 19 39 59 20 40 60 Ключ до обробки дитячого варіанта опитувальника Айзенка Шкала № питання Так Ні Екстраверсія 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 

 46, 49, 53, 57 6,33,51,55,59 Нейротизм 2,5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 

 42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58,60 Схильність до нещирості (брехливість) 8, 16, 24, 28, 44 4, 12, 20, 32, 36, 40, 48 205 

 Коло Айзенка 

 Легко засмучується 

 Тривожний 

 Ригідний 

 Схильний до міркувань 

 Песимістичний 

 Стриманий 

 Нетовариський 

 Тихий 

 Інтравертірованний 

 Пасивний 

 Обачний 

 Розсудливий, розсудливий 

 Доброзичливий, миролюбний 

 Керований, контрольований 

 Вселяє довіру 

 Надійний 

 Рівний 

 Спокійний 

 Чутливий Неспокійний Агресивний Збудливий 

 Мінливий, непостійний Імпульсивний Оптимістичний Активний 

 Екстравертований 

 Комунікабельний 

 Контактний 

 Балакучий 

 Чуйний 

 Невимушена 

 Життєрадісний 

 Чи не схильний до неспокою 

 Схильний до лідерства 

 Стабільний 

 Додаток 13 Анкета для вихователів 

 Шановні колеги! Просимо Вас заповнити пропоновану анкету. В анкеті поставте хрестик там, де Ви вважаєте, що відповідаєте позитивно. Спасибо. 

 1. Прізвище, ім'я ребенка_ 

 Номер дитячого сада_ 

 Номер группи_ 

 2. Дата народження Число Місяць Рік 3. Склад сім'ї Мати Батько Бабуся Дідусь Син Дочка 4. Кількість дітей в сім'ї 1 2 3 4 5 Більш 5. Освіта батьків Вища Середня спеціальна Середнє Початкову Без 

 освіти Батько Мати 6. Матеріальне становище сім'ї Вкрай Низькі Доходи Середні Доходи Високі низькі доходи нижче доходи вище доходи доходи середнього середнього 207 

 7. Житлові умови сім'ї Окрема квартира Комунальна квартира Гуртожиток Свій будинок Черговики 8. З якого віку дитина відвідує дитячий садок З 1,5 років З 2 років З 3 років З 4 років З 5 років З 6 років 9. Як довго дитина відвідує дитячий садок 3 роки 2 роки 1 рік Менше 1 року 10. Хто частіше призводить дитину в дитячий сад Папа Мама Бабуся Дідусь Брат Сестра Приходить сам 11. Хто найчастіше забирає дитину з дитячого саду Папа Мама Бабуся Дідусь Брат Сестра Інші 

 люди 12. Що найбільш успішно витолняет дитина Малюнок Ліплення Аплікація Пісня Танець Стих Гра Спорт Казка Інша 13. Що Вас турбує в поведінці дитини Агресивність Сором'язливість Брехливість Гіперактивність Тривожність Демонстративність Неуважність Замкнутість Болтливость (вербалізм) Інша 208 

 14. Ким Ви визначаєте дитини в групі Лідером Зіркою Популярним Чи не Отвержен- Інша популярним вим Примітки: _ 

 Додаток 14 Анкета для батьків 

 Шановні батьки! Просимо Вас відповісти на запитання анкети, що дасть нам можливість організувати навчання і виховання, які забезпечать оптимальний розвиток Ваших дітей. Сподіваємося на Ваші щирі відповіді. 

 В анкеті поставте хрестик там, де Ви вважаєте, що відповідаєте позитивно. 

 1.Пол Чоловічий Жіночий 2. Дата народження дитини Число Місяць Рік 3. Місце народження 

 4. Освіта Вища Середня спеціальна Середнє Початкову Технічне Гуманітарний Творче 5. Віросповідання Православне Іслам Іудаїзм Інші 6. Склад сім'ї Ваших батьків Мати Батько Бабуся Дідусь Брати Сестри Син Дочка 210 

 7. Склад Вашої сім'ї Мати Батько Бабуся Дідусь Брати Сестри Син Дочка 8. Ваше основне заняття, місце роботи Робочий Селянин Службовець Спеціаліст Спеціаліст, (Рибалка, (Фермер, органів здраво- зайнятий на моряк, робочий влади, ров'я, виробництві ін) радгоспу, ін) місцевого освіти, управління культури Военнослу- Учень, Підприємцями- Домогосподарка Безробітний Інша жащій, слу- студент мець (Напишіть) жащій в ор- ганах МВС, ФСБ 9. Посада Директор Зам. директора Зав. 

 підрозділом Виконавець 10. Скільки грошей в місяць Ви витрачаєте на утримання дитини Більш 5 млн Понад 1 млн Більше 500 тис. Понад 100 тис. Менше 100 тис. 11. Скільки Ви вважаєте за необхідне витрачати на дитину Більш 5 млн Понад 1 млн Більше 500 тис. Понад 100 тис. Менше 100 тис. 12. Чи є у дитини своя кімната Так Ні 13. Чи потрібна дитині своя кімната Так Ні 211 

 14. Скільки років живете в Москві Народився Більше 30 Більше 20 Більше 10 Більше 5 Більше 1 року Менше 1 року 15. Чи є у Вас хронічні захворювання Туберкульоз ВДП ССС шкт ОДА Захворювання шкіри Захворювання ендокринної системи 16. Чи перебуваєте Ви на обліку в диспансері Туберкульозному КВД Психоневрологічному Наркотичному 17. Чи вважаєте Ви, що у Вашого чоловіка є хронічні захворювання Туберкульоз ВДП ССС шкт ОДА Захворювання шкіри Захворювання ендокринної системи 18. Чи отримуєте Ви посібник На дитину На батьків На себе На чоловіка 19. Чи берете Ви в діяльності будь-яких громадських організацій Політичні Релігійні Благодійні Ні 20. Як ставиться дитина до дитячого закладу, який відвідує Йде із задоволенням Нейтрально Йде з примусу 21. Які іграшки чи інтереси у Вашої дитини Комп'ютер Електронні ігри Конструктор 212 Кубики Настільні ігри Ляльки М'яч Машинки Ліплення Малювання Танці, співи ТВ, відео Інша 22. Чи є в будинку спеціальне місце для іграшок Так Ні 23. З ким частіше (охочіше) спілкується дитина Батько Мати Бабуся Дідусь Брат Сестра Друзі 24. Хто частіше купує іграшки дітям Батько Мати Бабуся Дідусь Брат Сестра Друзі 25. Чи читаєте Ви дитині книги Так Ні 26. Чи протиріччя в родині з приводу дозволів і заборон дитині Так Ні 27. Чим Ви частіше впливаєте на дитину Заохоченням Навіюванням Покаранням 28. Хто частіше впливає на дитину Батько Мати Бабуся Дідусь Брат Сестра Друзі 29. Кому частіше скаржиться дитина Батько Мати Бабуся Дідусь Брат Сестра Друзі 213 

 30. З ким частіше ділиться враженнями Батько Мати Бабуся Дідусь Брат Сестра Друзі 31. Які обов'язки виконує дитина в сім'ї Прибирання в домі Накриває на стіл Догляд за тваринами Догляд за рослинами Догляд за 

 молодшими братом і сестрою Інші (напишіть) 32. Які навички самообслуговування є у дитини Прибирає іграшки Сам 

 одягається Вмивається Прибирає постіль Гігієна в туалеті Гуляє на вулиці 33. Які заняття воліє дитина ТВ, відео Прогулянки Комп'ютер Спорт Малювання Ліплення Спілкування Заняття музикою 34. Чи є у дитини друзі в дитячому садку Так Ні 35. Чи є у дитини друзі по дому Так Ні 36. Підготовка дитини до школи здійснюється У дитячому садку У дитячих центрах Будинки 37. Яку школу Ви б віддали перевагу Вашій дитині Гімназію Ліцей Приватну Спеціалізовану Звичайну Спортивну з ухилом: Технічний Гуманітарний Творчий Іноземна мова Спортивний 214 

 Додаток 15 Виписка з медичної карти 

 Прізвище, ім'я, вік дитини Дата народження 

 Потрібне підкреслити (вьщелить) 1 Рівень фізичного Нижче Середній Вище Примітка- розвитку середнього середовищ- ня нього Група здоров'я 1 2 3 Вагітність матері 1 2 3 4 5 З ускладненнями Без ускладнень Пологи 1 2 3 4 5 Термінові Передчасні Нормальні Патологічні (З ускладненнями) Епікриз Природне Штучне новонародженості вигодовування вигодовування Терміни: ~ Б ~ ~ Аналіз захворювань Алергія Інфекційні (Хронічних і гострих) і порушень Хронічні Туб. ссс ШКТ Кожн. ОДА ЦНС Огляд фахівцями Ор- Хі- Псі- Нев- Ло- Оку- та облік у диспансерах то- Рург хо ропа- го- лист пед нев- тологіі пед ропа- тологіі 215 

 Додаток 16 Схема бесіди з дитиною 

 Тема: Загальні відомості про виховання дитини в сім'ї, його схильності та інтереси 

 Питання до дитини 

 1. З ким ти живеш? 

 2. Чи є у тебе брат, сестра? Вони старше або молодше тебе? Є у тебе дідусь, бабуся? Де вони живуть? 

 3. Які іграшки є у тебе вдома, де вони лежать? 

 4. З ким ти ходиш гуляти, з ким граєш? Хто тобі купує книги, іграшки, гостинці? 

 5. Як ти себе ведеш будинку - добре чи погано? Коли ти погано поводишся, що ти робиш? 

 6. Що тобі не дозволяє вдома робити тато? Якщо ти погано робиш, що скаже тато, за що і як він тебе карає? А мама? А інші (бабуся, 

 дідусь)? 

 7. Кого ти вдома найбільше слухаєшся, а з ким частіше вередуєш? 

 8. Кому найбільше скаржишся, якщо тебе скривдять? 

 9. Кому найбільше розповідаєш про свої справи? 

 10.Помогаешь чи будинку мамі, татові, молодшому братові, сестрі і т.д.? Чим 

 допомагаєш (прибираєш свою постіль, прибираєш за собою іграшки)? 11.Есть є у вас вдома квіти? Хто їх поливає? 

 12.Есть є у вас вдома які-небудь тварини? Хто за ними доглядає? 13.Ходішь ти в кіно, цирк, зоопарк, театр? Як часто і з ким? 14.Есть є у вас вдома телевізор, комп'ютер? Які ти дивишся телепередачі? В які комп'ютерні ігри ти граєш? 15.Які у тебе вдома є улюблені іграшки та книжки? 

 16.Чем ти любиш займатися вдома: малювати, співати, танцювати, будувати з кубиків, ліпити, розповідати казки (історії), придумувати цікаві ігри? 

 17.Есть у тебе друзі у дворі? Як давно ти з ними дружиш? Чому ти з ними дружиш? Що ви разом робите, чим займаєтеся? 

 Додаток 1 7 схем бесіди з батьками 

 Тема: Загальні відомості про виховання дитини в сім'ї, його схильності та інтереси 

 Питання до батьків 

 1. Прізвище, ім'я дитини, дата народження. 

 2. Склад сім'ї. Професії батьків. Освіта батька і матері. Матеріальне становище та побутові умови сім'ї. 

 3. Яка дитина за рахунком в сім'ї? 

 4. З якого часу дитина відвідує дошкільний заклад? 

 5. Як довго перебуває в даній групі дитячого саду? 

 6. Які хвороби переніс дитина? 

 7. Які травми переніс дитина? 

 8. Які ігри, іграшки, матеріали для занять є у дитини? Де і як вони зберігаються (чи є спеціальний куточок, кімната)? 

 9. З ким частіше залишається дитина вдома? Хто з ним гуляє, грає? Хто приносить дитині іграшки, книги? 

 10.Едінодушни чи всі дорослі члени сім'ї у підході до дитини, в тому, що йому дозволяють, забороняють? 

 11.Які заходи впливу на дитину застосовуються в сім'ї (заохочення, навіювання, догани тощо)? 

 12.Кого в сім'ї дитина найбільше слухається? 

 13.С ким найчастіше вередує? 

 14.Кому частіше скаржиться на кривдників? 

 15.С ким найчастіше ділиться своїми враженнями? 

 16.Какие навички самообслуговування є у дитини (самостійність у прибиранні іграшок, ліжка тощо)? 

 17.Помогает чи дитина по дому (бере участь в домашній прибирання, в на-закривання на стіл, залицянні за тваринами, поливає рослини, допомагає у догляді за малюками)? 

 18.Назовите улюблені ігри та іграшки дитини, улюблені казки і книжки, заняття. 

 19.Какіе з перерахованих занять виконуються дитиною найуспішніше: малювання, ліплення, спів, танці, спорудження споруд з кубиків, придумування ігор, розповідання казок (історій), гра на комп'ютері? 

 20.Назовіте кращих друзів вашої дитини (по двору, дитячому саду). 

 21.Какие якості та здібності вашої дитини Ви найбільше цінуєте? 

 22.От яких поганих звичок Ви хотіли б відучити своєї дитини? 

 217 

 Додаток 18 Конспекти психокорекційних занять 

 Конспект 1 

 Цифровий код_ 

 Тема: Дізнайся особа 

 Спрямованість: емоційний розвиток. 

 Корекційна завдання: активізація довільної експресії, механізмів сприйняття та ідентифікації емоційних станів. Засоби: експресивні. Форма: групова (чотири особи). Матеріал:. 

 1. Фотографії осіб людей в різних емоційних станах. Основний набір - чотири емоційні модальності (радість, страх, сум, гнів). При ускладненнях кількість фотографій (емоційні модальності) розширюється. Надається один набір на групу учасників. 

 2. Піктограми (схематичні зображення емоцій). Основний набір - чотири картки із заданими емоціями. При ускладненнях вводяться провокаційні піктограми. Кількість наборів визначається числом учасників. 

 Хід заняття: 

 Діти розсідаються за столом так, щоб бачити обличчя один одного. Психолог розкладає на столі фотографії зображенням вниз. Кожна дитина вибирає собі одну фотографію, намагаючись не показувати один одному, і розглядає її якийсь час. 

 Потім, дотримуючись інструкції, діти по одному «загадують» мімікою задану фотографією емоцію. Замість «відгадки» інші вибирають одну з розкладених перед ними піктограм і показують потрібну картку. Дитина, «загадав обличчя», називає правильну відповідь і показує фотографію. 

 Психолог допомагає дітям при труднощі у відтворенні та визначенні (пізнанні) емоцій. 

 Можлива модифікація даного заняття з використанням пантомимических засобів («загадка образу»). 

 218 

 Конспект 2 

 Цифровий код_ 

 Тема: Печера страхів 

 Спрямованість: особистісно-емоційні особливості. 

 Корекційна завдання: диференціація тривожності і страхів, їх первинна стабілізація. 

 Засоби: образотворчі, експресивні, вербально-комунікативної 

 ві. 

 Форма: індивідуальна. Матеріал: 

 1. Ескіз «печера страхів». 

 2. Кольорові олівці (фарби, фломастери). 

 Хід заняття: Частина 1. Малюнок 

 Дитині пропонується для розгляду ескіз малюнка «печера страхів». Потім вводиться інструкція по казковому змістом ескізу і установка на образне (об'єктивувати) зображення страхів. 

 Інструкція задається психологом у вільній формі. 

 Частина 2. Бесіда 

 Коли малюнок закінчено, дитині пропонується розповісти про зображених образах і емоційних переживаннях у процесі малювання. Стимулюючі питання: 

 а) Хто / що це? Чому він / вони страшні? Кого він / вони лякають? Як? Коли? А ти їх / його боїшся? Чому? Його / їх можна перемогти? Як? 

 б) Що ти відчував, коли малював? Що згадував? Про що думав? 

 в) Чому вибрав ці кольори, лінії? Частина 3. Експресивна пауза 

 Дитині пропонується зобразити страхи пантомімічними і мімічними засобами. 

 Додаток 19 

 Практичний матеріал психопрофілактичних впливів * 

 Блок 1. Психом'язового тренування з фіксацією уваги на диханні. Для дітей 6-7 років 

 На березі моря (вступна гра) 

 Діти грають на березі моря. Плескаються у воді. Вдосталь накупавшись, діти виходять з води і лягають на прогрітий сонцем пісок пляжу ... Закривають очі від яскравого сонця. Розкидають в приємній ліні руки і ноги. 

 Гра з піском (на напругу і розслаблення митттц рук) Набрати в руки уявний пісок (на вдиху). Сильно стиснувши пальці в кулак, утримати пісок в руках (затримка дихання). Посипати коліна піском, поступово розкриваючи пальці (на видиху). Струшувати пісок з рук, розслабляючи кисті і пальці. Впустити безсило руки вздовж тіла: лінь рухати важкими руками. 

 Повторити гру з піском 2-3 рази. 

 Гра з мурахою (на напругу і розслаблення миптц ніг) На пальці ніг заліз мураха (мурашки) і бігає по них. З силою натягнути шкарпетки на себе, ноги напружені, прямі (на вдиху). Залишити шкарпетки в цьому положенні, прислухатися, на якому пальці сидить мураха (затримка дихання). Миттєвим зняттям напруги в стопах скинути мурашки з пальців ніг (на видиху). Шкарпетки йдуть вниз - в сторони, розслабити ноги: ноги відпочивають. 

 Повторити гру 2-3 рази. 

 Сонечко і хмаринка (на напругу і розслаблення миптц тулуба) Сонце зайшло за хмаринку, стало свіжо - стиснутися в грудку, щоб зігрітися 

 (Затримати дихання). Сонце вийшло з-за хмаринки. Жарко - розслабитися - 

 Замора на сонці (на видиху). 

 У вуха потрапила вода (на напругу і розслаблення м'язів шиї) У положенні лежачи на спині ритмічно похитувати головою, витрушуючи воду з одного вуха, потім з іншого. 

 * Підбірка зроблена на основі практичних матеріалів системи «Психогімнастика» (автор М.І. Чистякова). 

 220 

 Особа загоряє (на напругу і розслаблення м'язів обличчя) 

 Підборіддя загоряє - підставити сонечку підборіддя, злегка розтиснути губи і зуби (на вдиху). Летить жучок, збирається сісти до когось із дітей на мову. Міцно закрити рот (затримка дихання). Жучок полетів. Злегка відкрити рот, полегшено видихнути повітря, проганяючи жучка, можна енергійно рухати губами. Летить метелик. Вибирає, на чий ніс сісти. Зморщити ніс, підняти верхню губу вгору, рот залишити напіввідкритим (затримка дихання). Метелик полетіла. Розслабити м'язи губ і носа (на видиху). Брови - гойдалки: знову прилетіла метелик. Нехай метелик гойдається на гойдалках. Рухати бровами вгору - вниз. Метелик полетіла зовсім. Спати хочеться, розслаблення м'язів обличчя. Не розплющуючи очей, переповзти в тінь, прийняти зручну позу. 

 Блок 2. Рухливі ігри 

 Заборонене номер (для дітей 6-7 років) 

 Гравці стоять по колу. Вибирається цифра, яку не можна вимовляти, замість її виголошення граючий плескає в долоні. Наприклад, заборонений номер - п'ять. Починається гра, коли перша дитина скаже: «Один», наступний продовжує рахунок і так до п'яти. П'ята дитина мовчки плескає в долоні п'ять разів. Шостий каже: «Шість», і т.д. 

 Будь ласка (для дітей 7-8 років) 

 Варіант 1. Всі учасники гри разом з ведучим стають в коло. Ведучий говорить, що він буде показувати різні рухи (фізкультурні, танцювальні, жартівливі),, а гравці повинні їх повторювати лише в тому випадку, якщо він до показу додасть слово «будь ласка». Хто помилиться, вибуває з гри. 

 Варіант 2. Гра йде так само, як у першому варіанті, але тільки той, хто помилиться, виходить на середину і виконує якесь завдання, наприклад, посміхнутися, пострибати на одній нозі і т.д. 

 Стежка (для дітей 6-7 років) 

 Діти діляться на дві команди з однаковою кількістю учнів. Кожна команда береться за руки, утворюючи два кола, і по сигналу ведучого починають рух по колу в праву сторону до тих пір, поки не припиниться музика (пауза в музиці через різну кількість тактів: 6, 12, 18 і т.д.). Після чого ведучий дає завдання, яке виконується обома командами. Якщо ведучий каже: «Стежина!», Учасники кожної команди, стаючи один за одним, кладуть руки на плечі стоїть попереду, присідають, нахиляючи голову трохи вниз. Якщо ведучий каже: «Копиця!», Всі учасники гри направляються до центру свого кола, з'єднавши руки в центрі. 

 Якщо «Купини!», То всі учасники гри присідають, поклавши руки на голову. 

 221 

 Ці завдання чергуються ведучим. Хто швидше витолніт завдання, той отримає очко. 

 Виграє команда, яка набрала найбільшу кількість очок. Гра супроводжується російською народною піснею «Кума». 

 Блок 3. Імітаційні ігри і виразні етюди Гра з камінчиками (для дітей 5-6 років) 

 Діти гуляють по березі моря. Вони то зупиняються, нагинаючись за приглянувшимся камінчиком, то входять у воду і бризкаються, зачерпуючи воду руками. Потім сідають на пісок і починають грати з камінчиками. Діти то підкидають їх вгору і ловлять, то кидають у далечінь. 

 Етюд супроводжується музикою Т. Ломова «На березі». 

 Дружна сім'я (для дітей 6-7 років) 

 Діти сидять на стільцях по колу. Кожен зайнятий якоюсь справою: один ліпить з пластиліну кульки, інший вколачивает в дощечку маленькі гвоздики, хтось малює, хтось шиє або в'яже і т.п. Приємно дивитися на сім'ю, в якій всі так дружно працюють. 

 Діти повинні виробляти руками маніпуляції так, немов у руках у них не уявні предмети, а цілком реальні. 

 Етюд супроводжується музикою Р. Паулса «Золотий клубочок». 

 Візьми і передай (для дітей 6-7 років) 

 Діти сидять на стільцях, розставлених по колу, і передають один одному небудь уявний предмет. З боку, дивлячись на руки дітей, повинно скластися враження, що вони діють з реальними предметами. 

 Додаток 20 Рекомендації для батьків * 

 Поради батькам - робити чи не робити? 

 Робіть! 

 1. Радійте Вашому малюку. 

 2. Займаючись прибиранням або приготуванням обіду, наспівуйте небудь. 

 3. Коли малюк зможе Вас чути, розмовляйте вголос самі з собою. 

 4. Якщо Ви побачили, що дитина щось робить, почніть «паралельний розмова» (коментуйте його дії). 

 5. Розмовляйте з дитиною турботливим, заспокійливою, підбадьорливі тоном. 

 6. Коли дитина з Вами розмовляє, слухайте його співчутливо і уважно. 

 7. Встановіть чіткі і жорсткі вимоги до дитини. 

 8. Говоріть з малюком короткими фразами. 

 9. У розмові з малюком називайте як можна більше предметів. 10.Ваші пояснення повинні бути простими і зрозумілими. 

 11.Говоріте повільно. 12.Будьте терплячі. 

 13.Сначала запитуйте «що». «Чому» запитаєте, коли малюк підросте. 

 14.Каждий день читайте дитині. 15.Поощряйте в дитині прагнення ставити запитання. 16.Не скупіться на нагороду: похвалу або поцілунок. 17.Поощряйте цікавість і уяву Вашого малюка. 18.Поощряйте гри з іншими дітьми. 

 19.Заботьтесь про те, щоб у дитини були нові враження, про які він міг би розповідати. 

 20.Старайтесь, щоб малюк разом з Вами готував обід, гуляйте з ним, грайте, ліпіть «пасочки» з піску, нехай він допоможе Вам пересаджувати квіти, вішати полки. 

 21.Пріобретіте пластинки або касети з записами улюблених пісеньок, віршів і казок дитини: нехай він слухає їх знову і знову. 

 * Добірка матеріалів зроблена на основі розробок Д. Чейпі [98]. 

 223 

 22.Помогіте дитині вивчити його ім'я і прізвище. 

 23.Еслі дитина почала щось колекціонувати - кораблики, машинки, крьшгкі від пляшок - або у нього з'явилося хобі, займіться цим разом з ним; взагалі намагайтеся проявляти інтерес до того, що йому подобається робити. 

 24.Посещайте спеціальні групи для батьків з дітьми в дитячих 

 музеях, навчальних центрах, бібліотеках, що знаходяться по сусідству школах. 25.Регулярно водите дитини до бібліотеки. 

 26.Будьте прикладом для малюка: нехай він бачить, яке задоволення 

 Ви отримуєте від читання газет, журналів, книг. 27.Не втрачайте почуття гумору. 28.Іграйте з дитиною в різні ігри. 

 29.Проблеми батьків і дітей не існує там, де батьки і діти дружать і чимось займаються разом. 

 Не робіть! 

 1. Не перебивайте дитину, не говоріть, що Ви все зрозуміли, не відвертайтеся, поки малюк не закінчив розповідати, - іншими словами, не дайте йому запідозрити, що Вас мало цікавить те, про що він говорить. 

 2. Не ставте занадто багато запитань. 

 3. Не змушуйте дитину робити те, до чого він не готовий. 

 4. Не змушуйте дитину робити що-небудь, якщо він крутиться, втомився, засмучений; займіться чимось іншим. 

 5. Не вимагайте відразу занадто багато чого: мине чимало часу, перш ніж малюк привчиться самостійно прибирати свої іграшки, приводити в порядок кімнату. 

 6. Не слід постійно поправляти дитини, то і справа повторюючи: «Не так! Перероби це ». 

 7. Не кажіть: «Ні, вона не червона». Краще скажіть просто: «Вона синя». 

 8. Не треба критикувати дитину навіть віч-на-віч; тим більше не слід цього робити в присутності інших людей. 

 9. Не треба встановлювати для дитини безліч правил: він перестане звертати на Вас увагу. 

 10.Не перестарайтеся, доставляючи дитині дуже багато стимулів або 

 вражень: іграшок, поїздок і т.д. 11.Не очікуйте від дитини дошкільного віку розуміння: усіх логічних зв'язків; всіх ваших почуттів («мама втомилася»); абстрактних міркувань і пояснень. 

 12. Не проявляйте підвищеного занепокоєння з приводу кожної зміни в дитині: невеликого просування вперед або, навпаки, деякого регресу. 

 224 

 13. Не порівнюйте малюка ні з якими іншими дітьми: ні з його братом чи сестрою, ні з сусідськими хлопцями, ні з його приятелями або родичами. 

 Зверніть увагу! 

 Слух 

 Чи буває, що: 

 -Коли Ви кличете дитини з сусідньої кімнати, він не реагує і, мабуть, не чує Вас? -Дитина «упускає» щось, сказане в його присутності? -Часто «проковтує» закінчення слів? -Коли Ви розмовляєте з малюком, він пильно стежить за Вашою мімікою? 

 Мова і мовлення 

 1. Чи важко зрозуміти, що говорить Ваш малюк? 

 2. Піддається чи його промову глузуванням з боку інших дітей? 

 3. Чи міг він вимовляти слова в три роки? 

 4. Чи говорив він пропозиціями в чотири роки? 

 5. Чи важко дитині підбирати слова? 

 6. Соромиться він розмовляти? 

 Зір 

 1. Мружиться чи дитина? 

 2. Підносить він книги і журнали близько до обличчя? 

 3. Як далеко він сідає від телевізора? 

 Якщо Ви помітили якісь з цих ознак, обов'язково порадьтеся з фахівцями. 

 Вчимося читати дома 

 У домашній обстановці вміння читати може прийти до дитини так само природно, як уміння ходити або говорити. Допомогти розгортанню цього природного ходу подій можна, створивши дитині такі умови: 

 1. Регулярно читати малюкові вголос лічилки, дитячі віршики з часто повторюваними фразами, книжки з картинками, різні розповіді та т.п. 

 2. Читати розповіді, цікаві дитині: про жшотних, іграшки, динозаврів, цирк та ін 

 3. Використовувати кожну можливість спілкування: розмовляти з малям, відповідати на його питання про книжки і про все інше. 

 4. Дозвольте дитині вільно користуватися олівцями, ножицями, папером і т.д. 

 225 

 5. Зробити для дитини картки з повсякденно вживаними словами. 

 6. Записувати історії, які малюк буде диктувати. 

 7. Влаштовувати дітям щось на зразок екскурсій по кварталу і в інші місця і обов'язково обговорювати ці прогулянки як до, так і після. 

 8. Обстановка будинку повинна бути спокійною - батькам потрібно бути терплячими. 

 9. Будинки під рукою у дитини завжди має бути достатньо матеріалу для читання. 

 10.Самі батьки повинні подавати дитині приклад, читаючи книги, газети, журнали. 

 11.Родітелям час від часу слід брати малюка з собою в бібліотеку, щоб дитина, по-перше, міг погортати книги на полицях і в читальному залі і, по-друге, вибрати кілька книг і взяти їх додому. 

 Читання можна порівняти з головною дорогою в країні знань. Все подальше навчання - математики, біології, суспільних наук - буде засновано на вмінні дитини розуміти написане, користуватися мовою, на його здатності виокремлювати сенс письмового тексту. 

 Додаток 21 Матеріали для самооцінки батьків 

 Заведіть щоденник Ваших відносин з дитиною на будь-яку частину дня або на цілий день. Які були Ваші дії? Число Поправив (а), обсмикнув (а) Похвалив (а), нагородив (а) Разом 

 розважалися. 

 Отримав (а) 

 задоволення 

 від суспільства 

 дитини Відмовився (лась) виконувати прохання: «Ні, я не можу цього зробити» Кожен день, ввечері, згадайте, скільки разів Ви сказали дитині: Я зайнята. 

 Подивися, що ти накоїв. Не говори так швидко. Це треба робити не так. Неправильно. Добре. 

 Коли ж ти навчишся?! Скільки разів я тобі казала! Ні. Я не можу. 

 Обговорювали його з іншими в його присутності: 

 Він зведе мене з розуму! 

 Я ніяк не можу змусити його ... 

 Ну і як? 

 Питання до батьків 

 Чи може Ваша дитина: 

 1. Пояснити, чого він хоче, за допомогою слів, тобто НЕ показувати пальцем, а сказати: куртка, цукерка, цьгпленок. 

 2. Висловлюватися зв'язно, наприклад: "Покажи мені ...» 

 3. Розуміти сенс того, що йому читають, і відносини між персонажами. 

 4. Чітко вимовити своє ім'я. 

 5. Запам'ятати свою адресу і номер телефону. 

 6. Писати олівцем або крейдою на папері. 

 7. Намалювати картинки до складеної історії і розповісти про них. 

 227 

 8. Користуватися фарбами, пластиліном, олівцями для творчого самовираження. 

 9. Користуватися ножицями з тупими кінцями: вирізати рівно і не поранитися. 

 10.Слушать і слідувати отриманим вказівкам. 11.Проявлять увагу, коли хтось з ним розмовляє. 12.Сосредоточіться хоча б на 20 хвилин, щоб виконати отримане завдання. 

 13.Радоваться, коли йому читають вголос або розповідають історії. 14.Положітельно оцінювати: я - людина, яка багато що може. 15.Завязать бесіду. 

 16. «Підлаштовуватися», коли дорослі міняють тему розмови. 17.Проявлять інтерес або цікавість до оточуючих його предметів. 18.Ладіть з іншими дітьми. 

 Питання до батьків 

 1. Чи подобається Вам Ваш малюк? 

 2. Чи слухаєте Ви, що дитина говорить? 

 3. Чи дивитеся Ви на малюка, коли він говорить? 

 4. Чи намагаєтеся Ви створити у дитини відчуття значущості того, що він говорить? 

 5. Поправляєте Чи Ви мова дитини? 

 6. Чи дозволяєте Ви дитині робити помилки? 

 7. Чи хвалите Ви малюка, обіймаєте його? 

 8. Чи смієтеся Ви разом з малюком? 

 9. Чи відводите Ви щодня час для читання дитині і для бесід з ним? 

 10.Іграете Ви з мальгшом в які-небудь гри? 

 11.Поощряете Чи Ви дитини в його інтересах і захопленнях? 

 12.Есть чи є у дитини хоча б одна-дві власні книги? 

 13.Есть у дитини будинку хоча б одне місце (наприклад, полку), який відведено тільки йому? 

 14.Стараетесь Чи Ви подати дитині приклад, читаючи газети, журнали, книги? 

 15.Обсуждаете Ви що-небудь цікаве з прочитаного Вами з сім'єю і з дитиною? 

 16.Стараетесь Ви сказати все за малюка, перш ніж він встигне розкрити рот: 

 а) у зубного лікаря; 

 б) в магазині? 

 17.Смотріте Ви телевізор разом з дитиною? 

 18.Задаете Чи Ви малюкові питання про сенс побаченого по телевізору? 19.Огранічіваете Ви можливість дитини дивитися телевізор? 

 228 

 20.Есть чи є у дитини можливість проявляти «міць своїх миттттг» в іграх, м'яти, тискати і тьопати глину і т.п., щоб вилити свої почуття в рамках загальноприйнятої поведінки? 

 21.Стараетесь Чи Ви ходити з малюком на прогулянки по окрузі? 

 22.Собіраетесь Чи Ви зводити дитину в Макдональдс, в зоопарк, в музей? 

 За кожну відповідь: «майже завжди» нарахуєте собі 4 бали, "іноді" - 2 бали, «ніколи» - 0 балів. Отримані бали складіть. 

 Ключ: 88 балів - здорово! 44 бали - непогано. Менше 22 балів - варто задуматися. 

 Чи можете Ви щось змінити, щоб підвищити свій рейтинг? 

 Додаток 22 

 Діагностика нервово-психічного розвитку дітей першого року Життя 

 Дана схема є скороченим варіантом методики Е. Фрухт, опублікованій в роботі: Діти - сироти. Консультування та діагностика. М., 1998. Вона не спрямована на постановку діагнозу, а лише дозволяє розпізнати загальну картину розвитку і звернути увагу на деякі тривожні симптоми. 

 10 днів 

 1. Зорові орієнтовні реакції: утримує в полі зору рухомий предмет (ступеневу стеження): фіксує поглядом іграшку (стежить) протягом 10 с. Рухи очей стрибкоподібні. Може стежити за іграшкою в одну сторону. 

 ? 2. Слухові орієнтовні реакції: здригається і моргає при різкому звуці; при звуці здригається і моргає або реагує одним способом на звук з обох сторін. 

 18-20 днів 

 1. Зорові орієнтовні реакції: утримує в полі зору нерухомий предмет (обличчя дорослого); руху загальмовані, фіксує поглядом предмет або особа дорослого протягом 5-10 с. 

 2. Слухові орієнтовні реакції: через 5-10 с заспокоюється; руху загальмовані. Слухове зосередження протягом 10-15 с. 

 1 місяць 

 1. Зорові орієнтовні реакції: плавне простежування рухомого предмета; зосереджує погляд на іграшці, плавно стежить за нею (до 30 см), не випускає її з поля зору, повертає голову вправо і вліво. Дозволяється стежити за іграшкою в одну сторону не менше 2 разів. 

 2. Слухові орієнтовні реакції: прислухається під час і після звучання брязкальця (10-15 с), руху загальмовані. 

 3. Емоції і соціальну поведінку: перша посмішка у відповідь на розмову дорослого; неяскраво посміхається у відповідь за 3-4 звертання до нього. 

 4. Рухи загальні: лежачи на животі, намагається піднімати й утримувати голову (протягом 5 с); відразу піднімає голову після погладжування спини, утримує її протягом 5 с і опускає. 

 5. Підготовчі етапи розвитку активної мови: видає окремі звуки у відповідь на розмову з ним; після кількох звернень дорослого 

 230 

 дитина відповідає окремими звуками. Допустима відстрочена реакція (від декількох секунд до 1 хв). 

 2 місяці 

 1. Зорові орієнтовні реакції: 

 а) тривале зорове зосередження: дивиться на що привернув увагу нерухомий предмет або особа дорослого; дивиться на іграшку протягом 20-25 с, не рухається; 

 б) тривало стежить за рухомою іграшкою або дорослим: стежить безперервно (10-15 с) за невеликий іграшкою (до 50 см), повертаючи голову вправо і вліво. 

 2. Слухові орієнтовні реакції: 

 а) такі, що шукають повороти голови при тривалому звуці: слухає протягом 5 с і після цього або відразу повертає голову вправо і вліво; можливий переважний поворот голову в одну сторону; 

 б) повертає голову в бік голосу дорослого: зосереджено слухає протягом 5-10 с і повертає голову в бік голосу дорослого, шукає очима, намагається «побачити». 

 3. Емоції і соціальну поведінку. 

 а) швидко відповідає усмішкою на розмову з ним: широко і тривало посміхається після трьох звернень до нього; 

 б) тривале зорове зосередження на іншому дитині: випадково побачивши лежачого поруч дитини, почувши його голос, повертає голову і зосереджує на ньому погляд протягом 15-30 с. Рухи загальмовані. 

 4. Рухи загальні: лежачи на животі, піднімає і якийсь час утримує голову; піднімає невисоко і утримує голову не менше 5 с. 

 5. Підготовчі етапи розвитку активної мови: повторно вимовляє окремі звуки. 

 3 місяці 

 1. Зорові орієнтовні реакції: зорове зосередження у вертикальному положенні (на обличчі що розмовляє з ним дорослого, іграшці); після двох - трьох звернень дивиться на обличчя мовця дорослого або 

 іграшку протягом 10 с. 2. Емоції і соціальну поведінку. 

 а) проявляє комплекс пожвавлення у відповідь на емоційне спілкування з ним (розмова): дивиться на обличчя дорослого. Після одного - двох звернень широко посміхається, видає тихі і короткі звуки, згинає і розгинає ноги і руки. Пожвавлення наростає і зберігається після звернення протягом 5-10 с. Може проявляти комплекс пожвавлення без якого-небудь одного компонента; 

 б) шукає очима дитини, що видає звуки: почувши звуки, що видаються лежить поряд дитиною, шукає поглядом джерело звуку, а знайшовши, сосредо 

 231 

 точівался погляд на сусідові, потім може реагувати комплексом пожвавлення. 

 3. Рухи руки: випадково натрапляє руками на іграшки, низько висять над грудьми; пожвавлюючись, випрямляє руки й натрапляє на іграшку (одну або обидві) 2-3 рази. Розтискаючи пальці, намагається захопити її і простежує очима руху рук. 4. Рухи загальні. 

 а) лежить на животі, спираючись на передпліччя і високо піднявши голову (протягом 1 хв): відразу високо піднімає голову, спираючись на передпліччя, груди піднята, ноги спокійно лежать. Зберігає це положення протягом 1 хв; 

 б) утримує голову у вертикальному положенні (на руках у дорослого): утримує голову прямо протягом 30 с; 

 в) за підтримки попід пахви міцно впирається в тверду опору ногами, зігнутими в тазостегновому суглобі: при дотику до опори випрямляє ноги в колінному суглобі і впирається обома ступнями. 

 4 місяці 

 1. Зорові орієнтовні реакції: дізнається мати або близької людини (радіє); на знайомого людини дивиться очікувально, радісно посміхається. При повторному появі пожвавлюється, уважно дивиться, іноді гулит і тягнеться. Незадоволений, коли дорослий відходить, і не відразу переводить погляд на незнайомого; дивиться на нього спокійно, відволікається. У будинку дитини реакція може бути відсутнім. 2. Слухові орієнтовні реакції: 

 а) повертає голову в бік невидимого джерела звуку і знаходить його очима: слухає протягом 2-3 с і чітко повертає голову в бік звуку, шукає і швидко знаходить очима брязкальця або папір, дивиться на неї протягом 10 с; 

 б) по-різному реагує на спокійну і танкову мелодії: спокійно слухає колискову, дивиться на співаючого.

 Рухи загальмовані. Пожвавлюється при звуках танечний, радісно дивиться на дорослого, з'являється комплекс пожвавлення. Після закінчення співу пожвавлення зберігається протягом 5-10 с. При звуках колискової знову стає спокійним. 

 3. Емоції і соціальну поведінку. 

 а) під час неспання часто і легко виникає комплекс пожвавлення: розглядає іграшки, захоплює їх, стежить за оточуючим, приходить в жваве стан, який може тривати 3 хв і більше; 

 б) шукає поглядом іншої дитини, розглядає, радіє, тягнеться до нього: активно шукає і знаходить поглядом сусіда, розглядає його обличчя, пожвавлюється, тягнеться, намагається доторкнутися, іноді повертається. Друга дитина у відповідь усміхається. 

 4. Рухи руки і дії з предметами: розглядає, обмацує і захоплює низько висять над грудьми іграшки; дивиться на іграшку, потя 

 232 

 гивает руки, обмацує, розглядає, захоплює, тримає, штовхає, стежить за нею поглядом і т.д. (3 хв і більше). 

 5. Рухи загальні, те ж, що і в 3 місяці, але більш яскраво виражено. 

 6. Підготовчі етапи розвитку активної мови: гулит; гулит сам або через 1-3 хв після спілкування з ним дорослого. 

 7. Навички та вміння в процесах, під час годування притримує руками груди матері або пляшечку; при вигляді грудей матері або пляшечки тягнеться руками і захоплює, під час годування - руки на пляшечці. 

 5 місяців 

 1. Зорові орієнтовні реакції: відрізняє близьких людей від чужих за зовнішнім виглядом (по-різному реагує на обличчя знайомого і незнайомої людини); при вигляді знайомого дорослого радіє, пожвавлюється, побачивши незнайому пожвавлення згасає, гальмуються руху, він хмуриться, може заплакати. 

 2. Слухові орієнтовні реакції: 

 а) дізнається голос матері або близької людини; до незнайомого голосу дослухається, шукає мовця очима, до повторного звучанню буває байдужий. До голосу знайомого дорослого прислухається, шукає очима, посміхається, повертається, турбується і шукає, якщо голос замовкає; 

 б) розрізняє строгу і ласкаву інтонації зверненої до нього мови, по-різному реагує: на ласкаву інтонацію посміхається, пожвавлюється, на строгу - зосереджується, хмуриться, може заплакати. 

 8. Емоції і соціальну поведінку, радіє дитині, бере у нього з рук іграшку, гулит; оглядає все, знаходить очима дитини, що видає звуки, розглядає його, змінює положення, тягнеться, намагається взяти іграшку (якщо дитина її тримає), гулит, повторює за ним звуки. 9. Рухи руки і дії з предметами: 

 а) бере іграшку з рук дорослого: дивиться на іграшку, піднімає і випрямляє руки, направляє їх до іграшки і бере її (можливо, однією рукою); 

 б) утримує в руці іграшку: взявши іграшку, що не упускає і утримує її протягом 30 с. 

 5. Рухи загальні. 

 а) довго лежить на животі, піднявши корпус і спираючись на долоні випрямлених рук: відразу після того, як поклали на живіт, або при вигляді іграшки, або після додаткового впливу випрямляє руки, піднімає голову і верхню частину корпусу, лежить, спираючись на долоні випрямлених рук; 

 б) перевертається зі спини на живіт: стежить за іграшкою, повертає голову, корпус, лягає на бік і відразу перевертається на живіт, випрямляє ноги в тазостегнових суглобах і, спираючись на випрямлені руки, високо піднімає голову або виконує це рух за допомогою дорослого; 

 233 

 в) рівно, стійко стоїть при підтримці під пахви: твердо спирається обома стопами випрямлених в колінному і тазостегновому суглобах ніг не менше 1 хв. 

 6. Підготовчі етапи розвитку активної мови: подовгу співучо гулит - тривало, співуче вимовляє голосні звуки (без видимих впливів, при вигляді дорослого, іграшки або після спілкування з дорослим). 

 7. Навички та вміння в процесах, їсть з ложки полугустую і густу їжу - відкриває рот, коли ложка стосується його губ. Знімає їжу губами потроху. Їсть повільно. 

 6 місяців 

 1. Зорові орієнтовні реакції: по-різному реагує на своє і чуже імена - прислухається. Якщо називаю чуже ім'я, не завжди дивиться на дорослого, відволікається, спокійний. Почувши своє ім'я, радіє, швидко обертається в бік дорослого, дивиться на нього. 

 2. Рухи руки і дії з предметами: впевнено бере іграшки, перебуваючи в будь-якому положенні, і підлягає займається ними, перекладає з однієї руки в іншу; відразу після залучення уваги або додаткового стимулювання впевнено бере іграшку, перекладає і пр. Кожна дитина діє по-своєму в протягом 1 хв. 

 3. Рухи 

 загальні. 

 а) перевертається з живота на спину: стежить за іграшкою, повертає голову і швидко перевертається на спину сам або за допомогою дорослого; 

 б) пересувається, переставляючи руки або трохи підповзаючи: впродовж 3-5 с дивиться на іграшку і намагається дістати, підповзає вперед, підтягуючись на руках, рухається вбік, переставляючи руки, або назад. 

 4. Підготовчі етапи розвитку активної мови: вимовляє окремі склади: одноразово або рідко вимовляє небудь один склад («ба», «ма»), може, прислухаючись до дорослого, повторно вимовити склад за ним. 

 5. Навички та вміння в процесах 

 а) добре їсть з ложки, знімаючи їжу губами: розкриває рот раніше, ніж ложка торкнеться губ, і знімає їжу губами; 

 б) п'є з блюдта або чашки невелика кількість рідкої їжі: доторкається губами до чашки і починає пити. Випиває всю порцію. 

 7 місяців 

 1. Рухи руки і дії з предметами: іграшкою стукає, розмахує, перекладає, кидає і пр.; багаторазово перекладає іграшку з руки в руку, витягує звук, стукає по підстилці, кидає вниз (1 хв). 

 234 

 2. Рух загальні: добре повзає (багато, швидко, в різних напрямках); відразу або після розглядання іграшки та допомоги повзе вперед до неї, робить чіткі рухи руками і ногами, енергійно, швидко будь-яким способом змінює напрямок. 

 3. Підготовчі етапи розвитку розуміння мови: на питання: «Де ... ? »- Знаходить поглядом предмет, що знаходиться постійно в певному місці (наприклад, годинник, ляльку і ін) - повертається до іграшки і дивиться на неї, іноді хоче її взяти. 

 4. Підготовчі етапи розвитку активної мови: подовгу лепече, повторно вимовляє одні й ті ж склади; лепече сам або, мовчки слухаючи, дивиться на губи мовця і через 1-5 хв вимовляє повторно склади: «ба-ба», «ма-ма» або ін 

 5. Навички та вміння в процесах, п'є з чашки, яку тримає дорослий - торкається губами до краю чашки, п'є швидко. 

 8 місяців 

 1. Емоції і емоційну поведінку: дивиться на дії іншої дитини і сміється або лепече; дивиться уважно, з цікавістю на дитину, залучає його увагу, рухи можуть бути загальмовані, іноді повторює склади, сміється, дивлячись на сусіда, наслідує його діям, тягнеться до іграшки. 

 2. Рухи і дії з предметами: 

 а) іграшками займається довго і різноманітно діє з ними залежно від їх властивостей: штовхає м'яч один раз, ще раз, скидає кришку з бидончик, діє відразу або після допомоги дорослого. Виконує будь-які два дії; 

 б) наслідує дій дорослого з іграшками (катає, стукає, виймає тощо); дивиться на дії дорослого і наслідує: штовхає м'яч, скидає кришку, виймає і пр. Діє повторно і одноразово. Може виконати дві дії з трьох. 

 3. Рухи загальні: 

 а) сам сідає, сидить і лягає; повертає голову, щоб побачити іграшку, лягає на бік, спираючись на руку, і сідає; якщо дитина опанував рухом, він відповідає на допомогу сам або за участю дорослого. Сидить прямо. Шукає іграшку, повертає голову, лягає на бік, спираючись на руку, і відразу лягає на живіт. Може сісти і лягти іншим способом; 

 б) тримаючись руками за бар'єр, сам встає, стоїть і опускається; чіпляючись руками за поперечину, встає на коліно і одну ногу, потім сам або за допомогою дорослого встає на обидві ноги і випрямляється. Тримаючись, стоїть на прямих, розставлених ногах протягом 1 хв. Обертається за іграшкою, переставляючи руки, опускається на одне коліно, згинає іншу ногу і, дотримуючись, стає на карачки або сідає; 

 в) переступає, тримаючись за бар'єр; йде за іграшкою, переставляючи руки, переступаючи приставним кроком, боком, повільно. 

 235 

 4. Підготовчі етапи розвитку розуміння мови: 

 а) на питання: «Де ... ? »- Знаходить декілька (два-три) предметів на по-стоянньгх місцях; на питання:« Де ... ? »- Повертає голову і дивиться на званий предмет, знаходить два предмета; 

 б) за словом дорослого виконує розучені раніше дії (без показу), наприклад, «ладушки», «дай ручку» та ін; на прохання виконує один з рухів. 

 5. Підготовчі етапи розвитку активної мови: голосно, чітко і повторно вимовляє різні склади; вимовляє повторно склади, наявні в його лепет (кілька складів). 

 6. Навички та вміння в процесах: їсть скоринку хліба, яку сам тримає в руці, п'є з чашки, яку тримає дорослий; тримає хліб у руці і направляє його в рот, відкушує хліб зубами або яснами; при вигляді чашки простягає до неї руки, відкриває рот , п'є, злегка притримуючи чашку руками. 

 9 місяців 

 1. Слухові орієнтовні реакції: танечні руху під танкову мелодію; тихо слухає спокійну мелодію, під танечну відтворює освоєння танечні руху. 

 2. Емоції і соціальну поведінку: наздоганяє дитини, повзе до нього назустріч; наслідує дій і рухам іншої дитини; одна дитина, подивившись на іншого, йде, другий спрямовується за ним, обидва радіють цьому. Повзуть один одному назустріч і сміються (можлива гра в хованки та ін.); дитина спостерігає за граючими дітьми, починає наслідувати їм - стукає рукою по бубну, підповзає до відра або ящика і виймає звідти іграшки, повторює дії дітей. 

 3. Дії з предметами: з предметами діє по-різному, залежно від їх властивостей (катає, виймає, відкриває, гримить, натискає та ін.) - гумову іграшку стискає, кришку відкриває, брязкальцем гримить, м'яч катає; може виконати тільки одну дію. 

 4. Рухи загальні: переходить від одного предмета до іншого, злегка дотримуючись за них руками: дивиться на дорослого і прямує до нього, тримаючись однією рукою, впівоберта, приставним або чергується кроком, пересувається слідом за іграшкою. Переходить до іншої опорі приставним кроком, тримаючись однією рукою і переносячи іншу на нову опору. Робить два-три переходу. 

 5. Підготовчі етапи розвитку розуміння мови: 

 а) на питання: «Де ... ? »- Знаходить поглядом кілька знайомих предметів у різних місцях незалежно від їх постійного місця розташування; знаходить поглядом іграшку на постійних місцях, шукає і знаходить їх на інших місцях; 

 б) знає своє ім'я: на поклик наближається до дорослого або обертається, йде до того, хто кличе, на чуже ім'я не реагує. 

 236 

 6. Підготовчі етапи розвитку активної мови: наслідує дорослому, повторюючи за ним склади, наявні в белькоті, слухає, стежить за рухом губ дорослого і відразу або через 1-2 хв повторює склади. 7. Навички та вміння в процесах: 

 а) добре п'є з чашки, злегка притримуючи її руками, чітко направляє руки до чашки і бере її двома руками, нахиляється до неї і п'є. Може підняти чашку до рота, нахилити. Якщо дорослий перестане підтримувати чашку, дитина упустив її; 

 б) формується звичка охайності (спокійно ставиться до процесу висаджування на горщик): дитина спокійно і адекватно реагує на пропозицію дорослого йти на горщик. Сидячи на горщику, іноді лепече, посміхається, не намагається встати. Результат позитивний. 

 10 місяців 

 1. Емоції і соціальну поведінку: діє поряд з дитиною або однією іграшкою з ним; дії однієї дитини привертають іншого, який наближається і включається в ті ж дії, або незалежно один від 

 друга 

 вони діють в одному місці, поруч (виймають іграшки з одного ящика, посміхаються один одному). 

 2. Дії з предметами: самостійно і на прохання дорослого виконує різні дії з іграшками (виймає і вкладає, відкриває і закриває, катає). Дії з предметами приймають стійкий характер: при вигляді іграшок виконує окремі розучені дії, за пропозицією дорослого виконує необхідні дії. Може виконувати дії не до кінця (не всі іграшки вклав, не всі вийняв). 

 3. Рухи загальні: 

 а) встає близько гірки, береться руками за перила з одного боку і піднімається вгору боком, переставляючи руки, приставним кроком або береться за перила з обох сторін або двома руками з одного боку; 

 б) йде вперед з підтримкою за обидві руки: крокує за дорослим, спираючись на його руки, крокує однією ногою вперед (приставним кроком) або чергується кроком. 

 4. Розуміння мови: на прохання: «Дай ...» - знаходить знайомі предмети серед інших і дає їх; знаходить, бере і дає дві з трьох званих іграшок. 

 5. Підготовчі етапи розвитку активної мови: наслідуючи дорослого, повторює за ним нові склади, яких ще не було в белькоті дитини; слухає, стежить за рухом губ мовця і відразу або через 1-2 хв, наслідуючи, повторно вимовляє два-три сполучення складів. 

 6. Навички та вміння в процесах: закріплюються вміння, набуті в 10 місяців. 

 237 

 11 місяців 

 1. Емоції і соціальну поведінку: 

 а) радіє приходу дітей; радіє дітям, дивиться на них; чекає, поки приведуть, спрямовується до них, сміється, лепече, коли їх поміщають в манеж (за бар'єр); 

 б) вибіркове ставлення до дітей - радіє появі певного дитини, підходить до нього, заігрьгвает. Якщо цього дитину забирають з манежу, проявляє невдоволення. Якщо спостережуваного дитину поміщають до дітей, він оглядається і відразу направляється до певного дитині, підходить, спостерігає, починає діяти з ним або поруч. Буває інакше: наближається до певного дитині, смикає його, розкидає його іграшки, відходить і спокійно грає в іншому місці. 

 2. Дії із предметами: опановує новими діями з предметами і починає виконувати їх за словом дорослого (накладає кубик на кубик, знімає і надягає кільця з великими отворами на стрижень); сам або за інструкцією виконує два дії (не менше) - накладає цеглинка, знімає і надягає кільця і ін 

 3. Рухи загальні: 

 а) варто самостійно; відривається від опори і стоїть на розставлених ногах 5 з або, залишений без опори, не падає протягом 5 с, ноги розставлені, руки балансують; 

 б) робить перші самостійні кроки; відпускає опору, робить два-три кроки вперед, потім опускається або шукає опору. 

 4. Розуміння мови: 

 а) за словесною інструкції виконує розучені дії, що не підказані предметами (водить ляльку, годує собачку і пр.); за пропозицією дорослого водить ляльку, годує собачку та ін Виконує будь-які дві дії; 

 б) з'являються перші узагальнення в розуміється мови: за словесною прохання дорослого дає будь-яку ляльку, яку бачить серед іграшок, м'ячі, всі машини, годинник та ін; знаходить дві-три іграшки одного виду і дає їх. Дитина знаходить однорідні предмети в кабінеті (вогники, гудзики на 

 одязі та ін.) 

 5. Активна мова: вимовляє перші слова-позначення, наприклад, «мама, ав-ав, бі-бі, дай» та ін; під час гри або при вигляді показаних іграшок дитина називає їх полегшеними словами, повторює слова за дорослим. Вимовляє одне-два слова. 

 12 місяців 

 1. Зорові орієнтовні реакції: 

 а) розрізняє предмети за формою (відрізняє цеглинка від кубика на прохання дорослого); у відповідь на питання дивиться на кубик, на цеглинка, бере рукою і простягає дорослому, знаходить поглядом кубик і цеглинка; 

 238 

 б) дізнається на фотографії знайомого дорослого, мати; у відповідь на питання дивиться на фотографію, дізнавшись, сміється, чіпає її, обертається до дорослого. Якщо дитина розмовляє, то називає дорослого, зображеного на фотографії. 

 2. Емоції і. соціальну поведінку: 

 а) простягає іншій дитині і віддає іграшку, супроводжуючи це сміхом і лепетом; діє іграшкою, сусід дивиться на нього, спостережуваний дитина простягає сусідові іграшку, може сміятися, лепетати, сказати: «На», може діяти мовчки; 

 б) шукає іграшку, заховану іншою дитиною; один бере іграшку з рук іншого і ховає її за спину або під пелюшку. Інший шукає, просить: «Дай», сміється. 

 3. Дії з предметами: 

 а) самостійно виконує розучені дії з іграшками (катає, водить, годує та ін.); самостійно або з мовленнєвої інструкт відтворює розучені дії (годує ляльку, катає машину, водить ведмедика) повторно або одноразово. Виконує три будь різних дії з трьома іграшками чи одну дію з трьома іграшками; 

 б) переносить дії, розучені з одним предметом, на іншій (водить, годує, заколисує ляльку, ведмедика, собачку та ін.); виконує дії сам або на прохання дорослого: годує ляльку і інших, укладає їх спати і пр. 

 4. Рухи загальні: ходить самостійно (без опори); йде чергується кроком, може обернутися, змінити напрямок. Проходить, навстоячки, до 3 м. 

 5. Розуміння мови: 

 а) розуміє (без показу) назви декількох предметів, дії, імена дорослих і дітей, виконує окремі доручення («знайди, принеси, віддай тітці, поклади на місце»); дитина виконує будь-які прохання дорослого: знаходить, приносить, дає іграшки, йде до названих дорослим, віддає їм іграшки, знаходить одяг і пр.; 

 б) розуміє слово «не можна»; при слові «не можна» відразу або після двох-трьох повторень припиняє дію (може не поставити чашку на стіл, але перестає стукати); 

 в) деякі слова в мові дорослих приймають узагальнений характер; чітко виконує інструкцію дорослого відразу або після двох-трьох повторень; 

 г) за словом дорослого виконує розучені раніше дії з іграшками: бере ляльку і заколисує її (вгору і вниз), годує собачку, кладе цеглинку на цеглинка та ін 

 6. Активна мова: 

 а) легко наслідує новим складам; повторює за перевіряючим склади. Допустима відстрочена реакція; 

 239 

 б) вимовляє п'ять - десять полегшених слів; повторює за перевіряючим слова «дай, так, топ-топ» та ін; при показі іграшок називає їх полегшеними словами сам або повторює назви за дорослим. Допустима відстрочена реакція. 

 7. Навички та вміння в процесах: самостійно п'є з чашки (тримає її руками і п'є) - простягає руки до чашки, бере, підносить до губ і п'є. Чашку не випускає, може сам поставити її на стіл. Дозволяється тримати чашку, яку дав дорослий, і пити з неї. 

 Додаток 23 

 Діагностика психічного розвитку дітей раннього віку * 

 Схема психолого-педагогічного обстеження 

 Ф.І.О._ 

 Возраст_ 

 Поступіл_ 

 Діагноз_ 

 Оценка_ 

 Пізнавальний рівень: 

 колір і форма_ 

 велічіна_ 

 пространство_ 

 счет_ 

 конструірованіе_ 

 Увага: 

 память_ 

 мишленіе_ 

 Діяльність: 

 способи_ 

 целенаправленность_ 

 установка на результат_ 

 продуктивно сть_ 

 перено з_ 

 зі скальзиваніе_ 

 Довільні: 

 двіженія_ 

 общіе_ 

 тонкіе_ 

 мімічні і речевие_ 

 домінантность_ 

 Діагностика запропонована Н.А. Ричковоі. 

 241 

 Мова: 

 експрессівная_ 

 імпрессівная_ 

 Гра: 

 характер і содержаніе_ 

 улюблені ігрушкі_ 

 Емоційно-вольова сфера: 

 контактность_ 

 реакція на заохочення і поріцаніе_ 

 Особливості поведінки: 

 з однолітками і взрослимі_ 

 в іграх і поза ігри_ 

 Читання, пісьмо_ 

 Комплексне дослідження дитини 1,5-3 років 

 Діагностика розвитку пізнавального рівня 

 При дослідженні фіксується розуміння інструкції, швидкість, точність виконання, адекватність дії, зацікавленість, прийняття допомоги, установка на результат, здатність до навчання, реакція на успіх. 

 Колірний гнозис (4 кольори: червоний, синій, жовтий, зелений) 

 Нормативи: 

 звірення від 1,5-2 років; 

 вибір за назвою - в 2-3 роки; 

 самостійність назви - в 2,5-3 роки. 

 Стімул'ний матеріал: кольорові набори дидактичних ігор «Метелики і крила», «Рибки і хвостики», «Квіточка і лепесточек», «Шкарпетки і рукавиці», «Листочки» та ін 

 Приклад інструкцій: 

 1. «Поклади до кожного квіточці відповідний за кольором лепесточек»; 

 2. «Покажи, де червоний (синій, жовтий, зелений) лепесточек»; 

 3. «Назви, якого кольору ця квіточка». Аналогічно пред'являються інші завдання. Форма 

 Нормативи: 

 звірення - від 1,5-2 років; вибір за назвою - на 2 роки; самостійність назви - в 3 роки. 

 Стімул'ний матеріал: коло (кулька), квадрат (кубик), прямокутник (цеглинка), трикутник (дах) по два набори чотирьох основних кольорів. 

 242 

 Приклад інструкції: 

 1. «Дай таку ж» (форма і колір збігаються); 

 2. «Покажи, де кубик»; 

 3. «Назви форму». Предметний гнозис 

 Стімул'ний матеріал: 10-12 карток із зображенням знайомих предметів (лото малюкам). Інструкція: 

 1. «Покажи, де намальований ...»; 

 2. «Що намальовано?» Або «що це?» Нормативи: 

 У 1,5-2 роки називають 4-5 картинок. 

 У 2,5 року називають багато предметів з груп: іграшки, посуд, одяг, меблі. 

 У 3 роки діти знають і називають всі предмети, їх властивості та якості, в пасивному словнику сформовані деякі узагальнюючі поняття: іграшки, одяг, меблі, взуття. 

 Методика «Вибір за зразком» (парні картинки) 

 Стімул'ний матеріал: шість пар однакових предметних картинок. 

 Нормативи: 

 вибір з двох картинок - на 2 роки; вибір з чотирьох картинок - в 3 роки. 

 Дітям старше 4 років методика пред'являється у разі, якщо вони не справляються з класифікацією. 

 Конструктивний праксис (методика «Розрізні картинки») Стімул'ний матеріал: картинки, розрізані на дві і три частини з різною конфігурацією розрізу. Нормативи: 

 розрізна картинка з двох фрагментів - в 2,5-3 роки; розрізна картинка з трьох фрагментів - в 3-3,5 року. Аналіз результатів: 

 1. здійснює цілеспрямовані дії; 

 2. з'єднує частини без аналізу отриманого цілого; 

 3. прикладання з розворотами; 

 4. зорове співвідношення частин без прикладання. Конструювання по наслідуванню (методика пропонується дітям 2,5 - 

 3 років) 

 Стімул'ний матеріал: кубики, прямокутні бруски (цеглинки), трикутні призми (дах), півсфери різних кольорів. Аналіз результатів: 

 1) наслідування зовнішнім маніпуляціям дорослого без урахування форми, величини і просторових відносин (що для дітей 3 років є неадекватним); 

 243 

 2. наслідування маніпуляціям з урахуванням форми, величини та просторового розташування; 

 3. зіставлення і виправлення помилок; 

 4. точне відтворення розстановки фігур без помилок і виправлень; 

 5) самостійний аналіз зразка і відтворення. Просторовий гнозис 

 Стімул'ний матеріал: дрібні іграшки і малюнки, укладені в коробку. 

 Приклад інструкцій: 

 «Посади ведмедика близько коробки», «Поклади в коробку», «Посади на коробку», «Сховай картинку під коробку», «Дістань з-під коробки», «Покажи, де верх (низ)», «Іди вперед (назад) ». 

 Нормативи: 

 2,5-3 роки - діти розуміють прийменниково-відмінкові конструкції; помиляються в 1-2 завданнях, легко коригуються; 3,5-4 роки - виконують всі завдання. 

 Діагностика способів діяльності 

 Складання пірамідки. Складання матрьошки 

 Стімул'ний матеріал: пірамідка з чотирьох і шести кілець з ковпачком. 

 Нормативи: 

 знімають кільця з пірамідки - в 1 рік; 

 збирають пірамідку без урахування діаметра кілець - в 1,5-2,5 року; 

 збирають пірамідку з урахуванням діаметра кілець і установки на результат без проб і примеривания - в 3-3,5 року; робота зоровим співвідношенням. 

 Аналіз результатів: 

 1) неспецифічні маніпулятивні дії (дитина стукає об стіл, підносить до вуха, гримить, бере в рот та ін.) Дані дії є неадекватними; 

 2. просте маніпулювання (специфічна маніпуляція); 

 3. силова проба (наприклад, дитина вкладає маленьку матрьошку в нижню частина великої і навпаки, при цьому використовує силу (вдавлює), не враховуючи властивостей предмета); 

 4. цілеспрямована проба (дитина зауважує помилки, виправляє їх і знаходить правильний спосіб рішення); 

 5. примірювання (дитина ще не може співвіднести предмети на відстані і підносить їх один до одного, помітивши невідповідність, змінює їх); 

 6. зорове співвідношення (дитина відразу правильно вирішує завдання, зорово співвідносячи елементи). 

 244 

 Діти 3 років з збереженим інтелектом можуть працювати зоровим співвіднесенням, допустимо примірювання або цілеспрямована проба, Відсутність даних способів до 3 років свідчить про недоліки психічного розвитку. До 2,5 років правомірно користуватися силою. 

 Методика «Вкладиші» («Мисочки») 

 Стомлений матеріал: сім циліндричних або квадратних чашок (вкладишів) різного розміру чотирьох основних кольорів. Аналіз результатів: 

 1. неспецифічні маніпуляції (використання вкладиша не за призначенням; неадекватні дії); 

 2. специфічні маніпуляції (пізнавальні); 

 3. силова проба (дію силою, без урахування властивостей і величини вкладиша); 

 4. хаотична проба (проміжний спосіб виконання завдання, коли поєднуються пробні і силові дії); 

 5. цілеспрямована проба (самостійне виправлення помилок з перебуванням остаточного рішення); 

 6. примірювання (визначення невідповідності вкладишів шляхом піднесення один до одного); 

 7. зорове співвіднесення (правильне рішення на підставі тільки зорового аналізу); 

 До 2,5 років можлива силова проба. До 3 років формується зорове співвідношення, допустима цілеспрямована проба або примірювання. Неспецифічні маніпуляції в діяльності до 2,5-3 років свідчать про зниження інтелектуального розвитку. 

 Облік способів діяльності важливий для визначення рівня психічного розвитку дитини. Якщо дитина досягає результатів, користуючись при цьому більш низькими способами, ніж належить за віком, слід оцінити здатність до навчання або зробити висновок про певну форму порушення психічного розвитку. Висока здатність до навчання, тобто швидкий перехід від низького способу до більш високого, свідчить на користь дитини. Відсутність здатності до навчання і упражняемости, а також установки на результат можуть бути пов'язані з порушенням з боку як емоційно-вольової, так і пізнавальної сфери. 

 Методика «Поштова скринька» («Коробочка форм») (Л.А. Венгер, Г.Л. Вигодська, Е.І. Леонгард) 

 Стомлений матеріал: дерев'яний ящик або пластмасова коробка з п'ятьма прорізами - напівкруглої, трикутної, прямокутної, квадратної, шестикутної і десять об'ємних геометричних фігур. 

 Аналіз результатів: 

 до 3 років допускається силова проба; 

 в 3 роки і старше з'являються цілеспрямовані проби з елементами зорового співвіднесення. 

 245 

 Дитина діє силою, тобто штовхає фігуру в першу-ліпшу проріз або в ту, в яку дорослий опустив попередню фігуру. Проби: дитина переходить від отвору до отвору, намагаючись в кожне з них проштовхнути фігуру; примірювання: дитина починає орієнтуватися на форму прорізи і фігури. При цьому він ще не може співвідносити форми зорово на відстані, тому прикладає фігуру до схожою, з його точки зору, прорізи. Так, шестикутник часто прикладають до квадрату, потім відразу ж переноситься в потрібну проріз, півколо - до трикутника, і навпаки. При цьому способі бувають також труднощі з розворотом трикутника і півкола. Зорове співвіднесення: дитина зорово співвідносить форму прорізи і фігури і опускає фігуру завжди в потрібну проріз; розворот фігур при цьому проводиться заздалегідь, в повітрі. 

 Завдання з предметами побуту (по О.В. Баженової) 

 Стомлений матеріал і дослідження: дитині пред'являється відповідний предмет побуту з проханням виконати з ним певну дію. Нормативи: 

 15 місяців - підносить ложку до рота, добре сам п'є з чашки, може вийняти таблетку з пляшечки, малює каракулі олівцем, проявляє інтерес до книги; 

 18 місяців - знімає рукавиці, шкарпетки, гортає книгу, перевертаючи одночасно 2-3 сторінки, вказуючи на картинки, їсть самостійно густу їжу ложкою. Вміє відтворювати часто спостерігаються в життя дії; якщо на очах у дитини заховати іграшку під одним з двох однакових предметів, а потім поміняти предмети місцями, він знаходить іграшку на новому місці; 

 2 роки - запускає дзига, вставляє ключ у замкову щілину, повертає ручку двері, натискає на кнопку дзвінка, годує і заколисує ляльку, возить машину, гортає книгу - кожну сторінку окремо, сам надягає шкарпетки, туфлі, штанці, в грі відтворює ряд логічно пов'язаних дій; 

 2,5 року - наслідує великій кількості дій дорослих з побутовими предметами, в грі діє взаємопов'язано і послідовно (будить ляльку, одягає, годує, веде на прогулянку і т.д.). Самостійно одягається, але ще не вміє зав'язувати шнурки, застібати гудзики; 

 3 роки - наслідує великій кількості дій дорослих з побутовими предметами, в грі виконує роль, одягається самостійно, застібає гудзики, зав'язує шнурки при невеликій допомоги дорослого. 

 Діагностика розвитку гри 

 Дітям пропонують пограти зі знайомими іграшками. Аналіз рівня розвитку гри: 

 1. неадекватні дії з іграшкою; 

 2. маніпуляція з предметами - до 2 років; 

 246 

 3. процесуальні ігрові дії - з 2 років (наприклад, возить машину, одягає і роздягає ляльку і т.п.); 

 4. процесуальна гра з елементами задуму - від 2-3 років (наприклад, навантажує кубиками машину, катає ляльку і т.п.); 

 5. сюжетна гра - до 3 років. 

 Діагностика розвитку рухової сфери 

 Загальна моторика. 

 Статична і динамічна координація визначаються за такими параметрами: 

 1 рік - самостійна ходьба; 

 1,5-2 роки - піднімається і опускається по сходах, тримаючись за поручень; переступає через перешкоду на підлозі; встає на лавку 20 см від підлоги; 

 2,5 року - підстрибує, одночасно відокремлюючи від землі обидві ноги, з підтримкою; переступає через кілька перешкод; нагинається за предметом; 

 3 року - піднімається вгору по сходах в 10 ступенів висотою 12-15 см, по черзі ставить ноги на кожну сходинку; підстрибує на двох ногах без підтримки, стоїть на одній нозі протягом 10 с з відкритими очима. 

 Одночасність рухів: по богам від коробки розташовуються великі гудзики або монети гідністю в 20 руб. по три з кожного боку. За сигналом дитина двома руками одночасно повинен брати монету з кожного боку і класти в коробку. Швидкість не враховується. Тест вважається невиконаним при різнотривалому русі рук. 

 Виразність рухів: дитині 3 років пропонується сильно вдарити перкуссионного молотком по столу. Відзначається наявність (або відсутність) сінкенезій. 

 Тонкі рухи пальців рук 

 Оцінюється ступінь диференційованості рухів і можливість дій з дрібними предметами. Нормативи: 

 2 роки - повторюють штрихи, малюють кола; 

 2,5-3 роки - малюють прямі лінії, кола по показу; можуть намалювати людини - «головоногих». Оральний праксис: 

 губ (витягнути губи трубочкою, розтягнути в посмішку); щік (надути і втягнути щоки); 

 мови (покласти мову на нижню губу, облизати верхню губу, зробити з мови «гірку»). 

 Наявність девіації мови, асиметрія оскалу свідчать про неврологічній симптоматиці. Відзначаються сила (сильні, слабкі), обсяг (доводяться Чи руху до кінця), переключаемость (швидка, повільна) оральних рухів. 

 247 

 Дослідження пам'яті 

 Виконати по пам'яті серію інструкцій: встати, відкрити двері, сісти 

 за столик, відкрити коробку, взяти олівець. 

 Нормативи: 

 1,5 року - виконують 3 дії; 

 2 роки - виконують 3-4 дії; 

 3 року - виконують 5 дій. 

 Гра «Що змінилося - чого не стало» 

 Дитині пред'являють чотири картинки, які він називає. Потім дитину просять відвернутися, а експериментатор прибирає одну з картинок і замінює інший або змінює їх місцями. Просить дитину знайти зміни. 

 Невиконання завдання свідчить про труднощі на етапі відтворення. 

 Дослідження уваги Методика «Зоровий диктант» 

 Стомлений матеріал: три таблиці з 16 клітин, де намальовані знайомі картинки (не по порядку). Нормативи: 

 для дітей 2-2,5 років - знайти дві повторювані картинки; для дітей 3-4 років - знайти дві повторювані картинки; для дітей 5 років - відшукування картинок в таблиці. 

 Інструкція: «Ось тут, на табличці, картинки. Подивися і закрий всі однакові (наприклад, будиночки). Як можна швидше. Але не ошибайся ». Аналіз результатів: 

 швидкість виконання однієї таблиці - 1,5 хвилини. Порушення уваги: 

 1. підвищена відволікання (порушення концентрації уваги); 

 2. генералізація уваги (залежність уваги від зовнішніх впливів); 

 3. «Застреваемость» уваги (порушення переключаемости), слабка здатність переходити з одного об'єкта на інший; 

 4. обмежений обсяг уваги (нездатність сприйняти в даний момент потрібний обсяг інформації). 

 При вивченні емоційно-вольової сфери та поведінки враховуються: контактність, длітелиюсть зосередження уваги, емоційний фон настрою, реакція на заохочення і осуд, наявність або відсутність рухової расторможенности. 

 1. Контактність: 

 а) легкий, швидкий контакт; 

 б) поверхневий; 

 в) контакт встановлює з працею; 

 248 

 г) йде від контакту; 

 д) протестна реакція. 

 2. Увага: 

 а) погляд фіксує (не фіксує); 

 б) стійке (нестійкий); 

 в) з хорошою переключаемостью з одного предмета на інший; 

 г) «застрявання»; 

 д) з явищами генералізації. 

 3. Фон настрою: 

 а) нормальний; 

 б) дещо підвищений (знижений); 

 в) ейфорійний; 

 г) депресивний; 

 д) контрастує. 

 4. Реакція на заохочення і осуд: 

 а) адекватна; 

 б) індиферентна; 

 в) з повигшеніем (зниженням) результативності роботи; 

 г) коригування діяльності; 

 д) відсутність реакції; 

 е) відмова від діяльності при осудженні; 

 ж) агресивна реакція на осуд; 

 з) дезорганізація діяльності. 

 Результати дослідження заносяться в карту цифровими позначеннями відповідно до діагностичним рівнем і віком випробуваного. Перед початком психологічного дослідження збираються повні анамнестичні відомості, соціальна характеристика родини. При складанні висновку трактування стану відхиляється розвитку на основі якісного аналізу результатів систематизується тільки по нозологическому принципом. Відповідно даються рекомендації про направлення дитини в той чи інший тип дитячого виховного закладу. 

 Додаток 24 Діагностика психічного розвитку дітей 3-7 років 

 У наборі матеріалів, представлених для діагностики психічного розвитку дітей дошкільного віку, представлені деякі завдання, призначені для психолого-педагогічного обстеження дітей з 3 до 7 років. Матеріали взяті з набору, представленого С.Д. Забрамная (1998). 

 Нами дається опис лише деяких найбільш показових завдань, кожне з яких може застосовуватися самостійно, доповнюючи обстеження. 

 Пропонований матеріал містить опис відомих психологічних методик, апробованих протягом багатьох років практичної роботи з дітьми в психолого-медико-педагогічних комісіях, консультаціях, діагностичних центрах. 

 Цей матеріал може бути використаний практичними психологами. 

 Для стислості ми скоротили опис матеріалу, цілей і процедур дослідження, з якими можна ознайомитися у зазначеній рекомендованої літератури. 

 Вибір завдання, з якого починається обстеження, залежить від індивідуальних особливостей дітей. При заключній оцінці результатів обстеження дітей, що мають затримки у психічному розвитку, в першу чергу важливо враховувати не вікові норми, а якісні своєрідності, що визначаються структурою дефекту. Найбільш значущими діагностичними показниками є: 

 1. Емоційна реакція дитини на сам факт обстеження (адекватність поведінки). 

 2. Розуміння інструкції та мети завдання. Характер інструкції (вербальна, невербальна). Здатність зберігати інструкцію до кінця завдання. 

 Для дітей із затримкою психічного розвитку найбільш ефективною є невербальна інструкція. Часті випадки втрати інструкції в процесі виконання завдання, через підвищену отвлекаемости, імпульсивності, неорганізованості. 

 3. Характер діяльності: 

 наявність і стійкість інтересу до завдання; 

 цілеспрямованість і активність; способи діяльності (адекватність, раціональність); рівень сформованості (діє методом проб і помилок, методом зорового співвіднесення, на основі подання); 

 250 

 використання допомоги, види і міра допомоги; вольові зусилля. 

 У дітей із затримкою психічного розвитку також спостерігається зниження пізнавальної активності. Їх розумові операції недостатньо сформовані, їм важкі узагальнення і абстрагування ознак предметів. Слабо розвинена довільна регуляція діяльності, відсутні навички самоконтролю. 

 4. Здатність перенесення показаного способу дії на аналогічні завдання (див. вище). 

 5. Критичність оцінки результатів своєї роботи. 

 У дітей із затримкою психічного розвитку емоційні реакції на ситуації успіху і невдачі більш адекватні (порівняно з розумово відсталими дітьми). 

 6. Стан моторики. 

 . У дітей із затримкою психічного розвитку недорозвинення моторики відзначається рідше. 

 7 Рівень мовного розвитку. 

 У дітей із затримкою психічного розвитку відзначається бідність особливо активного словника, труднощі звукового аналізу слова, можливі аграматизми і т.д. Істотно запізнюється розвиток внутрішнього мовлення. 

 Дамо опис типових результатів найбільш вживаних методик. 

 Піраміди з чотирьох кілець (пропонується з 3 років): діти із затримкою психічного розвитку виконують це завдання на більш низькому рівні в порівнянні з нормальними однолітками, але значно краще, ніж розумово відсталі. На відміну від розумово відсталих проявляють інтерес і розуміють сенс завдання. Ні грубих неадекватних дій. Використовують допомогу і здійснюють перенесення на аналогічне завдання. 

 Дошки Сегена (дошка № 1 пропонується дітям з 2 років, дошка № 6 - з 4 років): діти із затримкою психічного розвитку за характером роботи з дошками Сегена ближче до нормально розвиваються дітям. Відмінності є в якості і темпі роботи. Їм потрібна більшою мірою допомогу, організація діяльності («Не поспішай!», «Спробуй по-іншому»), заохочення в процесі виконання завдання. Зниження і нерівномірність темпу можуть бути викликані як ускладненням завдання, так і фізичним станом дитини (астенія та ін.) 

 Коробочка форм (поштова скринька) пропонується з 3-4 років. Діяльність дітей із затримкою психічного розвитку відрізняється від роботи розумово відсталих. Вони виявляють інтерес до самого завданням, рідше випадки неадекватних дій. Краще використовують допомогу. 

 Розрізні картинки (пропонується з 3-4 років): діти із затримкою психічного розвитку починають складати знайому картинку з двох частин до 4 років. Можливі проби. Картинка з чотирьох частин, розрізана по горизонталі і вертикалі, може викликати труднощі і в 5-річному віці, 

 251 

 однак після показу способу дії (експериментатор сам збирає картинку, а потім руйнує її) дитина виконує завдання. Допустимі при-меріванія. Складання картинок з чотирьох частин, розрізаних по діагоналях, вимагає спеціального тривалого навчання. 

 Методика психолого-педагогічного обстеження дітей 3-5 років № 

 п / п Завдання Виконання завдання 3-4 роки 4-5 років 1 Розбирання і складання матрьошки: 

 чотиримісній 

 пятиместной + + 2 Розробка і складання пірамідки: з чотирьох кілець з шести кілець + + 3 Дошки Сегена № 1 і 6 + + 4 Коробочка форм (поштова скринька): з чотирьох форм з п'яти форм + + 5 Розрізна картинка: з трьох частин з чотирьох частин + + 6 Кольорові гуртки: п'яти кольорів семи кольорів + + 7 «Дістань ключик»: практичне завдання на зображенні + + 8 Рахунок + + 9 Конструювання: з чотирьох елементів з п'яти елементів + + 10 Малювання (будинок, дерево, людина) + + 11 Гра + + 252 

 Методика психолого-педагогічного обстеження дітей 6-7 років № 

 п / п Завдання Виконання завдання 1 Включення в ряд + 2 «Драбинка» + 3 Класифікація картинок за функціональним призначенням + 4 Угруповання картинок за способом дії + 5 Рахунок + 6 «Знайди час року» + 7 «Наклей» + 8 Серія сюжетних картинок (дівчинка купає ляльку) + 9 Малювання (будинок, дерево, людина) + 10 Гра + Знайди місце (пропонується з 4 років): у дітей з затримкою психічного розвитку уявлення про колір формуються дещо пізніше, ніж у нормально розвиваються. Для розуміння завдання більш ефективної виявляється не словесна інструкція, а показ того, що треба зробити (експериментатор бере будь гурток і кладе його на відповідну смужку). Подальші дії дитина виробляє сам. Друга частина завдання зрозуміла дитині і він здатний диференціювати основні кольори за назвою. Третя частина вимагає спеціального навчання, тому виконується не всіма дітьми. Вони плутають назви кольорів. До шкільного віку діти запам'ятовують назви основних кольорів і розрізняють їх. 

 Конструювання за зразком (пропонується з 4-5 років): діти із затримкою психічного розвитку проявляють інтерес до роботи. Завдання розуміють. Однак через недостатню активність зорового аналізу, недорозвинення просторових уявлень, а також несформованості діяльності (невміння цілеспрямовано працювати, планувати, контролювати свої дії і т.п.) можуть бути неточні відтворення зразка. Уточнюючі питання, організуюча допомога виявляються ефективними. 

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Програми"
 1.  Додаток
    Додаток
 2.  Додатки
    Додатки
 3.  Додаток А (Рекомендований)
    Додаток А
 4. Зміст
    Введення 3 Глава 1. Збройні Сили у структурі громадянського суспільства 12 Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини 12 Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства 18 Наукове обгрунтування вибору методів реформування Збройних Сил Російської Федерації 26 Глава 2. Формування
 5. Зміст
    Введення 4 Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика» 7 Тематичний план 9 Плани лекційних занять 14 Методичні рекомендації з підготовки до семінарських, практичних (лабораторним) заняттям 26 Плани семінарських, практичних (лабораторних) занять 27 Методичні рекомендації з написання курсових робіт 79 Тематика курсових робіт з криміналістики 82 Словник найбільш
 6. Що таке Універсальні принципи і Концептуальне ядро
    додатків. Метафорично Концептуальне ядро нагадує руку, на яку можна надягати різні рукавички. Універсальні принципи Синтез-технології - це гнучкий, рухливий, але сильний стрижень, який у різних конкретних предметних додатках перетворюється на конкретні правила і техніки. Реально це робиться так: позначаємо області діяльності, де нам важлива ефективність: S переговорний
 7. Заліки
    Для підготовки працівників до отримання ліцензії на Підприємстві існують заліки, передбачені "Положенням про ліцензування співробітників" - ці заліки проводяться в міру необхідності начальником відділу кадрів перед здачею охоронцем аналогічних в ОЛРР за матеріалами для теоретичної підготовки в частині, необхідної для цього (список питань у Додатку
 8. 9.7 Розрахунок плати за розміщення відходів
    Загальна постановка задачі. На підприємстві утворюється велика кількість макулатури. Розрахувати норматив та розмір плати за трьома варіантами можливого розміщення макулатури: - в межах встановлених лімітів виходячи з средозащітних витрат, - в межах встановлених лімітів виходячи з природоохоронних витрат, - в межах встановлених лімітів виходячи з вартості оцінки вторинних
 9. Загальна постановка задачі
    На території ялинового лісу Московської області створюється охороняється лісомисливське заказник, де є тварини і птахи: лось, кабан, бобер, глухар, тетерев. Потрібно: Визначити величину запобігання шкоди біоресурсів. Вихідні дані: 1. Площа заказника S == 1500 га; 2. Чисельність (N тварин, птахів, ялинових дерев на території, прим.: 40; лось - 40; кабан - 170; бобер - 30;
 10. Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції
    додатків до них. За відсутності в конверті документа або додатків до нього складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається відправнику. Про пошкодження конверта робиться відмітка у поштовому реєстрі та на конверті. Конверти, як правило, знищуються, крім випадків, коли вони необхідні для встановлення адреси відправника, часу відправлення та одержання кореспонденції. Неправильно
 11. ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗА НАПРЯМАМИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ
    Напрямок рекультивації Види використання земель № виду Сільськогосподарське Рілля Багаторічні насадження Кормові угіддя (сінокоси, пасовища) 1 2 3 Лісогосподарське лісонасаджень загального господарського призначення, лісорозсадники лісонасаджень полезахисні 4 квітня-а Водогосподарські Рибницькі водойми Водойми для зрошення та ін 5 6 Рекреаційні Волоеми спортивно-оздоровчі
 12. Правовідносини між гарантом і бенефіціаром
    доданими до неї документами в розумний строк і проявити розумну дбайливість, щоб встановити, чи відповідає ця вимога та додані до нього документи умовам гарантії (п. 2 ст. 375 ГК РФ). При цьому вирішальним є не з'ясування провини принципала, не аналіз відносин, що склалися між принципалом і бенефіціаром і пр., а формальну відповідність вимоги бенефіціара та доданих до
 13. 29. Правові акти управління: поняття, ознаки, правова природа, значення.
    додатків для того щоб не порушувати структуру акта: плани, інструкції, технічні норми. Хоча додатка застосовуються самостійно від основного акта при посиланнях на них необхідно вказувати основний акт. Юридичне значення актів управління полягає в тому, що вони, з одного боку, встановлюють, змінюють і скасовують правові норми, а з іншого - тягнуть за собою виникнення, зміну,
 14. Складання та оформлення службових документів
    додатки, повна назва яких наводиться в його тексті, то в додатку слід вказати лише кількість аркушів і число примірників. Якщо документ має додатки, які не згадуються в тексті, то їх найменування необхідно перерахувати після тексту із зазначенням кількості аркушів у кожному додатку та кількості примірників, наприклад: "Додаток: дублікат договору-купівлі продажу на 2 арк. В
 15. 3. Атестація
    Атестація проводиться в першому місяці кварталу, наступного за звітним, з 10 по 25 число. Для працівників, які не мають можливості здачі атестації у вказаний період з поважної причини (відпустка, хвороба тощо), представником атестаційної комісії призначається додатковий день здачі в першій декаді другого місяця кварталу, наступного за звітним. Для проведення атестації створюється
 16. Введення
    Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
 17. Н. М. ЧЕРНОВА. Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М., 2009

 18. 6. Про достовірність математичних доказовий ьств
    додатку математичної теорії до деякої зовнішньої для неї системі зв'язків, будь це система уявлень дослідної науки (механіка, наприклад) або система відносин інший математичної теорії (використання алгебри в геометрії і т. п.). Оцінка деякого докази як достовірного залежить, очевидно, як від якості самого докази, так і від якості інтерпретації теорії. Надійне
 19. 51. Повне зібрання законів Російської імперії.
    додатків. Крім узаконений, в Повне зібрання законів Російської імперії включалися ті судові рішення, які стали судовими прецедентами або тлумаченням до прийнятих законів, а також приватні рішення, які виявилися "важливі в історичному
© 2014-2021  ibib.ltd.ua